Τετάρτη, 30/09/2020

Στο «κόκκινο» η λειτουργία του Νοσοκομείου Πρέβεζας τον Αύγουστο

Υπερβάλουν εαυτόν οι γιατροί του Νοσοκομείου Πρέβεζας, καθώς σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης του προγράμματος εφημεριών ιατρών, φαρμακοποιού και ψυχολόγων της Διοίκησης, στα περισσότερα τμήματα οι γιατροί έχουν κληθεί να κάνουν πρόσθετες εφημερίες, ενώ σε άλλα δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των κενών.

Συγκεκριμένα, στα τμήματα Παιδιατρικό, Παθολογικό, Χειρουργικό, Καρδιολογικό, Ακτινολογικό παρατηρείται συμμετοχή ιατρών στο πρόγραμμα εφημεριών με περισσότερες από τις προβλεπόμενες του Ν. 3868/2010 και καλύπτεται όλος ο μήνας, με αιτιολογημένες προτάσεις των Διευθυντών των αντίστοιχων τμημάτων, καθώς και του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Στο Αναισθησιολογικό Τμήμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση, οι δύο αναισθησιολόγοι  πραγματοποιούν  από οκτώ εφημερίες και παραμένουν έντεκα (11) ακάλυπτες ημέρες, ενώ στο Ακτινολογικό  υπηρετούν τρεις Δ/ντές και ένας Επικουρικός ιατρός οι οποίοι πραγματοποιούν  από επτά εφημερίες έκαστος και μένουν ακάλυπτες ημέρες οι οποίες καλύπτονται με ειδική εντολή του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Στα τμήματα Μαιευτικό–Γυναικολογικό, Παθολογοανατομικό οι Ιατροί που υπηρετούν, πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου 7 εφημερίες και επομένως δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα. Το ίδιο και στα τμήματα Αιμοδοσίας, Νευρολογικό, Μικροβιολογικό όπου οι Ιατροί που υπηρετούν, πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου 7 εφημερίες και επομένως δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα.

Στο Παθολογοανατομικό Τμήμα υπηρετεί μια ιατρός Δ/ντρια και ένας Επιμελητής Α΄. Η Δ/ντρια του Τμήματος πραγματοποιεί τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες ημέρες.

Στα τμήματα Ψυχιατρικού, Δερματολογικού, Οφθαλμολογικού, Ω.Ρ.Λ., Ψυχιατρικού και Παιδοψυχιατρικού του Κ.Ψ.Υ., Ουρολογικού όπου υπηρετεί ένας Ιατρός, πραγματοποιούνται οι οριζόμενες εκ του νόμου 7 εφημερίες και επομένως δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα.

Στο Πνευμονολογικό Τμήμα ο μοναδικός ιατρός που υπηρετούσε υπέβαλλε παραίτηση από 31-8-2016 και αποχώρησε λόγω υποβολής αίτησης για κατάληψη θέσης σε άλλο Νοσοκομείο.

Στο Οδοντιατρικό Τμήμα υπηρετεί ένας ιατρός, ο οποίος πραγματοποιεί τις εκ του Νόμου επτά εφημερίες. Επίσης αποσπάστηκε Οδοντίατρος Δ/ντρια από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών από 1-1-2018 και από 1-10-2019 μετακινείται στο ΚΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1722/6-9-2019 απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ.. Ο ένας εκ των Δ/ντών ο οποίος υπηρετούσε στο Γ.Ν.Λευκάδας στην θέση του Διοικητή επέστρεψε στην οργανική του θέση στο Γ.Ν. Πρέβεζας στις 23-10-2019. Έτσι στο Τμήμα παραμένουν ακάλυπτες ημέρες.

Διαβάστε την απόφαση για την κάλυψη των εφημεριών στο Νοσοκομείο Πρέβεζας τον μήνα Αύγουστο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ