Περιφέρεια Ηπείρου : Πάνω από 24 εκατ. παθητικό στον προϋπολογισμό του 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Περιφερειάρχη, Κυρίες και Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, Συναδέλφισσες, και Συνάδελφοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

 

Η ψήφιση του προϋπολογισμού μιας αιρετής Περιφέρειας αποτελεί κορυφαία στιγμή της λειτουργίας του οργάνου, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την ψήφιση του δεύτερου τη τάξη προϋπολογισμού μετά τον κρατικό.  Σε όλους μας έχει περάσει η αντίληψη ότι ο Καλλικράτης είναι μια πρωτοποριακή και ριζική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση.

Όλοι μας θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος με αποκεντρωμένες δομές στις περιφέρειες για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ακόμη και σήμερα που διανύουμε τη δεύτερη θητεία του Καλλικράτη αντί η κεντρική πολιτική σκηνή να έχει επιτελικό και εποπτικό ρόλο και να έχει εκχωρήσει αρκετές αρμοδιότητες στις Περιφέρειες με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των οικονομικών πόρων, συνεχίζει να μη δίνει λύση στα τεράστια προβλήματα της περιοχής μας.

Σήμερα κυρίες και κύριοι όλη η Ευρώπη πορεύεται και διοικείται με τον νέο μοντέλο της Ευρώπης των Περιφερειών. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται άλλη θεωρία. Η Ευρώπη των κρατών και αγνοούνται οι περιφέρειες.

Επομένως η οικονομική αυτοτέλεια της περιφέρειας καταργείται και όταν μάλιστα τα έσοδα της προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κυρίες και κύριοι χωρίς οικονομική αυτοτέλεια η περιφέρεια δεν μπορεί να χαράξει τις δικές της αναπτυξιακές προτάσεις και να δώσει αναπτυξιακή πολιτική στο τόπο μας.

Σήμερα η κατάρτιση αυτού του προϋπολογισμού του έτους 2018 συμπίπτει με την οικονομική κρίση της χώρας μας που διανύουμε για 8ο έτος και είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα δημόσια οικονομικά της περιφέρειας. Σε σχέση με την έναρξη του θεσμού του Καλλικράτη τα διαθέσιμα θεσμοθετημένα αλλά και νομοθετημένα έσοδα της αιρετής περιφέρειας έχουν περικοπεί σε τραγικό βαθμό. Ταυτόχρονα το κράτος προχώρησε σε εκχώρηση αρκετών αρμοδιοτήτων χωρίς όμως τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους που δυστυχώς ποτέ δεν δόθηκαν π.χ ΤΟΕΒ. Εμείς ως περιφερειακή αρχή μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη οικονομική και φοροεισπρακτική του κράτους πάνω από όλα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο προϋπολογισμός που σήμερα καλούμε να ψηφίσουμε συντάχθηκε με γνώμονα και οδηγό την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών με έσοδα και έξοδα που δεν υποκρύπτουν σκοπιμότητες η προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Κυρίες και κύριοι αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν υλοποιείται π.χ το άρθρο 260 του νόμου 3852/2010 όπου ορίζετε η χρηματοδότηση των περιφερειών ως ποσοστό 2,4 % στο φόρο εισοδήματος και 4 % στο ΦΠΑ. Καμία κυβέρνηση έως σήμερα δεν το υλοποίησε. Ο λόγος είναι απλός να μην έχουν οικονομική αυτοτέλεια οι περιφέρειες και δεν φτάνει μόνο αυτό σήμερα που οι περιφέρειες υποχρηματοδοτούνται και τα προβλήματα στη κοινωνία μεγαλώνουν φτώχεια , ανεργία υπανάπτυξη προσφυγικό ελαστικές μορφές απασχόλησης απλήρωτη εργασία η πολιτεία αντί να ασχολείται με τη λύση των προβλημάτων ασχολείται με τη θεσμοθέτηση των γενικών γραμματέων ως κρατικούς επιτρόπους με προφανή στόχο τη χειραγώγηση τους. Σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε σήμερα της οικονομικής ασφυξίας και της ατελείωτης της λιτότητας χωρίς τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας από το τραπεζικό σύστημα προσπαθήσαμε να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και με δεσμεύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικό έτος 2018 ελήφθησαν τα οριζόμενα της 25596/26/7/2017 ΚΥΑ του υπουργείου εσωτερικών διοικητικής ανασυγκρότησης λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν. Τηρουμένων ακριβώς των οδηγιών και των αρχών της παραπάνω ΚΥΑ με σαφήνεια και της ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού , οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του είναι.

1.Η ορθολογική κατάρτιση του με εγγραφή εισόδων που αναμένεται να εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών.

2.Η εναρμόνιση του  προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.

3.Η συγκράτηση δαπανών και ορθολογική διαχείριση των πόρων.

4.Η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με σκοπό να έχουμε επαρκή ρυθμό ανάπτυξης στη περιοχή μας.

Ειδικότεροι στόχοι προϋπολογισμού είναι η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2017 η και κάτω από αυτά με ταυτόχρονη εξασφάλιση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της περιφέρειας που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν εξοφληθεί η πρόκειται να αρχίσουν μέσα στο 2018.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα τα έσοδα για το έτος 2018 προϋπολογίζουμε να ανέλθουν στο ποσό των 93.240.762,67€.

Τα έξοδα στο ποσό των 117.941.368,72€.

Η διαφορά των 24.700.606,05€ θα καλυφθεί από προσυπολογιζόμενο ταμειακό υπόλοιπο του 2017.

Για εμάς όμως το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας και ένα εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ο αναπτυξιακός νόμος και το ΕΣΠΑ.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν προσωπικά πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός του 2018 έχει βασισθεί στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, στην ενδυνάμωση της μεταποίησης και σε νέες μεθόδους συσκευασίας των προϊόντων μας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού οι οποίες φαίνεται να είναι μεγάλη πηγή εσόδων για την περιοχή μας.

Για να βαδίσουμε όμως τον δρόμο της ανάπτυξης ως περιφέρεια Ηπείρου απαιτείται η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων και η σύνδεση τους με τα σημεία οικονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα αναφέρομαι στην αναγκαία συνέχιση της Ιονίας οδού από Κοσμηρά σε Κακαβιά τη σύνδεση της Αμβρακίας οδού με την Ιωνία, η δημιουργία της  σύνδεσης της Ιονίας με την Πρέβεζα, η ολοκλήρωση την έργων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και η αξιοποίηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων για τη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Αφού ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας για την εξαιρετική δουλειά τους, σας κάνουμε γνωστό ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου με την με αρ. 27/1263/1/09/2017 απόφαση.

Εισηγούμαι τη ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 όπως αυτός έχει υποβληθεί.

Τυχόν ερωτήσεις και διευκρινήσεις για λεπτομέρειες στα επιμέρους οικονομικά μεγέθη παρακαλώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες να δώσουν ανάλογες απαντήσεις.

 

Σας ευχαριστώ.

 


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Περίπου 56 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκαν σε περιοχή της Θεσπρωτίας 

24/01/2022, 3:51 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τα “Απάτητα Βουνά” της Ηπείρου!

19/01/2022, 3:40 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Το ΚΑΣ ενέκρινε την οριστική μελέτη για το ΞΕΝΙΑ ΆΡΤΑΣ

19/01/2022, 3:02 μμ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς χοίρων και μελιού λόγω πανδημίας

18/01/2022, 11:00 πμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

«Επέστρεψε» στην πατρίδα του, το Πέτα ο πεσόντας ήρωας Συνταγματάρχης των ΕΛ.ΔΥ.Κ, Κωνσταντίνος Κόκκας

17/01/2022, 11:24 πμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Προσφορά αγάπης και ζωής από τους Πυροσβέστες της Ηπείρου

16/01/2022, 12:48 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites