Κώστας Μπάρκας: Ερώτηση στη Βουλή για την αξιοποίηση της σχολικής περιουσίας στον Νομό Πρέβεζας

Με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, έρχεται στη Βουλή το ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας των σχολικών μονάδων του Νομού Πρέβεζας ύστερα από πρωτοβουλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα, την οποία συνυπογράφουν οκτώ Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία. 

Η εν λόγω Άσκηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τις σχολικές μονάδες, όχι μόνο στον Νομό Πρέβεζας, καθώς, όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, η ανάγκη για επαρκή αερισμό των αιθουσών συνδυάστηκε αναπόφευκτα τον χειμώνα με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Επιπλέον, η λήψη από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων, όπως μέσα καθαρισμού και απολύμανσης, συνετέλεσε στην επιδείνωση των όρων οικονομικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μειώνει διαρκώς τη χρηματοδότηση λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Μια διέξοδος θα μπορούσε να δοθεί, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από την αξιοποίηση των προσόδων της σχολικής περιουσίας. Εντούτοις, όπως αναφέρεται σε επιστολές μιας σειράς φορέων, τουλάχιστον για την περίπτωση του Δήμου Πρέβεζας, όπως η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, δεν είναι γνωστό το εύρος της αξιοποίησης των προσόδων από τη σχολική περιουσία.

Με την Ερώτησή τους οι Βουλεύτριες και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς, πρώτον, ποια είναι η καταγεγραμμένη σχολική περιουσία των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας. Δεύτερον, ποιο ποσοστό αυτής αποδίδεται στις ανά σχολική μονάδα Σχολικές Επιτροπές, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. Τρίτον, αν οι συναρμόδιοι Υπουργοί θα προχωρήσουν σε έκτακτη χρηματοδότηση, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στις μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Επίσης, καλούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν εντός της προθεσμίας, που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, πρώτον, τα συμβόλαια μίσθωσης από ενδεχόμενη αξιοποίηση της σχολικής περιουσίας των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, μέσω της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων. Το συνολικό κονδύλιο, που συγκεντρώνεται από την εν λόγω πηγή. Δεύτερον, τον αριθμό από τα παραπάνω συμβόλαια, τα οποία εκτελούνται ομαλά. Τρίτον, το συνολικό ποσό από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Τέταρτον, το συνολικό ποσό τακτικών και έκτακτων επιχορηγήσεων από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών με σκοπό την ομαλή λειτουργία των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας για τα Σχολικά Έτη, 2019-2020 και 2020-2021.         

Ακολουθεί η κατατεθείσα Ερώτηση: 

 

Αθήνα, 12/04/2021

 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών   

  

Θέμα: «Αξιοποίηση προσόδων σχολικής περιουσίας μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας»

 

Η πανδημική κρίση επιδείνωσε περαιτέρω την ήδη βεβαρημένη οικονομική λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς η ανάγκη για επαρκή αερισμό των αιθουσών συνδυάστηκε αναπόφευκτα τον χειμώνα με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Επιπλέον, η λήψη από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων, όπως μέσα καθαρισμού και απολύμανσης, συνετέλεσε στην επιδείνωση των όρων οικονομικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.       

Η εν λόγω κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί και στην οποία συμβάλλει δυσμενώς και η ολοένα και μικρότερη κρατική χρηματοδότηση, θα μπορούσε να μετριαστεί σε σημαντικό βαθμό και από την αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των προσόδων της σχολικής περιουσίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Υπ. Αριθμ. 8440/2011 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υπ. Αριθμ. 1940/2018 απόφαση, τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών, προέρχονται και από προσόδους της σχολικής περιουσίας. Όπως αναφέρεται μάλιστα στον Νόμο 2386/96, άρθρο 2, “…Η σχολική περιουσία και οι πρόσοδοί της προορίζονται αποκλειστικά, για τη λειτουργία σχολικών μονάδων του εκπαιδευτικού συστήματος…”

Το ζήτημα της υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων καταρχήν στον Νομό Πρέβεζας, καθώς και της ανάγκης αξιοποίησης των προσόδων της σχολικής περιουσίας έχουν αναδείξει προς τις δημοτικές αρχές του Νομού, ειδικά προς τον Δήμο Πρέβεζας, τόσο η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας, όσο και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, χωρίς μέχρι στιγμής ανταπόκριση στο αίτημά τους. 

Επειδή, η πανδημική κρίση απαιτεί αυξημένους πόρους για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων,  

Επειδή, στη δεδομένη συγκυρία είναι απαραίτητη η αξιοποίηση κάθε μορφής προβλεπόμενου από τη Νομοθεσία πόρου, για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων,            

Επειδή, παρά τις συνεχείς επιστολές, τόσο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας, όσο και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, ειδικά προς τον Δήμο Πρέβεζας, δεν γνωρίζει κανείς το εύρος αξιοποίησης των προσόδων σχολικής περιουσίας των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Νομό Πρέβεζας,

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  1. Ποια είναι η καταγεγραμμένη σχολική περιουσία των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας;    
  2. Ποιο ποσοστό αυτής αποδίδεται στις ανά σχολική μονάδα Σχολικές Επιτροπές, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία;
  3. Θα προχωρήσουν σε έκτακτη χρηματοδότηση, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στις μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος;  

 

Επίσης, καλούνται οι κ.κ. Υπουργοί να καταθέσουν εντός της προθεσμίας, που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής: 

– Τα συμβόλαια μίσθωσης από ενδεχόμενη αξιοποίηση της σχολικής περιουσίας των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, μέσω της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων. Το συνολικό κονδύλιο, που συγκεντρώνεται από την εν λόγω πηγή,   

– Τον αριθμό από τα παραπάνω συμβόλαια, τα οποία εκτελούνται ομαλά,

– Το συνολικό ποσό από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,

– Το συνολικό ποσό τακτικών και έκτακτων επιχορηγήσεων από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών με σκοπό την ομαλή λειτουργία των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας για τα Σχολικά Έτη, 2019-2020 και 2020-2021.       

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

 

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ολοκληρώθηκε το 27ο Πανελλήνιο Οργανωτικό Συνέδριο Συλλόγων Σαρακατσαναίων

03/10/2022, 2:55 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Εικαστική παρέμβαση στον Βοτανικό Κήπο και αμπαλί στην Κυανή Ακτή

03/10/2022, 2:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Τον Περιφερειάρχη Hπείρου επισκέφτηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Δήμου Φίερι

03/10/2022, 2:44 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ξεκινά αύριο ο ο τέταρτος ψεκασμός των ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2022

03/10/2022, 11:24 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές στην Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας

03/10/2022, 11:15 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Επιμελητήριο Πρέβεζας : Κατοχύρωση Επωνυμίας – Διακριτικού Τίτλου επιχειρήσεων μέσω Γ.Ε.ΜΗ.

03/10/2022, 10:03 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites