Παραδόθηκαν στους Δήμους Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα κεντρικά πράσινα σημεία

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Παραδόθηκαν σήμερα από την Περιφέρεια Ηπείρου στους Δήμους Ιωαννιτών, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, Ζίτσας, Πάργας, Ζηρού και Κόνιτσας οι ολοκληρωμένες Οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα κεντρικά πράσινα σημεία τους (green points), η υλοποίηση και λειτουργία των οποίων προβλέπεται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ 2016 Ηπείρου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Κα Τατιάνα Καλογιάννη δήλωσε: «Άλλη μια σημαντική δράση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου δρομολογείται  στο πλαίσιο της συνεχούς και συστηματικής υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου προς όλους τους Δήμους και τους ΦοΔΣΑ. Οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης  των κεντρικών πράσινων σημείων ολοκληρώθηκαν και παραδίδονται σήμερα σε κάθε Δήμο προκειμένου να αναλάβουν τη δημοπράτηση, υλοποίηση και τη λειτουργία τους. Οι, εν λόγω, οριστικές μελέτες εκπονήθηκαν με ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου, αφού προηγήθηκαν σχετικά αιτήματα των Δήμων καθώς κι οι αναγκαίες συνεννοήσεις και αποφάσεις των Δημ. Συμβουλίων για την υπόδειξη των γηπέδων εγκατάστασης».

Επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε τα ακόλουθα: «Η Περιφερειακή Αρχή έθεσε την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ως στόχο πρώτης προτεραιότητας από την αρχή της θητείας της και δραστηριοποιήθηκε επιτυχώς –πολλές φορές και ως αρωγός των Δήμων και των ΦοΔΣΑ- για την υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων που είναι ενταγμένα στον συνολικό σχεδιασμό του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ 2016 Ηπείρου. Συνοπτικά, καταγράφονται τα παρακάτω:

 

 • Τη διετία 2011 – 2012:
 • Ανέλαβε και ολοκλήρωσε την αποκατάσταση των τελευταίων 38 μεγαλύτερων ΧΑΔΑ της Περιφέρειας.
 • Ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού.     
 • Το διάστημα 2013-2014:
 • Εκπόνησε τις απαιτούμενες μελέτες, αδειοδότησε, χρηματοδότησε και ολοκλήρωσε τις αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.
 • Εξασφάλισε χρηματοδότηση, εκπόνησε τις μελέτες, αδειοδότησε και δημοπράτησε το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» με Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα.
 • Το διάστημα 2015-2016:
 • Εκπόνησε, αδειοδότησε και ενέκρινε τον Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕΣΔΑ, 2016).
 • Ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία με την επιλογή αναδόχου του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου».
 • Το διάστημα 2017-2018:
 • Συμβασιοποίησε με Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου».
 • Εκπόνησε τις αναγκαίες μελέτες, αδειοδότησε, εξασφάλισε τη χρηματοδότηση και υλοποιεί το έργο «Δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης Περιφέρειας Ηπείρου (Α΄ φάση)».
 • Ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού.
 • Συνέδραμε οικονομικά και διαχειριστικά τον ΦοΔΣΑ 3ης Διαχ. Ενότητας, ώστε να προχωρήσει στην κατασκευή του Β΄ κυττάρου ΧΥΤΑ Βλαχέρνας Άρτας.
 • Δημοπράτησε και δρομολογεί την συμβασιοποίηση για την κατασκευή του έργου «Αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγισμάτων από το ΧΥΤΑ Ελληνικού».
 • Δημοπράτησε και είναι σε διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών επέκτασης ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ.
 • Ολοκλήρωσε τις οριστικές μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για τις Μονάδες κομποστοποίησης Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Ενέταξε την υλοποίηση του έργου «Μονάδα κομποστοποίησης ΠΕ Άρτας» στο πρόγραμμα INTERREG IPA II- CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020.
 • Ολοκλήρωσε και παρέδωσε τις οριστικές μελέτες για τα κεντρικά Πράσινα σημεία των μεγαλύτερων Δήμων.

 

 

Είναι αλήθεια ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης.

Η υλοποίηση των αναγκαίων έργων υλοποίησης του σχεδιασμού που καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας μας και προδιαγράφει όλα τα αναγκαία έργα και δράσεις και για τους  18 δήμους, εξελίσσεται ραγδαία και χωρίς παρεκκλίσεις στην τήρηση των, επιμέρους, χρονοδιαγραμμάτων. Η μη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού θα επέφερε, εκτός των «αποκρουστικών και χαοτικών» φαινομένων που παρατηρούνται σε γειτονικές μας περιοχές, και την επιβολή του προστίμου (ειδικό τέλος ταφής), το οποίο όπως ορίζεται στον σχετικό Νόμο 4042/2012, ανέρχεται για το 2019 στα 35€ τον τόνο ανεπεξέργαστου αποβλήτου, και κλιμακώνεται μέχρι τα 60€, με ετήσια αύξηση 5€.

 

Όμως και η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα αυξήσει το υφιστάμενο κόστος. Η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Δυτική Μακεδονία που καλύπτει 12 Δήμους συμβασιοποιήθηκε στα 109€/tn (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έτσι ώστε να απαιτηθεί και η διαρθρωτική υποστήριξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για να μη μετακυλιστεί εξ’ ολοκλήρου στους πολίτες.

 

Η αποτύπωση όλων των μεγεθών και παραγόντων που θα διαμορφώσουν το κόστος για την Περιφέρεια μας, παρουσιάστηκε στην «Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης κόστους – οφέλους πριν και μετά από την λειτουργία των νέων έργων του ΠΕΣΔΑ 2016 ΗΠΕΙΡΟΥ», που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας την 21η Ιουλίου 2017.

 

Στην Ήπειρο, δεν είναι, ακόμη, οριστικοποιημένος ο τρίτος κύριος παράγων κόστους, που είναι η δαπάνη για την λειτουργία των 8 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ Ηπείρου – Α΄ φάση), που ήδη κατασκευάζονται με ευθύνη της Περιφέρειας.

 

Σήμερα, είναι γνωστοί οι άλλοι δύο κύριοι παράγοντες κόστους:

 

 • Το τέλος εισόδου στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων: 40€/tn και
 • To τέλος εισόδου στους «ΧΥΤΑ» (και μετά την λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων «ΧΥΤΥ»): 12€/tn.

 

Το κόστος της λειτουργίας των ΣΜΑ θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία αυτή.

 

Η Περιφέρεια προσπαθώντας να κινητοποιήσει τους Δήμους και τους ΦΟΣΔΑ για την υλοποίηση αυτού του διαγωνισμού απέστειλε την, με αρ. πρωτ. 29852/121/09-03-2018, σχετική επιστολή στους Δήμους και στους ΦΟΣΔΑ.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 88χρονης ηλικιωμένης από την Λούτσα

11/07/2024, 8:32 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έκτακτο Δελτίο Εκδήλωσης Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς στην Π.Ε. Πρέβεζας την Παρασκευή 12-07-2024

11/07/2024, 5:48 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εξαφάνιση ηλικιωμένης στην Λούτσα

11/07/2024, 4:39 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Θέση εργασίας σε κατάστημα εστίασης στην Λυγιά

14/06/2024, 5:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Konstas

14/06/2024, 4:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites