Το Τμήμα Χρηματοοικονομίας έχει το σπίτι του: Την Πρέβεζα

Στη σύσταση ομάδας Πρωτοβουλίας για την παραμονή του Τμήματος Χρηματοοικονομίας στην Πρέβεζα προχώρησαν πολίτες της περιοχής με βασικό στόχο όπως αναφέρουν να δημιουργηθεί μια σχέση συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πόλη, γεγονός που θα είναι επωφελές για όλους.
Στην ανοικτή επιστολή που υπογράφουν, τα 47 μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας αναφέρουν:

Μας εξέπληξε δυσάρεστα η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να επικυρώσει την απόφαση των διδασκόντων/ουσών του συγκεκριμένου Τμήματος να ζητήσει τη μεταφορά του στα Ιωάννινα. Επικαλούνται επιχειρήματα που δεν μπορούν να αντέξουν στη λογική και τη σχέση με την πραγματικότητα.

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος στην τοποθεσία Ψαθάκι είναι σύγχρονες διαμορφώνοντας φιλικό περιβάλλον για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές/τριες. Επίσης, αποτελούν κτιριακές υποδομές, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την πολλαπλή ανάπτυξη του τμήματος (διδακτική, ερευνητική, εργαστηριακή, πολιτιστική). Κατά τη γενική ομολογία των ειδημόνων, οι εγκαταστάσεις του Τμήματος είναι εντυπωσιακές, όπως αρμόζει σε μια πανεπιστημιακή μονάδα, που θέτει φιλόδοξους στόχους και προγραμματίζει την ερευνητική και διδακτική ανάπτυξή του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Είναι δε οι κτιριακές υποδομές άρτιες και ελκυστικές, υπερβαίνοντας τις αντίστοιχες πανεπιστημίων με μακρά ακαδημαϊκή παράδοση. Είναι δε γνωστό ότι η πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην πόλη των Ιωαννίνων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στέγασης κάποιων τμημάτων σε ανεκτές για ακαδημαϊκό περιβάλλον συνθήκες, γεγονός που προκαλεί σοβαρές παρενέργειες στο διδακτικό έργο των υπαρχόντων ήδη τμημάτων. Συνεπώς, το Τμήμα Χρηματοοικονομίας με ενδεχόμενη μεταφορά του θα εμπλακεί σε αβεβαιότητες δυσχεραίνοντας τη λειτουργία του και επιδεινώνοντας τις συνθήκες διδασκαλίας και διαβίωσης. Η ζωή των φοιτητών θα χειροτερέψει.

Τα δε παραδείγματα των πολυκεντρικών περιφερειακών πανεπιστημίων (Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης, Κρήτης και Πελοποννήσου), τα οποία έχουν κατακτήσει διακριτή θέση στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, τονίζουν με έμφαση το γεγονός ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η περιφερειακή ακαδημαϊκή ανάπτυξη, που θα απορρέει από την προσήλωση στην ακαδημαϊκότητα και την ένταξη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Και αυτή η προοπτική στην εποχή του διαδικτύου είναι εύκολα εφικτή. Δεν είναι απαραίτητη η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο για να συγκροτηθεί ακαδημαϊκή κοινότητα. Αναφέρεται ως παράδειγμα το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο εδρεύει στα Τρίκαλα από την ίδρυσή του. Απέχει από τον Βόλο, την έδρα του Πανεπιστημίου 120 χιλιόμετρα, απόσταση που είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Πρέβεζας από τα Ιωάννινα. Το εν λόγω Τμήμα για σχεδόν τριάντα χρόνια ήταν μόνο του στα Τρίκαλα. Αυτό το γεγονός δεν το εμπόδισε να εξελιχθεί στο σημαντικότερο τμήμα του είδους στην Ελλάδα, ενώ το διδακτικό προσωπικό επέτυχε να κατακτήσει μια ιδιαίτερη θέση στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπως αποδεικνύεται από τις ετεροαναφορές της αρθρογραφίας τους. Δεν τους εμπόδισε η απόσταση. Και αυτό γιατί αξιοποίησαν την παγκοσμιοποίηση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, διεκδίκησαν ερευνητικά προγράμματα, συνήψαν συμφωνίες συνεργασίας που αύξησαν το επιστημονικό τους κύρος.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Τμήμα Χρηματοοικονομίας είναι βιώσιμο και διαθέτει προοπτικές να το ενταχθεί ως δυναμικός εταίρος στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αν δε οι εγκαταστάσεις στο Ψαθάκι ενισχυθούν με εστίες διαμονής και σίτισης , τότε θα διαμορφωθεί μια πρότυπη εκπαιδευτική κυψέλη τόσο για τους φοιτητές/τριες όσο και για το διδακτικό προσωπικό.

Επιπλέον, το Τμήμα Χρηματοοικονομίας με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του , και η πόλη της Πρέβεζας με ισχυρό παρελθόν, που αναπτύσσεται ραγδαία λόγω θέσης και λοιπών οικονομικών και αναπτυξιακών παραγόντων όπως  ο πολυθεματικός τουρισμός, το διεθνές αεροδρόμιο με τις τουριστικές  μαρίνες δίπλα του, αλλά και  πολιτιστικές δράσεις με τα σπουδαιότερα δρώμενα στην Ήπειρο, όπως πχ το διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ και το international preveza jazz fest, μάλλον αποτελούν σημαντικούς λόγους ενίσχυσης του σπουδαστικού campus της Πρέβεζας με νέες σχολές αντίστοιχου προσανατολισμού που θα ενισχύουν την προοπτική της περιοχής, αντί να την απαξιώνουν, κλείνοντας αυτό που έλλειπε διαχρονικά απ’ την πόλη, την σπουδαστική κοινότητα και την ανάπτυξη  των επιστημών

Οι πολίτες δε της Πρέβεζας και οι θεσμικοί παράγοντες δεσμεύονται να άρουν τις δυσλειτουργίες (αστική συγκοινωνία), ώστε να καταστεί η διαβίωση στην πόλη ευχάριστη και δημιουργική. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την παραμονή του Τμήματος Χρηματοοικονομίας στην Πρέβεζα προσδοκά να δημιουργηθεί μια σχέση συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πόλη, γεγονός που θα είναι επωφελές για όλους.

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι γι’ αυτό και αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για μια νέα πορεία. Καλούμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να επανεξετάσει την απόφασή του και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει τη δυνατότητα για πιο ουσιαστικές συζητήσεις, ώστε να αναδειχθεί, μέσω αυτής της διαδικασίας, σε ηγετικό Πανεπιστήμιο στη δημιουργία περιφερειακής ακαδημαϊκής αποκέντρωσης, με όρους που θα διασφαλίζουν την ακαδημαϊκότητα αλλά και θα ενισχύσουν τον ρόλο του στην ουσιαστική σύνεσή του με την περιφέρεια της Ηπείρου.

Καλούμε του Υπουργείο Παιδείας να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας να συνεχίσει την υποδοχή πρωτοετών φοιτητών και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ζητούμε από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, στην Πρέβεζα και την Ήπειρο, να φροντίσουν για τις υποδομές εκείνες που θα διευκολύνουν τη διαμονή του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών στην πόλη με την κατασκευή εστιών σίτισης και στέγασης, καθώς και με την αποκατάσταση της αναγκαίας αστικής συγκοινωνίας.

Καλούμε τους βουλευτές του νομού να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Ζητούμε τη σύσταση συντονιστικού οργάνου για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Καλούνται οι πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης και του Δήμου να διαμορφώσουν συνθήκες αγαστής συνεργασίας, ώστε το πανεπιστημιακό τμήμα ή τμήματα να γίνει συστατικό στοιχείο του δημόσιου βίου.

Για όλα αυτά

πρώτη προτεραιότητά μας είναι

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ.

Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

Για την Ομάδα Πρωτοβουλίας

Αξή Νίκη, Δικαστικός υπάλληλος

Αυδίκος Ευάγγελος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αφεντουλίδου Άννα, ποιήτρια, Γ.Γ. της Εταιρείας Συγγραφέων

Βασιλειάδος Κοσμάς, σ. τραπεζικό στέλεχος.

Βελέτζας Σπύρος, Οφθαλμίατρος

Βότσης Παναγιώτης συνταξιούχος

Γιάγιας  Γρηγόριος, σ. Δ/κό στέλεχος  ΕΤΕ

Γκαρτζονίκα Ελευθερία, π. Σχολική Σύμβουλος Αττικής

Ζαντραβέλη Βαρβάρα, Διευθύντρια 4ου Γυμνασίου Πρέβεζας

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ιωάννου Θωμάς, Ιατρός-ποιητής

Καββαδάς Δημήτριος, Αγρότης

Καινούργιος Ευάγγελος, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας.

Κανιώρης Σπύρος, Μηχανικός, τ. Πρόεδρος του ΤΕΕ/ ΝΕ Πρέβεζας

Καράμπελας Νίκος, Πρόεδρος του Ιδρύματος “Ακτία Νικόπολις”

Κάρτσακλας Θωμάς, Επιχειρηματίας

Κατσάνος Αλέξανδρος, Γιατρός

Κατσάνος Θωμάς Α, Εργοταξιακός τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Κατσάνου Μάγδα, Δικηγόρος

Κοκκίνης  Ιωάννης, σ. οικονομολόγος, Συνεταιριστικό στέλεχος

Κτενά Κατερίνα, Βιολόγος

Κωτσούλας Χρήστος Πλοίαρχος ε.α. ΠΝ – Εικαστικός Καλλιτέχνης

Λάμπρος Σπυρίδων, Υπάλληλος Δήμου Πρέβεζας- Βιβλιοθηκονόμος

Λάμπρου Αρετή, σ. καθηγήτρια

Λαχανά  Έρη, Αρχιτέκτων

Λογοθέτης Κώστας, σ.Καθηγητής Μ.Ε.

Μαφρέδας Στέλιος, Οικονομολόγος

Μίχου Χρυσαυγή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Μπασσαράς Χρήστος, Συνταξιούχος

Μπέκας Βαγγέλης, Συγγραφέας

Μπέκας Γιώργος, Μηχανικός

Μπέκας Θωμάς, Σ. μηχανικός

Μπότσιος Βασίλειος Χ., Δικηγόρος

Μπρίκος Σπύρος Γ., Ιατρός και συγγραφέας, Υποψ. Διδάκτορας Πανεπ. Ιωαννίνων

Νάνη  Παρασκευή, Εκπαιδευτικός 

Νίκας Κώστας, Συνταξιούχος

Παναγιώτου Ευτυχία, δρ. Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Παπαδάτος Παναγιώτης, Διευθυντής 7ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας

Παππάς Μιλτιάδης, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Οικονομική Σχολή/Τμήμα Χρηματοοικονομίας και Λογιστικής

Ρέντζιος Ευθύμιος, σ. δάσκαλος

Ρέντζος Γιάννης, Δρ. Πανεπιστημίου Παρισιού, τ. λειτουργός ΕΕ.

Ρέντζου Γεωργία, Φυσικός – εκπαιδευτικός.

Σκαμνέλος Κώστας, Ηλεκτρολόγος

Σπυράκου Μαρία, Ελεύθερη επαγγελματίας

Σφαέλου Αλεξάνδρα, Διευθ/κό στέλεχος ΕΤΕ. 

Τζάμος Κώστας, σ. Καθηγητής Μ.Ε.

Τζίμας Σπύρος, Φιλόλογος


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Μενδώνη επιμένει για έργα στην Νικόπολη – Ευρεία συσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού

05/12/2023, 3:04 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

“Στην Πρέβεζα αν δεν έχεις λεφτά να πας σε γιατρό, πεθαίνεις”

05/12/2023, 8:36 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

“Σφάξε με, αγά μου, ν’ αγιάσω”

28/11/2023, 8:37 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έρχεται Πρέβεζα για το Νοσοκομείο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος;

28/11/2023, 4:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλ. Καχριμάνης : “Είναι σαν μας θεωρούν Αλβανία εδώ…”

23/11/2023, 8:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το τραγικό δυστύχημα στο Βαθύ

23/11/2023, 8:51 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα» μοίρασε παραδοσιακά πολυσπόρια

23/11/2023, 8:43 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζεται η Διάθεση Δωρεάν Ψηφιακής Υπογραφής σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

23/11/2023, 8:33 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites