Τετάρτη, 29/01/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τροποποιήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή στην Ήπειρο

7 Ιουλίου 2017, 6:12 μμ | Γράφει: Ανδριάνα Σολδάτου

Εγκρίθηκε, στις 28 Ιουνίου 2017, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 1η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 808/2014, βάσει…

Περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ