Δευτέρα, 28/09/2020

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας

Συγκροτήθηκε σε σώμα,  έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.

Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί
την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του
επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος
δράσης.
Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο αντιδήμαρχος που έχει
οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη ορισμού ο αντιδήμαρχος που εγγράφεται
πρώτος στην απόφαση διορισμού των αντιδημάρχων. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος
του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν
ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί
παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από τους κ.κ :
Μπαίλης Χρήστος- Δήμαρχος ως πρόεδρος
Πιπιλίδης Λάζαρος – Μέλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος – Μέλος
Ροπόκης Ευάγγελος – Μέλος
Ματέρης Κωνσταντίνος – Μέλος
Κατσαούνος Θεόδωρος – Μέλος

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ