Τρίτη, 02/06/2020

Προσλήψεις στην ΔΕΔΔΗΕ σε Πρέβεζα , Άρτα και Λευκάδα

Με πέντε εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί για οκτώ μήνες ο ΔΕΔΔΗΕ σε Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 2 (Άρτα), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 1 (Πρέβεζα) 1, ΠΕ Οικονομικού (Υπάλληλος γραφείου) 1, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 1 (Λευκάδα).

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των ηλεκτροτεχνιτών πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 45 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ απευθύνοντάς την στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ, Τ.Κ. 47100, ΑΡΤΑ, υπόψιν κ. ΜΑΡΗ Παναγιώτας ή κ. ΡΟΒΙΝΑ Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 26810-23001, 26810-27390).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσία μας, στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αρταίων, Πρέβεζας και Λευκάδας στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 23/10/2015 έως και 1/11/2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ1/2015

Έντυπο αίτησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ