Κυριακή, 09/08/2020

Ερωτήματα «βόμβες» της Παρθενίας Καζάκου στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Μαρίνα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

Σοβαρά ερωτήματα αναφορικά για την ιδιωτική μαρίνα που κατασκευάζεται στη πόλη μας έθεσε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο, η πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Παρθενία Καζάκου.

Η κ. Καζάκου απευθυνόμενη προς τον νυν πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Ευάγγελο Συγκούνα ζήτησε γραπτές απαντήσεις για την αλλαγή της θέσης αλλά και του είδους του κυματοθραύστη από πλωτό σε σταθερό, για την παραχώρηση Δημόσιου χώρου στην επιχείρηση της Μαρίνας για κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ,  για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και τέλος για τις οφειλές της από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος προς το Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο.

Ένα επίσης καίριο ερώτημα στο οποίο ζητά απάντηση η κ. Καζάκου είναι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν  πάνω στην προβλήτα που βρίσκεται μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο Πρέβεζας. Ο συγκεκριμένος χώρος θεωρείται «ουδέτερη ζώνη» στην οποία απαγορεύεται ο ελλιμενισμός τουριστικών και αλιευτικών σκαφών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις θα χρησιμεύει μόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ενώ εκεί θα μπορούν να «δένουν» μόνο σκάφη του Λιμενικού και των υπολοίπων σωμάτων ασφαλείας .Ωστόσο, σήμερα βλέπουμε ότι γίνεται  ελλιμενισμός τουριστικών σκαφών.

Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης της στο Δημοτικό Συμβούλιο η Παρθενία Καζάκου είπε:

«Εάν υπήρχε πληροφόρηση – ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Διοίκηση του Δ.Λ.Τ και εννοώ τον κ. Συγκούνα και απουσίας αυτού από τον κύριο Δήμαρχο, για σοβαρά θέματα και έργα που αφορούν την πόλη, τους Δημόσιους χώρους και τους Δημότες και που αλλάζουν πολλά δεδομένα, αυτά τουλάχιστον που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, δεν υπήρχε λόγος να ζητήσω να καταθέσω απορίες και ερωτήματα.

Όμως είναι δικαίωμά μου και υποχρέωση μπορώ να πω, όπως και όλων των δημοτικών συμβούλων να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα σ’ αυτή την πόλη.

Κύριοι συνάδελφοι η τοποθέτησή μου και οι ερωτήσεις μου δεν αφορούν πρόσωπα, αφορούν την πόλη και αφορούν την περιφρόνηση και απαξίωση της σημερινής Διοίκησης του Δ.Λ.Τ. – όπως αυτή νομίζει – προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα πολύ σοβαρά, που έπρεπε ήδη να έχει ενημερώσει διεξοδικά. Ζητώ από τον κ. Συγκούνα, επειδή ο ίδιος ανέφερε σε προηγούμενη συνεδρίαση, ότι υπάρχουν έγγραφα στα οποία τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας, γνωμοδοτούν θετικά στην αλλαγή του είδους του κυματοθραύστη από πλωτό σε σταθερό, της θέσης του, όπως και στην παραχώρηση Δημόσιου χώρου στην επιχείρηση της ΜΑΡΙΝΑΣ για κατασκευή ΥΣ της ΔΕΗ, να τα καταθέσει στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου – γραφείο προέδρου – προκειμένου να ενημερωθούμε.

Η απόφαση, από τις πρώτες που πήρε η νέα διοίκηση του Δ.Λ.Τ., αλλαγής του κυματοθραύστη από πλωτό σε σταθερό και σε σημείο απέναντι ακριβώς από την υπάρχουσα προβλήτα στα Δικαστήρια, αλλάζοντας τη σχετική απόφαση της προηγούμενης Διοίκησης, ήταν ίσως προαπαιτούμενο και προπομπός για την υπάρχουσα σήμερα κατάσταση. Τώρα έχουν εκτελεστεί ή και εκτελούνται έργα πάνω στην προβλήτα μπροστά από τα Δικαστήρια. Το ερώτημα είναι ποιος τα εκτελεί; Tο δημοτικό λιμενικό ταμείο όπως έγραφε αρχικά κάποια πινακίδα, κάποιος άλλος;

Εμείς γνωρίζαμε ότι το τρίγωνο που περικλείεται από το σημείο του ATM στο πάρκινγκ σημείο «Α», το σημείο «Ρ» του διαύλου εισόδου, και το Σ1 της ρίζας του υπήνεμο μόλου, σε σχετικό σχεδιάγραμμα, είναι ουδέτερο, εξαιρείται και δεν γίνεται χρήση από κανέναν, ούτε από το Δ.Λ.Τ. και αυτό ίσχυε διαχρονικά, όλες τις περιόδους και με αλλαγές υπουργών. Είμαστε πολύ πίσω φαίνεται. Είμαστε πίσω γιατί έχουμε μείνει στη σύμβαση που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2014 με το Υπουργείο Τουρισμού, στην οποία η χωροθέτηση της επιχείρησης σταματάει στο ATM της Alpha Bank, στο πάρκινγκ όπως και οριοθετείται.

Στο ΦΕΚ 117/10-4-2013 ΑΑΠ, δημοσιεύεται η απόφαση αρ. 8216/90/13 28-3-13 της ΕΣΑΛ, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– Να μετατοπιστεί ο πλωτός κυματοθραύστης μήκους 20 μ. και πλάτους 6 μ. της ανατολικής πλευράς, βορειότερα, προκειμένου να μείνει ελεύθερο το δυτικό κρηπίδωμα του Εμπορικού Λιμένα.

– Από τη θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας, η οποία περικλείεται ανάμεσα στον προσήνεμο μώλο του λιμένα Πρέβεζας και στα παραλιακά κρηπιδώματα της πόλης να εξαιρεθεί ο τριγωνικός χώρος που ορίζεται από την ανατολική πλευρά του διαύλου εισόδου (σημείο Ρ) το άκρο της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας στο δυτικό κρηπίδωμα της λιμενολεκάνης (σημείο Α) και τη ρίζα του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου (σημείο Σ1).

Στις 28-3-2014 στο ΦΕΚ 94 τεύχ. Α.Α.Π. δημοσιεύεται η νέα χωροθέτηση της Μαρίνας όπου στα γενικά στοιχεία του έργου αναφέρει:

Σύνολο θέσεων ελλιμενισμού 297

Συνολικό εμβαδόν χερσαίας ζώνης 20.000 μ2

Συνολικό εμβαδόν θαλάσσιας ζώνης 48.067,50 μ2

Στις 13-10-2014 υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της εταιρείας όπου αναφέρεται το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης σε 48.067,50 μ2.

Ζητώ να κατατεθούν όλα τα έγγραφα της διαδικασίας αυτής της αλλαγής και επέκτασης. Υπάρχει κάποιο νέο ΦΕΚ; Υπάρχει τροποποίηση του Master Plan; Υπάρχει περιβαλλοντική Μελέτη; Υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις; Αυξήθηκαν οι θέσεις του ελλιμενισμού; Μπορεί να υπάρχουν και εμείς να μη γνωρίζουμε.

Ένα άλλο ερώτημα που ζητώ και γραπτή απάντηση: τι γίνεται με οφειλές προς Δ.Λ.Τ. από κατανάλωση ρεύματος; Επειδή τελειώνει το 2018, κλείνει 5ετία, μήπως έχουμε και άλλη παραγραφή εκτός από αυτή του 6μήνου του 2012; Ποιες διαδικασίες έγιναν σχετικά και που βρίσκονται διότι το θέμα αφορά το 2013, το 2014 και το 2015 έως και τον Σεπτέμβριο.

Ένα ερώτημα αφορά και τις μετοχές του Δ.Λ.Τ.. Που βρίσκεται αυτή η υπόθεση; Πρέπει να ενημερώσετε.

Ανατολική προβλήτα: Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερα και έχω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτέλεσμα της οποίας είναι η διακοπή έργου και παρατημένοι ογκόλιθοι στο λιμάνι, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται το στένεμα της εισόδου του Αμβρακικού κόλπου για σοβαρούς περιβαλλοντικούς όρους. Μήπως θα πρέπει να απασχολήσει αυτό το θέμα το Δ.Λ.Τ. τώρα γιατί όταν γίνουν μελέτες και ξοδευτεί χρόνος και χρήμα, εκ των υστέρων μπορεί να προσκρούσει για την εκτέλεση του έργου σ’ αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διότι για την ανατολική προβλήτα σίγουρα θα γίνει σοβαρή περιβαλλοντική μελέτη και όχι πρόχειρες συμβουλές. Υπάρχει η διεθνής σύμβαση RAMSAR και η NATURA που προστατεύουν τον Αμβρακικό κόλπο. Μήπως χρειάζεται επικοινωνία μαζί τους;

Σε όλες τις ερωτήσεις που προανέφερα οι γραπτές απαντήσεις και τα σχετικά έγγραφα να κατατεθούν στο προεδρείο εντός 20 ημερών προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μήπως υπάρχουν συνάδελφοι που διαφωνούν με τις ερωτήσεις που κατέθεσα;».

Ο νυν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έδωσε καμία προφορική απάντηση στην κ. Καζάκου παρότι ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ενότητας και Δημιουργίας» κ. Μιλτιάδης Κλάπας – ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση – ζήτησε να υπάρξει έστω κάποια μικρή τοποθέτηση για τα ερωτήματα «βόμβες» όπως τα χαρακτήρισε ώστε να μην «σκυλεύεται» το θέμα στα ΜΜΕ μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο ο κ. Συγκούνας θα πρέπει να έχει απαντήσει γραπτώς στα ερωτήματα της κ. Καζάκου, με τον πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοσμά Κορωναίο να υποστηρίζει πως θα ήταν πιο σωστό ο κ. Συγκούνας να απαντήσει γραπτώς για την αποφυγή παρερμηνειών καθώς σύμφωνα με τον κ. Κορωναίο αρκετοί Δημοτικού Σύμβουλοι δεν γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Διονύση Καλλίνικο στο ένα από τα ερωτήματα της κ. Καζάκου το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται να έρθει προ τετελεσμένου καθώς η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μαρίνας Α.Ε έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας αναμένεται να συνεδριάσει μετά από αυτή την ημερομηνία .Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη απάντηση από τον κ. Συγκούνα θα δοθεί εκπρόθεσμα …

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 σχόλιο για “Ερωτήματα «βόμβες» της Παρθενίας Καζάκου στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Μαρίνα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας”

  1. Ο/Η Νο λέει:

    Παρεμπιπτοντως…ειδα κατασκευαζουνε και πρατηριο καυσιμων εντος μαρινας (αρα και εντος Αμβρακικου)…
    Αυτο επιτρεπεται απο τις συνθηκες RAMSAR & NATURA???

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ