Εξηγήσεις για τις απαιτήσεις της «Αειφορικής Ηπείρου» έδωσε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης

Εξηγήσεις για τις απαιτήσεις της «Αειφορικής Ηπείρου» η οποία διαχειρίζεται τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου,  έδωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.  Ο Περιφερειάρχης τόνισε με έμφαση ότι η Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί να κάνει κατά τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά της για τα συμφέροντα του τόπου, των δημοτών και των δήμων, σε εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί το 2017. 

Ο Περιφερειάρχης έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το ποσό που επιδικάστηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Συνοπτικά:

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου τέσσερις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του παρέπεμψε σε διαιτησία τα ακόλουθα ζητήματα:

1) Τις ρήτρες (690.000€) που επέβαλε η Περιφέρειας λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης του εργοστασίου προς λειτουργία. Το εργοστάσιο έπρεπε να λειτουργήσει στις 21 Ιανουαρίου 2019 και λειτούργησε στις 26 Μαρτίου 2019. 

Αρμόδιος όμως για να εγκρίνει την έναρξη της λειτουργίας ήταν ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής όπως είχε συμφωνηθεί με τη Σύμβαση.  Όταν ο Ανεξάρτητος αρνήθηκε, η εταιρεία δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά ξεκίνησε νέες δοκιμές. Η Περιφέρεια όφειλε να επιβάλλει τις ρήτρες. Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση για την ανάδειξη του τελικού αναδόχου, «μέτρησε» και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εργοστασίου, που κατά την εταιρία ήταν η 21η Ιανουαρίου 2019. Κατά πλειοψηφία το διαιτητικό δικαστήριο έκρινε πως δεν έπρεπε να επιβληθούν.

2) Αξιώσεις για πρόσθετες δαπάνες (990.000€ περίπου) που κατά τους ισχυρισμούς της δαπάνησε στο διάστημα που κράτησε το δεύτερο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας (21.02.2019 έως 26.03.2019). Αυτές απορρίφθηκαν στο σύνολο πλην ενός ποσού περί τις 38.000€ γιατί η εταιρεία δεν απέδειξε τί αφορούσαν. Είχε υποβάλλει έξοδα και  δαπάνες από όλη την Ελλάδα.

3) Αξιώσεις για απώλεια εσόδων (700.000€ περίπου) για το διάστημα (21 Ιανουαρίου 2019-26 Μαρτίου 2019) που κράτησαν οι επιπλέον δοκιμές. Όμως ακόμα και αν απώλεσε αυτά τα έσοδα, οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής αρνήθηκε να εκδώσει το πιστοποιητικό λειτουργίας στην ώρα του και για αυτό δεν είχε ευθύνη η Περιφέρεια. Επιδικάσθηκαν κατά πλειοψηφία.

4) Αξιώσεις για νέες δοκιμές (325.000€ περίπου) που απορρίφθηκαν στο σύνολο. 

5) Αξιώσεις ως δήθεν διαφορές πληρωμών για το 2019 και το 2020 συνολικού ύψους 1.156.000€ περίπου. Αξιοσημείωτοι είναι πως όταν τα διεκδικούσε η εταιρεία τον Ιούλιο του 2019 είχε αρχίσει να τα εισπράττει. Όταν επιλήφθηκε το διαιτητικό δικαστήριο (Ιούνιος του 2021) τα είχε εισπράξει στο σύνολο, πλην όμως το διαιτητικό δικαστήριο το επιδίκασε κατά πλειοψηφία.

6) Αξιώσεις (προκαταβολικές) για απώλεια εσόδων από δευτερογενή (ανακυκλώσιμα υλικά) για το 2019 και το 2020 συνολικού ύψους 707.000€ περίπου. Η εκκαθάριση γι’ αυτά σύμφωνα με τη σύμβαση γίνεται στο τέλος του 2022 σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που ορίζεται σε αυτή.  Στη σύμβαση προβλέπεται ότι το 50% λαμβάνει η εταιρία και το 50% η Περιφέρεια, η οποία εγκρίνει τις τιμές πώλησης.   Μέχρι σήμερα δεν έχουν στείλει στην Περιφέρεια απολύτως τίποτε κατά παράβαση της σύμβασης.  Παρά ταύτα επιδικάσθηκαν προκαταβολικά και μάλιστα όχι σε πραγματική αλλά σε υποθετική βάση κατά πλειοψηφία από το διαιτητικό δικαστήριο. 

«Από την ανάλυση που σας έκανα φαίνεται καθαρά ότι κανένας περιφερειάρχης δεν μπορούσε να πληρώσει τέτοια χρήματα, που για μένα  ήταν «αέρας κοπανιστός», καθώς είχαμε πληρώσει τα πάντα», τόνισε ο Περιφερειάρχης. Συνεχίζοντας απέδωσε το αίτημα της εταιρείας για αποζημίωση, στη διαπίστωση ότι «μετά μια περίοδο που πέρασε, η  εταιρεία είχε φτάσει να έχει κεφάλαιο κάτω από το ½ που έπρεπε να έχει στην ετήσια έκθεση. Έπρεπε δηλαδή να μπει υπό διαχείριση και να κλείσει. Στην προσπάθειά τους αυτή  δείξανε από τις 23/07/2019 – δηλαδή προτού καν να λειτουργήσει το εργοστάσιο – ότι τους χρωστάμε 5 εκ. ευρώ, τα οποία  θα έχουν στο ενεργητικό τους, αλλά δεν τους τα έχουμε δώσει εμείς, άρα δεν πρέπει να κλείσει η εταιρεία.  Επίσης, έχουν πάρει 22 εκ. ευρώ δάνεια, έχουν ενεχυριάσει τα πάντα στην τράπεζα. Και εδώ λες πως τα  ενεχυρίασαν   στην τράπεζα, όταν τα μηχανήματα όλα  όταν  κλείσουμε τις μεταξύ μας συμβάσεις θα τα παραδώσουν στην Περιφέρεια;   Πέφτει η εταιρεία έξω αύριο και κατάσχονται, ενώ έχουν υποχρέωση να τα παραδώσουν,  δίνοντας ένα μόνο ευρώ η Περιφέρεια Ηπείρου». 

Συνεχίζοντας ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι στην αίτηση που έκανε η Εταιρεία  στο Εφετείο υποστηρίζουν ότι η Περιφέρεια παίρνει τα χρήματα από τους Δήμους και δεν τα αποδίδει στην εταιρία, ενώ έχουμε εξοφλήσει μέχρι τέλος του έτους,  και οι δήμοι με κατάσταση που δόθηκε από την Οικ. Υπηρεσία στο τέλος του 2021 χρωστούσαν στην Περιφέρεια 3.316.157 ευρώ και σήμερα  το χρέος τους ανέρχεται σε  4.737.431,93 ευρώ,

Ο Περιφερειάρχης συνεχίζοντας, ανακοίνωσε ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα γίνουν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία ζήτησε η Περιφέρεια, μέχρι να γίνει η τακτική δικάσιμος ακύρωσης της κατά πλειοψηφίας απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου, με την οποία η Περιφέρεια, θεωρεί ότι διαπράχτηκε «απάτη επί δικαστηρίω». Αναφερόμενος στη συζήτηση της αίτησης χορήγησης αναστολής που απορρίφθηκε ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι ένα επιχείρημα που τέθηκε ήταν το γεγονός ότι στην περίπτωση που τα 3.3 εκ. ευρώ καταβληθούν, αυτά θα καταλήξουν στις πιστώτριες τράπεζες της «Αειφορικής» και δεν δύσκολα θα μπορέσουν να επιστραφούν. 

Ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, ενώ πρόκειται να αποσταλεί καταγγελία και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί ακούγεται ότι κάτι ανάλογο επιχειρείται να γίνει και σε άλλες περιφέρειες της χώρας

Για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο Περιφερειάρχης, αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει προκληθεί από τη μείωση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 «Το ΠΔΕ από τα 50 εκ. ευρώ που ήταν το 2018, που το ΠΔΕ    έπεσε  στα 15 εκ. ευρώ ετησίως, και όλες οι περιφέρειες δεν μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους φορείς.   Δεν  είναι μόνο οι Δήμοι που βοηθούσαμε, ήταν τα  πανεπιστήμια κ.α..  Ενημερώσαμε  όλους τους φορείς και το 2021 και το 2022 πως δεν μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε για έργα που είχαν προγραμματίσει για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ της Περιφέρειας. Παρόλα αυτά ότι είχαν κάνει το 2021 , περίπου μέχρι τον Οκτώβριο, τα πληρώσαμε όλα. Όμως, τους ειδοποιήσαμε ότι αυτό δεν μπορεί ξανά να συμβεί γιατί δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εμείς. Σε όλη την Ελλάδα, ουδείς έχει πλέον χρήματα για  άλλους φορείς, εκτός ειδικών περιπτώσεων.  Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λένε ότι δεν δημοπρατήσαμε κάποια έργα. Όταν ειδοποιούνται και το 2021 και τοι 2022 ότι οι πόροι που υπήρχαν κάποτε, δεν υπάρχουν πλέον, δεν μπορεί να βγαίνουν δημοπρασίες».   

Για την Οικονομική Επιτροπή

Την θέση του ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενήργησε προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος με την ανάθεση σε εξωτερικούς δικηγόρους, επανέλαβε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. με αφορμή την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας να ζητήσει γνωμοδότηση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

« Θέλω να πως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ.  Δημ. Δημητρίου, στον κ. Δημ. Παππά, στον κ. Γιώργο Ζάψα, σε όλους τους συμβούλους- μέλη της Ο.Ε.   για  το θέμα που δημιουργήθηκε με το Πειθαρχικό. […] Και όλοι είπαν ότι αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίσαμε ομόφωνα. Όπως έχουμε μια σειρά αποφάσεων από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, που καμία σε όσες ανατίθεται αποφάσεις σε δικηγόρο, δεν κάνει την ανάλυση και αιτιολόγηση που εμείς κάναμε. Το θέμα   έθεσα και  στην ΕΝΠΕ. Εξεπλάγησαν άπαντες, που είναι από όλο το πολιτικό φάσμα. Όλοι έχουν κάνει χρήση δικηγόρου για ειδικά θέματα από την ελεύθερη αγορά.  Είναι και  απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να χρησιμοποιείς αυτόν που νομίζεις ότι θα σου φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Βγήκε ομόφωνη απόφαση ότι αυτό που έγινε είναι ατόπημα». 

 


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τετραήμερη επαναξιολόγηση του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου

11/07/2024, 8:54 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννινα: Κλείνει Δημοτικό Σχολείο λόγω κρουσμάτων στρεπτόκοκκου

28/02/2024, 2:42 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η μαγεία της ορεινής Ηπείρου σε ένα βίντεο

01/01/2024, 1:38 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δημιουργία Συμμαχίας για τον Αμβρακικό

23/11/2023, 8:40 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Διαβούλευση για την ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» στη ΠΠ 2021-2027

23/11/2023, 8:28 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο – Συστάσεις στους πολίτες από την Περιφέρεια

21/11/2023, 3:07 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Νέες απόπειρες απάτης για δήθεν εξόφληση λογαριασμών από την Περιφέρεια Ηπείρου

21/11/2023, 3:00 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Εκδήλωση ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Άρτα

24/10/2023, 7:54 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites