Ακόμα να ορίσει εκπρόσωπους ο Δήμος στην “Πρέβεζα Α.Ε” – Απόφαση του Άρειου Πάγου δικαιώνει την εταιρεία

Ακόμα μία αναβολή πήρε το θέμα του ορισμού εκπροσώπων στην πρότυπο Δημοτικόσυνεταιριστική αλιευτική εταιρεία  “Πρέβεζα Α.Ε”, όπου ο Δήμος Πρέβεζας κατέχει ποσοστό πάνω από 18%.

Το θέμα συζητήθηκε κατά την διάρκεια του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Θεοφάνειο Αίθουσα την Τετάρτη 5 Αυγούστου.

Μέσα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της εταιρείας διαφάνηκε η προσπάθεια της ηγεσίας της να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της και το κυριότερο να διατηρήσει την αδεία λειτουργίας της, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που σύμφωνα με την αποτίμηση των ορκωτών λογιστών η αξία της ανέρχεται σε περίπου 105 χιλιάδες ευρώ και αποκτάται πολύ δύσκολα, καθώς και τις θέσεις εργασίας που προκύπτουν από αυτήν.

Κατά την εισήγηση του ο εκπρόσωπος του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  κ.Θεόδωρος Κατσαούνος, έκανε αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εταιρεία.

Η εταιρεία εδρεύει σε Δημοτικό ακίνητο στην θέση Πωγωνίτσα του Αγίου Θωμά Πρέβεζας και σκοπός της είναι η εκτροφή και η εμπορία ψαριών. Το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ και  μέτοχοι της εταιρείας είναι η ΕΑΣ Πρέβεζας με ποσοστό 80%, ο Δήμος Πρέβεζας με ποσοστό 18%, ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Πρέβεζας με ποσοστό περίπου 1% και η Ήπειρος Α.Ε με ποσοστό περίπου 0,2%. Στο 9μελές διοικητικό Συμβούλιο τα 3 μέλη ορίζονται από τον Δήμο Πρέβεζας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 η ΕΑΣ Πρέβεζας κήρυξε πτώχευση, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η χρηματοδότηση της εταιρείας, προκαλώντας της άμεση οικονομική ασφυξία. Για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης έκανε αίτηση ένταξης στο άρθρο 99, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις που είχε, ενώ κατέθεσε και αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν εντάχθηκε στο άρθρο 99 και τον Φεβρουάριο του 2013 απέλυσε όλο το προσωπικό που απασχολούσε, διότι πλέον δεν μπορούσε να καταβάλει μισθοδοσία, ενώ ταυτόχρονα δεν υπήρχε παραγωγή σε εξέλιξη. Στο επόμενο διάστημα προσπάθησε με διάφορες συνεργασίες να διατηρήσει την υποδομή που διέθετε.

Το 2015 η εταιρεία έλαβε το ποσό των 116.437,60€ από την επιστροφή Φ.Π.Α., για το 2010 και 77.209,17€, τα οποία διατέθηκαν εξολοκλήρου για την εξόφληση των πιστωτών της ( Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ).

Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε συνεργασία με την “Επίδαυρο ΑΕ” σε δοκιμαστική βάση, παραχωρώντας την υποδομή που διέθετε, εξασφαλίζοντας την συντήρηση της, ενώ συγχρόνως κατέθεσε αίτηση ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής ιχθυομονάδας.

Τον Ιούλιο του 2018 με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ανανεώθηκε η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας  της πλωτής ιχθυομονάδας για τα επόμενα 20 χρόνια.

Βασικός μέτοχος της “Πρέβεζας Α.Ε.” ειναι η ΕΑΣ Πρέβεζας η οποία βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία δεσμευόμενη από το καταστατικό της, όπου ορίζει ως μετόχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς και φορείς δημοσίου τομέα και επιδιώκοντας την είσοδο στρατηγικού επενδυτή ώστε να της δοθεί η δυνατότητα διατήρησης της άυλης περιουσίας της, καθώς και η αύξηση των εσόδων της και η μελλοντική συμμετοχή της στην παραγωγική διαδικασία, προχώρησε στην σύσταση Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιοχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με τον διακριτικό τίτλο “Πρέβεζα ΙΚΕ”, ένα νέο Νομικό Πρόσωπο χωρίς χρέη.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης “Στροφή στο Μέλλον Βασίλης Κωστούλας ρώτησε τον εκπρόσωπο της εταιρείας για το ποσό που οφείλει η Πρέβεζα Α.Ε στην ΕΑΣ Πρέβεζας με τον κ. Κατσαούνο να απαντά πως οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς την Ένωση ανέρχονται στο 1.150.000 ευρώ(είναι σε αγωγή), ενώ συμπλήρωσε πως τα χρέη προς την πρώην  ΑΤΕ είναι  80.000 ευρώ και προς τους εργαζόμενους που δεν δέχθηκαν να γίνει εκχώρηση μέσω της επιστροφής ΦΠΑ, 50.000 ευρώ.

Στην συνέχεια ο κ. Κωστούλας αναφέρθηκε στην Πρέβεζα Α.Ε λέγοντας πως ήταν μία αμαρτωλή εταιρεία που δεν κατέθετε ισολογισμούς από το 2011 έως το 2016 με τον κ. Κατσαούνο να τον διαψεύδει καθώς όπως εκείνος ανέφερε, η εταιρεία είχε ισολογισμούς τους οποίους όμως δεν μπορούσε να καταθέσει επειδή είχε λήξει η θητεία του συμβουλίου. “Δεν επιτρέπονταν να γίνει κατάθεση των ισολογισμών. Οι ισολογισμοί κάθε χρόνο ήταν από ορκωτό λογιστή, κανονικά ελεγμένοι. Διαδικαστικό ήταν το θέμα” σημείωσε ο κ. Κατσαούνος.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης “Στροφή στο Μέλλον” κ. Ευκλείδης Φονταράς ρώτησε τον κ. Κατσαούνο για το πόρισμα του μεσολαβητή την περίοδο που η Πρέβεζα Α.Ε αιτήθηκε την ένταξη της στο άρθρο 99 καθώς και για το αντικείμενο εργασιών της νέας ΙΚΕ.

“Το 2011 δεν ήμουν διορισμένος από τον Δήμο και δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω από ότι γνωρίζω λόγω της λογιστικής μου ιδιότητας, η πρόταση του διαμεσολαβητή ήταν η εξής: Επειδή υπήρχε υποχρέωση στην ΕΑΣ της τάξεως του 1.150.000 ευρώ, αυτό το ποσό να γίνει μετοχοποίηση και να αλλάξει από αρνητική θέση να γίνει θετική. Να αυξηθεί δηλαδή το κεφάλαιο με την μετοχοποίηση της απαίτησης. Αυτή ήταν η πρόταση του διαμεσολαβητή. Επειδή όμως πτώχευσε η ΕΑΣ, δεν πραγματοποιήθηκε ενώ είχε πάρει απόφαση το Δ.Σ της ΕΑΣ, ότι θα γίνει αυτό. Πτώχευσε όμως εκείνο το διάστημα και για αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Η ΙΚΕ έχει ακριβώς το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας” απάντησε ο κ. Κατσαούνος στον κ. Φονταρά.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας στην ερώτηση του προς τον κ. Κατσαούνο στάθηκε στο αν οι απαιτήσεις της ΕΑΣ προς τους εργαζόμενους, αντικρούονται από την ΑΕ και στο αν τα μέλη του Δ.Σ που απαρτίζουν την Α.Ε θα έχουν πρόβλημα με τα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά και με την δικαιοσύνη, αν αναζητηθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Ο κ. Κατσαούνος απάντησε πως υπεύθυνος αυτή την στιγμή για τις υποχρεώσεις της Α.Ε είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και το Δ.Σ για την περίοδο που τον βαρύνει. “Αυτή τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αντιδικία δεν κυνηγούν το Δ.Σ, κυνηγούν τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Δεν απευθύνεται στο Δ.Σ, στα μέλη του. Όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές τις 3 που αναφέρατε, είναι όλες στα δικαστήρια. Η δε απαίτηση της ΕΑΣ, έχει προσφύγει η εταιρεία για να μην αναγνωριστεί το ποσό αυτό το 1.150 εκατ. Η εταιρεία λέει ότι είναι κάπου 200 χιλιάδες. Στην πρώην ΑΤΕ υπάρχει όντως η απαίτηση. Και στους εργαζόμενους υπάρχει απόφαση τελεσίδικη από τον Άρειο Πάγο που δεν τους αναγνωρίζει το χρέος. Οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία τότε που έγινε εκχώρηση με το ΦΠΑ, να πάρουν τα χρήματα τους αλλά άκουσαν τους δικηγόρους τους και δεν έκαναν χρήση αυτού του δικαιώματος” υπογράμμισε ο κ. Κατσαούνος.

Το mypreveza.gr μετά από δημοσιογραφική έρευνα επιβεβαίωσε ότι όντως υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου με αριθμό 358/2020 η οποία δικαιώνει την εταιρεία Πρέβεζα Α.Ε και βαρύνει επιπλέον τους εργαζόμενους με την καταβολή των δικαστικών εξόδων ύψους 2.300 ευρώ.

“Το κύριο θέμα στην ιστορία αυτή είναι ότι πτώχευσε η ΕΑΣ και σταμάτησε η παραγωγική διαδικασία στην ”Πρέβεζα Α.Ε.”. Υπήρχε από τη μία πλευρά ένας μέτοχος πτωχευμένος και από την άλλη πλευρά ένας Δήμος, που δεν ήταν πτωχευμένος. Υπήρξε η επιστροφή του ΦΠΑ και υπήρξε και μία άδεια η οποία ήταν στη λήξη της και η οποία δύσκολα δύνεται τώρα και δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να πάμε σε μία λύση. Σαν Δ.Σ εμείς πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Ο Καλύτερος τρόπος ποιος ήταν … Ότι αφενός μπορέσαμε και κρατήσαμε την εταιρεία, να καλύψουμε  με διάφορες συνεργασίες που κάναμε, παραχωρώντας την υποδομή που είχαμε στη θάλασσα σε εταιρείες οι οποίες, εκμεταλλευτήκανε για ένα διάστημα αυτό και καλύψανε τα έξοδα της εταιρείας. Όλα αυτά τα δικαστήρια που τρέχανε από την ΑΤΕ κτλ που θα πέφτανε, αν γίνονταν η λύση της εταιρείας; Αυτό πρέπει να το αναλογιστείτε. Σιγα – σιγά περάσαμε να ανανεώσουμε μία άδεια για μία 20ετία και πάμε να κάνουμε μια καινούργια καθαρή εταιρεία στην οποία δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε μία άυλη αξία που είναι 105 χιλιάδες ευρώ και από εκεί και μετά θέλουμε έναν στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει μια παραγωγική διαδικασία. Και πάμε στην αλλαγή φορέα να δώσουμε μια καινούργια εταιρεία στην οποία η Πρέβεζα Α.Ε θα είναι μέσα με ένα Α’ ποσοστό. Η εταιρεία αυτή θα είναι καθαρή. Η δε Πρέβεζα Α.Ε θα δούμε πως θα καταλήξει, διότι υπάρχει από την μία την πλευρά η Ένωση, η οποία διεκδικεί κάποια πράγματα, κάποια χρήματα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η Α.Ε είναι θυγατρική της Ένωσης. Εμείς κάναμε αυτή την πολιτική. Θεωρήσαμε ότι έχουμε μία περιουσία, ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι ”καθαρός” μέσα στην ΙΚΕ. Δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε κάτι παραπάνω. Το αν σταμάτησε η παραγωγική δραστηριότητα δεν ήμασταν η μόνη τέτοια εταιρεία που δεν επιτελεί το σκοπό της. Κάποια στιγμή στην αρχή αυτός ο σκοπός γινότανε. Δεν σημαίνει ότι επειδή στη συνέχεια δεν μπορούσαμε να εκπληρώσουμε αυτό το σκοπό και να πάμε σε μια παραγωγική διαδικασία, θα έπρεπε να πάμε λύση, εφόσον είχαμε εναλλακτικές λύσεις. Ακόμη απασχολούμε εκεί έναν φύλακα, ο Δήμος παίρνει τα ενοίκια του. Βρισκόμαστε σήμερα με αυτή την εταιρεία με μία τέτοια αξία.Εμείς κάνουμε την καθαρή εταιρεία, βάζουμε στρατηγικό επενδυτή και κρατάμε την άδεια για 20 χρόνια. Και κρατάμε μία κατάσταση καθαρή. Ότι δικαστήριο γίνεται τώρα από την ΑΤΕ, είναι προς το πρόσωπο μου” τόνισε στην τοποθέτηση του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πρέβεζας Α.Ε κ. Άγγελος Τριανταφύλλης.

Ο Δήμος Πρέβεζας  θα έπρεπε εντός 3 μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής να ορίσει τους νέους εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Πρέβεζα Α.Ε. Ωστόσο έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής του Νίκου Γεωργάκου και το θέμα αυτό πάει από αναβολή σε αναβολή.

Ο Δήμαρχος αποφάσισε να αναβάλει εκ νέου το θέμα για να συζητήσει με τους επικεφαλής των παρατάξεων και τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας, ώστε να πάρει τις τελικές αποφάσεις.

 

 

 


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Κυριακή του Δημότη σε Αχερουσία, Αηδόνι και Βουβοπόταμο

18/10/2021, 11:15 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η καταδίωξη σταμάτησε στην Πρέβεζα – Το φορτηγάκι έκρυβε 255 κιλά ακατέργαστης κάνναβης 

18/10/2021, 11:10 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Νικολίτσι Πρέβεζας : Μνημόσυνο προς τιμήν του Σουλιώτη οπλαρχηγού Λάμπρου Βέικου

18/10/2021, 11:03 πμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Φωταγωγήθηκε με ροζ χρώμα το Δημαρχείο Πάργας

18/10/2021, 10:58 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Διανομή τροφίμων και νωπών κοτόπουλων-χοιρινών από το Δήμο Πάργας (TEBA/FED)

18/10/2021, 10:54 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Απελευθέρωση της Πρέβεζας : “Η πόλη θυμάται” και συνθέτει ένα ιστορικό “παζλ¨ αναμνήσεων

18/10/2021, 10:47 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites