Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

 

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  

 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-10-2017 συνεδριάσεως.

 

 1. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και έγκριση δαπάνης δημοσιεύσεων του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948.
 2. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/18-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 3. Έγκριση του Πρακτικού 1/17-10-2017 της 1ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2017-2018, έως 31-12-2017, συνολικού προϋπολογισμού 47.291,74 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 5. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την επισκευή εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 6. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση του περιβαλλοντικού σταθμού και των μετεωρολογικών σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου για το έτος 2017.
 7. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 8. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 9. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Καλπάκια 2017».
 10. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Μετσόβου.
 11. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουρισμού Υπαίθρου – Αγροτουρισμού.
 12. Έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία Ολλανδών και Βέλγων δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων, που θα επισκεφθούν την Ήπειρο, για να πραγματοποιήσουν φωτογράφηση και γυρίσματα για εκπομπή που θα αφορά στον τουρισμό, καθώς και συναντήσεις με παράγοντες της περιοχής.
 13. Έγκριση δαπάνης για την δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με α) την αίτηση ακυρώσεως (αριθμ. καταθ.: Ε 3114/2015) της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΚΟΣ ΑΕ» και β) την αίτηση ακυρώσεως (αριθμ. καταθ.: Ε 2162/2015) των Ευαγγελίας Καραγκούνη και Κωνσταντίνας Καραγκούνη.
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας στα όρια του Καλπακίου».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017.
 17. Έγκριση του 1ου Σ.Π. (υπερβατικός) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας – Α΄ φάση», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: “Χριστιάνα Μαμάτση, Γούναρης Νικόλαος, Μπουγάς Άγγελος, Ελεζογλου Θρασύβουλος – Κωνσταντίνος, Μαντζαβράκος Ηλίας, Καραγεωργόπουλος Χρήστος και Συνεργάτες Ε.Ε. – δ.τ. ‘Όριο Μελετητική’’».
 18. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 11 έως 13-10-2017, για τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων).
 19. Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2017-2018 (μέχρι 31-12-2017), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 17.036,30 με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 12-10-2017 σύμφωνα με τις αριθμ. 111543/7115/12-10-2017 και 111549/7116/12-10-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα την περίοδο από 06/10/2017 – 07/10/2017 και  για απόφραξη κοίτης Καλαμά από κορμούς δένδρων (πλατάνια) στη θέση Παραπόταμος Δήμου Ηγουμενίτσας για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 21. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Δήμητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Θεσπρωτίας, στην Θεσσαλονίκη για την  συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ με τίτλο «Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο» που  θα διεξαχθεί  από  23/10/2017 έως 25/10/2017.
 22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών έργων οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πιστοποίηση κατά ISO 9001 2015 του ΚΤΕΟ Πρέβεζας.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ

Συγκινητική πράξη αγάπης από αστυνομικό του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου

19/01/2021, 4:03 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

19/01/2021, 3:50 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Ένα νέο κρούσμα Κορωνοϊού σήμερα στην Ήπειρο

18/01/2021, 6:07 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κέντρο Επαφής Αστυνομικής και Τελωνειακής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας στην Κακαβιά

18/01/2021, 4:21 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος : Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα 

16/01/2021, 7:25 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κακαβιά : Σύλληψη διωκόμενου με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

16/01/2021, 7:18 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites