Ανασυγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Με αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Κωνσταντίνου Καμπουράκη, η οποίες αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, ανασυγκροτούνται τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πρέβεζας, ως συμβούλια επιλογής, με τα
επιπλέον μέλη, ως εξής:

Π.Υ.Σ.Π.Ε Πρέβεζας
1. Μότσιος Γεώργιος του Δημητρίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με αναπληρωτή του τον Παλατζίδη Παύλο του Ανέστη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
2. Ζυγούρης Βασίλειος του Κωνσταντίνου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 1ου ΔΣ Φιλιππιάδας, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, με αναπληρώτριά του τη Χαϊτίδου Στέλλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθύντρια του ΔΣ Μύτικα.
3. Κασκάνης Δημήτριος του Ιωάννη, εκπ/κός κλάδου ΠΕ11, Διευθυντής του 1ου ΔΣ Καναλακίου, ως Τακτικό μέλος του Συμβουλίου με αναπληρώτριά του την Κεχαγιά Ελένη του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 4ου ΔΣ Πρέβεζας.
4. Τσουμελέκα Αλεξάνδρα του Ανδρέα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο Νηπιαγωγείο Μύτικα, ως Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου, του κλάδου των εκπ/κών της Π.Ε Πρέβεζας, με αναπληρωτή της τον Παπαγεωργίου Δημήτριο του Θωμά, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο
1ο Ειδικό Δ. Σ. Πρέβεζας.
5. Φιλιππούσης Ματθαίος του Μάριου εκπ/κός κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 2ο Δ.Σ. Πρέβεζας, ως Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου, του κλάδου των εκπ/κών της Π.Ε Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον Πάσχο Μιχαήλ του Θεοδώρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Πρέβεζας.
6. Παπαγεωργίου Αικατερίνη του Δημητρίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, ως Τακτικό επιπλέον μέλος του συμβουλίου, με αναπληρώτριά της τη
Χριστοφορίδου Καλυψω του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου.
7. Μπαλαδήμας Περικλής του Ανδρέα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ60, εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία, ως Τακτικό επιπλέον μέλος του συμβουλίου, με αναπληρωτή του τον Παππά Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, εκπαιδευτικό με 15ετή υπηρεσία.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Αμούτσα Αναστασία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Ζαχαρή Γεωργία του Αλεξάνδρου, κλάδου ΠΕ ΔιοικητικόςΟικονομικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Π.Υ.Σ.ΔΕ Πρέβεζας
1. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ 11, Διευθυντής της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με
αναπληρωτή του τον
Τσουμάνη Σταύρο του Σπυρίδωνα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86, Προϊστάμενο του
Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
2. Καινουργιώτη – Τσόλκα Κωνσταντούλα του Βασιλείου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ80,
Διευθύντρια του 1ου Γ/σίου Πρέβεζας, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου, με αναπληρωτριά της την
Καψούρου Σοφία του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, Διευθύντρια του ΓΕΛ
Λούρου.
3. Κάτσενος Θεόδωρος του Δημητρίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ 02, Διευθυντής του
Εσπερινού ΓΕΛ Πρέβεζας, ως Τακτικό μέλος του Συμβουλίου με αναπληρωτή του το
Σμπόνια Νικόλαο του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, Διευθυντή του Γ/σίου
Καναλακίου.
4. Κάλλης Θεόδωρος του Βασιλείου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση 1
ο
Ημερήσιο ΓΕ.Λ. Φιλιππιάδας, ως Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου, του κλάδου
των εκπ/κών της Δ.Ε Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον
Αναστασιάδη Περικλή του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 11, με οργανική
θέση στο 1
ο Γ/σιο Φιλιππιάδας.
5. Ντάγγας Δημήτριος του Γεωργίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ 11, με οργανική θέση 1ο
ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας, ως Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου, του κλάδου των εκπ/κών
της Δ.Ε. Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την
Παπαλέξη Σοφία του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 04.02, με οργανική θέση στο
Εσπερινό ΓΕ.Λ. Πρέβεζας.
6. Γεωργόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ80, Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, ως Τακτικό επιπλέον μέλος του
συμβουλίου, με αναπληρώτριά του την
Μπισκανάκη Φανή του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου.
7. Γιώτη – Τσουμάνη Όλγα του Σπυρίδωνα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ02, εκπαιδευτικός με
15ετή υπηρεσία, ως Τακτικό επιπλέον μέλος του συμβουλίου, με αναπληρωτή της τον
Κατσανό Ιωάννη του Πέτρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, εκπαιδευτικό με 15ετή
υπηρεσία.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Γασπαρινάτου Δέσποινα του Ηλία, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με αναπληρώτριά του την κ. Παπαδιώτη Δήμητρα του
Λάμπρου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε.
Πρέβεζας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Πρέβεζα γιόρτασε τα 109 χρόνια από την απελευθέρωση της

21/10/2021, 11:05 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Μαρία Νεγρεπόντη – Δεληβάνη : Ύβρις μεγατόνων το συνέδριο προς τιμήν του Αλή Πασά στα Γιάννενα

21/10/2021, 10:42 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην Πρέβεζα τα ιστορικά κειμήλια του Μάρκου Μπότσαρη και της Λένως Μπότσαρη

21/10/2021, 10:18 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Στην αντεπίθεση επιμελητήριο και οι εμπορικοί σύλλογοι Πρέβεζας και Ιστορικού Κέντρου για τις ανυπόστατες μεθοδεύσεις των τελευταίων ημερών

21/10/2021, 5:44 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : 76η επέτειος βύθισης του Ναρκαλιευτικού πλοίου “Πηνειός”

21/10/2021, 12:10 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ : Στις 21 Οκτωβρίου 1912 απελευθερώθηκε η Πρέβεζα

21/10/2021, 6:43 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites