Σάββατο, 04/07/2020

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Φαρµακευτικού Συλλόγου Πρέβεζας-Λευκάδας

Στην επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 10ης Νοεµβρίου 2019 του Φαρµακευτικού Συλλόγου Πρέβεζας-Λευκάδας για την ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Πειθαρχικού Συµβουλίου και τακτικών και αναπληρωµατικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο, προχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Έτσι, σύμφωνα με αυτά  εκλέχτηκαν τα εξής µέλη:
Α. ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΠΑΟΛΑ
3. ΚΥΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΑΡΑΒΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
6. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
8. ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΓΚΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Κατόπιν κληρώσεως µεταξύ των Βλάχο Χρήστο, Γκόπη Αλεξάνδρα και Πετροµιχελή
Παναγιώτη λόγω ισοψηφίας δεν εκλέγεται ο κ. Πετροµιχελής Παναγιώτης.
Β. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
2. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. ΚΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ