Το ψήφισμα διαμαρτυρίας της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ κ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου

Κύριε Αρχηγέ
Στα πλαίσια περιοδειών που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο στους σταθμούς της περιφέρειας μας διαπιστώθηκαν διάφορα σοβαρά προβλήματα τα οποία χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης από την πλευρά σας .
Σαν Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου σεβόμενοι το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και τον σκοπό αυτού ως προς τους πολίτες της χώρας θέτουμε τα παρακάτω προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια μας και ζητάμε την άμεση επίλυση αυτών για την καλύτερη πυρασφάλεια της περιοχής μας :
Άμεση επισκευή όλων των ακινητοποιημένων οχημάτων είτε από μηχανικές βλάβες είτε από παλαιωμένα ελαστικά ( οχήματα της περιφέρειας μας είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% ακινητοποιημένα ) .
Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στην Υπηρεσίες και τα Κλιμάκια της Περιφέρειας μας με τακτικές μεταθέσεις Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα και επιθυμούν να έρθουν στον τόπο συμφερόντων τους.
Άμεση προμήθεια σε Μέσα Ατομικής Προστασίας , ξεχωριστά για κάθε συνάδερφο .
Άμεση χορήγηση σε αρβύλες και στολές .
Δημιουργία στεγάστρων στους Σταθμούς του Μετσόβου , 3ο Ιωαννίνων . Κόνιτσας Π.Κ. Φιλιατών κλπ ώστε να μην είναι εκτεθειμένα οχήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στις καιρικές συνθήκες (Ήλιο – Παγωνιά ) με αποτέλεσμα της φθορά τους .
Άμεση επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Ε.Μ.Α.Κ. και 3ου Ιωαννίνων (ΒΙ.ΠΕ) .
Άμεση μεταστέγαση της Υπηρεσίας του 2ου Π.Σ Ιωαννίνων καθώς οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν πληρούν τις προδιαγραφές ώστε να λειτουργεί πυροσβεστικός σταθμός εκεί (δεν υπάρχει πύργος ασκήσεων κλπ ) .
Άμεση αναστολή της εκπομπής του οχήματος για την κάλυψη των αναγκών του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων << Β.ΠΥΡΡΟΣ >> από τον 2ο Π.Σ Ιωαννίνων κάθε Δευτέρα από 11:45 έως 13:30 καθώς το όχημα δεν πληροί τις προδιαγραφές για συμμετοχή σε τέτοιου είδους πυρασφάλεια αλλά και το προσωπικό που συμμετέχει δεν είναι εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο για την συμμετοχή σε διάσωση συμβάντων αεροδρομίου ( εκτός από 04 τέσσερεις συναδέλφους που εκπαιδεύτηκαν πριν από 20ημέρες αλλά και αυτοί χωρίς τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό δεν μπορούν να προσφέρουν ).
Άμεση επάνδρωση με προσωπικό των σταθμών 1ου Ιωαννίνων 2ου Ιωαννίνων 3ου Ιωαννίνων καθώς έγινε μετακίνηση συναδέλφων από την Διοίκηση Πόλεων Ιωαννίνων σε άλλες υπηρεσίες .
Άμεση επάνδρωση με προσωπικό της Π.Υ Πάργας και Π.Κ Φιλιατών .
Ανάκληση της διαταγής συμμετοχής της Π.Υ Πρέβεζας για άμεση αποστολή οχημάτων στον τομέα της Αιτ/νιάς περιοχή ευθύνης της Π.Υ Λευκάδος με αποτέλεσμα την καταπόνηση του προσωπικού αυτής .
Άμεση επάνδρωση με προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Ηγουμενίτσας καθώς οι συνάδελφοι εκεί είναι κάτω του προβλεπόμενου .

Επίσης Κύριε Αρχηγέ την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στην περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα 01 όχημα από την Π.Υ Άρτας με 4 Συναδέλφους , 01 όχημα από την Π.Υ Φιλιππιάδας με 04 συναδέλφους , 01 όχημα από την Π.Υ Πρέβεζας με 4 Συναδέλφους καθώς και 03 οχήματα με 12 συναδέλφους από την Διοίκηση Ιωαννίνων – Π.Υ Κόνιτσας και ομάδες πεζοπόρου τμήματος με 12 και 10 συναδέλφους πήραν εντολή να μεταβούν για ενίσχυση για κατάσβεση πυρκαγιάς στην Ζάκυνθο , στην πορεία όμως η εντολή αυτή άλλαξε και στάλθηκαν σε Υπηρεσίες της Πελοποννήσου στα πλαίσια την προληπτικής πυροπροστασίας λόγω του αυξημένου σταδίου επικινδυνότητας . Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση καταπόνηση του προσωπικού , έλλειψη οχημάτων από της Υπηρεσίες ,επιφυλακές για την κάλυψη των συναδέρφων στους Σταθμούς . Ζητάμε Κύριε Αρχηγέ την μη άσκοπη μετακίνηση συναδέλφων και οχημάτων , καθώς ενημερωθήκαμε ότι στις Υπηρεσίες που πήγαν οι συνάδελφοι λειτουργούσαν κανονικά χωρίς επιφυλακή του προσωπικού που υπηρετούσε σε αυτές καθώς και στις όμορες σε αυτές Υπηρεσίες λειτουργούσαν κανονικά . Φυσικά και όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη για συνδρομή σε κάποια φωτιά να πάμε όπως έχουμε κάνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις .

 

Διεκδικητικό πλαίσιο Ε.Υ.Π.Σ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ.
Αύξηση των κρατικών δαπανών για το Πυροσβεστικό Σώμα.
Βαθμολόγιο.
Κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων (Π.Δ.93/2014 και 13/2017.
Καμία αναστολή η κατάργηση Πυροσβεστικών Κλιμακίων και Πυροσβεστικών Σταθμών.
Κατάργηση του άρθρου 78 του νόμου 4368/2016 (καθήκοντα οδηγών ασθενοφόρων των Κ.Υ.).
Αποκατάσταση των μισθών στα επίπεδα 2009 επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σεβασμό στης απόφασης του Σ.τ.Ε.
Προστασία του ωραρίου(επιφυλακές)- Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών – ρεπό) και πληρωμή οδοιπορικών.
Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και την αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. επιστροφή όλων των λεηλατημένων αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων.
Την επέκταση του θεσμού βαρέων, ανθυγιεινών και επικινδύνων επαγγελμάτων και στους Πυροσβέστες.
Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και ιατρικό έλεγχο όλων των συναδέλφων.
Κατάργηση του νόμου 4249 για την αναδιοργάνωση του Π.Σ., που επιβάλλει (κατάργηση-συγχώνευση υπηρεσιών, σωρηδόν μεταθέσεις ).
Χορήγηση των γονικών αδειών χωρίς περιορισμούς (άδεια ανατροφής διακόπτεται τους καλοκαιρινούς μήνες και κύησης).
Άμεση ενσωμάτωση των Π.Π.Υ και εποχικών στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία αυτού ..
Κύριε Αρχηγέ
Ζητάμε την άμεση επίλυση αυτών των προβλημάτων ώστε να μπορέσουμε σαν Επαγγελματίες Πυροσβέστες να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντα μας και να κρατήσουμε το Πυροσβεστικό Σώμα ψηλά στο αίσθημα των συμπολιτών μας .
Με τιμή
το Δ.Σ της
Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπέιρου


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

Uncategorized

“Παντελής έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου για νέο Νοσοκομείο στην Πρέβεζα”

14/10/2020, 4:22 μμ

Uncategorized

Κώστας Μπάρκας: «Αδιαφορία της κυβέρνησης για το απλήρωτο επικουρικό προσωπικό στις Δομές Υγείας της Πρέβεζας»

12/10/2020, 11:15 πμ

Uncategorized

Δωρεάν αναλύσεις εδάφους για ελαιοπαραγωγούς του δήμου Ν. Σκουφά

05/09/2020, 10:12 πμ

Uncategorized

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση ενοικίου 40% για τον μήνα Ιούνιο

12/06/2020, 11:38 πμ

Uncategorized

Η μάσκα revitalizing ανεκτίμητη αξία τα μάτια σου!

05/05/2020, 5:08 μμ

Uncategorized

Σχόλιο της ΚΝΕ για την κατάθεση του νομοσχεδίου για την παιδεία Μεγάλη Τετάρτη

15/04/2020, 3:56 μμ


ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ