Την Τετάρτη 5 Απριλίου η επόμενη συνάντηση για το Φιλοσοφικό Καφενείο στην Πρέβεζα

Φιλοσοφικό Καφενείο στην Πρέβεζα  Τετάρτη 5 Απριλίου 2017
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΟΛΩΜΟΥ:
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Φιλοσοφικό Καφενείο, υπό την αιγίδα του Δήμου Πρέβεζας,  με μεγάλη χαρά και τιμή υποδέχεται στη δεύτερη συνάντηση για το 2017, την επ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασιλική Παπανικολάου-Σολωμού, οποία θα μιλήσει για τον Πλάτωνα με θέμα «Ο Πλάτων και η πολιτική»
«Στην Επιστολή Ζ, που θεωρείται ότι συνιστά την αυτοβιογραφία του Πλάτωνα, ο Αθηναίος φιλόσοφος εξομολογείται ότι, όταν ήταν νέος, είχε την επιθυμία να ριφθεί στο στίβο της πολιτικής, αλλά αποθαρρύνθηκε τελικά να ασχοληθεί με τα κοινά λόγω της έκρυθμης πολιτικής κατάστασης που ακολούθησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, με υπαίτιους τους Τριάκοντα τυράννους και, γενικότερα, τους ολιγαρχικούς, και κυρίως λόγω της άδικης θανατικής καταδίκης του Σωκράτη με υπεύθυνους αυτή τη φορά τους δημοκρατικούς. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, οδηγήθηκε στη διαπίστωση ότι όλες οι σύγχρονές του ελληνικές πόλεις υπέφεραν από κακοδιοίκηση και, συνειδητοποιώντας την ανάγκη να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, σχημάτισε, όπως αναφέρει, την πεποίθηση ότι μόνο η ορθή φιλοσοφία θα μπορούσε να συμβάλει στην εξυγίανση της δημόσιας ζωής. Αποφάσισε έτσι να στραφεί στη φιλοσοφία για να υπηρετήσει την πόλιν. Στα μεγάλα πολιτικά του έργα, την Πολιτεία, τον Πολιτικό και τους Νόμους, ο Πλάτων καταθέτει τις προτάσεις του για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η ορθή διακυβέρνηση και η ηθική προαγωγή της πολιτικής κοινωνίας.»
Τη συζήτηση συντονίζουν ο Κωνσταντίνος Ακρίβος, διδάκτωρ φιλοσοφίας, η φιλόλογος Ελευθερία Αγγέλη, εντεταλμένη σύμβουλος Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας και ο Κοσμάς Κορωναίος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.
Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Απρίλη 2017, στις 19.30 μμ στην Αίθουσα Αθανασιάδη στην Πρέβεζα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΣΟΛΩΜΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Α Κ Α  ΔΗ Μ Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Α Δ Ι Ο  Ρ Ο Μ ΙΑ
2-1-1974 : Βοηθός  στην  Έδρα  της  Φιλοσοφίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
5-2-1992: Μονιμοποίηση σε προσωποπαγή θέση Βοηθού.
6-11-2003 Λέκτορας [με μονιμότητα] στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ.
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
17-3-2015 Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΚΑ Τ Α ΛΟ Γ Ο Σ  Ε Π ΙΣ Τ Η ΜΟ Ν ΙΚ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν

Αυτοτελή έργα
1. Σολωμού-Παπανικολάου, Β. Π., Ανθρώπινος βίος και ηδονή κατά τον Πλάτωνα,
αδημοσ. Διδακτ. διατρ. (Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2003).
2. Solomou-Papanikolaou V., Polis and Aristotle: The World of the Greek Polis and Its Impact Upon Some Fundamental Aspects of Aristotle’s Practical Philosophy,
Δωδώνη, “Suppl. No. 40” (Ioannina: University of Ιoannina, 1989).

Επιμέλεια επιστημονικών εργασιών
1. Νούτσος, Π., Β. Σολωμού-Παπανικολάου (επιμ.), «Σπύρος . Κυριαζόπουλος (1932-1977), Ιn Memoriam», Δωδώνη (Μέρος Τρίτο), 17 (1988), 9-56 (σ. 56: Περίληψη στα Αγγλικά).
2. Σολωμού-Παπανικολάου Β. Π. (επιμ.), Αναγόρευση του Καθηγητή Κώστα Ε. Μπέη σε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (12 Μαΐου 2010). Επίσημοι Λόγοι – Ψηφίσματα – Εργογραφία του Τιμωμένου, “Πανηγυρικοί λόγοι αρ. 61” (Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τομέας Φιλοσοφίας, 2013).

Άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους
1.  Σολωμού-Παπανικολάου, Β., «Σπύρου  . Κυριαζόπουλου: Ένα ανέκδοτο χειρόγραφο
αισθητικής», στο: Π. Νούτσος, Β. Σολωμού-Παπανικολάου (επιμ.), «Σπύρος  
Κυριαζόπουλος (1932-1977), Ιn Memoriam», Δωδώνη (Μέρος Τρίτο), 17 (1988), 21-
2. Papanikolaou, V. P., “The Polis: The Nature of the Political Community”, στο: G. F. McLean and J. Kromkowski (eds.), Urbanization and Values (Washington, D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 1991), 25-49.

3. Σολωμού-Παπανικολάου, Β. Π., «Ο Ηρακλής και ο Απόλλων στη θεώρηση του Σπύρου Κυριαζόπουλου», Δωδώνη (Μέρος Τρίτο), 25 (1996), 133-148 (σ. 148: Περίληψη στα Αγγλικά).
4. Σολωμού-Παπανικολάου, Β. Π., «Ο έρωτας στη θεώρηση του Πλάτωνα», Δωδώνη (Μέρος Τρίτο), 28 (1999), 129-146 (σ. 146: Περίληψη στα Αγγλικά).
5. Σολωμού-Παπανικολάου, Β. Π., «Το “ιδιωτικό” και το “δημόσιο” στη σκέψη του
Kant», στο: Για τον Ιμάνουελ Καντ – 200 χρόνια μετά (Αθήνα: Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Εκδόσεις Νήσος, 2006), 397-419.
6. Σολωμού-Παπανικολάου, Β. Π., «Η σωκρατική θεώρηση για τον άνθρωπο», Ευδικία, τεύχ. 9 (2009), 51-62.

Υπό δημοσίευση
1. Σολωμού-Παπανικολάου, Β. Π., «Ο Σωκράτης στη θεώρηση του Αλέξανδρου Νεχαμά» [υπό δημοσίευση στη Δωδώνη (Μέρος Τρίτο), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων].
2. Solomou-Papanikolaou V., “Plato’s and Aristotle’s Response to the Crisis of Their Contemporary Polis” [υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου “Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contempo-rary World”, που έλαβε χώρα στα Ιωάννινα (28-30 Ιουλίου 2013) και συνδιοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., U.S.A.].
3. Solomou-Papanikolaou V., “Plato’s Theory of Love” [υπό δημοσίευση στα Πρακτικά
του Διεθνούς Συνεδρίου “Culture and Philosophy as Ways of Life in Times of Global
Change”, που έλαβε χώρα στην Αθήνα (1-3 Αυγούστου 2013) και συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C. U.S.A.].
4. Maggini G., H. Karabatzaki, V. Solomou-Papanikolaou and J. J. Vila-Chã (eds.), Phi-losophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, Proceedings of the International Conference held at the University of Ioan-nina, July 28-30, 2013, Council for Research in Values and Philosophy – University of Ioannina, Department of Philosophy.
5. Σολωμού-Παπανικολάου, Β. Π., «Ο θαυμασμός του Αριστοτέλη για τον κόσμο των ζώων και των φυτών και η σύγχρονη οικολογία» [υπό δημοσίευση στο: Επιστήμη, Κοινωνία, Οικοφιλοσοφία: Αφιερωματικός τόμος στη Μνήμη Ευθύμη Παπαδημητρίου].

Π Ε ΔΙΑ  Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ  Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

1. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία [Προσωκρατικοί, Σοφιστές, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης].
2. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
3. Νεότερη Φιλοσοφία
4. Νεοελληνική Φιλοσοφία

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Το νέο ποιητικό βιβλίο του Σωτήρη Νούσια παρουσιάζεται στον κήπο του Art Café

23/07/2021, 10:32 πμ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ξεκινά αύριο το 39ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ

06/07/2021, 9:37 μμ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Σε Διαδικτυακό Project στην Κορέα συμμετείχε η Παιδική Χορωδίας Πρέβεζας “Αρμονία”

24/11/2020, 10:30 πμ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

REQUIEM (Παγκόσμιος τρόμος υψηλού ιικού φορτίου)

31/10/2020, 8:23 πμ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

«Η άλλη Πρέβεζα στη δίνη της Ιστορίας»

30/10/2020, 8:20 πμ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

“ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΓΗ” – Παρουσίαση της Ποιητικής Συλλογής του Δημήτρη Βασιλείου

28/09/2020, 4:04 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites