Ο Απολογισμός του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

 

Πριν την αναλυτική περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν το 2017 υπενθυμίζουμε τη στρατηγική που ακολουθούμε, η οποία στηρίζεται στο Επιχειρησιακό – Στρατηγικό Σχέδιο για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου, που εκπονήθηκε το 2011 και δέχτηκε απόλυτης αποδοχής από όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς, προκειμένου να  υπάρχει τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ήπειρο και μέσω αυτής έχουμε καταφέρει να έχουμε απτά αποτελέσματα.

Οι βασικοί λοιπόν Πυλώνες της Στρατηγικής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής:

 •  Ήπειρος των 4 Εποχών
 • Τουριστική Ανάπτυξη Πάντοτε και Παντού
 • Περιβάλλον à η προίκα μας
 • Εξωστρέφεια
 • Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας & δημιουργία ευκαιριών
 • Ολιστική Προσέγγιση-Καινοτομία

Κινούμενοι σε αυτούς τους πυλώνες:

 •     Προωθούμε όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού που προσφέρει η Ήπειρος
 •     Προωθούμε την ποιοτική ενίσχυση του μαζικού τουρισμού
 •      Δίνουμε μεγαλύτερο βάρος σε προορισμούς που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά
 •      Χρησιμοποιούμε καθιερωμένα ισχυρά brand names της Ηπείρου για να φέρουμε
  τουρίστες στην Ήπειρο
 •      Δείχνουμε εξωστρέφεια και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
 •      Επιλέξαμε να προβάλουμε το τουριστικό προϊόν μας θεματικά (Ήπειρος της
  Φύσης, Ήπειρος της περιπέτειας, Ήπειρος του πολιτισμού, Ήπειρος του Ήλιου,
  και της θάλασσας, Ήπειρος της Γεύσης, Ήπειρος της θρησκείας

 

Ως Περιφέρεια υλοποιήσαμε πρόγραμμα  επικοινωνιακής προβολής της Ηπείρου  ως brand name  με προϋπολογισμό περί το  1.000.000 σε  όλα τα μέσα, σε μια αντίξοη οικονομική συγκυρία, αυξάνοντας αισθητά την αναγνωρισιμότητα  της Ηπείρου στο εξωτερικό και την ελκυστικότητά της ως προορισμού στο εσωτερικό και μέχρι τέλος Απριλίου θα υπάρχει ανάδοχος για την προκήρυξη ύψους 1.500.000 ευρώ για την τουριστική προβολή και προώθηση της Περιφέρειας για τα επόμενα χρόνια!

Και σε αυτό το νέο πρόγραμμα προβολής ο προσανατολισμός μας είναι:

 1. Δυναμική συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό και το εσωτερικό με γνώμονα πάντα τις αγορές στόχους και το τι θέλουν οι αγορές, με την πραγματοποίηση θεματικών παράλληλων εκδηλώσεων π.χ.:
 • «Αθλητικές Δραστηριότητες στον Ορεινό Όγκο»
 • «Προτάσεις για Εκδρομές Επιβατών Κρουαζιέρας»
 • «Τα Πέτρινα Γεφύρια της Ηπείρου»
 • «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»
 • «Βυζαντινές Εκκλησίες στην Ήπειρο» κ.α
 • και B2B εκδηλώσεων για να επέλθουν άμεσες συμφωνίες με τους επαγγελματίες.

Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η Περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αττική διότι λόγω της ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού ανοίγεται ένα μεγάλο πεδίο προώθησης σε 4 εκατ. πληθυσμό και προσέλκυσης μεγάλης μερίδας αυτού.

 1. Ειδικές εκδηλώσεις σε διάφορες χώρες για την παρουσίαση του τουριστικού μας προϊόντος και του γαστρονομικού μας πλούτου
 2. Πραγματοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης (familiarization trip) 2 κατηγοριών (γενικής γνωριμίας και θεματικών) για:

(α) τουριστικούς δημοσιογράφους

(β) tour operators / travel agents – διακινητές τουριστών

(γ) bloggers – διαμορφωτές γνώμης

 1. Αξιοποίηση Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με άξονες
 • Την ένταξη του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου στο διάλογο ο οποίος
  πραγματοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα
 • Τη διαμόρφωση της βέλτιστης εμπειρίας για το χρήστη
 • Τη διασύνδεση με φορείς ενδιαφέροντος και διαμορφωτές κοινής γνώμης
 1. Αναβάθμιση Portal
 2. Παραγωγή πρόσθετου προωθητικού υλικού
 3. Διάχυση στα ΜΜΕ (εκτός Διαδικτύου)
 4. Λειτουργία γραφείου τουριστικής δημοσιότητας
 5. Σχεδιασμός – Δημιουργία Αναμνηστικών προϊόντων
 6. Έρευνα Αποτελεσματικότητας των δράσεων
 7. Συνδυαστικές προωθητικές εκστρατείες – δράσεις
 8. Δράσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων

 

Συνεχίζοντας λοιπόν και για το 2017 τις δράσεις εξωστρέφειας και βασιζόμενοι πάντα στο Επιχειρησιακό – Στρατηγικό Σχέδιο για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε, μια επιθετική προβολή και πληθώρα ενεργειών που συντέλεσαν στην προβολή και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του τόπου μας. Έγινε αναπαραγωγή του απαιτούμενου έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλάδια), προωθήθηκαν τα σποτ και το βίντεο που είχαν παραχθεί την προηγούμενη χρονιά, εμπλουτίστηκε το τουριστικό portal, πραγματοποιήθηκε τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή χωρίς κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων, πραγματοποιήσαμε πληθώρα ενεργειών και συναντήσεων για την αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και την αύξηση του οδικού τουρισμού, συμμετείχαμε σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις στο εξωτερικό με στόχο την προβολή του τουριστικού μας προϊόντος και των τοπικών μας προϊόντων.

 

Στο επιχειρησιακό-στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου μια σημαντική στρατηγική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας της Ηπείρου (σελ. 47 – 48) μέσω έργων υποδομής πχ. οδικοί άξονες και μέσω της ενίσχυσης των αεροδρομίων Ιωαννίνων και Ακτίου καθώς και των λιμανιών της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό για το 2017 έγιναν τα εξής:

 1. Ενέργειες για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ηπείρου με την Ελλάδα και το εξωτερικόà Άνοιγμα Συνεργασιών με εταιρίες χαμηλού κόστους
 • Πτήσεις από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων.

Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων το 2017 με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και παρά τα διάφορα προβλήματα που ανέκυψαν αλλά αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία, μπήκε στον τουριστικό χάρτη, καθώς συνδέθηκε με τη Σκανδιναβία κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιο – Οκτώβριο 2017) με 1 απευθείας εβδομαδιαία πτήση charter με τη Σκανδιναβική Εταιρεία Danish Air Transport (DAT) για λογαριασμό της εταιρείας “Apollo Travel Group” φέρνοντας τουρίστες από την Κοπεγχάγη.

Μείζονος σημασίας είναι επίσης η αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με την Κύπρο που ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2018 με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις για τους χειμερινούς μήνες, οι οποίες θα αυξηθούν σε 4 τους θερινούς. Η σύνδεση αυτή ήταν απόρροια της επιχειρηματικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις  12-15/11/2017, στην οποία συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης μας κος Αλέξανδρος Καχριμάνης.

 • Πλήθυνση των πτήσεων από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο όπως δείχνουν τα στοιχεία έχει τεράστια δυναμική. Το 2017 επιτεύχθηκε να ενισχυθούν οι υπάρχουσες γραμμές, κατά κύριο λόγο από Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας συνεχίστηκε η πτήση της Easy Jet η οποία συνέδεσε το Λονδίνο με το Άκτιο, πραγματοποιώντας δυο εβδομαδιαίες πτήσεις το Μάιο και τον Οκτώβριο και τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως για το διάστημα Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2017. Επιπλέον, η Easy Jet πρόσθεσε 2 εβδομαδιαίες πτήσεις από το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πολύ σημαντικό είναι ότι η Easy Jet συνεχίζει με τον ίδιο αριθμό πτήσεων και για το 2018.

Για το 2017 υπάρχει μια αύξηση στις αφίξεις και αναχωρήσεις των επιβατών του εξωτερικού, στο αεροδρόμιο του Ακτίου της τάξης του 19,3%, υπερδιπλάσια της μέσης αύξησης της Ελλάδας (9,5%). Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 549.545 αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού, όταν το 2016 τα αντίστοιχα νούμερα ήταν της τάξης των 458.018 σε ότι αφορά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Για το 2018 με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το αεροδρόμιο του Ακτίου, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των αφίξεων τόσο από καινούριες αγορές, όσο και από υφιστάμενες χώρες, από διαφορετικά αεροδρόμια, που όμως καλύπτουν άλλες αγορές. Συγκεκριμένα περισσότερα από 850 επιπλέον αεροπλάνα θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ακτίου το 2018 που σημαίνει 37% αύξηση σε αφίξεις αεροπλάνων που θα φέρει τεράστια οφέλη στην περιοχή μας.

 • Συνέχιση της αεροπορικής σύνδεσης της Αθήνας με το Άκτιο. Όπως είναι ήδη γνωστό κατόπιν μεγάλων προσπαθειών, συνεργασιών και διαβουλεύσεων από το 2015 ξεκίνησε η σύνδεση της Αθήνας με το Άκτιο κάθε χρόνο από τον Ιούνιο μέχρι το Οκτώβριο. Η εισαγωγή των συγκεκριμένων αεροπορικών δρομολογίων μας έδωσε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας, άρα να μπορούν επισκέπτες από όλον τον κόσμο να έρχονται αεροπορικώς στην Αθήνα και στη συνέχεια με αεροπορική πτήση στο Άκτιο (για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με το Άκτιο). Και για το 2018, από 12/6 έως 22/9 θα υπάρχουν:
 • 2 εβδομαδιαίες πτήσεις τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο (Τρίτη και Σάββατο)
 • 4 εβδομαδιαίες πτήσεις (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σάββατο), από τέλος Ιουνίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου

Αποδεδειγμένα η συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση συμβάλει καθοριστικά στην τουριστική κίνηση ημεδαπών και αλλοδαπών στον τόπο μας και για αυτό το λόγο επιβάλλεται να στηριχθεί από όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που εμπλέκονται με το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειάς μας.

 1. Συστηματικές προσπάθειες για την Προσέλκυση Κρουαζιερόπλοιων στην Ήπειρο
 • Είμαστε σε συνεργασία με τον ΟΛΗΓ για την αύξηση των στάσεων κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Ηπείρου.  

Και στην κρουαζιέρα στην Ήπειρο που αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού η αύξηση είναι μεγάλη. Το 2015 ήρθαν 6 κρουαζιερόπλοια με 4.270 επιβάτες, ενώ το 2016 ήρθαν 9 κρουαζιερόπλοια με 8.774 επιβάτες. Το 2017 ήρθαν 8 κρουαζιερόπλοια με 10.340 επιβάτες, ενώ για το 2018 αναμένεται μεγάλη αύξηση με 13 κρουαζιερόπλοια και 18.538 επιβάτες να έρχονται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

 • Πραγματοποιήσαμε και το 2017 συναντήσεις με τους ναυτικούς πράκτορες Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας για τον καλύτερο συντονισμό με την Περιφέρεια για την ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας στην Ήπειρο.

Παράλληλα προωθούνται μια σειρά από έργα υποδομής (οδικοί άξονες), τα οποία κάποια βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών τους και κάποια άλλα κατασκευάζονται.

 

Άλλη μια στρατηγική επιδίωξη επιχειρησιακού -στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου είναι η Δυνατή και Στοχευμένη Προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – Επικοινωνιακή Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Ηπείρου (σελ.58-67). Οι δράσεις που προτείνονται στο σχέδιο, για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής επιδίωξης είναι: Έκδοση Εντύπων, Διαφημιστική εκστρατεία στα ΜΜΕ και στο INTERNET, Συμμετοχή σε εκθέσεις/ εκδηλώσεις, Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων με μηδενική δαπάνη (Προβολή της Περιφέρειας σε τηλεοπτικές εκπομπές ψυχαγωγικού τύπου με τη μορφή διαγωνισμού, Δημιουργική χρήση του Διαδικτύου για προώθηση της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς κόστος).

 

Προς την κατεύθυνση αυτή οι ενέργειες που έγιναν για το 2017 είναι οι εξής:

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στην αναπαραγωγή του διαφημιστικού έντυπου υλικού που είχε εξαντληθεί.

Σχέδιο Προώθησης-Διανομής Προωθητικού Υλικού

Μέρος των εντύπων που έχει γενικότερα στη διάθεση της η Περιφέρεια διανεμήθηκε σε:

 • Τουριστικές Εκθέσεις που συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου
 • Συνέδρια και εκδηλώσεις συμμετείχε η Ήπειρος
 • Στα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό για να προβληθεί η περιοχή μας μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης
 • Σε τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού που είχαν φιλοξενηθεί στην περιοχή μας την προηγούμενη χρονιά.
 • Σε συλλόγους, ταξιδιωτικά γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία κλπ
 • Οργανωμένες προωθητικές ενέργειες, σε ξενοδοχεία, διανομή μέσω συλλόγων, κ.α.
 • Τοποθέτηση εντύπων σε Υπηρεσίες με μεγάλη επισκεψιμότητα
 • Τουριστικά γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
 • Δημοσιογράφους που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ.

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ

 • Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Προβολή

Πραγματοποιήθηκε τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων που έδιναν στελέχη της Περιφέρειας κατά την συμμετοχή τους σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και μέσω φωτογραφικού υλικού και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ.

 • Ηλεκτρονική Προβολή
 • Πραγματοποιήθηκε και για το 2017 διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας (προφίλ) στο facebook και το twitter με το όνομα «Ήπειρος – Τουριστική Προβολή» στα ελληνικά και τα αγγλικά με φωτογραφίες και κείμενα παρουσίασης. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είχε κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου
 • Επιπλέον γινόταν διαρκής ενημέρωση της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Ηπείρου epirusforallseasons.gr. Η ιστοσελίδα είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, καθώς και παροχή όλων των πληροφοριών που τυχόν αναζητήσει ο τουρίστας/χρήστης με δυνατότητα εύκολης επικαιροποίησης κ.λ.π. ώστε ο χρήστης να σχηματίζει γρήγορα μια πρώτη θετική εικόνα και στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύσει τις ζητούμενες πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του. Το τουριστικό portal ενημερώνεται διαρκώς με κείμενα, φωτογραφικό και οπτικοαουστικό υλικό, πληροφορίες κ.α.
 • Εκθέσεις

Η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζοντας να δείχνει εξωστρέφεια προβάλλοντας δυνατά το τουριστικό της προϊόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό συμμετείχε το 2017 σε επιλεγμένες τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού με κριτήριο επιλογής τόσο την ενδυνάμωση της θέσης μας σε «παραδοσιακές» αγορές στις οποίες η Ήπειρος και το τουριστικό προϊόν που προσφέρει είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, όσο και την προσέγγιση νέων αναπτυσσόμενων αγορών. Στην επιλογή των εκθέσεων προτεραιότητά μας ήταν η αξιολόγηση του λόγου οφέλους/δαπάνης τόσο συγκριτικά με άλλες εκθέσεις, όσο και συγκριτικά με άλλες μορφές διαφήμισης.

Στις εκθέσεις συμμετέχει ξενόγλωσσο προσωπικό της Περιφέρειας το οποίο παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν του τόπου μας και με το κίνητρο των δωρεάν διακοπών, από προσφορές δωρεάν διαμονών των επιχειρηματιών, συμπληρώνονται ερωτηματολόγια και στήνονται βάσεις δεδομένων.

Έτσι το 2017 πραγματοποιήθηκε συμμετοχή της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις κατόπιν αυστηρής επιλογής και στη συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και άριστης αξιοποίησης τους, με βάση πάντα και τα στενά οικονομικά πλαίσια, στα οποία μπορούσε να κινηθεί η Περιφέρεια το έτος που πέρασε. Ειδικότερα:

 • Τουριστική Έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ. στο Τελ Αβίβ (7-8/2/2017)

Με την επιδίωξη η Ήπειρος να διευρύνει περαιτέρω το μερίδιό της στην συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση από το Ισραήλ προς την Ελλάδα, η Περιφέρεια Ηπείρου, συμμετείχε για 7η συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ. του Τελ Αβίβ, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου.

Ήδη από τις προηγούμενες παρουσίες της Περιφέρειας Ηπείρου στην ανωτέρω Έκθεση καταγράφονται θετικά αποτελέσματα, ενώ από τις επαφές, τις συναντήσεις των μελών της αποστολής και γενικότερα το ενδιαφέρον που επέδειξαν παράγοντες του Τουρισμού του Ισραήλ, διαφαίνεται ότι αναμένεται νέα αύξηση του αριθμού των Ισραηλινών τουριστών που θα επισκεφθούν τα επόμενα χρόνια την Ήπειρο. Οι προτιμήσεις σε πρώτο στάδιο επικεντρωνόταν προς τις ορεινές περιοχές, ενώ διαπιστώθηκε, ότι αναπτύσσεται και ενδιαφέρον για τις παραθαλάσσιες δραστηριότητες.

Μεταξύ άλλων το περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου, επισκέφτηκαν εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων, επαγγελματίες τουρισμού, δημοσιογράφοι, opinion makers και tour operators που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ. Εκτός της γενικής ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων που μετείχαν στην αποστολή πραγματοποίησαν Β2Β συναντήσεις με Ισραηλινούς συναδέλφους τους για την ανάπτυξη συνεργασιών και τη σύναψη συμφωνιών.

 • Τουριστική Έκθεση REISEN στο Αμβούργο (8-12/2/2017)

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού της Βόρειας Γερμανίας, τη Διεθνή Έκθεση «Reisen» στο Αμβούργο, όπου πρόβαλλε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που διαθέτει η Ήπειρος, όπως Caravanning (διακοπών με τροχόσπιτο), Outdoor-Activities (Υπαίθριων Δραστηριοτήτων), Κρουαζιέρας,  ποδηλασίας κ.α..

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί σημείο συνάντησης επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και ιδιωτών που ανήκουν κυρίως σε εύπορες οικονομικές ομάδες πληθυσμού.

Στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου φιλοξενήθηκαν ως συν-εκθέτες, επιχειρηματίες ξενοδοχείων και καταλυμάτων της Ηπείρου, τουριστικών γραφείων, υπαίθριων δραστηριοτήτων και  οινοπαραγωγής, ενώ  ένας μεγάλος αριθμός φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων προβλήθηκε μέσω διανομής διαφημιστικού υλικού. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι  εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο περίπτερο της Περιφέρειας  πραγματοποίησαν  συναντήσεις με επιχειρήσεις ενδιαφέροντός τους, τόσο της Γερμανίας, όσο και άλλων  χωρών που παραβρέθηκαν σε αυτή.

Αποδοτικές ήταν επίσης οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν  με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται  στην Γερμανία καθώς και με μέλη του συλλόγου Ηπειρωτών Αμβούργου, τα οποία προθυμοποιήθηκαν να συμβάλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προβολή της Ηπείρου, μέσω των εκδηλώσεων που διοργανώνουν.

 • Τουριστική Έκθεση MEDITERRANEAN PANORAMA στη Στοκχόλμη (16-18/2/2017)

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στην τουριστική έκθεση Mediterranean Panorama στις 16-18/2/2017. Στο περίπτερο της έκθεσης παρασχέθηκαν πληροφορίες για το υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν της Ηπείρου, με τις σύγχρονες προσφερόμενες τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες που διαθέτει στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες, καθώς και για τα υψηλής ποιότητας παραγόμενα τοπικά προϊόντα της περιοχής, ενώ οργανώθηκε ένα εντυπωσιακό γαστρονομικό event, με τη διαδικασία της προετοιμασίας της παραδοσιακής ηπειρώτικης πίτας και το άνοιγμα του χειροποίητου φύλλου, να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των επισκεπτών. Τα αποτελέσματα της συμμετοχής μας σε εκθέσεις στις Σκανδιναβικές χώρες είναι ορατά, καθώς πέραν των πτήσεων που έρχονται στο Άκτιο από τις Σκανδιναβικές χώρες, το καλοκαίρι του 2017 ξεκίνησαν πτήσεις στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων από τη μεγαλύτερη σκανδιναβική εταιρεία τουρισμού «Apollo Travel Group».

 • Τουριστική Έκθεση Ι.Τ.Β. στο Βερολίνο (8-12/3/2017)

Η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στην ενοικίαση εκθεσιακού χώρου από τον ΕΟΤ στον οποίο φιλοξενήθηκαν δωρεάν επαγγελματικές, ενώσεις του τουριστικού τομέα από όλη την Ήπειρο.  Το περίπτερό μας ήταν εξοπλισμένο με laptops για την προβολή των θεματικών video spots της Περιφέρειας Ηπείρου, τη σύνδεση με διαδίκτυο και προβολή του τουριστικού της portal και γενικότερα την προβολή της μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διενεμήθη έντυπο υλικό της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και των ιδιωτών.

 • Τουριστική Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ στη Λευκωσία (21-23/4/2017)

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες του περιπτέρου μας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου μέσα από τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και παραδοσιακών εδεσμάτων και την προβολή video. Στο περίπτερο φιλοξενήθηκαν δωρεάν και επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι πραγματοποίησαν επαφές με στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και παράγοντες του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας. Γενικότερα δόθηκε μεγάλη σημασία στην προβολή, όχι μόνο των τουριστικών αξιοθέατων και του φυσικού περιβάλλοντος της Ηπείρου, αλλά και στην προβολή του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας και των τοπικών προϊόντων της λαϊκής τέχνης και της παραδοσιακής βιοτεχνίας.

 • Εμπορική έκθεση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ στα Ιωάννινα (10-14/5/2017)

Η έκθεση διοργανώθηκε για 17η συνεχή χρονιά και έχει καταστεί πλέον θεσμός για την πρωτεύουσα της Ηπείρου, αφού συντελεί στην προβολή του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της  περιοχής μας γενικότερα. Στόχος της συμμετοχή μας ήταν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η προβολή του τουριστικού προϊόντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Στο περίπτερό μας φιλοξενήθηκε η Ήπειρος Α.Ε. στελέχη της οποίας κατά τη διάρκεια της έκθεσης ενημέρωναν το κοινό για τις δυνατότητες ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και επαγγελματίες παραδοσιακών προϊόντων.

 • Τουριστική Έκθεση TOURNATUR στο Ντίσελντορφ (1-3/9/2017)

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στην τουριστική έκθεση TourNatur, από 1 μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2017 στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού και τις τέσσερεις εποχές του έτους. Οι δραστηριότητες υπαίθρου, όπως η πεζοπορία,  αποτελούν για σημαντικό αριθμό Γερμανών τουριστών μέρος του σχεδιασμού τους, για τις οποίες ξοδεύουν κάθε χρόνο σημαντικό ποσό του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Ειδικά σε ότι αφορά στην πεζοπορία, καταγράφεται ότι το 69% των Γερμανών ενδιαφέρεται για αυτή ενώ ξοδεύει ετησίως πάνω από οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ για εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελώντας έτσι μία αγορά- στόχο για τους προορισμούς που διαθέτουν περιπατητικά μονοπάτια, αναρριχητικά πεδία κλπ.

 • Τουριστική Έκθεση ΜΙΤΕ στην Αθήνα (19-22/10/2017)

Δυναμική ήταν η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρώτη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Mediterranean International Tourism Exhibition (ΜΙΤΕ), που διεξήχθη από 19 έως 22 Οκτωβρίου στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας. Πολύ μεγάλος ήταν ο αριθμός επισκεπτών που προσέλκυσε το περίπτερο της Περιφέρειας. Όλοι τους ενημερώθηκαν από στελέχη της Περιφέρειας και τους εκπροσώπους επαγγελματιών του τουρισμού, για προορισμούς διακοπών στις ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές, τα αξιοθέατα της Ηπείρου.

 • 30η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia στη Θεσσαλονίκη (10–12/11/2017)

Ξεχωριστή παρουσία είχε για άλλη μια χρονιά η Περιφέρεια Ηπείρου στην 30η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia στη Θεσσαλονίκη,  που διαφήμισε με τον καλύτερο τρόπο τον φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής

Στο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν Δήμοι και επιχειρήσεις από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες. Οι επιχειρηματίες – εκπρόσωποι των τουριστικών επιχειρήσεων πραγματοποίησαν ένα σημαντικό αριθμό συναντήσεων με tour operators από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού, καθώς και με μεμονωμένους επισκέπτες της Έκθεσης. Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν και η προβολή προϊόντων των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων.

Ως παράλληλη δράση της συμμετοχής της Περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση Philoxenia διοργανώθηκε τετραήμερο fam trip με επίσκεψη σε περιοχές των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Ηπείρου. Στην αποστολή μετείχαν 15 δημοσιογράφοι και tour operators από Βουλγαρία, Σουηδία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Τουρκία, Γερμανία, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Ήπειρο.

 • GRECKA PANORAMA στη Βαρσοβία (1–3/12/2017)

Η Περιφέρεια συμμετείχε στην έκθεση στη Βαρσοβία με περίπτερο, στο οποίο φιλοξένησε επαγγελματίες του τουρισμού και παραγωγούς.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγινε παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου και των τοπικών παραδοσιακών της προϊόντων και πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακού χαρακτήρα και εκδήλωση προβολής της γαστρονομίας, με την παρουσία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων.

 • Τουριστική Έκθεση GREEK TOURISM EXPO στην Αθήνα (8-10/12/2017)

Εντυπωσιακή και δυναμική ήταν η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού GREEK TOURISM EXPO στην Αθήνα. Η Περιφέρεια φιλοξένησε στο περίπτερο της επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι έκαναν δεκάδες επιτυχημένα Β2Β ραντεβού με τους Hosted Buyers της έκθεσης και δέχτηκαν επίσης πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

 

Γ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για την καθιέρωση της Ηπείρου, ως προορισμού τεσσάρων εποχών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 12 ταξίδια εξοικείωσης (familiarization trip) τουριστικών πρακτόρων από το εξωτερικό και την Ελλάδα, οι οποίοι περιηγήθηκαν σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον. Στα ταξίδια εξοικείωσης, οι φιλοξενούμενοι τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι προέρχονταν από διάφορες χώρες όπως τη Βουλγαρία, Σουηδία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Τουρκία, Γερμανία, Αλβανία, Ισραήλ, Πολωνία καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα των τουριστικών αγορών για τις οποίες ενδιαφέρεται η Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι φιλοξενούμενοι, επισκέφτηκαν περιοχές της Ηπείρου, ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα, δοκίμασαν την τοπική κουζίνα και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δραστηριότητες. Κατά την εδώ παραμονή τους, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του τουριστικών φορέων και επαγγελματίες του τουρισμού σε όλες τις περιοχές που επισκέφτηκαν και τους δόθηκαν πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.

Δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την φιλοξενία και δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, τις πανέμορφες παραλίες, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα μνημεία και τα προϊόντα της περιοχής. Η ανεξερεύνητη Ήπειρος, όπως την χαρακτήρισαν, είναι ο νέος προορισμός που θα προωθήσουν επιστρέφοντας στις πατρίδες τους, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν διακοπές σε έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, κυρίως όμως είναι μια περιοχή με φιλόξενους ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις σαν στο σπίτι σου.

Δ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 1. Συνεχή χρήση DATA BASE για ηλεκτρονική αποστολή τουριστικών μηνυμάτων

Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από υπαλλήλους της Περιφέρειας με στόχο το direct marketing για την προώθηση της Ηπείρου και περιλαμβάνει λίστες από σχολεία της επικράτειας, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, κ.α χρησιμοποιείται για την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρουσιάσεων, video κλπ.

 1. Ενέργειες για την προσέλκυση μαθητικού τουρισμού
 1. Δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων- προγραμμάτων εκδρομών για μαθητικές εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν προγράμματα μονοήμερης διήμερης και τριήμερης εκδρομής, τα οποία αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα σχολεία.
 2. Βοήθεια στη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη σύσταση του προγράμματος επίσκεψης.
 3. Διατέθηκε συνοδός στις μαθητικές εκδρομές που οργανώθηκαν με τη βοήθεια μας.
 4. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενημερωτικό υλικό με στόχο την προσέλκυση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή.
 1. Ενέργειες για την προσέλκυση τουρισμού τρίτης ηλικίας
 • Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φυλλαδίων σε συλλόγους ατόμων τρίτης ηλικίας.

Μια άλλη σημαντική στρατηγική επιδίωξη σύμφωνα με το επιχειρησιακό -στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου είναι η καθιέρωση της Ηπείρου ως τουριστικός προορισμός 4 εποχών (σελ. 22), κάτι το οποίο θα επιτευχθεί κυρίως με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Οι επιμέρους εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στην Ήπειρο είναι: πολιτισμικός, εκπαιδευτικός, γαστρονομικός, τουρισμός φύσης (οικοτουρισμός – αγροτουρισμός), θαλάσσιος τουρισμός, αθλητικός, συνεδριακός, αστικός, θρησκευτικός, ιαματικός.

 

Για την ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού (σελ. 29-30 του σχεδίου) οι ενέργειες που έγιναν το 2017 είναι οι κάτωθι:

 1. Συνέχιση της υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, προχωράει πολύ δυναμικά και το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει ξεκινήσει και υλοποιείται.

 

Να θυμίσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ και συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την πρόταση για παρεμβάσεις στα Μνημεία προβλέπεται ποσό 16, 2 εκ. ευρώ, για βασικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, χώρους στάθμευσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδοποιία –μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου παράκαμψης της Νικόπολης- κ.α.) ποσό 19 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού σε άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες

 

Για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού (σελ.32-37 του σχεδίου) οι ενέργειες που έγιναν το 2017 είναι οι κάτωθι:

 1. Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)

Έγιναν επανειλημμένες συναντήσεις με τον πρόεδρο και τα μέλη του Ξ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της προσπάθειας που αφενός κάνει το Ξ.Ε.Ε. για την καθιέρωση του Ελληνικού πρωινού και αφετέρου της προσπάθειας που καταβάλει η Περιφέρεια για την καθιέρωση του Ελληνικού Ηπειρώτικου Πρωινού.

 1. Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος) για την καθιέρωση του Ελληνικού πρωινού Ηπείρου σε όλα τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού και προώθησης των τοπικών προϊόντων και επειδή στρατηγική κατεύθυνση της Περιφέρειας είναι να στηρίξει με κάθε τρόπο και μέσον την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο υποδομών (μέσα από το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης), όσο και σε επίπεδο προβολής σε επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις σε συνδυασμό και με το γενικότερο τουριστικό προϊόν συμμετείχε στις κάτωθι εκθέσεις:

 • Έκθεση τροφίμων GYLFOOD στο Ντουμπάι (26/2-02/3/2017)

Στην έκθεση GULFOOD στο Ντουμπάι συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου το διάστημα 26/2-2/3/2017.  Πρόκειται για μια σημαντική εμπορική έκθεση τροφίμων στη Μέση Ανατολή, η οποία προσέλκυσε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επεκταθούν εμπορικά σε Μέση Ανατολή, Νότια Ασία και Αφρική. Στην έκθεση προβλήθηκαν δυνατά τα τοπικά προϊόντα της Ηπείρου και για πρώτη φορά λειτούργησαν θεματικές αίθουσες για τα προϊόντα

 • Έκθεση FOOD EXPO στην Αθήνα (18-20/3/2017)

Επιχειρήσεις της Ηπείρου, αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους έδωσε η Περιφέρεια, συμμετέχοντας στην Έκθεση “FOOD EXPO” που πραγματοποιήθηκε από 18 έως 20 Μαρτίου στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης οι παραγωγοί πρόβαλλαν τις Ηπειρώτικες γεύσεις, ενημερώνοντας ταυτόχρονα   τους επισκέπτες της για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών προϊόντων. Το ενδιαφέρον κέντρισε το ελαιόλαδο μας, το οποίο παρουσιάστηκε σε Έλληνες και  ξένους chef, οι οποίοι πραγματικά εξεπλάγησαν. Πορτογάλοι και Ισπανοί chef, που επισκέφτηκαν το περίπτερο μας, ενθουσιάστηκαν και από τη γεύση των αρωματικών μας ελαιολάδων

Ήταν μια έκθεση που βοήθησε τους επαγγελματίες που συμμετείχαν και ανέδειξε τα τοπικά μας προϊόντα και την τοπική μας γαστρονομία.

 • Έκθεση GRIECENLAND FESTIVAL στο Ντισελντορφ (30/3 – 2/4/2017) 

Σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια των προϊόντων τους έκαναν Ηπειρωτικές επιχειρήσεις που, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου, συμμετείχαν στην έκθεση GRIECENLAND FESTIVAL στο Ντίσελντορφ  από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017.

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τους επισκέπτες της έκθεσης  GRIECENLAND FESTIVAL επισκέφτηκε το περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώθηκε, αλλά και γεύτηκε τα προϊόντα των επιχειρήσεων που εκπροσωπήθηκαν σε αυτό. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο που προέκυψε από την Έκθεση, είναι ο μεγάλος αριθμός συναντήσεων που είχαν οι Ηπειρώτες εκθέτες με αγοραστές και την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών, το ακριβές αντίκρισμα των οποίων θα διαφανεί στην πορεία.

 • Έκθεση ΕΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ στην Αθήνα (18-21/5/2017)

Επιχειρήσεις της Ηπείρου συμμετείχαν στην Έκθεση “Ελλάδος Γεύση” που πραγματοποιήθηκε από 18 έως 21 Μαΐου στο Εκθεσιακό  Κέντρο Περιστερίου.

Η Έκθεση “Ελλάδος Γεύση” συμπεριλαμβάνει την προβολή της Στο πλαίσιο της Έκθεσης προβλήθηκε  η επιχειρηματικότητα και η πλούσια γαστρονομία της Ηπείρου.

Ήταν μια έκθεση που βοήθησε τους επαγγελματίες που συμμετείχαν και ανέδειξε τα τοπικά μας προϊόντα και την τοπική μας γαστρονομία.

 • Εκδήλωση παρουσίασης ελληνικής γαστρονομίας Culinary Summer Festival στο Μόναχο (23-25/6/2017)

Στην ετήσια καλοκαιρινή επαγγελματική έκθεση- φεστιβάλ του Μονάχου της Γερμανίας (CULINARY SUMMER FESTIVAL 2017), συμμετείχε για πρώτη φορά η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για προώθηση των Ηπειρωτικών προϊόντων σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού.  Στη συγκεκριμένη έκθεση- φεστιβάλ συμμετείχαν αποκλειστικά Ελληνικής και Κυπριακής προέλευσης μικρομεσαίας παραγωγής και δυναμικότητας εταιρείες  ποιοτικών τροφίμων και ποτών από τους κλάδους γαλακτοκομίας, ζαχαροπλαστικής- αρτοποιίας, οίνου, αποσταγμάτων, αλλαντικών, βιολογικών προϊόντων κ.α.

Την έκθεση – φεστιβάλ επισκέφθηκαν εκατοντάδες επισκέπτες Έλληνες και Γερμανοί, με ξεχωριστή παρουσία να είναι αυτή της Ηπειρωτικής παροικίας. Στην αποστολή της Περιφέρειας συμμετείχαν παραγωγοί από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα προβολής και πώλησης των προϊόντων τους και επαφής με εκπροσώπους επιχειρήσεων του λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

 • Φεστιβάλ γαστρονομίας στα Κούρεντα (11/8/2017)

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στο 1ο Φεστιβάλ γαστρονομίας στα Κούρεντα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας για την προβολή των τοπικών μας προϊόντων. Στο φεστιβάλ αναδείχτηκαν τα τοπικά μας προϊόντα και η γαστρονομία μας.

 • Φεστιβάλ Μελιού στα Ιωάννινα (2-4/11/2017)

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού διοργανώθηκε στα Ιωάννινα. Δημιουργήθηκε στεγασμένος εκθεσιακός χώρο στον οποίο φιλοξενήθηκαν Ηπειρώτες μελισσοκόμοι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους τόσο στους χώρους εστίασης και εμπορίας όσο και στο καταναλωτικό κοινό, που επισκέφτηκε την έκθεση.

 • Έκθεση Τροφίμων ANUGA στην Κολωνία (7-11/10/2017)
Η Περιφέρεια Ηπείρου είχε και φέτος δυναμική παρουσία στην 34η Anuga, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση τροφίμων στον κόσμο, παρουσιάζοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων που απευθύνονται στις αγορές του εξωτερικού

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι Ηπειρώτες επιχειρηματίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έκλεισαν εμπορικές συμφωνίες, ενώ διέθεσαν όλα τα αποθέματα των προϊόντων τους.

 

Επιπλέον για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και την προβολή των τοπικών προϊόντων η Περιφέρεια διοργάνωσε για 2η συνεχή χρονιά τρεις μεγάλες εκδηλώσεις στην αιχμή της τουριστικής περιόδου στην Πρέβεζα, τα Σύβοτα και την Άρτα. Οι Ηπειρώτες παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προωθήσουν στον τόπο τους τα τοπικά τους προϊόντα στους επισκέπτες κι εκείνοι με τη σειρά τους να γευτούν μοναδικές γεύσεις από την Ήπειρο.

 

Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού-μαθητικού τουρισμού (σελ. 30-32 του σχεδίου) οι ενέργειες που έγιναν το 2017 είναι οι κάτωθι:

 1. Δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων – προγραμμάτων εκδρομών για μαθητικές εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν προγράμματα μονοήμερης, διήμερης και τριήμερης εκδρομής, τα οποία αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα σχολεία.
 2. Βοήθεια στη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη σύσταση του προγράμματος επίσκεψης.
 3. Διατέθηκε συνοδός στις μαθητικές εκδρομές που οργανώθηκαν με τη βοήθεια μας.
 4. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενημερωτικό υλικό για το νομό Πρέβεζας, με στόχο την προσέλκυση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή.

 

Τέλος, επειδή φιλοσοφία της Περιφέρειας είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συνεργασίες οι σημαντικότερες συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν το 2017 είναι:

 1. Διοργάνωση δυο επιχειρηματικών συναντήσεων στην Κύπρο (12-15/11/2017) και στη Γερμανία (3-7/12/2017), εκ των οποίων εκείνη της Κύπρου απέφερε καρπούς, καθώς επετεύχθη συμφωνία και από το Φεβρουάριο 2018 ξεκίνησε η αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με την Κύπρο με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις για τους χειμερινούς μήνες, οι οποίες θα αυξηθούν σε 4 τους θερινούς.
 2. Συνεργασία με τα Υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού
 3. Συνεργασία με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και τους εντεταλμένους συμβούλους τουρισμού όλων των Περιφερειών

Ξεκίνησε το 2015 μια συνεργασία με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες τουρισμού όλων των Περιφερειών με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, καθώς και τη διεκδίκηση αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου και κονδυλίων από το ελληνικό κράτος. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 5 συναντήσεις, ενώ η 4η πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στην Ήπειρο το Μάιο του 2017.

 1. Συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και την Ελληνογερμανική Συνέλευση για την παροχή τεχνογνωσίας από Γερμανούς εμπειρογνώμονες με στόχο την προώθηση του τουριστικού προορισμού «Ήπειρος».
 2. Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) (αναφέρθηκε και παραπάνω)
 3. Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος)
 4. Συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Ηπείρου και της Λευκάδας
 5. Συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις της Ηπείρου
 6. Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) για την προώθηση της κρουαζιέρας.
 7. Συναντήσεις με την υπουργό τουρισμό κα Κουντουρά για θέματα
  τουριστικής προβολής και προώθησης της Ηπείρου

 

Συνοψίζοντας, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε το 2017 αποτελούν τη συνέχεια μια πολύχρονης προσπάθειας εφαρμογής ενός στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου και η οποία θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Η Ήπειρος έχει μπει πλέον στον τουριστικό χάρτη και έχει γίνει γνωστή σαν τουριστικός προορισμός. Τα απτά αποτελέσματα που έχουμε καταγράψει και οι ευεργετικές συνέπειες της αύξησης του τουρισμού στην Ήπειρο που αναπληρώνει εν μέρει το χαμένο λόγω της κρίσης εισόδημα των Ηπειρωτών μας γεμίζει ελπίδα και δύναμη να συνεχίσουμε. Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου, η ανάπτυξη δηλαδή που βασίζεται και υλοποιεί την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η δημιουργική σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό, η ισόρροπη κατανομή του αναπτυξιακού οφέλους σε όλες τις γωνιές της Ηπείρου και σε όλες τις εποχές του χρόνου είναι οι άξονες πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον του τόπου μας.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 2016 ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

 

Ο απολογισμός πεπραγμένων του αντιπεριφερειάρχη κου Στράτου Ιωάννου για το έτος 2017 σε όλους τους τομείς πλην του τουρισμού έχει ως εξής:

 

Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Πιστοποίηση αλιευμάτων: «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου» (Οριστική παράδοση μέχρι τέλος 2018)
 2. Ενημέρωση υδατοκαλλιεργητών για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών
 3. Αδειοδοτήσεις σε κτηνοτρόφους
 4. Επέκταση αγροτικών δικτύων άδρευσης
 5. Εξηλεκτρισμός γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 6. Συνεχής επαφή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας – Επαναλαμβανόμενες συσκέψεις
 7. Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων
 8. Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων και αποστραγγιστικών τάφρων
 9. Ενημερώσεις αγροτών για αγροπεριβαλλοντικά θέματα
 10. Ενημερώσεις αγροτών για τις νέες δράσεις γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων
 11. Τακτικές δειγματοληψίες Αρδευτικών Υδάτων
 12. Εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας 2017
 13. Έλεγχοι Επιχειρήσεων Ζωοτροφών
 14. Έλεγχοι γεωργικών φαρμάκων

 

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 1. «Διαμόρφωση Ρέματος Καρυδά Δήμου Πρέβεζας» με προϋπολογισμό 953.250,00€.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα διευθετηθεί μόνιμα ένα σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό τη υπερχείλισης του Καρυδά και των επιπτώσεων που προκαλεί σχεδόν σε κάθε χειμερινή περίοδο.  Προβλέπονται έργα κατά μήκος της διπλής κοίτης του Καρυδά, συνολικού μήκους 7 χιλιομέτρων περίπου και θα περιλαμβάνουν πλήθος παρεμβάσεων, όπως καθαρισμούς της κοίτης, διαμόρφωση διατομής τραπεζοειδούς μορφής, έργα προστασίας της κοίτης με κατασκευή συρματοκιβωτίων, τεχνικά έργα στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης, κατασκευή τεχνικού εξόδου στη θάλασσα, αντικατάσταση υπαρχόντων σωληνωτών οχετών με ορθογωνικούς, κ.α.

Η Π.Ε Πρέβεζας ετοιμάζει πρόταση για να ενταχθεί στο Ε.Π Ήπειρος 2014-2020 στην πρόσκληση, προϋπολογισμού 8.000.000€ για «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές – μη δασικές περιοχές».

 1. Ενέργειες για τη νομιμοποίηση όλων των αλιευτικών καταφυγίων Π.Ε. Πρέβεζας και μελέτες εκσυγχρονισμού τους για ένταξη τους στο ΕΣΠΑ

Συγκεκριμένα αφορά τα αλιευτικά καταφύγια Βάλτου, Κερέτζας, Λυγιάς και Μύτικα.

Για το αλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα

 • έχει προχωρήσει η διαδικασία νομιμοποίησης και θα περατωθεί μαζί με την έγκριση της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού του καταφυγίου,
 • έχει γνωμοδοτήσει θετικά η ΕΣΑΛ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και έχει επιστρέψει ο φάκελος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία θα την αποστείλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) για γνωμοδότηση (Άρθρο 9 του Νόμου 4014/2011)
 • Έχει συνταχθεί η γεωτεχνική μελέτη και τα στοιχεία έχουν δοθεί στον μελετητή για να τα λάβει υπόψη του στην σύνταξη της οριστικής μελέτης

Συντάσσεται η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας εντός του μήνα Μαΐου του έτους  2018

Για το αλιευτικό καταφύγιο του Βάλτου

 • έχει προχωρήσει η διαδικασία νομιμοποίησης και θα περατωθεί μαζί με την έγκριση της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού του καταφυγίου,
 • έχει συνταχθεί ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) και έχει αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έχει γνωμοδοτήσει και το έχει αποστείλει στην ΕΣΑΛ για περεταίρω γνωμοδότηση. Η ΕΣΑΛ με την με αριθμό 68/04/31-05-2017 απόφαση ανέβαλε την λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου:
  • να γίνει αυτοψία και υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος από την αρμόδια Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων και να διατυπωθεί γνώμη,
  • να εξεταστεί η οδική σύνδεση του λιμενίσκου,
  • να εκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη και
  • να ζητηθούν απόψεις από την Διεύθυνση Βιοποικιλότητας

Έως σήμερα:

 • Έχει διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από την εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων με το με Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/409277/268963/7132/09-10-2017.
 • Έχει εξασφαλιστεί η οδική σύνδεση του λιμενίσκου από τον δρόμο που προβλέπεται από την οριοθέτηση του όμορου ρέματος Τούση.
 • Έχει εκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη από τον μελετητή και εντός των ημερών θα υποβληθεί στην Υπηρεσία μας.
 • Έχει υποβληθεί αίτημα για απόψεις από την Διεύθυνση Βιοποικιλότητας με τα έγγραφα με αριθμούς (138167/5519/01–12–2017, 15114/240/07–02-2018 και 19097/323/14–02-2018) και ακόμα δεν έχει απαντήσει λόγω φόρτου εργασίας.

Από σήμερα και στο εξής και αφού ληφθεί η γνώμη από την Διεύθυνση Βιοποικιλότητας θα συνταχτεί:

 • η γεωτεχνική μελέτη και τα στοιχεία της θα δοθούν στον μελετητή για να τα λάβει υπόψη του στην σύνταξη της οριστικής μελέτης
 • η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης

Για το αλιευτικό καταφύγιο της Λυγιάς

Έως σήμερα:

συντάχθηκε το τεύχος χωροθέτησης και έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Τουρισμού για έγκριση

Από σήμερα και στο εξής και αφού ληφθεί η έγκριση από το Υπουργείο Τουρισμού,

θα αποσταλεί ο φάκελος για έγκριση από την ΕΣΑΛ.

         Για τα αλιευτικά Κερέτζας, Αμμουδιάς και Καστροσυκιάς

Έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί οι φάκελοι για την νομιμοποίηση τους και προγραμματίζεται η εκπόνηση των σχετικών μελετών προκειμένου να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν.

 1. Μελέτη από Κόμβο Παραμυθιάς επί της Εγνατίας μέχρι το Μεσσοπόταμο για τη σύνδεση της Εγνατίας με την περιοχή Φαναρίου

Σε εξέλιξη.

 1. Μελέτη οδικού άξονα Πρέβεζας – Γέφυρα Καλογήρου Καμπή

Η μελέτη είναι σε εξέλιξη. Παρόλο που το έργο δεν είναι στην αρμοδιότητά της Περιφέρειας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ 25.000.000€ για την υλοποίησή του. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα της μελέτης πιθανόν το κόστος να εκτιναχθεί στα 40-45.000.000€. Για το λόγο αυτό έχει πραγματοποιηθεί ήδη επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς ώστε να συνδράμει το ελληνικό κράτος στην υλοποίησή του.

 1. Δρόμος από Πάργα έως Μεσσοπόταμο και κόμβος Λούτσας

Το έργο είναι ώριμο και γίνονται ενέργειες για ένταξη της κατασκευής του. Έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις για την εύρεση χρηματοδότησης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί.

 1. Κατασκευή Άκτιο – Αμβρακία

Έχει σταματήσει η εκτέλεση του έργου. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν και το Υπουργείο πρέπει να δώσει λύση ώστε το έργο να συνεχιστεί διότι είναι ζωτικής σημασίας. Για το λόγο αυτό έχουν πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες επαφές και η υπόσχεση που έχουμε ότι μέσα στο 2018 θα βγει καινούρια εργολαβία. Ελπίζουμε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις.

 1. Είσοδος της Πρέβεζας

Έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες και υπάρχει έγκριση από το ΚΑΣ. Εντός του 2018 θα γίνει η προκήρυξη του έργου.

 1. Μελέτες οριοθετήσεων ρεμάτων*
 2. Μελέτες γεωτεχνικές*
 3. Μελέτες οδοποιίας*
 4. Μεγάλος αριθμός Αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων*
 5. Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων*
 6. Αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις κατά τις χειμερινές περιόδους.**
 7. Διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ αγροτικών περιοχών*
 8. Συντηρήσεις – Τεχνικά Έργα σε Δημοτικά Διαμερίσματα της Π.Ε.
  Πρέβεζας*
 9. Ασφαλτοστρώσεις – Κατασκευή Τεχνικών και συντηρήσεις Τεχνικών σε οδικά τμήματα της Π.Ε Πρέβεζας *
 10. Συντήρηση και χαλικόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. **
 11. Συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεις διαγραμμίσεις επαρχιακού και εθνικού δικτύου* 
 12. Αποκαταστάσεις ζημιών επαρχιακών οδών από κατολισθήσεις*
 13. Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων, ρεμάτων, τάφρων και χαντακιών σε κατοικημένες και μη περιοχές για την αποφυγή πλημμυρών. *
 14. Αντιπλημμυρικές εργασίες στα δύο μεγάλα ποτάμια της περιοχής ποταμό Αχέροντα και ποταμό Λούρο. *
 15. Αποκατάσταση βατότητας στο Επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις κατά την διάρκεια του χειμώνα. *
 16. Διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ οικισμών. *
 17. Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. *

 

Γ. ΥΓΕΙΑ

 1. Παρέμβαση για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών υγείας

àΠραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πρέβεζας.

àΠραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους Δ/ντες των Κέντρων Υγείας.

Πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.

 1. Υγειονομικοί Έλεγχοι στα σχολεία

Πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τα κυλικεία των σχολείων, όπου ελέγχεται η  τήρηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας και επίσης γίνεται ενημέρωση των υπευθύνων για την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, έγιναν έλεγχοι στην ύδρευση, με την πραγματοποίηση δειγματοληψιών για τον έλεγχο του πόσιμου νερού, έλεγχοι των αποχετεύσεων, των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των κοινόχρηστων σχολικών χώρων.

 1. Ανάληψη πρωτοβουλίας για τα αδέσποτα της πόλης

Μέτρα για την πρόληψη της Λύσσας. Ευαισθητοποίηση πολιτών. Μέριμνα για τα αδέσποτα της πόλης σε συνεργασία με το Δήμο και το ΕΚΠΑΖ Πρέβεζας.

 1. Εκπόνηση – Διαχείριση Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών

Ενέργειες οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού, παροχή στοιχείων και διαρκής αξιολόγηση από/ σε ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείο υγείας, παρακολούθηση διεθνών και εθνικών επιστημονικών δεδομένων , επιδημιολογικών, εντομολογικών κ.τ.ο.

 1. Υγειονομική διερεύνηση – παρακολούθηση συνθηκών υγιεινής στον καταυλισμό φιλοξενίας προσφύγων- σύνταξη εκθέσεων – λήψη μέτρων

 

 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Μελέτη για την οριοθέτηση της όχθης του Αχέροντα

Βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη για τη διευθέτηση του ποταμού, όπου αυτή απαιτείται, για την περιοχή από τα Στενά Αχέροντα μέχρι την γέφυρα Γλυκής και για μήκος 2km. Σε εξέλιξη.

 1. Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχει γίνει ΦΕΚ, έχει συνταχθεί το Κτηματολόγιο. Η Π.Ε Πρέβεζας ετοιμάζει πρόταση για να ενταχθεί στο Ε.Π Ήπειρος 2014-2020 στην πρόσκληση, προϋπολογισμού 8.000.000€ για «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές – μη δασικές περιοχές».

 1. Οριοθετήσεις και συστηματικοί καθαρισμοί ρεμάτων

Πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις ανθρώπινων παρεμβάσεων, (πχ από ρίψεις μπαζών) και έγιναν τακτικοί έλεγχοι για αποτροπή περιβαλλοντικών παραβάσεων.

 1. «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό»

Συνεχίσθηκε η εκτέλεση του προγράμματος «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου με 49  δειγματοληψίες νερού. Υπογράφτηκε και νέα σύμβαση για την παρακολούθηση, για την περίοδο 2017-2018.

 1. Ενεργοποίηση φορέων, συλλόγων, με δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως καθαρισμός παραλιών, συλλογή απορριμμάτων, κα.
 2. Συνεχείς έλεγχοι σε επιχειρήσεις για την τήρηση της νομιμότητας και διαπίστωση τυχόν περιβαλλοντικών παραβάσεων (σφαγεία, ελαιοτριβεία, κτηνοτροφικές μονάδες, ξενοδοχεία, κ.α.).
 3. Συνεχείς έλεγχοι για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αλλά και δειγματοληψίες για την καθαρότητα των θαλασσίων υδάτων και του πόσιμου νερού.
 4. Διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων: Συσκέψεις με ελαιοτριβείς, πρόσκληση ειδικών για την υπόδειξη νέων μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων.

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Υλοποίηση του καινοτόμου πιλοτικού έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία
  Θέατρα της Ηπείρου»

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, προχωράει πολύ δυναμικά και το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει ξεκινήσει και υλοποιείται.

Να θυμίσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ και συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την πρόταση για παρεμβάσεις στα Μνημεία προβλέπεται ποσό 16, 2 εκ. ευρώ, για βασικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, χώρους στάθμευσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδοποιία –μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου παράκαμψης της Νικόπολης- κ.α.) ποσό 19 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού σε άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες

 1. Ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενιαιοποίησης του αρχαιολογικού πάρκου: Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη του δρόμου «Είσοδος Πρέβεζας με παράκαμψη της Αρχαίας Νικόπολης στα όρια της Βιομηχανικής ζώνης».
 2. Συνδιοργάνωση – Υποστήριξη Πολιτιστικών εκδηλώσεων

Το 2017 πραγματοποιήθηκε συνδιοργάνωση τριών μεγάλων φεστιβάλ με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό: το 15ο Preveza Jazz Festival, το 35ο το Χορωδιακό Φεστιβάλ και το 17ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, τρεις μεγάλες διοργανώσεις που αποτελούν θεσμό για την περιοχή μας και τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Επιπλέον η ΠΕ Πρέβεζας συμμετείχε και υποστήριξε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις δραστήριων συλλόγων της περιφερειακής ενότητάς μας με μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό.

 

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Σχεδιασμός – παρακολούθηση-εφαρμογή όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Π. Ε. Πρέβεζας αλλά και εκείνων που  χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους

Κατά τη διάρκεια του 2017 έγινε προγραμματισμός, σχεδιασμός καθώς και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο) και τα οποία εντάχθηκαν σε διάφορα  προγράμματα ( Κ.Α.Π., Πρόγραμμα από τα έσοδα των Τελών Μεταβίβασης Αυτοκινήτων, Σ.Α.Ε.Π. 030, Σ.Α. Ε. Π. 530 κ.λπ.). Παράλληλα υπήρχε και υφίσταται συνεχής συνεργασία τόσο με τους εμπλεκόμενους φορείς, όσον και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου πάνω σε θέματα κατάρτισης και τροποποίησης των προγραμμάτων αλλά και της πορείας υλοποίησης των έργων γενικότερα.

Επίσης, υπήρξε ουσιαστική  συμμετοχή με μια σειρά ενεργειών και δράσεων που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια στον σχεδιασμό και την ωρίμανση του νέου προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα στο οποίο συνεργάζονται εννέα (9) φορείς.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών έγινε σχεδιασμός, προγραμματισμός και ιεράρχηση των έργων και δράσεων  ανάδειξης και προβολής των νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή Αχέροντα, ενώ συντάχθηκαν και τα απαραίτητα Τεχνικά Δελτία των Έργων (14).

 1. Προγράμματα απασχόλησης για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας.

Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται Προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, ΚΕΚ, κ.α.)

 1. Ωρίμανση – Υλοποίηση των έργων και δράσεων που εντάχθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αμβρακικού (ΑΝΑΣΑ)

Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος συνεχίστηκε η μέριμνα για την  υλοποίηση, εφαρμογή και παρακολούθηση του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα συνεχίστηκε με ευθύνη και επίβλεψη της υπηρεσίας η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου» ( φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ) που υλοποιείται από το Τ. Ε. Ι. Ηπείρου.

 

Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

 1. Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 2. Στήριξη των άπορων οικογενειών του Νομού Πρέβεζας σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση, το 2014, του διετούς, μεγαλύτερου (αναλογικά) προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά το οποίο χορηγούνταν βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και προσωπικής υγιεινής επί μηνιαίας βάσεως σε οικογένειες του Νομού Πρέβεζας επετεύχθη καινούρια συμφωνία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφορά Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Η συγκεκριμένη στήριξη αφορά 94 πολύτεκνες και μονογονεικές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και ειδικές περιπτώσεις όπως οικογένειες με τέκνα με αναπηρία ή οικογένειες με ανήλικο τέκνο και περιστατικά σοβαρής ασθένειας.

 1. Ενίσχυση του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ενισχύθηκε το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας από την Περιφέρεια Ηπείρου με φάρμακα.

 1. Διευκόλυνση και καθημερινή επίλυση προβλημάτων πολιτών
 2. Στήριξη του εθελοντισμού στην Π.Ε. Πρέβεζας και ενεργοποίηση των εθελοντικών φορέων και οργανώσεων.
 3. Κήρυξη των Δήμων της Π.Ε Πρέβεζας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Η ως άνω κήρυξη είναι αποτέλεσμα συνεπούς και επίμονης επιδίωξης του στόχου για την αποκατάσταση των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν το Δεκέμβριο 2017.

 

Η. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Συνεργασίες με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και παραχώρηση του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα στην ΠΕ Πρέβεζας

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016 υπογράφηκε το οριστικό συμβόλαιο σύστασης δικαιώματος επιφανείας,  με δικαίωμα αυτοσύμβασης, επί του Κάστρου Αγ. Ανδρέα μεταξύ του ΤΕΘΑ και της  Περιφέρειας  Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας.

Ένα πάγιο αίτημα των πολιτών της Πρέβεζας, κάτι που ζητούσαν παραπάνω από 30 χρόνια πραγματοποπιήθηκε. Στο χώρο αυτό, που μέχρι σήμερα ήταν χώρος παραβατικότητας και αντίκριζε κανείς εικόνες εγκατάλειψης και ντροπής, πρόκειται να δημιουργηθεί ένα πραγματικό στολίδι για την Πρέβεζα, μία περιοχή πρασίνου και πολιτισμού που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθημερινότητά τους και θα αλλάξει την εικόνα της πόλης στους επισκέπτες πολύ σύντομα.

Ολοκληρώνονται οι μελέτες και σύντομα θα ξεκινήσουν οι ενέργειες ανάπλασης του χώρου, με βασικό στόχο την δημιουργία Διοικητηρίου, χώρων πολιτισμού και πρασίνου και την απόδοση του χώρου αυτού στους κατοίκους της πόλης.

 1. Συναντήσεις και συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, το Σωματείο «Διάζωμα» και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων για το καινοτόμο – πιλοτικό πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».
 2. Συναντήσεις με την Υπουργό τουρισμό και υπηρεσιακούς παράγοντες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.
 3. Συναντήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού για το θέμα της πολιτιστικής διαδρομής αρχαίων θεάτρων Ηπείρου και άλλα θέματα αρμοδιότητας του.
 4. Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για τις δομές υγείας του Ν. Πρέβεζας και άλλα θέματα αρμοδιότητάς του.
 5. Συσκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πρέβεζας
 6. Συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου για την Πολιτική Προστασία στην Π.Ε. Πρέβεζας με θέμα την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για τα πλημμυρικά φαινόμενα και την πρόληψη και αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών.
 7. Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα αρμοδιότητάς του.
 8. Συνάντηση με Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για θέματα που απασχολούν την περιοχή και αφορούν οδικά έργα.
 9. Συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας
 10. Συναντήσεις με τη Διαχειριστική Αρχή για θέματα έργων του ΕΣΠΑ.
 11. Υποστήριξη των Δήμων για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή φακέλων για τη χορήγηση Γαλάζιων Σημαιών στην παραλιακή ζώνη του νομού Πρέβεζας για το 2017.
 12. Συσκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση των δομών υγείας στο Ν. Πρέβεζας

 

Θ. ΑΛΛΑ

 1. Παρακολούθηση της πορείας όλων των μελετών, έργων και Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας.
 2. Διαρκής έλεγχος για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, όσο και για την εμπρόθεσμη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων
 3. Προσωπικές επαφές με τους πολίτες της ΠΕ Πρέβεζας, αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και διευκόλυνση τους στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.
 4. Στήριξη των πολιτών για εύρεση εργασίας
 5. Ημερίδες/εκδηλώσεις

* Ειδικότερα παραπέμπουμε στην Απολογιστική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

AUTOVISION Ι ΚΤΕΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ : Κλείστε εύκολα και γρήγορα το ραντεβού σας για τεχνικό έλεγχο ONLINE

16/01/2021, 9:51 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ η Ένωση Ξενοδόχων Πρέβεζας

16/01/2021, 7:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της ΝΟΔΕ ΝΔ Πρέβεζας για τον θάνατο του Βαγγέλη Καραμανίδη

16/01/2021, 7:41 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Επιμελητήριο Πρέβεζας : Ενημερωτική εκδήλωση από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ

16/01/2021, 7:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

“Έφυγε” από την ζωή ο Βαγγέλης Καραμανίδης – Αύριο το τελευταίο αντίο

15/01/2021, 9:31 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Επεκτείνεται και στην Πρέβεζα η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. – Ξεκινά μονάδα για την ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών

15/01/2021, 4:25 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites