Με διαδικασίες fast track στη Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε το περιβόητο θαλάσσιο τρίγωνο στο Λιμάνι της Πρέβεζας

Θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας για το θέμα της μετατόπισης του υφιστάμενου ορίου της Θαλάσσιας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου το μεσημέρι, παρουσία των εκπροσώπων της εταιρείας ειδικού σκοπού ” Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε”.

Την συζήτηση του θέματος ξεκίνησε ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ κ. Νίκος Γεωργάκος, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στο αίτημα που κατέθεσε η εταιρεία στο Υπουργείο τουρισμού, αλλά και στην απάντηση του υπουργείου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι επενδυτές στο από 9 Δεκεμβρίου έγγραφο της “Μαρίνας Α.Ε” προς το υπουργείο, “η προτεινόμενη μικρή μετατόπιση του υφιστάμενου ορίου της Θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, έτσι ώστε αυτό να περιλάβει την θαλάσσια περιοχή μεταξύ του υφιστάμενου Δυτικού και νέου Ανατολικού μώλου στην είσοδο της Λιμενολεκάνης, είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας, για λόγους ασφαλείας, τεχνικούς, λειτουργικούς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα:

1ον Λόγω ασφαλείας: Η μαρίνα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων σκαφών, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες και οργανωμένες μαρίνες. Η φιλοξενία σκαφών αναψυχής και κυρίως μεγάλου μεγέθους πολυτελών θαλαμηγών, επιβάλει την εφαρμογή αυστηρών κανόνων ασφαλείας, βασικό στοιχείο των οποίων είναι ο πλήρης έλεγχος της θαλάσσιας εισόδου στη λιμενολεκάνη. Αδυναμία εφαρμογής τέτοιου ελέγχου πέραν της προφανούς αρνητικής επίπτωσης για την εικόνα της μαρίνας είναι επιπλέον πιθανό να εκθέσει τη μαρίνα σε κινδύνους οικονομικών αξιώσεων σε περίπτωση έκνομων περιστατικών.

2ον Λόγοι τεχνικοί – λειτουργικοί: Ως γνωστόν και οι δύο μώλοι (υφιστάμενος και νέος) ανήκουν συμβατικά στη μαρίνα. Είναι συνεπώς προφανές ότι η μαρίνα θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στους δύο μώλους έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους συντήρησης των υποδομών καθώς σε οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι απαραίτητη στους δύο μώλους. Με την προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου θαλάσσιας ζώνης διασφαλίζεται δια θαλάσσης πρόσβαση στους δύο μώλους που ειδικά για τον δυτικό μώλο είναι η μόνη δυνατότητα πρόσβασης δεδομένου ότι ο μώλος αυτός είναι εντελώς αποκομμένος από τη χερσαία ζώνη της μαρίνας.

3ον Λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος: Με την προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης διασφαλίζεται η δυνατότητα αποκλεισμού της εισόδου της λιμενολεκάνης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος. Ειδικά δεδομένου της άμεσης γειτνίασης της εισόδου με το πρατήριο καυσίμων της μαρίνας, σε περίπτωση ατυχηματικής διαρροής πετρελαιοειδών στη θάλασσα θα πρέπει η μαρίνα να είναι σε θέση να αναπτύξει πλωτά φράγματα και με αυτά να αποκλείσει άμεσα την είσοδο της Λιμενολεκάνης έτσι ώστε να αποφευχθεί η διασπορά της ρύπανσης στον Αμβρακικό Κόλπο. Η θεσμοθέτηση του προτεινόμενου ορίου της θαλάσσιας ζώνης θα διευκολύνει σημαντικά την αναγκαία άμεση αντίδραση σε περίπτωση τέτοιων ειδικών συνθηκών.

Μετά την μικρή μετατόπιση της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας θα περιλαμβάνει το σύνολο της λιμενολεκάνης, όπως προβλέπονταν και στην αρχική χωροθέτηση (ΦΕΚ 387β/27-5-1996). Η προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας για τους προαναφερθέντες λόγους. Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης, το σύνολο των σκαφών του Ελληνικού Δημοσίου θα διέρχονται και θα συνεχίζουν να ελλιμενίζονται στη λιμενολεκάνη της μαρίνας άνευ ανταλλάγματος, όπως ισχύει και σήμερα.

Τέλος, μετά από τις σχετικές αλλαγές  η δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών της μαρίνας μεταβάλλεται από 281 θέσεις που προβλέπονται στην αρχική χωροθέτηση σε 248, με την παρούσα τροποποίηση χωροθέτησης. Το σύνολο των ανωτέρων τροποποιήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν στο υπό εκπόνηση master plan του Λιμένα Πρέβεζας.”

Στην απάντηση του το Υπουργείο Τουρισμού αναφέρει πως “η προτεινόμενη μετατόπιση του θαλάσσιου ορίου της μαρίνας, στοχεύει στο να περιληφθεί η θαλάσσια ζώνη μεταξύ του υφιστάμενου δυτικού και του νέου ανατολικού μώλου στην είσοδο της λιμενολεκάνης και είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας. Η τουριστικός λιμένας Πρέβεζας αιτιολογεί την επιλογή της. Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη μετατόπιση του ορίου της θαλάσσιας ζώνης ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την μαρίνα για τους προαναφερθέντες λόγους ταυτόχρονα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην χρήση από άλλα σκάφη του μετώπου Α’Σ1, το οποίο παραμένει εκτός της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, όπως και του τριγωνικού σχήματος θαλάσσια περιοχή προ αυτού. Για δε την διασφάλιση της πρόσβασης στο μέτωπο αυτό μπορεί πολύ εύκολα να προβλεφθεί συμβατική υποχρέωση της μαρίνας να επιτρέπει την θαλάσσια πρόσβαση στην εν λόγω περιοχή δια μέσου της εισόδου της λιμενολεκάνης σε όλα τα σκάφη που έχουν δικαίωμα ελλιμενισμού στο μέτωπο Α’Σ1 (η χερσαία ζώνη του οποίου ανήκει στο λιμενικό ταμείο). Προτείνονται μόνο μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του περιβάλλοντος χώρου της μαρίνας, ωστόσο ως φαίνεται στο σχέδιο η τουριστική ζώνη του λιμένα αυξάνεται καταλαμβάνοντας το τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα Χ11-Χ12.”

Στην τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ Νίκος Γεωργάκος στάθηκε στην αναφορά του Υπουργείου Τουρισμού που κάνει λόγω για αναγκαία μετατόπιση για την εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας και τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν τίθεται θέμα χερσαίας ζώνης επί του μετώπου Α’Σ1. “Το μέτωπο αυτό παραμένει στο λιμενικό ταμείο, δεν δένει κάτι ούτε η μαρίνα καθώς επίσης αναφέρει ότι επιτρέπει την θαλάσσια πρόσβαση στην εν λόγω περιοχή για οτιδήποτε συμβεί. Θεωρώ ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η όλη παραχώρηση του υδάτινου τμήματος ώστε η μαρίνα να προχωρήσει μετά στην αδειοδότηση της και πλέον την ολοκλήρωση του έργου το οποίο και για εμάς στην Πρέβεζα είναι ένα στολίδι, αλλά και δεν δημιουργεί και επιπλέον θέματα θέσεων ελλιμενισμού. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.” υπογράμμισε ο κ. Γεωργάκος.

Από την πλευρά του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευκλείδης Φονταράς διαφώνησε με την τροποποίηση και στάθηκε στο ζήτημα του σεβασμού του κοινόχρηστου χώρου, ενώ επεσήμανε πως δεν προκύπτει από τα μέχρι τώρα έγγραφα πρόβλημα αδειοδότησης της μαρίνας, λόγω του τριγώνου. “Εγώ θα διαφωνήσω. Θεωρώ ότι δε πρέπει να κάνουμε αυτή την τροποποίηση του θαλάσσιου ορίου της μαρίνας, διότι τα επιχειρήματα που έχουν καταθέσει δεν στέκουν. Να τα πάρουμε ένα – ένα… Λόγοι ασφάλειας δεν προκύπτουν διότι όντως η μαρίνα έχει τον κυματοθραύστη και το μώλο απέναντι. Για αξιώσεις κτλ, όποιος μπαίνει στη μαρίνα ξέρει τι προκύπτει, τι έχει να αντιμετωπίσει, συνεπώς δεν μπαίνει θέμα ασφάλειας αυτών των σκαφών. Δεν μπαίνει κάποιος μέσα σε μια μαρίνα για να κάνει βόλτα με το σκάφος του…Τεχνικοί – Λειτουργικοί ως γνωστών λέει ως γνωστόν και οι δύο μώλοι (υφιστάμενος και νέος) ανήκουν συμβατικά στη μαρίνα. Ο νέος είναι κυματοθραύστης δεν είναι μώλος!Ήταν συμβατική υποχρέωση του τουριστικού λιμένα να φτιάξει έναν κυματοθραύστη αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι ανήκει στη μαρίνα και το περίεργο είναι ότι πάνω στον κυματοθραύστη μπήκαν και pilars και δέστρες και από την έξω μεριά και από την μέσα μεριά. Άρα λοιπόν είχαμε δεδομένο ότι αυτόν τον κυματοθραύστη κάποια στιγμή θα τον εκμεταλλευτούμε κατά κάποιον τρόπο. Για την προστασία του περιβάλλοντος … Όταν υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή ή μόλυνση τρέχει ο κάθε ένας δεν είναι ότι θα φύγει από το θαλάσσιο όριο που είναι μια νοητή γραμμή και θα πάει εκεί και δεν θα πάει κάποιος να μαζέψει την ρύπανση, ίσα ίσα που και οι ίδιοι επειδή έχουν σκάφος για περισυλλογή και προστασία αν τους φωνάξουν στον εμπορικό λιμένα θα πάνε και τα σπασμένα θα τα πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε δεν βλέπω κάποιον λόγο που θα πρέπει εμείς να εγκρίνουμε αυτή την μετατόπιση των ορίων” υπογράμμισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε

“Να χρειάζεται δηλαδή μετά τα κρατικά σκάφη να παίρνουν άδεια από την μαρίνα για να μπούνε στην προβλήτα που ανήκει στο δημόσιο … Ούτως ή άλλως υπάρχει θέμα παραβίασης των όρων της διακήρυξης – δημοπρασίας. Αν κάποιος άλλος που μειοδότησε ήξερε ότι σιγά – σιγά θα πάρουμε το από εδώ μέτωπο, σιγά – σιγά θα πάρουμε το από εκεί θα έδινε και αυτός μια πιο συμφέρουσα προσφορά. Είναι λόγοι παραβίασης της διακήρυξης της δημοπρασίας όλα αυτά τα πράγματα!(…) Δεν είναι απαραίτητο για την έκδοση της άδειας. Στο προηγούμενο συμβούλιο είχε έρθει το έγγραφο αφήνοντας ένα τρίγωνο εδώ εκτός που και τότε έμπαινε θέμα εύρυθμης λειτουργίας της μαρίνας. Αυτό το αίτημα το είχε κάνει ο τουριστικός λιμένας 6 Ιουνίου του 2019 και η απάντηση από το υπουργείο ήρθε 23 Ιουλίου του 2019 μετά από κοντά δυο μήνες. Τώρα έκανε καινούργιο αίτημα αρχές Δεκεμβρίου να περιλάβει όλο το θαλάσσιο χώρο και η απάντηση ήρθε μέσα σε μια βδομάδα. Πιστεύω ότι το λιμενικό ταμείο και η τοπική κοινωνία έχουν το πρώτο λόγο και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να εγκριθεί η μετατόπιση του ορίου, δεν θα πρέπει η frontex που θα έρθει το καλοκαίρι να μην έχει δέσει και να πάρει την άδεια του τουριστικού λιμένα για να δέσει εκεί πέρα. Αν ξαφνικά δούμε ότι δένουν τουριστικά σκάφη στη χερσαία ζώνη του λιμενικού ταμείου πως θα αντιδράμε εμείς μετά (…) Επιμένω ότι δεν κάνει καμία διαφορά ούτε υπέρ ούτε κατά της μαρίνας αυτό το τρίγωνο.” 

Παίρνοντας το λόγο ο εκπρόσωπος της “Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε” κ. Γιάννης Τέφας είχε μία συνομιλία με τον κ. Φονταρά τον οποίο και παρακάλεσε να δει θετικά το θέμα. “Επειδή αυτό το θέμα σέρνεται πολλά χρόνια, εγώ δεν θα γυρίσω πίσω πως πάρθηκαν οι αποφάσεις και με ποια στοιχεία μπήκαμε στο διαγωνισμό. Και πόσες φορές αυτό το πράγμα έχει πάει μπρος πίσω (…) Ένα λιμενικό ταμείο που δεν ενδιαφέρθηκε να πάρει τις μετοχές του και ένα λιμενικό ταμείο το οποίο μίσθωσε 16 τμ με 175 ευρώ το μήνα για να μπουν οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ σε έναν χώρο που ούτε καν φαίνεται από πουθενά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκάφη του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία ελλιμενίζονται μέσα στο χώρο της μαρίνας. Το σύνολό των ελλιμενισμένων σκαφών με το πρώτο ΦΕΚ ήταν 261 θέσεις, τώρα είναι 248 θέσεις” είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τέφας και με αφορμή τις θέσεις ελλιμενισμού ξεκίνησε στιχομυθία με τον κ. Φονταρά στην οποία μεταξύ άλλων ειπώθηκαν τα παρακάτω:

Φονταράς: Ναι γιατί δεν χτίσατε τις προβλήτες που προβλέπονταν.

Τέφας: Δεν χτίσαμε τις προβλήτες γιατί αυτό θα πήγαινε 300 θέσεις. Παρότι είναι εγκεκριμένη για 300 θέσεις γιατί έχουμε πάρει 3-4 τροποποιήσεις με όλη αυτή την ιστορία και το έργο ποτέ δεν τελειώνει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία υφιστάμενη κατάσταση και δεν είναι εις βάρος κανενός, ούτε παραβιάζει τους κανόνες. Διότι τα μπαστούνια που βάζει στις εγκαταστάσεις το ΦΕΚ του 2014 τα προβλέπει μέσα, δεν τα βάλαμε γιατί έτσι μας ήρθε εμάς.

Φονταράς: Το ΦΕΚ του 2014 δεν προβλέπει δέστρες και pilars

Τέφας: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αν θα πάρεις την άδεια από την αποκεντρωμένη αυτά δεν τα βάλαμε γιατί έτσι μας ήρθε. Εμείς αυτά που κάναμε είναι δυσανάλογα των εσόδων που μπορεί να προκύψουν. Έχει μια παροχή 160 A για ένα σκάφος που θα έρθει μία φορά στα δύο χρόνια. Δυστυχώς αυτή ήταν η μελέτη.Και επειδή αυτό το έργο το ξέρουμε καλύτερα και επειδή μιλάμε για την τοπική κοινωνία ήταν ένα έργο των 4 εκατομμυρίων και αυτή τη στιγμή έγινε 10 εκατομμύρια. Θα πρέπει για την κοινή γνώμη να βλέπουμε και το αποτέλεσμα του επενδυτή.

Φονταράς: Έχετε κάνει μία πάρα πολύ καλή δουλειά. Σας βγάζω το καπέλο)

Τέφας: Για ποιόν την κάναμε;

Φονταράς : Για εσάς προφανώς!

Τέφας: Όχι δεν την κάναμε για εμάς. Αν την κάναμε για εμάς θα την κάναμε όπως γίνονται όλα τα δημόσια έργα μιας και είσαι εργολάβος δημοσίων έργων. Από την δική του την πλευρά θα απαιτούσα μία θετικότερη προσέγγιση στο θέμα. Δεν παραβιάζω τίποτα μην είμαστε λιγόψυχοι για πράγματα τα οποία αφορούν το κοινωνικό σύνολο

Φονταράς : Είναι θέμα σεβασμού του κοινόχρηστου χώρου (….) Επί της ουσίας μπαίνει θέμα έκδοσης αδείας; Που το είδαμε αυτό γραμμένο ότι δεν θα πάρει άδεια λειτουργίας αν δεν γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις; Υπάρχει κάποιο ΦΕΚ;

Γιάννης Τέφας: Το ορίζει ο Ν.2160 αυτό.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημήτρης Καραμανίδης ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων πως η επιτροπή καλείται να δώσει λύση σε ένα θέμα το οποίο χρόνια ταλαιπωρεί και την κοινή γνώμη της Πρέβεζας, αλλά και τον ίδιο τον επιχειρηματία που έχει επενδύσει. “Με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, το ότι το σημείο Α’Σ1 που είναι η χερσαία ζώνη, ανήκει στο λιμενικό ταμείο και στους πολίτες της Πρέβεζας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με τίποτα. Με βάση τα δεδομένα ότι ο προβλήτας έχει δοθεί και είναι στην κατοχή της μαρίνας με ΦΕΚ του 2017 και απόφαση του λιμενικού ταμείου που έχει έρθει από προηγούμενα έτη, εγώ προσωπικά δεν βρίσκω κανέναν λόγο να κρατήσουμε εμείς ένα θαλάσσιο κομμάτι το οποίο στην ουσία δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και να κάνουμε κάτι μιας και είναι χαρακτηρισμένο με απόφαση του υπουργείου ότι είναι για σκάφη τα οποία είναι του δημοσίου και από την στιγμή που είναι υποχρέωση της μαρίνας αυτά τα σκάφη, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ότι ώρα προκύψουν να έρθουν, δεν βρίσκω το λόγο να κρατήσουμε ένα κομμάτι εμείς το οποίο δεν θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Ίσα – ίσα θα έχουμε υποχρεώσεις τις οποίες πιστεύω πως δε θα μπορέσουμε να φέρουμε και εις πέρας” επεσήμανε ο κ. Καραμανίδης.

Από την πλευρά του το μέλος της επιτροπής κ. Γρηγόρης Κουμπής έκανε δύο ουσιαστικές ερωτήσεις η μία αφορούσε το ΦΕΚ του 2014 στο οποίο οι προβλεπόμενες θέσεις ελλιμενισμού  είναι 297, ενώ στο αίτημα της η “Μαρίνα Α.Ε αναφέρει 261 θέσεις και η δεύτερη ερώτηση ακόμα πιο ουσιαστική ήταν σχετικά με την περιβόητη νεκρή ζώνη (το τρίγωνο) που όρισε η ΕΣΑΛ στο ΦΕΚ του 2014.

Ο εκπρόσωπος της “Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε παρέπεμψε τον κ. Κουμπή στην Λιμενάρχη Πρέβεζας λέγοντας μεταξύ άλλων ” αυτό έγινε με το σκεπτικό ότι υπήρχε μία πίεση από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ψαράδες. Είχανε δημιουργήσει ένα καθεστώς εκεί και νομίζω ότι πιο αρμόδιο σε αυτό το πράγμα είναι η κυρία λιμενάρχης και έχει βιώσει πολλά πράγματα από την αρχή αυτής της πολύπαθης επένδυσης.”

Η Λιμενάρχης με την σειρά της είπε μεταξύ άλλων ” Οι ψαράδες θεωρούσαν, θα το πω πάρα πολύ λαϊκά, ότι είναι τσιφλίκι τους το κομμάτι εκείνο και πρέπει εκεί να ελλιμενίζουν τα σκάφη τους, γιατί δεν μπορούν να τα ελλιμενίζουν πουθενά αλλού. Εγώ έχω πάει κατηγορούμενη για αυτούς τους λόγους. Έχω δώσει καταθέσεις επί καταθέσεων και ήμουνα και έγκυος τότε θυμάμαι και κόντευα να λιποθυμήσω μέσα στα εισαγγελικά γραφεία για όλους αυτούς. Και κάθε εβδομάδα με είχαν και με διέσυραν στις ραδιοφωνικές εκπομπές.”

Το μέλος της επιτροπής κ. Νίκος Παγγές παρεμβαίνοντας στα όσα είπε η λιμενάρχης είπε “αυτοί ήταν τόσα χρόνια εκεί να το πούμε και αυτό” με την Λιμενάρχη να του απαντά ” και τι σημαίνει αυτό; Εδώ γίνεται μια επένδυση όμως που θα ανέβει όλη η Πρέβεζα και θα φάει τόσος κόσμος. Αυτός που ελλιμενίζει εκεί το σκάφος του μπορεί να το βάλει και παραπέρα. Εκεί που έχει γίνει το αλιευτικό και είναι καθαρά για τους επαγγελματίες να ελλιμενίζουν. Το τρίγωνο μπήκε από πιέσεις αυτών.”

Η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ντίνα Μωραϊτη είπε για το θέμα : “Δεν νοείται η μαρίνα να είναι δύο τμήματα. Δεν μπορεί να πάρει άδεια. Πήγαμε με τον προηγούμενο πρόεδρο τον κ. Κατσαούνο στον ΕΟΤ για να διευκρινίσουμε αν πράγματι υπάρχει θέμα με την άδεια λειτουργίας. Η διευθύντρια της υπηρεσίας μας το ξεκαθάρισε εντελώς (Φονταράς : Μας έδωσε ένα χαρτί;) Όχι δεν μας έδωσε (Φονταράς : Τα χαρτιά είναι που μένουν).

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία με τον Ευκλείδη Φονταρά να ψηφίζει κατά και τον Γρηγόρη Κουμπή υπέρ αλλά με δύο όρους,  ότι το χερσαίο τμήμα παραμένει στο λιμενικό ταμείο και ότι όλη αυτή η μετατόπιση δεν δημιουργεί πρόβλημα στο εμπορικό λιμάνι.

Την τελική απόφαση για το θέμα θα πάρει το Υπουργείο Ναυτιλίας.

 

 

 


3 σχόλια για “Με διαδικασίες fast track στη Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε το περιβόητο θαλάσσιο τρίγωνο στο Λιμάνι της Πρέβεζας”

 1. Ο/Η Μπαμπης λέει:

  Ενα κοσμημα για την πολη, η μαρινα , με τους αιωνιους ψευτοπαραγοντες ψευτοκουλτουριαρηδες ουζοκαφενοβιους πρεβεζανους κουτσομποληδες εναντι …..
  Τοσα χρονια οι ιδιοι και ιδιοι θελανε τα στρατοπεδα να φυγουν για να τα αξιοποιησουν ….και τα καταντησαν σκουπιδοτοπους…..
  Τοσα χρονια φωναζανε για ποδηλατοδρομους και φτιαξανε κατι ανοσιουργηματα…..(ποσα λεφτα φαγανε οι λιγδιαρηδες παραγοντισκοι) και τοσα αλλα.
  Ας κοιταχτουν στο καθρεφτη οι θολοκουλτουριαρηδες παραγοντισκοι θαμωνες των καφε …..

  Μπραβο στους Τεφες και σε μερικους αλλους πρεβεζανους που αξιοποιουν τον τοπο ΜΑΣ…..

  1. Ο/Η Νο λέει:

   Γειά στο στόμα σου…
   Η πόλη χρειάζεται τρία πράγματα
   1.προσβασεις..οι εισοδοι στην πόλη μας είναι άκρως επικίνδυνοι και αντίτουριστικοι και κωλυσιεργουν στα δικαστήρια από τους ίδιους γραφικούς,είτε από Φιλιππιάδα είτε από Αμφιλοχία!
   2.ιδιαιτεροτητα και μοναδικότητα..την οποία θα μας την προσφέρει μόνο η ανάδειξη της αρχαίας Νικόπολης και του μύθου που μπορούμε να χτίσουμε…η οποία επίσης κωλυσιεργεί από μικρό συμφέροντα και εξυπηρετησεις στην χειρότερη είσοδο πόλης που υπάρχει στην Ελλάδα.
   3.Μαρινα…επιτελους να δει η πόλη πραγματική εκμετάλλευση του θαλάσσιου τουρισμού και τουρισμό υψηλών εισοδημάτων.

   Όλα αυτά θέλουν θέληση και σύγκρουση με μικροκατεστημενα τα οποία νομίζουν ότι έχουν ψηφαλακια…
   Επιτέλους ας βγούμε από το μικρό πλατωνικό μας σπήλαιο και ας αποκτήσουμε πραγματικά αναπτυξιακή νοοτροπία

 2. Ο/Η dia-bol λέει:

  Οι αριστεροκουλτουριάρηδες έχουν καταστρέψει την Πάτριδα με τις ιδεοληψίες τους και τις δήθεν οικολογικές ευαισθησίες τους.”Αριστεροί” στις απαρχαιομένες ιδέες τους, αλλά με φουσκωμένα πορτοφόλια…Κομίζουν μονίμως πρακτικές οπισθοδρομικές και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αυτά είναι τα “δημιουργήματα” της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.Όσον πιο γρήγορα τους “αποβάλλει” η κοινωνία τόσο το καλύτερο για τον Ελληνικό λαό.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους εκτελεσμένους στην Παργινόσκαλα

16/09/2021, 12:30 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Παρέμβαση στην πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πρέβεζας πραγματοποίησε ο Γιώργος Νίτσας

16/09/2021, 12:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έχασε την ψυχραιμία του ο Δήμαρχος Πρέβεζας – Σκηνές απείρου κάλλους στο Δημοτικό Συμβούλιο

16/09/2021, 12:06 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Νέα 300αρια σε δύο πελάτες καταστημάτων για μη χρήση μάσκας

16/09/2021, 10:21 πμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ξεκινούν τα τμήματα Mουσικής Παιδείας σε Καναλάκι και Πάργα

16/09/2021, 9:40 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Βρέθηκε απαγχονισμένος στη Βρυσούλα από περαστικό

15/09/2021, 7:12 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites