Το λιμάνι της Πρέβεζας και η ιστορία του

Tα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, το Ίδρυμα «Ακτία Νικόπολις» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πρέβεζα», συμμετέχουν στη διοργάνωση έκθεσης αρχειακού και φωτογραφικού υλικού με θέμα το λιμάνι της Πρέβεζας από τη δημιουργία του μέχρι το 1980. Η έκθεση θα λάβει χώρα στην πλατεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 1η Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Αυγούστου.

Μέσα από ένα πλούσιο υλικό που συνδυάζει έγγραφα, δημοσιεύματα του τύπου, σχέδια και φωτογραφίες, είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε την ιστορία και τις μεταβολές της όψης του λιμανιού, ενός από τους πυλώνες της οικονομίας της Πρέβεζας που αποτελεί παράλληλα και όχημα για την ανάπτυξη της πόλης.

Η πλειονότητα του υλικού προέρχεται από τα αρχεία των τεσσάρων φορέων της πόλης, ενώ σημαντική υπήρξε και η συνδρομή συμπολιτών μας, οι οποίοι παραχώρησαν φωτογραφίες από τις προσωπικές τους συλλογές.

Ενόψει της έκθεσης, προδημοσιεύουμε κάποια ενδεικτικά τεκμήρια και εν προκειμένω, έγγραφα και δημοσιεύματα. Θα ακολουθήσει και επόμενη προδημοσίευση φωτογραφικού υλικού.

Η κυρίαρχη θέση του λιμανιού της Πρέβεζας στην οικονομική ζωή της πόλης, η ανάπτυξη πολυσχιδούς επαγγελματικής δραστηριότητας γύρω από αυτό και η δημιουργία διοικητικών θεσμών διαχείρισής του έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε μιαν πληθώρα και ποικίλου περιεχομένου τεκμήρια, τα οποία, ως ιστορικές πηγές, μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μελέτη της ιστορίας του λιμανιού της Πρέβεζας και της σημασίας του για την πόλη και τους ανθρώπους της. Συμβόλαια και συνημμένα σε αυτά σχετικά έγγραφα, διοικητική αλληλογραφία, σχέδια και μελέτες για την κατασκευή έργων, δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων σχετικά με το λιμάνι ή τις επαγγελματικές ομάδες που ζούσαν από αυτό, συνιστούν ένα μικρό δείγμα των ιστορικών πηγών που διασώζονται και τίθενται στην υπηρεσία του ιστορικού ερευνητή. Τα τεκμήρια αυτά αφενός αποδεικνύουν το εύρος των δραστηριοτήτων, εργασιών και υπηρεσιών που σχετίζονταν με το λιμάνι και αφετέρου παρέχουν το πλαίσιο για την κατανόηση των αλλαγών στην εικόνα του λιμανιού της πόλης.

Εικ. 1. Απόσπασμα πρακτικών Λιμενικής Επιτροπής Πρεβέζης κατά την συνεδρίαση στις 19-7-1926 κατά την οποία αναδεικνύεται ως ανάδοχος του έργου κατασκευής κυματοθραύστη ο εργολάβος Ιωάννης Χρ. Κοτσίνης. Έγγραφο συνημμένο σε συμβόλαιο. Προέλευση: ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας, Συμβολαιογραφικό Αρχείο Ελένης Λαδιά, Συμβολαιογράφος Πάνος Κατηφόρης, συμβόλαιο  2905/23-7-1926.

Εικ. 2. Σύμβασις ηλεκτροφωτισμού (20-5-1927) μεταξύ της Λιμενικής Επιτροπής Πρεβέζης και του Ιωάννη Καλημέρη, διευθυντή της Επιχείρησης που ανέλαβε τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Έγγραφο συνημμένο σε συμβόλαιο. Προέλευση: ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας, Συμβολαιογραφικό Αρχείο Ελένης Λαδιά, Συμβολαιογράφος Πάνος Κατηφόρης, συμβόλαιο  3437/16-6-1927.

Εικ. 3. Διακήρυξη μίσθωσης νέων αποχωρητηρίων της παραλιακής οδού. Έγγραφο συνημμένο σε συμβόλαιο. Προέλευση: ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας, Συμβολαιογραφικό Αρχείο Ελένης Λαδιά, Συμβολαιογράφος Πάνος Κατηφόρης, συμβόλαιο  8482/9-7-1934.

 

 

Εικ. 4. Συμβόλαιο μεταξύ της Λιμενικής Επιτροπής Πρεβέζης με την «Ανώνυμον Εργοληπτική Εταιρία Θαλασσίων και Υδραυλικών Έργων» με αντικείμενο α) την κατασκευή κρηπιδωμάτων από το Λιμεναρχείο (βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα το Δημαρχείο) μέχρι την οικία Ποταμιάνου και β) την ανακαίνιση του κρηπιδώματος μεταξύ Διοικητηρίου (Δικαστηρίων) μέχρι Λιμεναρχείου. Προέλευση: ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας, Συμβολαιογραφικό Αρχείο Ελένης Λαδιά, Συμβολαιογράφος Πάνος Κατηφόρης, συμβόλαιο  3753/8-12-1927.

Εικ. 5. Εφημερίδα Βήμα Πρεβέζης, αρ. φυλ. 501, 18-8-1952. Δημοσίευμα για το λιμάνι. Προέλευση: ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας.

Εικ. 6. Εφημερίδα Αγών Πρεβέζης, αρ. φυλ. 17, 6-6-1955. Δημοσίευμα για λιμενικά έργα. Προέλευση: ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας.

 

Εικ. 7. Αποτύπωση της Πρέβεζας και του Λιμανιού της το 1966, πριν ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής του νέου λιμανιού. Προέλευση: ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας,  Ιδιωτική Συλλογή Πάνου Σαρρή, Μελέτη Γραφείου Δοξιάδη με τίτλο: «Πρέβεζα, Σχέδιο και πρόγραμμα για την ανάπτυξη της πόλης».

 

Εικ. 8. Έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Πρεβέζης (28-2-1966) με το οποίο γνωστοποιείται η υπογραφή συμφωνητικού και πρωτοκόλλου εγκατάστασης του αναδόχου του έργου κατασκευής του νέου λιμανιού Σπ. Κονοφάγου. Προέλευση: Αρχείο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

 

Εικ. 9. Αποτύπωση της Πρέβεζας και του νέου Λιμανιού της στην «Χωροταξική μελέτη Λιμενικού Χώρου νέων κρηπιδωμάτων». Μελετητής: Ιωάννης Παπαπάνος, 1973. Προέλευση: Αρχείο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.  

Κλείνοντας, τα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες τους στον πρόεδρο κ. Ε. Συγκούνα, τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας για την συνεργασία τους με την υπηρεσία μας κατά τις εργασίες έρευνας, καταγραφής και ψηφιοποίησης τμήματος του αρχείου του Λιμενικού Ταμείου. Το έργο αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί τόσο άμεσα, αποτελεσματικά και γρήγορα αν δεν συνέδραμαν στο έργο των ΓΑΚ – Αρχείων Ν. Πρέβεζας και δύο φοιτήτριες του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας-Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι κυρίες Σπυριδούλα Καραδήμα και Παναγιώτα Κούση, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση υπό την επίβλεψη του προϊσταμένου της υπηρεσίας και της αποσπασμένης φιλολόγου κας Ελένης Συνεσίου, η οποία εξίσου συνέβαλε τα μέγιστα στην τεκμηρίωση των φωτογραφιών της έκθεσης.

Ευελπιστούμε ότι η έκθεση αυτή θα αποτελέσει την απαρχή για μια βαθύτερη ερευνητική προσέγγιση της ιστορίας του λιμανιού της Πρέβεζας και του ρόλου που αυτό διαδραμάτισε στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης μας. Στο έργο αυτό αναμένουμε τη συνδρομή όσων συμπολιτών μας διαθέτουν σχετικό με το λιμάνι αρχειακό ή φωτογραφικό υλικό. Για αυτό καλούμε αυτούς τους συμπολίτες να επικοινωνήσουν με τα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Πρέβεζας για να αξιολογήσουμε το υλικό αυτό και να το ψηφιοποιήσουμε, αν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ξεκίνησαν οι εργασίες για αλιευτικό καταφύγιο Μύτικα

22/10/2021, 10:07 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Πρέβεζα γιόρτασε τα 109 χρόνια από την απελευθέρωση της

21/10/2021, 11:05 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Μαρία Νεγρεπόντη – Δεληβάνη : Ύβρις μεγατόνων το συνέδριο προς τιμήν του Αλή Πασά στα Γιάννενα

21/10/2021, 10:42 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην Πρέβεζα τα ιστορικά κειμήλια του Μάρκου Μπότσαρη και της Λένως Μπότσαρη

21/10/2021, 10:18 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Στην αντεπίθεση επιμελητήριο και οι εμπορικοί σύλλογοι Πρέβεζας και Ιστορικού Κέντρου για τις ανυπόστατες μεθοδεύσεις των τελευταίων ημερών

21/10/2021, 5:44 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : 76η επέτειος βύθισης του Ναρκαλιευτικού πλοίου “Πηνειός”

21/10/2021, 12:10 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites