Κυριακή, 24/06/2018

ΠΡΕΒΕΖΑ: Να καθαρίσετε τα οικόπεδα σας, αλλιώς …

Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα με τις
ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων έχουν την υποχρέωση καθαρισμού τους. Παρόμοιες υποχρεώσεις προκύπτουν και από τον κανονισμό καθαριότητας
του Δήμου όπου αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών οικοπέδων υποχρεούται να
προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση των οικοπέδων τους για
λόγους ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Ο μη καθαρισμός των χώρων αυτών από τους ιδιοκτήτες οδηγεί στην
επιβολή προστίμου 0,50€/τ.μ. , στην βεβαίωση της δαπάνης καθαρισμού των
οικοπέδων αυτών και στην υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του αρ. 433 του
Ποινικού Κώδικα. Εν όψει της θερινής περιόδου, ο Δήμος Πρέβεζας προσβλέπει στην
συνεργασία των Δημοτών του για την εφαρμογή των ανωτέρω και την αποφυγή
πιθανών αρνητικών συνεπειών τόσο στο περιβάλλον και στην περιουσία των
πολιτών όσο και στην δημόσια υγεία των συμπολιτών μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ