Εκλογή οργάνων Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΗΠΕΙΡΟΥ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Εκλογή οργάνων Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ


Για να σταματήσει η διάχυση μικροπολιτικών προσεγγίσεων κι ερμηνειών, σχετικά με την εκλογή των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ /Τ-Η, που δεν βοηθούν στην επιδιωκόμενη απ’ το σύνολο του κόσμου των μηχανικών αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου και του κύρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου, θεωρούμε πως είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αποτυπωθούν τα ακριβή δεδομένα.
Οι Μηχανικοί της περιοχής μας προσήλθαν στις κάλπες της 20ης Νοεμβρίου 2016 για να εκλέξουν, με απλή αναλογική, τους 56 αντιπροσώπους τους στο Περιφερειακό Τμήμα.
Οι παραταξιακές προτιμήσεις των συναδέλφων, ανά περιοχή, παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:


Άρτα
Ιωάννινα
Θεσπρωτία
Λευκάδα
Πρέβεζα
συνολικά
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
2
63
13
13
2
93
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
16
12
4
7
4
43
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
23
207
36
35
26
327
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
16
14
2
0
14
46
ΔΙΑΔΡΑΣΗ
0
82
3
2
15
102
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ
84
66
20
16
44
230
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΔΚΜ
77
192
18
9
37
333
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ:
218
636
96
82
142
1174

Άρτα
Ιωάννινα
Θεσπρωτία
Λευκάδα
Πρέβεζα
συνολικά
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
0,92%
9,91%
13,54%
15,85%
1,41%
7,92%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
7,34%
1,89%
4,17%
8,54%
2,82%
3,66%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
10,55%
32,55%
37,50%
42,68%
18,31%
27,85%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7,34%
2,20%
2,08%
0,00%
9,86%
3,92%
ΔΙΑΔΡΑΣΗ
0,00%
12,89%
3,13%
2,44%
10,56%
8,69%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ
38,53%
10,38%
20,83%
19,51%
30,99%
19,59%
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΔΚΜ
35,32%
30,19%
18,75%
10,98%
26,06%
28,36%


Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο τετραγωνικός πίνακας, σχηματοποιήθηκαν οι συσχετισμοί των παρατάξεων -δια των εκλεγμένων στην Αντιπροσωπεία- και στις 9 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΗ για την εκλογή των οργάνων διοίκησής του. Οι συσχετισμοί ήταν οι παρακάτω:
 • ΔΚΜ : 16
 • ΔΕΣΜΗ : 16
 • ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MHXANIKΩN : 11
 • ΔΙΑΔΡΑΣΗ :  5
 • ΑΚΜΗ :  4
 • ΔΠΚ :  2
 • ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :  2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ : 56
Μετά τις καταθέσεις υποψηφιοτήτων των παρατάξεων (πλην της ΔΠΚ) κατά σειρά, για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου και τις ψηφοφορίες που ακολούθησαν εκλέχτηκαν:
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός Γιώργος Σμύρης (ΔΕΣΜΗ) και
Αντιπρόεδρος η  Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός Ανίτα Παπανικολάου (ΕΠΜ).
Στην επόμενη ψηφοφορία, για την θέση του Γενικού Γραμματέα, δεν υπήρξε ενδιαφέρον υποβολής υποψηφιότητας από καμία απ’ τις άλλες παρατάξεις που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου. Καταργώντας, εν τοις πράγμασι, τους μετέπειτα ισχυρισμούς περί «αποκλεισμού» και τις διαθέσεις-επιλογές περί «διαπαραταξιακών οργάνων και συλλογικότερων εκπροσωπήσεων».
Αυτή η στάση, δηλαδή η μη υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Γεν. Γραμματέα, θα είχε ως άμεσο καταστατικό αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας εκλογής οργάνων. Έτσι, υπερασπιζόμενη τόσο τη θεσμική λειτουργία του ΤΕΕ, όσο και την ισοτιμία των θέσεων αυξημένης ευθύνης, η παράταξή μας πρότεινε τη συνάδελφο και μέλος της παράταξής μας Χριστίνα Λέκκα, η οποία και εξελέγη, χωρίς καμιά αντιπρόταση, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας.
Αφού -λοιπόν- διαφυλάχθηκε, μ’ αυτόν τον τρόπο, η συγκρότηση σε σώμα του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, η διαδικασία συνεχίστηκε με την εκλογή των 9 μελών της Διοικούσας Επιτροπής. Η διαδικασία προέβλεπε την κατάληψη 4 θέσεων απευθείας απ’ την Α΄ κατανομή και διενέργεια κλήρωσης για την κατάληψη των υπόλοιπων 5 θέσεων, λόγω ισοψηφίας 6 υποψηφίων στην Β΄ κατανομή.
Αποτελέσματα (μετά την κλήρωση)
 • ΔΕΣΜΗ : 3
 • ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MHXANIKΩN : 2
 • ΔΚΜ : 2
 • ΔΙΑΔΡΑΣΗ : 1
 • ΑΚΜΗ : 1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ : 9
Μετά την κλήρωση, στην οποία η παράταξη της ΔΚΜ δεν ευτύχησε να εκλέξει παρά μόνο 1 απ’ τους 2 συναδέλφους που διεκδικούσαν την εκλογή τους στη Β΄ κατανομή, επέλεξε να αποχωρήσει διαμαρτυρόμενη, μέσω δήλωσης του επικεφαλής της για συμπαιγνία σε βάρος της (!) και διαδικασία «παρωδία» (!). Ακραίες απόψεις, που έχουμε τη βεβαιότητα πως διατυπώθηκαν εν θερμώ κι έχουν σήμερα -επί της ουσίας- ανακληθεί μιας και δεν απηχούν στην ευθυκρισία, την υπευθυνότητα και την ωριμότητα των συναδέλφων μελών της ΔΚΜ, πολλώ δε του επικεφαλής της.


Την αποχώρηση της ΔΚΜ ακολούθησαν αποχωρήσεις των μελών της ΔΙΑΔΡΑΣΗ, της ΑΚΜΗ και της  ΑΡΣΥ, χωρίς διατύπωση αντίστοιχης αιτιολόγησης με αυτήν της ΔΚΜ, δημιουργώντας έτσι έλλειψη απαρτίας. Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ είχε ήδη αποχωρήσει καθώς απείχε από τις υποψηφιότητες για τη Διοικούσα Επιτροπή. Έτσι, η διαδικασία διακόπηκε και η εκκρεμούσα εκλογή των θέσεων αυξημένης ευθύνης της Διοικούσας Επιτροπής πραγματοποιήθηκε, τελικά, στις 7 Απριλίου 2017.
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση εκπροσωπήθηκε το σύνολο των παρατάξεων, πλην των εκλεγμένων συναδέλφων της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ και της παράταξης της ΔΚΜ.


Μετά τις καταθέσεις υποψηφιοτήτων εκ μέρους των ενδιαφερομένων παρατάξεων και τις διενεργηθείσες ψηφοφορίες εκλέχτηκαν στο Προεδρείο της 9μελούς Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ:
Πρόεδρος ο Πολιτικός Μηχανικός Γιάννης Λυκοτραφίτης (ΔΕΣΜΗ),
Αντιπρόεδρος ο Χημικός Μηχανικός Γιώργος Παππάς (ΕΠΜ) και
Γενικός Γραμματέας ο Πολιτικός Μηχανικός Αλέξανδρος Λάμπρου (ΔΙΑΔΡΑΣΗ).


Η διαχρονική εφαρμογή της απλής αναλογικής στις εκλογές του ΤΕΕ, ως πρωτοπορία και κατάκτηση, διευκολύνει στη συμμετοχή και εκπροσώπηση πολλών παρατάξεων και συμβάλλει στην ενίσχυση και στην εμπέδωση κουλτούρας συνεργασιών. Οι όποιες διαβουλεύσεις, οι όποιες συμμαχίες κι οι όποιοι σχηματισμοί επιλέγονται ασφαλώς μεταξύ παρατάξεων που βρίσκονται συγκριτικά εγγύτερα στις γενικότερες θέσεις μας (προφανώς χωρίς ταύτιση ή/και ομογενοποίηση) και σε πλαίσιο κανόνων που αναβαθμίζουν το κύρος του ΤΕΕ και συντελούν αποφασιστικά στον δημοκρατικό εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Στόχος της παράταξής μας στο ΤΕΕ Ηπείρου ήταν και είναι η συμμετοχή, η χρήση της διαλεκτικής ως εργαλείο ιδεολογικής συνεισφοράς και διαπάλης, η  επικράτηση της δημιουργικής σύνθεσης αντί του στείρου καταγγελτικού και απορυθμιστικού λόγου.
Η συνεργασία των παρατάξεων πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημοκρατική κατάκτηση και  πλουραλισμός κι όχι ως ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών.
Όσες φορές έχει επικρατήσει το δεύτερο, χάσαμε όλοι, χάθηκε ο ρόλος μας ως συμβούλου του κράτους και της πολιτείας,  δεν επιθυμούμε να ξανασυμβεί.
Η παράταξή μας -και μέσα απ’ τις θέσεις αυξημένης ευθύνης της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής- φιλοδοξεί να εργαστεί σε πλαίσιο ισότιμων αποδοτικών συνεργασιών με όλες τις παρατάξεις που συμμετέχουν στη λειτουργία του Τμήματός μας, χωρίς καμία απολύτως διάθεση αποκλεισμού για να προσδώσει, στο βαθμό που της αναλογεί, ένα σημαντικό αποτύπωμα ουσιαστικής λειτουργίας και προοδευτικής κατεύθυνσης στο ΤΕΕ-ΤΗ.

10 Απριλίου 2017      


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος : Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα 

16/01/2021, 7:25 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κακαβιά : Σύλληψη διωκόμενου με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

16/01/2021, 7:18 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Σταδιακή Λειτουργία Υπόγειων Κάδων στο Δήμο Ηγουμενίτσας

16/01/2021, 7:14 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επτά τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ήπειρο

16/01/2021, 6:54 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πέντε νέα κρούσματα κορωνοϊού σήμερα στην Ήπειρο

15/01/2021, 8:44 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αύξηση των επισκεπτών 45% καταγράφει η Ήπειρο την διετία 2017-2019 – Σημαντική μείωση στη μέση δαπάνη

15/01/2021, 11:52 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites