Παρασκευή, 18/09/2020

ETANAM

Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΝΑΜ για την υλοποίηση του  έργου “Υδρευση Λούρου από Πηγές Σκάλας”

14 Φεβρουαρίου 2020, 12:43 μμ | Γράφει: Ανδριάνα Σολδάτου

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού   Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ), υπέγραψε σύμβαση με δικαιούχο το Δήμο Πρέβεζας, ο οποίος…

Περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ