Ένωση Γονέων Πρέβεζας : Ψήφισμα για την μετατροπή του 1ου Γυμνασίου Πρέβεζας σε Πρότυπο

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την μετατροπή του 1ου Γυμνασίου Πρέβεζας σε Πρότυπο

Με έκπληξη που μετατράπηκε σε θυμό ,πληροφορηθήκαμε την υπ.αριθμ.51614/11.5.21 Υπουργική Απόφαση ,με την οποία το 1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο.

Επισημαίνουμε ότι μόνο 9 σχολικές μονάδες σ’ όλη την επικράτεια ,μεταβλήθηκαν σε πρότυπα ,όταν ο σχεδιασμός του ΥΠΑΙΘ προέβλεπε ένα Πρότυπο σε κάθε Νομό και μάλιστα στην Ήπειρο ,μόνο το 1ο Γυμνάσιο χαρακτηρίστηκε ως τέτοιο.

Αναπόφευκτα όλοι αναρωτιόμαστε ,αν οι Δ/ντες Β/θμιας Εκπ/σης των υπόλοιπων 3 Νομών υπέστησαν διοικητικές κυρώσεις αποφεύγοντας τις μονομερείς εισηγήσεις ,σεβόμενοι εκτός των άλλων τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων;

Βασικό γρανάζι λειτουργίας της σχολικής κοινότητας ,αποτελούν η συνεργασία κι ο διάλογος .Στην περίπτωση του 1ου Γυμνασίου ποια διαβούλευση υπήρξε; Μόνο μεθόδευση ανακύπτει ,εις βάρος μάλιστα του οικογενειακού μας προγραμματισμού.

Το 1ο Γυμνάσιο είναι ένα σχολείο γειτονιάς. που το μαθητικό του δυναμικό προέρχεται κυρίως από το 2ο και 3ο Δημοτικό .Εξήντα περίπου μαθητές αναγκάζονται βίαια στη δύσκολη αυτή περίοδο, να μετακινηθούν από τη σιγουριά του περιβάλλοντός τους ,χάνοντας τον καίριο κοινωνικοποιητικό παράγοντα για την ηλικία τους, τη φιλική σχέση. Οι δε γονείς τους ,διαλύοντας κάθε εργασιακό προγραμματισμό ,θα μετατραπούν σε «ταξιτζήδες» ,για μια συνθήκη που ούτε ενημερώθηκαν ούτε την επέλεξαν. 

Με ποια άραγε χωροταξική διευθέτηση θα κατανεμηθούν; Τα 3 Γυμνάσια της πόλης μας ,είναι έτοιμα να υποδεχτούν από άποψη υποδομών κι ανθρώπινων πόρων διπλάσιο αριθμό μαθητών ,από τη στιγμή μάλιστα που οι Υπηρεσιακές Μεταβολές έχουν ολοκληρωθεί;

Τα Πρότυπα σχολεία σύμφωνα με το νομικό τους πλαίσιο ,είναι μονάδες που βασικό τους αξίωμα είναι η διάχυση της αριστείας. Ως κοινωνία πως ορίζουμε την αριστεία και ποιο το αποδεχτό τίμημα; Σίγουρα αυτό δε σχετίζεται ,με τον τρόπο που διαχέει κάθε άρθρο του Νόμου ,που ουσιαστικά κατηγοριοποιεί τα παιδιά μας σε διακεκριμένους πολίτες και μη ,παραχαράσσοντας τις βασικές αρχές του Συντάγματός μας που είναι η καθολικότητα κι η ισοτιμία.

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου πραγματοποιείται έπειτα από εξετάσεις ,που λόγου του απαιτητικού χαρακτήρα τους προϋποθέτουν τη συστηματική προετοιμασία. Ήδη στην πόλη μας εμφανίστηκαν καταχωρίσεις μεγάλων φροντιστηρίων που αναλαμβάνουν τη διαδικασία έναντι αδράς αμοιβής (1500 Ε) και μάλιστα με αφετηρία την Ε΄ Δημοτικού!!!! Πέρα από το δύσβαχτη οικονομική επιβάρυνση ,που δυστυχώς κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο προκλητικά θεωρούν ως επιβεβλημένη ,οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα εκβιαστικό δίλημμα: “ή πληρώνουν το τίμημα της της παραμονής με αβέβαια αποτελέσματα ή θα πιουν το “κώνειο” της μετακίνησης. Εκτός των άλλων ποιος θεωρεί παιδαγωγικά ορθή μια τέτοια ψυχολογικά πιεστική εξεταστική διαδικασία ,που τροφοδοτεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών;

Οι μαθητές της Β΄ & Γ΄ γυμνασίου που ήδη φοιτούν θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα Σπουδών του Πρότυπου. Έκανε κανείς τον κόπο να ζητήσει τη γνώμη τους ή το “εν κρυπτώ” συνδυάστηκε με το “εντέλλεσθε”;

Η προσπάθεια γενίκευσης των πρότυπων σχολείων συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια να ενισχυθούν η διαφοροποίηση, η κατηγοριοποίηση, η δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, ο διαχωρισμός των μαθητών σε αρίστους και «κακούς». Αυτή η πολιτική, παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, δεν έχει καμία σχέση με την αναγκαία αναβάθμιση για όλα τα σχολεία ανεξάρτητα από την περιοχή, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού.  Η επιλογή και η συγκέντρωση των «καλών» μαθητών αντικειμενικά υποβαθμίζουν το σύνολο των σχολείων, ανακατανέμουν το μαθητικό δυναμικό, καταργούν τα γεωγραφικά όρια

  Το 1ο Γυμνάσιο στεγάζεται σ΄ ένα  ιστορικό κτίριο 100 και πλέον ετών. Θα πρέπει να υπήρξε μια διαστρεβλωμένη προσέγγιση της πραγματικότητας που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για να θεωρήσει κάποιος ότι το συγκεκριμένο κτίριο ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδομής ενός σχολείου ,πόσο μάλλον μια μονάδας αυξημένων απαιτήσεων ,όπως το Πρότυπο.

  Σύμφωνα με το  αρθ.19 του Ν4692/2020 , «Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ.  προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις….». Θεωρείται Παιδαγωγικά κι ηθικά ορθό να εκπαιδεύεται κάποιος στου «κασίδη το κεφάλι»  και να μετατρέπονται τα παιδιά μας σε πειραματόζωα ;

  Η χρηματοδότηση των Π.Σ. πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία ,αφού η προσέγγιση από τη Σχολική Επιτροπή είναι ενιαία ,όπως περίτρανα αποδεικνύεται από τη χρηματοδότηση του Μουσικού Σχολείου και του ΕΠΑΛ που είναι σχολεία διαφορετικών απαιτήσεων ,όπως άλλωστε και το Πρότυπο .Αλήθεια με το μειωμένο αριθμό των μαθητών που θα φοιτούν, τη δεδομένη παλαιότητα του κτιρίου και τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας ενός Πρότυπου, από πού θα αντληθούν οι αναγκαίοι πόροι; Οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο πλαίσιο κατανομής εις βάρος των άλλων σχολείων, αποτελεί συνθήκη Casus Belli για μια εμάς τους γονείς.

  Ο Ν.4692/20 προβλέπει τη σύσταση 9 οργάνων Διοίκησης και Παιδαγωγικού Σχεδιασμού. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν συσταθεί με αποτέλεσμα κι ενώ ο σχεδιασμός για την επόμενη σχολική χρονιά θα έπρεπε να έχει ήδη  αρχίσει ,οι αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται στο διοικητικό προσωπικό. Υπάρχει η επιστημονική και διοικητική επάρκεια κι εμπειρία  στα Πρότυπα για να ανταποκριθεί;

 Τα Πρότυπα Γυμνάσια βάσει Νόμου ,θα πρέπει να διασυνδεθούν με Πρότυπο Λύκειο κι αν αυτό δε συμβεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος  αποχαρακτηρίζονται. Με βάση αυτή την προοπτική, πιστεύει κανείς ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποιο από τα 2 Λύκεια της πόλης μας να χαρακτηριστεί  σε Πρότυπο ή αναταράσσεται χωρίς λόγο κι αιτία η ηρεμία γονιών ,μαθητών κι εκπαιδευτικών;

  Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε τη μη εφαρμογή της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για μετατροπή του 1ου Γυμνασίου ως Πρότυπου .Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διάλογο ουσίας ,γιατί μόνο μέσα από τη ζύμωση της διαφορετικότητας μπορεί να επιτευχθεί όσμωση,για την πραγματική αναβάθμιση  του εκπαιδευτικού συστήματος  καθολικά και δημόσια.

Για μας αναβάθμιση του σχολείου είναι:

  • να υπάρχουν ολιγομελή τμήματα (μέχρι 15 μαθητές) σε σύγχρονες αίθουσες για να μπορεί με πραγματικά παιδαγωγικούς όρους να γίνεται το μάθημα και όχι 27άρια τμήματα. 
  • από την έναρξη της σχολικής χρονιάς να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων στη θέση τους. Εκπαιδευτικοί μόνιμοι για να μπορούν και του χρόνου να είναι εκεί δίπλα στα παιδιά μας. 
  • ότι μετά από 14 μήνες πανδημίας και σχεδόν 2 σχολικές χρονιές με τεράστιες επιπτώσεις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές στα παιδιά, θα υπάρχουν στα σχολεία ψυχολόγοι και  κοινωνικοί λειτουργοί κι ότι η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και η Ενισχυτική θα ξεκινήσουν άμεσα, 
  • ότι θα αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία προωθούν τη διάσπαση της γνώσης. 
  • το σχολείο να στηρίζεται οικονομικά αποκλειστικά από το κράτος χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη οι γονείς. 
  • ένα σχολείο ολόπλευρης μόρφωσης και σύγχρονης γενικής παιδείας, που θα ενσωματώνει δημιουργικά μια σειρά νέων εξελίξεων και θα δίνει ουσιαστική επιστημονική και παιδαγωγική απάντηση στα νέα ζητούμενα της ανάπτυξης της κοινωνίας αντί για την εύηχη «καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές». Αυτά για εμάς είναι αναβάθμιση.

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 5 του καταστατικού μας ,σκοπός του Συλλόγου μας είναι : «…η προάσπιση της – αποκλειστικά -Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας και η προαγωγή της, χωρίς κατηγοριοποιήσεις … η καθιέρωση Ενιαίου Δωδεκάχρονου Σχολείου. Σχολείο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, με ενιαία δομή, πρόγραμμα, διοίκηση και λειτουργία….».  

 

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Γονέων να συγκαλέσουν ΓΣ ,στις οποίες μπορεί να παραβρεθεί μέλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων για καλύτερη Ενημέρωση.

 Οι εκπαιδευτικές αλλαγές αποτελούν σοβαρό ζήτημα και δεν μπορούν να στηρίζονται σε πολιτικές εκδουλεύσεις και ιδεοληψίες.

      Για τη Διοικούσα Επιτροπή


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 88χρονης ηλικιωμένης από την Λούτσα

11/07/2024, 8:32 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έκτακτο Δελτίο Εκδήλωσης Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς στην Π.Ε. Πρέβεζας την Παρασκευή 12-07-2024

11/07/2024, 5:48 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εξαφάνιση ηλικιωμένης στην Λούτσα

11/07/2024, 4:39 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Θέση εργασίας σε κατάστημα εστίασης στην Λυγιά

14/06/2024, 5:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Konstas

14/06/2024, 4:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites