Οι κυκλοφοριακές αλλαγές που θα φέρει το έργο Διαμόρφωσης της Τάφρου στο Κάστρο του Αγίου Ανδρέα

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Πρέβεζας η Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιμετρική οδό του
κάστρου του Αγίου Ανδρέα στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση Τάφρου Αγ. Ανδρέα”, στην συνεδρίαση της, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής Κώστας Ακρίβης εισηγούμενος το θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η παρούσα μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης έχει σαν στόχο την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της οδικής ασφάλειας στην οδό περιμετρικά του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα, στην οδό Περδικάρη από την συμβολή της με την οδό Παναγή Τσαλδάρη έως την είσοδο του Κάστρου καθώς και τον δύο κάθετων στην Περδικάρη που καταλήγουν στην οδό Σπηλιάδου.

Η οδός περιμετρικά του κάστρου παρουσιάζει έντονο κυκλοφοριακό καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή λειτουργεί ως οδός διπλής κατευθύνσεως και με ανεξέλεγκτη στάθμευση και από τις δύο πλευρές αυτής.
Κατά την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιούνται στοιχεία και λαμβάνεται υπόψη η μελέτη «Εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πρέβεζας»
Μελετώντας τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών, τους κυκλοφοριακούς φόρτους στην περιοχή, τη μετατροπή των συγκεκριμένων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, αποσκοπεί στην ασφαλή πρόσβαση οχημάτων και διέλευση πεζών, ενώ θα βελτιωθεί αισθητά η χρηστικότητα των οδών και θα αναβαθμισθεί η ασφάλεια και η αισθητική της περιοχής.
Η παρούσα μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου: «Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα», που πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στην  πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρος ανάπτυξη».
Στα πλαίσια αυτού, υποβάλλεται η παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη, προκειμένου να εγκριθούν οι σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται περιμετρικά και έξωθεν των τειχών του Κάστρου Αγίου Ανδρέα εντός Πόλεως Πρέβεζας σε μια όδευση 1.000 μέτρων. Στην διαμόρφωση περιλαμβάνονται η τάφρος του κάστρου οδός Μπακατσέλου, Η οδός Περδικάρη από την οδό Π. Τσαλδάρη μέχρι την Ανατολική Πύλη του πρώην Στρατοπέδου Δούκα, καθώς και οι δύο κάθετοι της οδού Περδικάρη προς την οδό Σπηλιάδου. Προτείνεται επίσης η διαμόρφωση του χώρου δίπλα στην Λέσχη Αξιωματικών. Στόχος της προτεινόμενης ανάπλασης είναι η βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος σε μια υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά περιοχή της πόλης της Πρέβεζας, η ανάδειξη της Τάφρου περιμετρικά των τειχών του Κάστρου Αγ. Αντρέα και η επαναχρησιμοποίηση της από τους πολίτες τόσο ως χώρος αναψυχής όσο και ως άξονας
σύνδεσης περιοχών της πόλης. Κύριοι άξονες της προτεινόμενης μελέτης αποτελούν η διαμόρφωση της οδού ήπιας κυκλοφορίας τύπου ‘καλντερίμι’ σε άμεση αισθητική συνάρτηση με τα πετρόκτιστα τείχη, η διαμόρφωση λωρίδας πρασίνου που “αναδεικνύει” τα τείχη, η κατασκευή και τοποθέτηση κατά θέσεις καθιστικών, και η διαμόρφωση του όμορου χώρου στην Λέσχη Αξιωματικών για συγκέντρωση-αναψυχή με ήπιες διαμορφώσεις και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με το ΣΒΑΚ προβλέπεται η επέκταση της ανάπλασης/αισθητικής αναβάθμισης των οδών του Ιστορικού Κέντρου βόρεια της Π. Τσαλδάρη έως τη Ντάπια. Όλες οι οδοί θα διαμορφωθούν ως πεζόδρομοι ή ως μονόδρομοι ήπιας κυκλοφορίας, με στόχο την αισθητική
ομοιομορφία της παλαιάς πόλης και την ανάδειξη της ιστορικής της ταυτότητας.

Βασικές παρεμβάσεις αποτελούν η μονοδρόμηση του άξονα Σπηλιάδου – Π. Τσαλδάρη, από την είσοδο του λιμένα έως τη διασταύρωση με την οδό 21ης Οκτωβρίου, καθώς και των οδών περιμετρικά του Κάστρου του Αγ. Ανδρέα.
Με την μετατροπή των ανωτέρω οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν οι ειδικοί κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κ.Ο.Κ. που είναι:
Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιγνίδια επιτρέπονται.
Οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.
Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταματούν.
Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων.
Απαγορεύεται η στάθμευση εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης
Σε διασταυρώσεις, χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.

Η μελέτη έχει σαν στόχο την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας στο οδικό σύστημα της περιοχής. Η περιοχή αντιμετωπίζει τα τελευταία έτη κυκλοφοριακά προβλήματα με την άναρχη στάθμευση και τον χαρακτηρισμό των οδών σε διπλής κατεύθυνσης .
Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι:
• Η αναβάθμιση ενός μεγάλου σε έκταση και σε σημασία δημόσιου χώρου στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της πόλης. Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας στο οδικό σύστημα της περιοχής κατά την μετακίνηση οχημάτων και πεζών.
• Η δημιουργία πλακόστρωτων και πεζοδρόμων οι οποίοι θα είναι σε συνέχεια και θα συνδέονται με τους υπολοίπους πεζόδρομους της πόλης δημιουργώντας μια ανεμπόδιστη όδευση κατά μήκος της πόλης δίνοντας την δυνατότητα σε πεζούς και σε άτομα με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης να κινούνται άνετα σε μεγάλο τμήμα της πόλης.
• Με την ανάπλαση της πλατείας δίπλα στην λέσχη αξιωματικών και την διαμόρφωση τμημάτων κατά μήκος της τάφρου του κάστρου θα δημιουργηθούν άνετοι και ευχάριστοί κοινόχρηστοι χώροι για τους πολίτες τους επισκέπτες και κυρίως για τους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες για συνεύρεση και αναψυχή.
• Η ανάδειξη του κάστρου, ενός ιστορικού μνημείου της πόλης.  Η ανάπλαση ενός κοινόχρηστου χώρου δίνει την ευκαιρία για βελτίωση των συνθηκών άνεσης .Έτσι τόσο ο σχεδιασμός όσο και η επιλογή των υλικών για την προτεινόμενη διαμόρφωση έγινε λαμβάνοντας υπόψιν την τοπική μορφολογία διατηρώντας και αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα του χώρου, το κλίμα και την αισθητική φύση της πρότασης συνδυάζοντας το φυσικό περιβάλλον με τις ανάγκες και την ικανοποίηση των χρηστών.
Η διαμόρφωση της τάφρου του Άγιου Ανδρέα θα ζωντανέψει ένα μεγάλο και κεντρικό τμήμα της πόλης το οποίο σήμερα είναι υποβαθμισμένο μετατρέποντας το αφενός σε κόμβο σύνδεσης περιοχών της πόλης και αφετέρου σε ένα κεντρικό, περιβαλλοντικά βιώσιμο, και αισθητικά καλαίσθητο χώρο συνύπαρξης των πολιτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετατρέπουν τις οδούς σε ήπιας κυκλοφορίας και τις μονοδρομούν.
Κυκλοφοριακή ρύθμιση – Κατευθύνσεις οχημάτων
Κατευθύνσεις οδών:
-Η οδός Μπακατσέλου ,μονοδρομείται με κατεύθυνση από την Μ. Μπότσαρη προς την Σπηλιάδου.
-Η οδός Περδικάρη, μονοδρομείται με κατεύθυνση από την Π. Τσαλδάρη προς την πύλη του πρώην στρατοπέδου σε πλήρη εναρμόνιση και συσχέτιση με την επικείμενη ανάπλαση του εσωτερικού του Κάστρου στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης από την Περιφέρεια Ηπείρου.
-Η πρώτη κάθετος της Περδικάρη πίσω από τη λέσχη αξιωματικών, μονοδρομείται με κατεύθυνση από την Σπηλιάδου προς την Περδικάρη.
-Η δεύτερη κάθετος στην Περδικάρη η οποία βρίσκεται βόρεια της πρώτης καθέτου μονοδρομείται με κατεύθυνση από την Περδικάρη προς τη Σπηλιάδου.
-Η οδός περιμετρική κάστρου Αγ. Ανδρέα, μονοδρομείται με κατεύθυνση από Π. Τσαλδάρη προς την Μ. Μπότσαρη.
Κυκλοφοριακός φόρτος οδών
Ως όριο ταχύτητας καθορίζεται τα 20 χλμ/ώρα, ως οδός ήπιας κυκλοφορίας.
Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο των οδών παρά καλύτερη διευθέτηση της κίνησης όλων των κυκλοφοριακών ρευμάτων.
Στάθμευση
Με τη διαμόρφωση των οδών σε ήπιας κυκλοφορίας θα απαγορευθεί η στάθμευση σε όλη την περιοχή της μελέτης.
Επιπλέον η παρόδια στάθμευση στην ευρύτερη περιοχή δεν επηρεάζεται από την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Μενδώνη επιμένει για έργα στην Νικόπολη – Ευρεία συσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού

05/12/2023, 3:04 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

“Στην Πρέβεζα αν δεν έχεις λεφτά να πας σε γιατρό, πεθαίνεις”

05/12/2023, 8:36 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

“Σφάξε με, αγά μου, ν’ αγιάσω”

28/11/2023, 8:37 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έρχεται Πρέβεζα για το Νοσοκομείο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος;

28/11/2023, 4:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλ. Καχριμάνης : “Είναι σαν μας θεωρούν Αλβανία εδώ…”

23/11/2023, 8:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το τραγικό δυστύχημα στο Βαθύ

23/11/2023, 8:51 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πρέβεζα» μοίρασε παραδοσιακά πολυσπόρια

23/11/2023, 8:43 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζεται η Διάθεση Δωρεάν Ψηφιακής Υπογραφής σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

23/11/2023, 8:33 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites