Δευτέρα, 16/09/2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες πραγματοποιεί η Περιφέρεια

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»
στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»
η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»
που εδρεύει στην οδό Λ. Ιωαννίνων 210, Τ.Κ. 48 100, Πρέβεζα, ενημερώνει για την έναρξη της υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» και περιοχή εφαρμογής των δράσεων της  την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Οι Εταίροι που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι:
1. ΚΕΚ/ΚΕΑΑΠ Α.Ε. ΟΤΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
6. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
7. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8. Κ.Ε.Κ  ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε

Στόχος  του έργου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης, με παράλληλη άρση των συνθηκών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ή την ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας.

Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης  θα ωφεληθούν 100 άτομα της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,  τα οποία είτε θα ενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας και σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων, είτε θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις είτε θα συμμετέχουν ως εταίροι ή εργαζόμενοι στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που προβλέπονται να δημιουργηθούν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ