H Νεολαία Σύριζα ΠΣ Πρέβεζας για το Νόμο-σχέδιο κατά της παιδείας

ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η ΕΒΕ θα αναβαθμίσει την ποιότητα των ελληνικών πανεπιστημίων.
Η βάση εισαγωγής στις σχολές ανά την επικράτεια δε σχετίζεται καθόλου με το επίπεδο σπουδών που αυτές παρέχουν. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, ή της Ξάνθης έχουν στην ουσία κοινό πρόγραμμα σπουδών και ίδια ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση, παρά τη διαφορετική βάση εισαγωγής. Η βάση εισαγωγής δεν κρίνει την ποιότητα της εκάστοτε σχολής, αλλά είναι αποτέλεσμα της δυσκολίας των θεμάτων και της ζήτησης που υπάρχει. Η ποιότητα ενός πανεπιστημίου κρίνεται από το τι φοιτητές/-τριες βγάζει και όχι από το πως τους δέχεται. Η ποιότητά του κρίνεται από το επίπεδο της διδασκόμενης και της παραγόμενης γνώσης και έρευνας, απ’ την επάρκεια διδακτικού προσωπικού, από τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει απρόσκοπτες και ποιοτικές σπουδές ενισχύοντας τη μέριμνα, τη στέγαση και τη σίτιση, κρίνεται απ’ τις εγκαταστάσεις του (αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αθλητικοί χώροι κλπ.) που εξασφαλίζουν μία ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία. Αν η κυβέρνηση επιθυμούσε πράγματι να αναβαθμίσει τις σχολές μας, θα έδινε λεφτά για την παιδεία και τις ανάγκες της, αντί αυτού επιλέγει να αφήσει περίπου 20-25 χιλιάδες μαθητές/-τριες εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να τους οδηγήσει στην αγκαλιά των ιδιωτικών κολλεγίων-ΙΕΚ και να οδηγήσει στο κλείσιμο τα περιφερειακά ιδρύματα όλης της χώρας.
Δε θα μειωθούν οι εισακτέοι στο πανεπιστήμιο.
Η ΕΒΕ καθορίζεται από το μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα 4 μαθήματα. Έπειτα το εκάστοτε ίδρυμα θα καθορίζει έναν συντελεστή ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την ΕΒΕ θα δίνει το ελάχιστο όριο εισαγωγής στην εκάστοτε σχολή. Το άνω και το κάτω όριο του συντελεστή καθορίζονται απ’ την κυβέρνηση στο τέλος του προηγούμενου έτους. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι σε σχολές που θα έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν με το ανώτατο όριο θα μειωθούν οι εισακτέοι. Επίσης, η επιλογή από μέρους κυβέρνησης του ανώτατου και του κατώτατου ορίου σημαίνει ότι η ίδια ουσιαστικά θα μειώνει εμμέσως τους εισακτέους στις σχολές. Το κυριότερο, όμως, πλήγμα το δέχονται οι σχολές της περιφέρειας. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές η βάση εισαγωγής τους κυμαίνεται κάτω απ’ το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων. Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι των μαθητών/-τριών δε θα περάσει σε καμία σχολή, αλλά και ότι οι σχολές στην περιφέρεια θα οδηγηθούν αναγκαστικά σε αναστολή της λειτουργίας τους. Η μείωση εισακτέων και το κλείσιμο σχολών, σε συνδυασμό με την εξίσωση των πτυχίων μας με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων, δημιουργούν στρατιές υποψήφιων φοιτητών/-τριών που θα κατευθυνθούν αναγκαστικά στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτό το μέτρο για να δημιουργήσει πελατεία για τους ιδιώτες της εκπαίδευσης και να υποβαθμίσει το Δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.
Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έγραψε κάτω απ’ τη βάση να περνάει στο πανεπιστήμιο.
Αλλά ταυτόχρονα μπορεί με λευκή κόλα και εάν έχει την οικονομική δυνατότητα να περνάει σε ένα αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικό κολλέγιο και σε τελική ανάλυση να αποφοιτεί σε λιγότερα έτη (3) με ισάξιο πτυχίο σε σχέση με τους αποφοίτους πανεπιστημίων. Ο βαθμός στις πανελλαδικές είναι συνάρτηση της προετοιμασίας, του άγχους, της δυσκολίας των θεμάτων, της κακιάς στιγμής. Το σύστημα εισαγωγής δεν μπορεί να παραβλέπει τα παραπάνω και να τιμωρεί όσους/-ες έγραψαν έναν κακό βαθμό. Ο βαθμός των πανελλαδικών δεν αποτελεί κριτήριο επάρκειας για να φοιτήσει κανείς σε ένα πανεπιστήμιο, κριτήριο επάρκειας είναι η ίδια η δυνατότητα του/της φοιτητή/-τριας να ολοκληρώσει τις σπουδές του, κάτι που δεν μπορεί κανείς επί της αρχής να του αφαιρέσει. Αν τα καταφέρει έχουμε κερδίσει έναν επιστήμονα ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην επιστημονική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Ο μαθητής που περνάει στη σχολή του με χαμηλό βαθμό τρώει τη θέση κάποιου που το αξίζει.
Οι μαθητές/-τριες που περνάνε με πολύ λίγα μόρια περνάνε σε σχολές οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν πληρούν τις θέσεις εισακτέων που τους δίνονται απ’ το υπουργείο. Οι φοιτητές/-τριες εκεί δεν τρώνε τη θέση κανενός. Οι σχολές αυτές είναι σχολές χαμηλής ζήτησης, με αποτέλεσμα τις χαμηλές βάσεις εισαγωγής. Η ικανότητα ενός/μιας φοιτητή/-τριας να τελειώσει τις σπουδές του δεν κρίνεται απ’ το βαθμό που έγραψε στις πανελλαδικές, αλλά από το πόσο είναι διατεθειμένος να δουλέψει στη σχολή του, κάτι που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά του. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε είχε νομοθετήσει για πρώτη φορά την ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές που είχαν ως πρώτη επιλογή μία σχολή χωρίς ιδιαίτερη ζήτηση να περάσουν σε αυτήν χωρίς να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις.
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Το διπλό μηχανογραφικό δίνει τη δυνατότητα στους/στις υποψηφίους να περάσουν σε σχολή που θα τους ταιριάζει καλύτερα.
Στο πρώτο μηχανογραφικό οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν επιλογές μέχρι και το 10% των σχολών. Δεύτερο μηχανογραφικό καταθέτουν όσοι/-ες δεν έχουν εισαχθεί σε κάποια σχολή. Στην πραγματικότητα, όσοι/-ες καταθέτουν δεύτερο μηχανογραφικό δεν περνούν σε σχολές της επιλογής τους, αλλά και πάλι κατευθύνονται σε σχολές για τις οποίες δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον. Η καλή επιλογή σχολής δεν κρίνεται από τον τρόπο κατάθεσης του μηχανογραφικού. Κρίνεται απ’ τη συνολική πορεία της εκπαίδευσης και το πόσο αυτή καταφέρνει οι μαθητές/-τριες της να ανακαλύπτουν τις κλίσεις τους. Αν η κυβέρνηση ήθελε οι μαθητές/-τριες να κατευθύνονται σε σχολές που τους ταιριάζουν δε θα εξαπέλυε τεράστια επίθεση ενάντια σε καλλιτεχνικά σχολεία κλπ.
Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί καταφύγιο, αλλά κι επιλογή, πολλών μαθητών/-τριών. Η εισαγωγή στα ΙΕΚ μέσα απ΄την κατάθεση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου έρχεται να συνδέσει τις πανελλαδικές με την επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει στην πράξη εντατικοποίηση για τους/τις μαθητές/-τριες που επιθυμούν ν’ ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Επίσης, είναι υποκριτικό μία κυβέρνηση η οποία μειώνει στην πράξη τους εισακτέους στα Πανεπιστήμια, οδηγώντας τους στην ιδιωτική ή την επαγγελματική να βάζει περαιτέρω εξεταστικά φίλτρα σε ανθρώπους που θα κατευθυνθούν στην τελευταία.
ΑΣΥΛΟ
Η ύπαρξη ακαδημαϊκού ασύλου δεν γεννά εγκληματικότητα εντός των πανεπιστημίων;
Η αφήγηση αυτή καταρρίπτεται από την ίδια την πραγματικότητα καθώς αν ίσχυε κάτι τέτοιο θα μιλούσαμε για φαινόμενα γενικευμένης ανομίας στο σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας και όχι για κάποιες περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση. Ταυτόχρονα η ύπαρξη ασύλου δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως η αστυνομία δεν μπορεί να μπει στους πανεπιστημιακούς χώρους σε περίπτωση που τελείται εντός αυτών κάποιο κακούργημα. Η ίδια η πραγματικότητα έδειξε πως ακόμα και με την μη ύπαρξη πανεπιστημιακού ασύλου, όπου η αστυνομία μπορούσε να εισέρχεται ελεύθερα εντός των πανεπιστημιακών χώρων δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Στα πανεπιστήμια, όντας αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, είναι φυσιολογικό να υπάρξουν περιστατικά εγκληματικής δράσης την στιγμή που οι δείκτες εγκληματικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αρκετά υψηλοί.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η πανεπιστημιακή αστυνομία θα διαδραματίζει προληπτικό ρόλο και θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα πανεπιστήμιά μας δεν αποτελούν ειδική κοινωνική ζώνη στην οποία παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα και παραβατικότητα. Ίσα-ίσα, οι δείκτες που σχετίζονται με παραβατικές ενέργειες είναι χαμηλότεροι από αυτούς της υπόλοιπης κοινωνίας. Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει την πανεπιστημιακή αστυνομία με σκοπό να απονεκρώσει το Πανεπιστήμιο και να καταστείλει το φοιτητικό κίνημα και τις διαδικασίες του. Αν την ένοιαζε η ασφάλεια των εκπαιδευτικών δομών της χώρας δε θα απέλυε τους φύλακες και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία το 2011, αλλά θα αναβάθμιζε το προσωπικό φύλαξης. Αν την ένοιαζε η εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων δεν θα μείωνε την χρηματοδότηση κατά 7%, αλλά θα θωράκιζε τα ιδρύματα με προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό και θα αντιμετώπιζε τις ψηφιακές ανισότητες και τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Οι φοιτητές/-τριες θα νιώθουν ασφαλείς στις σχολές τους.
Η κυβέρνηση δεν δημιουργεί πλαίσιο ασφάλειας, δημιουργεί πλαίσιο φόβου σε όλα τα επίπεδα. Ο κόσμος φοβάται μην κολλήσει κορονοιό γιατί δεν υπάρχουν ΜΕΘ. Οι φοιτητές/-τριες φοβούνται μην χάσουν τις πρακτικές, φοβούνται μην χάσουν το σπίτι που διαμένουν, φοβούνται μην κοπούν στα μαθήματα γιατί δεν μπορούν τα παρακολουθήσουν και τα συγγράμματα δεν έχουν έρθει ακόμα, φοβούνται να πάνε στο πανεπιστήμιο γιατί δεν υπάρχει κανένα υγειονομικό μέτρο προστασίας τους. Από αύριο οι φοιτητές/-τριες θα φοβούνται να μιλήσουν και να παρέμβουν στα πανεπιστήμια για να μην φάνε ξύλο από την αστυνομία. Θα φοβούνται μην έρθει κάποια ατυχία στην ζωή τους και διαγραφούν από την σχολή. Θα φοβούνται μην περάσουν από πειθαρχικό συμβούλιο γιατί έβαλαν λίγο πιο δυνατά την μουσική. Άρα η κυβέρνηση εμπεδώνει τον φόβο και την ανασφάλεια σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.
Η πανεπιστημιακή αστυνομία κατοχυρώνει και υπερασπίζεται τις ακαδημαϊκές ελευθερίες.
Οι ακαδημαϊκές ελευθερίες και η ελεύθερη ανάπτυξη της γνώσης κατοχυρώνονται ακριβώς στον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε σχέση με το κράτος. Το να εισέρχεται ένας κρατικός μηχανισμός, και ιδίως η αστυνομία, και να παρεμβαίνει στα πανεπιστημιακά πράγματα αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση του αυτοδιοίκητου. Ελεύθερη ανάπτυξη της γνώσης κάτω απ’ το αστυνομικό γκλοπ δεν μπορεί να υπάρξει. Η κυβέρνηση θέλει να χειραγωγήσει την παραγόμενη και τη διδασκόμενη γνώση, στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των συμφερόντων της αγοράς και όχι της κοινωνίας. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι αποφάσισε να εκβιάσει με οικονομική ασφυξία τα ιδρύματα τα οποία δεν θα συμμορφωθούν εντός τριμήνου με το νομοσχέδιο, αναγκάζοντάς τα να προσδεθούν στην πολιτική της. Ελευθερία της άποψης δεν μπορεί να υπάρξει παρουσία αστυνομικών. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να δίνει βήμα και χώρο και σε αυτούς που «μειοψηφούν», επιστημονικά ή πολιτικά. Η αμφισβήτηση είναι στοιχείο της ίδιας της ανάπτυξης της γνώσης, αλλά και των ανθρώπινων κοινωνιών.
Όλα τα Ευρωπαϊκά ιδρύματα έχουν πανεπιστημιακή αστυνομία
Κανένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό ίδρυμα (εκτός του Κέιμπριτζ) δεν έχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Πανεπιστημιακή αστυνομία υπάρχει ακόμη σε ορισμένα ΑΕΙ στις ΗΠΑ τα οποία όμως καταγγέλλουν αρκετά περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας ιδιαίτερα σε αφροαμερικανούς καθηγητές και φοιτητές. Η κατεύθυνση ακόμη και στις ΗΠΑ μετά και το κίνημα black lives matter είναι προς την κατάργηση της αστυνομίας σε χώρους πανεπιστημίων. Η απάντηση όμως σε όσους δεν αποδέχονται τα παραπάνω στοιχεία έρχεται από τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Γ. Κύρτσου ο οποίος αντί για προσλήψεις ειδικών φρουρών ζητά προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού. Φανταστείτε όμως, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, όλες οι χώρες της Ε.Ε. αντί να επενδύουν στην έρευνα, την γνώση, στις υποδομές να ακολουθούσαν το παράδειγμα της Ελλάδας και να επένδυαν στην μείωση των εισακτέων, στις διαγραφές φοιτητών και στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Φανταστείτε όλες οι χώρες να χρησιμοποιούσαν τα κονδύλια του ΕΛΚΕ, τα χρήματα δηλαδή που προορίζονται για την έρευνα, για πληρώνουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα ήταν ποτέ η ανθρωπότητα σε θέση να ανακαλύψει το εμβόλιο κατά του covid19;
FACE CONTROL
Η ελεγχόμενη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο διασφαλίζει ότι δεν θα αποτελούν τα ελληνικά πανεπιστήμια ξέφραγο αμπέλι
Το Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι ανοιχτό προς την κοινωνία και όχι να αποτελεί απλά έναν χώρο πιστοποίησης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Έναν χώρο ζωντανό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χώρο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, χώρο παραγωγής πολιτισμού, χώρο πολιτικής τριβής και κοινωνικών αγώνων. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο θα μπορεί να αποτελεί πραγματικό οργανικό κομμάτι της κοινωνίας, κέντρο γνώσης και αμφισβήτησης.
ΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ν+1/2Ν
Οι αιώνιοι φοιτητές είναι επιζήμιοι για τον κρατικό κορβανά.
Τα όρια φοίτησης δεν συνδέονται με την εξοικονόμηση πόρων από τα Πανεπιστήμια καθώς ένας φοιτητής μετά το πέρας των προβλεπόμενων χρόνων φοίτησης δεν δικαιούται φοιτητικές παροχές (πάσο, φοιτητική εστία, σίτιση κλπ). Το μόνο που κοστίζει ένας αιώνιος φοιτητής είναι μια κόλλα χαρτιού στην εξεταστική και ένα κελί στο excel στα αρχεία της σχολής.
Θα αναβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια
Τα όρια φοίτησης σχετίζονται με δείκτες αξιολόγησης που προκύπτουν τελείως αυθαίρετα (αριθμός εισακτέων/αριθμός αποφοίτων για κάθε ακαδημαϊκό έτος) και δεν εξάγουν κανένα ουσιαστικό συμπέρασμα για την ποιότητα ενός ιδρύματος. Πραγματική αναβάθμιση των Δημοσίων Πανεπιστημίων είναι η στήριξη των εγκαταστάσεών τους, η στελέχωσή τους με το αναγκαίο προσωπικό, η στήριξη των πιο αδύναμων φοιτητών/-τριών. Για όλα αυτά η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος. Στην πραγματικότητα τα όρια φοίτησης αποτελούν ένα μέτρο πειθάρχησης των φοιτητών/-τριών υπό τον φόβο μια ενδεχόμενης διαγραφής που στόχο έχει την περαιτέρω τρομοκράτηση και την δημιουργία άγχους για κάποιον/-α που για τον όποιο λόγο αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην εντατικοποιημένη πραγματικότητα των προγραμμάτων σπουδών.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Οι φοιτητές δεν θα έπρεπε να έχουν αστικές ευθύνες για παραπτώματα εντός του πανεπιστημίου όπως κάθε άνθρωπος που εργάζεται σε δημόσιο οργανισμό;
Οι φοιτητές δεν είναι οργανικοί υπάλληλοι άρα είναι σαφές πως δεν προκύπτει με κάποιο τρόπο το πως μπορούν να φέρουν αστικές ευθύνες, πλην των ποινικών, εντός των πανεπιστημίων. Η δημιουργία πειθαρχικού κώδικα και αντίστοιχα πειθαρχικού ελέγχου για του φοιτητές αποτελεί μια διαδικασία η οποία έχει ως στόχο την περαιτέρω πειθάρχηση των φοιτητών σε μια ασφυκτική καθημερινότητα η οποία δεν θα ανέχεται τις παρεκκλίσεις. Δεν στοχεύει ούτε στην ομαλότερη λειτουργία των ιδρυμάτων ούτε στην διασφάλιση της ασφάλειας εντός αυτών, παρά αποσκοπεί στην πάταξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εντός του Πανεπιστημίου.
Γιατί δεν είναι ορθό να περνούν από πειθαρχικά συμβούλια όσοι φοιτητές παρανομούν;
Με το νέο νομοσχέδιο ιδρύονται πειθαρχικά συμβούλια τα οποία θα «εκδικάζουν» πειθαρχικά παραπτώματα φοιτητών με βάση το νέο πειθαρχικό κώδικα των πανεπιστημίων. Πλέον θα ποινικοποιείται ακόμα και η ηχορύπανση στου υπαίθριους χώρους του πανεπιστημίου με ποινές που δεν αντιστοιχίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας αλλά θα είναι στα χέρια του πειθαρχικού συμβουλίου με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Ταυτόχρονα η έναρξη μιας πειθαρχικής δίωξης θα προκύπτει από αποφάσεις μονοπρόσωπων οργάνων (πρύτανης, κοσμήτορας κλπ) και όχι από κάποιο συλλογικό όργανο διοίκησης ενώ ταυτόχρονα τα πειθαρχικά συμβούλια θα ορίζονται από τα ίδια πρόσωπα και δεν θα προκύπτουν από κάποια εκλογική διαδικασία. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου η αυθαιρεσία και η εκδικητικές πειθαρχικές διώξεις θα μπορούν να αποτελούν κανονικότητα με πλήρη απουσία οποιουδήποτε θεσμικού ή κοινωνικού ελέγχου.
Τα Πανεπιστήμια δεν είναι υποχρεωμένα να υλοποιούν νομοθετήματα που τα αφορούν;
Με βάση το Αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων σε πολλές περιπτώσεις μπορούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να έχουν σχετική διοικητική αυτονομία. Γνωρίζοντας τόσο τα παραπάνω όσο και την αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας με το εν λόγω νομοσχέδιο, το Υπ. Παιδείας αποφάσισε να εκβιάσει με οικονομική ασφυξία τα ιδρύματα τα οποία δεν θα συμμορφωθούν εντός τριμήνου με το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση με όρους «νταβατζή» αυτή τη στιγμή παρακάμπτει το αυτοδιοίκητο το οποίο μάλιστα ευλογούσε όλο το προηγούμενο διάστημα.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Χρήστος Ιωάννου εκλέχθηκε με μεγάλη διαφορά στις εκλογές του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

17/09/2021, 4:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Την ημέρα Εθνικής  Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας τιμά η Π.Ε Πρέβεζας

17/09/2021, 1:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος “Πρέβεζα” : Ένα έργο οδικού φωτισμού στο “πουθενά”

17/09/2021, 1:01 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Κώστας Μπάρκας: Στη Βουλή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έκδοσης αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 4Κ/2020 ΑΣΕΠ, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

17/09/2021, 12:45 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Τα ονόματα που “παίζουν” για την θέση του προέδρου της ΝΟΔΕ Πρέβεζας

17/09/2021, 12:40 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Το ‘παιχνίδι’ της ανακύκλωσης συνεχίζεται στο Δήμο Ζηρού

17/09/2021, 12:02 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites