Πέμπτη, 27/02/2020

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το κλειστό γυμναστήριο του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθ. Α. Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6031/21-06-2019 (ΑΔΑ: Ω93Η465ΧΙ8-ΒΒ9) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης της ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ εντάσσεται οριστικά η πρόταση που αφορά το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 1.658.693,71€.

Η πρόταση περιλαμβάνει συνοπτικά:

Την ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την αποδοτική λειτουργία του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου ΓΕ.Λ. Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας.

Οι προτεινόμενες εργασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1.Εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών,

2.Επιλογή και τοποθέτηση κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα και πλαισίου,

3.Αντικατάσταση των υπαρχόντων συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα τύπου LED,

  1. Εγκατάσταση βιοκλιματικών (φωτοβολταϊκών) αρχιτεκτονικών συστημάτων παθητικής και ενεργειακής εξοικονόμησης στη νότια πλευρά του κτιρίου,
  2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου,

6.Εγκατάσταση κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, ζεστού νερού χρήσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση της ενέργειας,

7.Εφαρμογή διατάξεων αυτομάτου ελέγχου (BMS) της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης.

Αποτέλεσμα των ως άνω εργασιών προβλέπεται να είναι: (α) Εξοικονόμηση 793,1Kwh/τ.μ. ανά έτος, (β) 0,90 € ανά εξοικονομούμενη Kwh, (γ) Ποσοστό εξυπηρέτησης αναγκών μέσω ΑΠΕ: 48,50 kWh/m2. Τέλος τα έτη απόσβεσης της επένδυσης προβλέπεται να είναι: 14,74.

Συνέπεια όλων των ανωτέρω αποτελεί η αρχική κατάταξη του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου από την κατηγορία Δ με κατανάλωση 1.009,90 kWh/m2 αναβαθμίζεται στην κατηγορία Α με ενεργειακή κατανάλωση στα 213,10kW/m2.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ