Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν για την νέα σύγχρονη είσοδο της Πρέβεζας

Την υποβολή της πράξης με τίτλο: «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά Έργα Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών», με τίτλο: «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»» ενέκρινε με απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Σύμφωνα με την απόφαση με το εν λόγω έργο πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
 Κατασκευή – βελτίωση οδών στην περιοχή του έργου:
1. Δυτική είσοδος Α (συνδετήρια οδός 2): πρόκειται για την οδό σύνδεσης του οικ. Σμυρτούλας με την Εθνική Οδό, όπου γίνονται διανοίξεις και απαλλοτριώσεις για τη διαπλάτυνσή της και στη συνέχεια συνδέεται με υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό.
2. Ανατολική είσοδος Β (συνδετήρια οδός 1): βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού’, που οδηγεί στο κέντρο του νέου οικ. Σμυρτούλας.
3. Οδός σύνδεσης Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας από τη θέση Ακρίβη έως τη σύνδεσή της με την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη θέση Μονολίθι (Ε.Ο. 2 – υποβάθμιση χαρακτηρισμού): Βελτίωση της υφιστάμενης οδού ώστε να μετατραπεί σε οδό δίιχνη με μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ. και ΛΕΑ 0,25μ. ανά κατεύθυνση (Ο.Μ.Ο.Ε. κατηγορία οδού ΑΙΙΙ, τυπ. διατ. β2).
4. Τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Ε.Ο.4): όπου γίνονται διαπλατύνσεις λόγω της κατασκευής νέου ισόπεδου κόμβου με την Ε.Ο.2- υποβάθμιση χαρακτηρισμού.
5. Οδός βόρεια της ΒΙΠΕ Πρέβεζας, που συνδέει την υφιστάμενη Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο ύψος του οικισμού Μύτικα: Αναβαθμίζεται σε οδό ταχείας κυκλοφορίας τετράιχνη, κατηγορίας ΑΙΙ, με ταχ. μελ. Ve=80km/h.Τυπική διατομή (τετράιχνης οδού) με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση πλάτους 3,5μ. και μία ΛΕΑ ανά κατεύθυνση πλάτους 0,50μ., με κεντρική νησίδα διαχωρισμού κατευθύνσεων τύπου πεζοδρομίου πλάτους 3,00μ.(συμπεριλαμβανομένων των κρασπεδόρειθρων) (Ο.Μ.Ο.Ε. –Δ κατηγορία οδού ΑΙΙ, τυπ. διατ. β4νσ).
6. Οδός σύνδεσης οικισμού Μύτικα με τον ανισόπεδο κόμβο που σχηματίζεται στη συμβολή της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων (οδός βόρειας της ΒΙΠΕ) με την παραλιακή οδό Πρέβεζας Ηγουμενίτσας. Ανακατασκευάζεται υφιστάμενη τοπική οδός ώστε να συμβάλει με ασφάλεια στον Α/Κ, αποτελώντας την οδό εισόδου – εξόδου στον οικισμό του Μύτικα.
 Κατασκευή εννέα (9) ισόπεδων κόμβων και ενός (1) ανισόπεδου κόμβου:
1. Ι/Κ στη Χ.Θ. 9+500 της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων, ανατολικά του Αρχαίου Θεάτρου στη σύνδεση της Εθνικής οδού με την Ανατολική είσοδο Β του οικισμού της Σμυρτούλας.
2. Ι/Κ στη Χ.Θ. 9+000 της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων νοτίως της πρόσβασης Γ’ (Αρχαίο Θέατρο), στην είσοδο του νέου οικισμού Σμυρτούλας.
3. Δύο Ι/Κ. στη θέση Χ.Θ. 7+800 περίπου, επί της Ε.Ο. 2 (υποβάθμιση χαρακτηρισμού) που ενώνει στις δύο Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων και Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας για την πρόσβαση Α’ (Μπεντένια) και της νέας εισόδου στον οικισμό Σμυρτούλας.
4. Ι/Κ στη σύνδεση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με τη συνδετήρια οδό προς Μονολίθι στη θέση Ακρίβη.
5. Ι/Κ στη θέση Μονολίθι επί της παραλιακής Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου η οδός Ε.Ο.2 (υποβάθμιση χαρακτηρισμού συναντά την παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Ο εν λόγω Ι/Κ θα είναι σηματοδοτούμενος.
6. Ι/Κ Μουσείου (κυκλικός κόμβος – 1): πλησίον του Αρχαιολογικού μουσείου Πρέβεζας στη Χ.Θ. 0+000 της οδού, ανατολικά της ΒΙΠΕ, στο σημείο που η Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων παραλλάσσεται για να συμβάλει στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.
7. Ι/Κ ΒΙΠΕ 1 (κυκλικός κόμβος – 2): στη Χ.Θ. 0+740 της οδού βορείως και ανατολικά της ΒΙΠΕ, επί της οδού σύνδεσης της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.
8. Ι/Κ ΒΙΠΕ 2 (κυκλικός κόμβου – 3): στη Χ.Θ. 1+900 της οδού βορείως και δυτικά της ΒΙΠΕ, επί της οδού σύνδεσης της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.
9. Ι/Κ Μύτικα (κυκλικός κόμβος – 4): στο τέλος της αρτηρίας της ΒΙΠΕ Χ.Θ. 2+183,90, ανατολικά της ΒΙΠΕ, σύνδεση της κύριας αρτηρίας με τον Μύτικα και την παραλιακή Ε.Ο.
10. Α/Κ Μύτικα που συνδέει τις δύο Εθνικές οδούς πλησίον του οικισμού Μύτικα. Στον ανισόπεδο κόμβο προβλέπεται να κατασκευαστεί και τεχνικό Κάτω Διάβασης.
 Κατασκευάζονται όλα τα συνοδά έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και διευθέτησης ομβρίων υδάτων των ανωτέρω
συγκοινωνιακών έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις ροές από τις γειτνιάζουσες σχετιζόμενες λεκάνες απορροής. Προβλέπεται,
δηλαδή η κατασκευή χωμάτινων και σκυροδετημένων τάφρων παραπλεύρως των οδικών έργων και η κατασκευή των
απαραίτητων τεχνικών (κιβωτοειδής και σωληνωτών οχετών) διευθέτησης ομβρίων.
 Οδοφωτισμός κόμβων, οδών και εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης.
 Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
 Στοιχεία ασφάλισης – στηθαία ασφαλείας
 Αποκατάσταση όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας που επηρεάζονται άμεσα από το έργο.
Στην υπό υποβολή πράξη περιλαμβάνονται και τα εξής υποέργα:
Υποέργο 1: Εργολαβία έργου: Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά Έργα Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου
14.800.000,00€
Υποέργο 2: Απαλλοτριώσεις 1.500.000,00€
Υποέργο 3: Μεταφορά Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ 131.806,85€
Υποέργο 4: Μεταφορά Δικτύου ΟΤΕ 91.072,97€
Υποέργο 5: Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΠ 900.000,00€
Υποέργο 6: Μετατόπιση ανακατασκευή δικτύων – υποδομών έργων Κοινής Ωφέλειας αρμοδιότητας RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε. Ειδικού Σκοπού 71.935,50€
Υποέργο 7: Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας) 98.000,00€
Η συνολική δαπάνη όλων των υποέργων της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 17.592.815,32€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Άλλη μία ζημιά σε αυτοκίνητο από πτώση κλαδιού ευκάλυπτου στην Κυανή Ακτή

08/08/2022, 4:42 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ξεκίνησε σήμερα ο δεύτερος ψεκασμός των ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2022

08/08/2022, 4:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Σημαντική δωρεά μουσικών οργάνων στην Φιλαρμονική Πρέβεζας «Ο ΟΡΦΕΑΣ»

08/08/2022, 4:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος με τον “Ματωμένο Γάμο” του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης

08/08/2022, 3:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 2 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο

08/08/2022, 3:50 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Νέες ασφαλτοστρώσεις από τον Δήμο Πάργας

08/08/2022, 10:31 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites