Τρίτη, 22/09/2020

Διετής Επαγγελματική Σχολή ιδρύεται στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στις εγκαταστάσεις του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2019 Διετές Πρόγραμμα Σπουδών στη «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων».

Οι εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα θα είναι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ της περιφέρειας Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας και κυρίως της κατεύθυνσης Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διετές, με είκοσι (20) μαθήματα και Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, η οποία θα πραγματοποιείται εντός της χρονικής διάρκειας των σπουδών.

Η Διετής Επαγγελματική Σχολή είναι ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Διευθυντής της Σχολής θα είναι Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και Πρακτική Άσκηση 96 ωρών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται δίπλωμα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευόμενων είναι ο βαθμός απολυτηρίου ΕΠΑΛ, η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.

Το γνωστικό αντικείμενο του Διετούς Προγράμματος Σπουδών είναι η Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων με έμφαση στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων, των αγροτοκτηνοτροφικών  και συνεταιριστικών εκμεταλλεύσεων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών(τραπεζική και ασφαλιστικά αγορά και αγορά ακινήτων) , τη διοίκηση δημόσιων οργανισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το τμήμα με νεότερη ανακοίνωση θα καθορίσει την ακριβή ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και της ημερομηνίας έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ