Κώστας Μπάρκας: Τα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Πρέβεζας ξανά εκτός του Προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων

Όταν στα τέλη του 2019 καταθέσαμε Ερώτηση για τον αποκλεισμό των δημοτικών σχολείων του Νομού Πρέβεζας από το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δια των αρμόδιων Υπουργών Παιδείας και Εργασίας, απαντούσε ότι δεν είχε κατατεθεί σχετικό αίτημα από τους Δήμους του Νομού. Διαβεβαίωνε μάλιστα, ότι επειδή η ένταξη σε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα, που σχεδίασε και υλοποίησε στην αρχική του φάση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια ανοικτή διαδικασία, θα μπορούσαν τα δημοτικά του Νομού να ενταχθούν σε ένα επόμενο στάδιο και αφού πληρούσαν τα κριτήρια που έθετε ο σχετικός Νόμος. 

Πέρασαν δύο σχολικά έτη, ενεργοποιήθηκαν, με βάση την απάντηση των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στην Ερώτηση, οι προβλεπόμενες διαδικασίες στον Νομό, από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, κατατέθηκε το αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Ο.Π.Ε.Κ.Α) κι όμως για μια ακόμη χρονιά τα δημοτικά σχολεία του Νομού Πρέβεζας παραμένουν εκτός. Χίλια πεντακόσια τριάντα (1.530) δημοτικά σχολεία από όλη τη χώρα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων και δεν βρέθηκε θέση για τα δημοτικά του Νομού Πρέβεζας. Αφήνουμε στην κρίση των πολιτών τις επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τον Νομό Πρέβεζας. Ο μοναδικός Νομός από όλη την Ήπειρο, μια από τις φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης, που παραμένει για ένα ακόμη έτος εκτός των Σχολικών Γευμάτων. 

Απέναντι στα ψέμματα και στην κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καταθέσαμε ξανά Ερώτηση, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους παραμένουν αποκλεισμένα τα δημοτικά σχολεία του Νομού Πρέβεζας από το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων. Η Νέα Δημοκρατία, αν και είναι άριστη στην επικοινωνία και στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος στα κάθε λογής golden boys, ας πει έστω μια φορά την αλήθεια, γιατί θεωρεί σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως αυτός της κοινωνικής μέριμνας και μάλιστα σε παιδιά, τους πολίτες του Νομού Πρέβεζας ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της κατατεθείσας Ερώτησης:

Αθήνα, 14/10/2021

Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων   

Θέμα: «Αποκλεισμός, παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές δηλώσεις, των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας από το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων»

Στην Ελλάδα από το 2016 ξεκίνησε να υλοποιείται το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, ως εθνικό πρόγραμμα ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα Μέτρο Πολιτικής, που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής και συντελεί στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Εντούτοις, μέχρι και σήμερα στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων δεν έχει συμπεριληφθεί καμία από τις σχολικές μονάδες του Νομού Πρέβεζας, παρότι αυτός πληροί τα κριτήρια σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) που αυτά αφορούσαν:

  • Δήμους με πληθυσμό άνω των 17.000 κατοίκων
  • Δήμους με ποσοστό συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» άνω του 5%
  • Δήμους με ποσοστό ανεργίας άνω του 7%.

Σε σχετική Ερώτηση που είχε κατατεθεί προς τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμό 1304/16-10-2019, για τους λόγους για τους οποίους είχαν αποκλειστεί οι σχολικές μονάδες του Νομού Πρέβεζας από το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, η απάντηση των συναρμόδιων Υπουργείων ήταν ότι από τους Δήμους του Νομού Πρέβεζας δεν διαβιβάστηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Α σχετικό αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα. Παράλληλα, στην απάντηση υπήρξε η ενημέρωση, πως η επέκταση του Προγράμματος αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, με σταδιακή κάθε φορά ένταξη νέων Δήμων της χώρας.

Όμως, παρά το γεγονός, ότι βάσει της απάντησης των συναρμόδιων Υπουργείων ενεργοποιήθηκαν έκτοτε οι σχετικές διαδικασίες για ένταξη των δημοτικών σχολείων του Νομού Πρέβεζας στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας να εισηγείται θετικά στην ένταξη του συνόλου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Πρέβεζας και Ζηρού του Νομού Πρέβεζας, όπως αναφέρεται στο με Αριθμ. Πρωτ. Φ.31.2/4713 Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου (11-06-2021) προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντούτοις τα δημοτικά σχολεία του Νομού Πρέβεζας μένουν εκτός του Προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων για το Σχολικό Έτος 2021- 2022, βάσει της με Αριθμό Δ14/οικ. 77126 Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 4692/11-10-2021). 

Επειδή, ενεργοποιηθήκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από τους αρμόδιους φορείς του Νομού Πρέβεζας για την ένταξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, συνεπώς εκλείπει ο βασικός λόγος στον οποίο γίνεται επίκληση για τη μη ένταξη στο Πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων του Νομού Πρέβεζας,   

Επειδή, ο Νομός Πρέβεζας είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα, ανεργία και μεταναστευτικές ροές, σχολικά τμήματα με πρόσφυγες και είναι από τους Νομούς της χώρας που χρειάζονται δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ερωτώνται η κ. Υπουργός και ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιοι είναι οι λόγοι, βάσει των οποίων αποκλείστηκαν τα δημοτικά σχολεία του Νομού Πρέβεζας από το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, ενώ ακολουθήθηκαν από τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς οι προβλεπόμενες διαδικασίες;
  2. Ποιος είναι grosso modo ο χρονικός ορίζοντας που η «δυναμική διαδικασία», όπως επικαλείστε στις απαντήσεις σας για τη μη ένταξη μέχρι τώρα των σχολείων του Νομού Πρέβεζας στο πρόγραμμα, θα περιλάβει εν τέλει και τα δημοτικά σχολεία του Νομού Πρέβεζας; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία- Ελίζα (Μαριλίζα)


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Μενδώνη επιμένει για έργα στην Νικόπολη – Ευρεία συσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού

05/12/2023, 3:04 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

“Στην Πρέβεζα αν δεν έχεις λεφτά να πας σε γιατρό, πεθαίνεις”

05/12/2023, 8:36 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

“Σφάξε με, αγά μου, ν’ αγιάσω”

28/11/2023, 8:37 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έρχεται Πρέβεζα για το Νοσοκομείο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος;

28/11/2023, 4:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλ. Καχριμάνης : “Είναι σαν μας θεωρούν Αλβανία εδώ…”

23/11/2023, 8:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το τραγικό δυστύχημα στο Βαθύ

23/11/2023, 8:51 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα» μοίρασε παραδοσιακά πολυσπόρια

23/11/2023, 8:43 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζεται η Διάθεση Δωρεάν Ψηφιακής Υπογραφής σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

23/11/2023, 8:33 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites