Παρασκευή, 15/11/2019

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΓΚΙΚΑΣ

       ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
                 ΜΕΛΕΤΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  •  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  •  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  •  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
  •  ΗΛΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΟΥ
  •  ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ
  •  ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
  •  ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – Net metering
 ΙΑΣΩΝΟΣ 19 ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2682061565
 ΚΙΝΗΤΟ :6946024022
 EMAIL: gikasbill@gmail.com
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ