Μπάχαλο με την συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας “Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας Α.Ε”

Στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ήρθε το θέμα της συμμετοχής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας Α.Ε.
Το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με 5%, όμως κατά την διάρκεια της συζήτησης , δεν έλειψαν και οι αιχμές για την πρώην διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου πριν αυτή έλθει στο Δήμο και για το πόσο θολό είναι το τοπίο σχετικά με την αρχική σύμβαση μίσθωσης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας στον επενδυτή.
Όπως θα δείτε και εσείς κατά τις εισηγήσεις των ομιλούνταν στην αρχική σύμβαση ,ο επενδυτής “χάρισε” στο τότε λιμενικό ταμείο ένα ποσοστό 5%, το οποίο χωρίς κανείς να καταλάβει πως, έχει σχεδόν εξανεμιστεί στο 0,26% . Κατά την διάρκεια που έχει αναλάβει την διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου ο Δήμος έγινε προσπάθεια και ακόμα γίνεται ,μέσω των νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, το ταμείο να επανακτήσει το 5% κάτι το οποίο παρόλο που προφορικά ο επενδυτής έχει αποδεχθεί , γραπτά το ταμείο δεν έχει πάρει ακόμα καμία απάντηση.Στην συνέχεια του άρθρου δημοσιεύουμε τα όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να έχετε ως αναγνώστες μια τουλάχιστον σφαιρική άποψη για το τι γίνεται με την συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

 

Κατά την εισήγηση της επί του θέματος η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας κ. Παρθενία Καζάκου ανέφερε:

“Με την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του επενδυτή και του πρώην Λιμενικού Ταμείου στις 23/12/2008 στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προβλέπονταν η παραχώρηση δωρεάν του 5% των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο τότε ήταν 60 χιλιάδες (μετοχές), αξίας 3 χιλιάδων ευρώ, που αντιστοιχούν σε 300 μετοχές επί του συνόλου των 60 χιλιάδων μετοχών. Οι μετοχές αυτές παραδόθηκαν στο λιμενικό ταμείο Πρέβεζας στις 18 Ιουνίου του 2012 με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε από τους μετόχους της εταιρίας και τον τότε πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας τον κ. Γιαμά. Όταν εμείς αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2013 δεν γνωρίζαμε ότι στο διάστημα του 2012 και συγκεκριμένα, τον Απρίλιο και τον Οκτώβρη είχε γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την εταιρία στην οποία δεν συμμετείχε το Λιμενικό Ταμείο τότε, όμως με τον ορκωτό λογιστή μάθαμε τι ακριβώς συνέβαινε και από εκεί και πέρα πλέον πιστεύουμε ότι θα πρέπει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να συμμετέχει με ένα ποσοστό στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Πήραμε κάποιες αποφάσεις, υπήρχαν γνωμοδοτήσεις δικηγόρων σχετικά με το θέμα. Μπήκε ένα θέμα σε κάποια γνωμοδότηση ότι το 2014 που έκανε την σύμβαση η εταιρία με το Δημόσιο, ενώ πριν είχε κηρυχθεί έκπτωτη, ότι θα έπρεπε τότε να παραχωρηθούν και εδώ θυμάμαι σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο στις ανακοινώσεις αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα, μίλησα για 50 χιλιάδες τότε που θα πρέπει να συμμετάσχουμε αλλά που όμως, τον Αύγουστο του 2016 κάνανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ξανά η εταιρία , τότε υπήρχε πρόσκληση την οποία λάβαμε εμείς, η μοναδική φορά που παρευρεθήκαμε εγώ με τον Λογιστή. Τώρα μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 εκατομμυρίου. Υπήρχαν όμως τα προηγούμενα αυτά που δεν γνωρίζαμε μέχρι τότε. Όσον αφορά την γνωμοδότηση τη νομική που είχαμε για την σύμβαση που υπέγραψε η εταιρία με Υπουργείο τότε, τον Οκτώβριο του 2014, υπήρξανε γιατί πήραμε απόφαση να ενημερωθεί η εταιρία, κατα πόσο συμφωνεί να συμμετάσχουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρία έχει βέβαια τις αντιρρήσεις τις, τις οποίες προέβαλε, μας τις έστειλε εγγράφως. Πραγματικά υπήρχαν κάποια διλήμματα όσον αφορά αυτό διότι  δεν μπορεί η σύμβαση να ισχύει ενώ θεωρείται έκπτωτη η εταιρία. Δηλαδή εμείς να καταβάλουμε τα μισθώματα και σε κάποια άλλη περίπτωση να μην ισχύει.Εμ πάση περιπτώσει, ξανά γνωμοδότηση ήρθε από τον δικηγόρο, η οποία αναφέρει το εξής.Θα σας διαβάσω τα συμπεράσματα, βάση των οποίων το Δ.Λ.Τ συνεδρίασε ξανά και αποφάσισε τελικά την συμμετοχή με 5% και βέβαια με ένα ποσό , που εδώ θα πρέπει να σας πω, θα έπρεπε να καλύψουμε τώρα και οικονομικά, βρεθήκαμε με 0,26% ως μέτοχος στην εταιρία. Από το 5% που είναι ένα ποσοστό 4,74 αυτό έπρεπε να καλυφθεί και για αυτό το λόγο ξαναπήραμε απόφαση με βάση την νομική γνωμοδότηση η οποία λέει το εξής: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δικαιούται να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:” Με βάση την απόφαση 221/2016 στην καταβολή των αναφερομένων σε αυτά ποσών και στην έναρξη μακρών και δαπανηρών δικαστικών ενεργειών κατά της εταιρίας με αμφίβολο αποτέλεσμα αφού το ποσοστό του Δ.Λ.Τ Πρέβεζας θα είναι 0,26% ή να συμμετάσχει στην τελέυταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1 εκατομμύριο με ποσοστό 0,26% ήτοι 2 χιλιάδες 600 μετοχές και θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 26 χιλιάδων ευρώ έχοντας πάντα ως ποσοστό στην εταιρία το 0,26% ή σε συνεννόηση με την εταιρία να αποκτήσει άμεσα ποσοστό 5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας.” Οι δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έγινα.ήταν 800 χιλιάδες την μία φορά και 300 χιλιάδες την άλλη δηλαδή 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες. Και ένα εκατομμύριο ήταν αυτή το καλοκαίρι του 2016, άρα λοιπόν θα πρέπει να συμμετάσχει (το Δ.Λ.Τ) με 55.χιλιάδες ευρώ για το 1,1 εκατομμύριο και 50 χιλιάδες για το 1 εκατομμύριο και πήραμε αυτή την απόφαση να συμμετάσχουμε. Εδώ θα πρέπει να σας αναφέρω ότι σε όλη αυτή την πορεία των διαδικασιών έχουμε ζητήσει από την εταιρία να μας στείλει την απόφαση Γενικής Συνέλευσης του 2012, τη μελέτη της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα της εταιρίας και το τραπεζικό λογαριασμό φυσικά για να συνεχίσουμε τις διαδικασίες.Αυτό το έγγραφο εστάλη στις 14/11/2016 και δεν μας απάντησε η εταιρία. ξαναστέλνουμε 16 /01 / 2017 και λέμε ότι ζητάμε μια παράταση. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι εκπρόσωπος της εταιρίας που παραβρέθηκε στην συζήτηση για την συμμετοχή μας κατα 5% , δέχθηκε να συμμετάσχει το λιμενικό ταμείο.”

Ερωτήσεις:

Μιλτιάδης Κλάπας:
“Κυρία Πρόεδρε θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Τα αποδεικτικά ότι στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προηγήθηκαν αυτής της μεγάλης του 1 εκατομμυρίου και προτού αναλάβετε εσείς υπάρχουν καταχωρημένα στα πρακτικά του τότε Λιμενικού ταμείου;

Απάντηση Παρθενίας Καζάκου:
“Όχι δεν βρήκαμε. Το έχουμε ψάξει και δεν βρήκαμε.”

“Μιλτιάδης Κλάπας:
“Δεν έχουν έρθει δηλαδή;”

Απ: Π.Κ
“Δεν ξέρω τι να σας πω;”

Μιλτιάδης Κλάπας:
“Απόφαση του τότε Λιμενικού Ταμείου το οποίο λέει αποφασίζω …;”

Απ.Π.Κ

“Όχι δεν έχουμε βρει κ. Κλάπα. Έχουμε ξεσκονίσει όλα τα έγγραφα “

Μιλτιάδης Κλάπας:
“Αυτό σας το λέω υπό την έννοια ότι έχει αξία.Γιατί αν έχει καλέσει το Λιμενικό Ταμείο το τότε και δεν έχει ανταποκριθεί θα έπρεπε να υπάρχει απόφαση. Συνεπώς έχετε ζητήσει από την εταιρία το αποδεικτικό ότι είχε ενημερωθεί το Λιμενικό Ταμείο;”

Απ. Π.Κ
“Ναι έχουμε ζητήσει.Έχει ζητήσει και ο λογιστής μας, αλλά δεν ανταποκρίθηκε”

Μιλτιάδης Κλάπας:
“Γιατί δεν τους στέλνετε δικαστικό κλητήρα; “

Απ. Π.Κ.

“Έχουμε ζητήσει να μας φέρει την πρόσκληση που έκανε προς το Λιμενικό Ταμείο, αλλά δεν (…)”

Ερώτ. Σπυράκος (Λαϊκή Συσπείρωση)

“Εμείς για να έχουμε ένα ποσοστό 5% πρέπει να δώσουμε 105 χιλιάρικα σε μια ιδιωτική εταιρία, τη στιγμή που ο Δήμος δεν είναι ικανός να καλύψει τις ανάγκες του.Το να έχουμε το 5% τι μπορεί να μας προσφέρει στο Δήμο; Θα έχουμε ένα 5% και θα σερνόμαστε πίσω από μία ιδιωτική εταιρία που σε κάθε αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου εμείς θα πρέπει να την χρηματοδοτούμε για να κρατήσουμε ένα 5% . Να το κάνουμε τι;”

Ερωτ. Τάκης Παππάς (ΑΣΥΠ)

“Κύριε Πρόεδρε τα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Κλάπας εγώ τα έχω θέσει και είναι και γραμμένα στο Δ.Λ.Τ. (…) Πως φτάσαμε στο 0,26%;Ζήτησα όλα τα χαρτιά, τις προσκλήσεις. Υπήρξε ολιγωρία. Ποιος εκπροσώπησε τότε το Λιμενικό Ταμείο και αν υπήρχε απόφαση του Δ.Σ ή κάποιος πήγαινε αυθαίρετα και έλεγε εγώ είμαι ο άρχοντας; Αν υπήρχε απόφαση για κάθε κίνηση που γίνονταν τότε; Από εκεί και πέρα με την νέα διοίκηση,(…) που πέρασε στο Δήμο πρακτικά βγήκαν και υπάρχουν αλλά το θέμα είναι το εξής… Εγώ θέλω να αναζητηθούν ευθύνες! (…) Με την επιχείρηση δεν έχω τίποτα! Κάνει την δουλειά του και μάλιστα από το να ήτανε εγκαταλλελημένο το λιμάνι όπως ήταν χίλιες φορές να υπάρχει μία επιχείρηση και καλή και ντόπια και να μην είναι ξένη και να φύγει το συνάλλαγμα έξω. Πρέπει να πάρουμε μετοχές γιατί το 0,26 % με μια καινούργια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκμηδενίζεται πλήρως.Δηλαδή το Δ.Λ.Τ δεν θα έχει το παραμικρό λόγο. Άρα και αφού υπάρχει αποθεματικό … “

Ερώτ. Γιώργος Νίτσας

“Είναι ένα θέμα που το είχα βάλει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δυστυχώς εμείς ως δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ το Δ.Λ.Τ θα έπρεπε να ενημερώνει λεπτομερέστατα όλους τους δημοτικούς συμβούλους, δυστυχώς από ότι εγώ έχω αντιληφθεί και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν συμμετέχουν, ότι μάλλον λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, ναι μεν μπορεί να είναι Νομικό Πρόσωπο, αλλά πολλά ζητήματα και πολιτικής τα αποφασίζει χωρίς καν να ερωτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.Είχα πει στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, ότι, όπως είπε και ο κ. Σπυράκος, για την απόφαση του 5% αν πρέπει να συμμετέχουμε ή όχι ας έρθει εδώ να το συζητήσουμε. Γιατί βάζει ο κ. Σπυράκος ένα σοβαρό θέμα, κάθε φορά θα κάνει αύξηση, συμφέρει να είμαστε μέσα ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό!Ας έρθει να μας πει το Δ.Λ.Τ σε αυτό το 5% τι είναι αυτό που κάνει, ποια είναι η απόφαση που παίρνει;Ποιες είναι οι διαδικασίες που βάζει; Ποια είναι η παρέμβαση της σε μια ιδιωτική επιχείρηση με ένα 5% ωστε να δίνουμε 100 χιλιάδες και 100 και 100;;; Και άλλο ένα ερώτημα πάλι πολυ σημαντικό … Είπατε κ. Πρόεδρε ότι έγιναν κάποιες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με το προηγούμενο Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου, από όταν ανέλαβε ο Δήμος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πόσες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνανε;

Απ. Π.Καζάκου
“Μία το καλοκαίρι”

Ερώτ. Βασίλης Κωστούλας

“Από τα πρακτικά του Λιμενικού Ταμείου δεν φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση της εταιρίας να συμμετάσχουμε με 5%, γιατί ο χρόνος κατάθεσης παρήλθε. Έχει ένσταση η εταιρία ότι μπορούμε εμείς να συμμετάσχουμε. Το έχουμε ξεκαθαρίσει; Είναι νομικά παραδεκτό ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε;”

Απ. Π.Κ
“Είναι στο χέρι της εταιρίας!”

Ερωτ.. Μιλτιάδης Κλάπας
“Στην αρχική σύμβαση , από όσο την έχω διαβάσει, έχω την αίσθηση ότι τότε δεν μας παραχωρούνταν το 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Γιατί είναι άλλο πράγμα να μας παραχωρήσει το 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου , άρα πρέπει να συμμετάσχουμε στις αυξήσεις και άλλο πράγμα να μας παραχωρεί το 5% της εταιρίας.Εγώ αυτό το έχω μεγάλο ερωτηματικό, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, (Κοσμάς Κορωναίος: Υπάρχει διφορούμενη απάντηση και από τους νομικούς) όταν είχα ασχοληθεί με το θέμα δεν ήμουν καν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό το οποίο τότε είχε παραχωρηθεί ήταν το 5% της εταιρίας και όχι του μετοχικού κεφαλαίου. Βεβαίως ειναι νομικό θέμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το θέμα αξίζει κάποιος να εμβαθύνει σε αυτό και να το ψάξει”

Απαντ. Κοσμάς Κορωναίος

“Το ερώτημα που έβαλε ο συνάδελφος είναι σημαντικό ερώτημα. Το γεγονός είναι πάντως ότι και οι δύο γνωματεύσεις (νομικές) συνάδουν στο ότι ουσιαστικά πρέπει να ακολουθούμε τα ποσοστά του αρχικού κεφαλαίου και ότι αν θέλουμε να συμμετέχουμε είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.Ανεξάρτητα από αυτό που βάζεις εσύ (αναφέρεται στον κ. Κλάπα) αν είναι στο μετοχικό και δύο γνωματεύσεις λένε ότι εμείς πρέπει να ακολουθούμε και ότι αυτοί μπορεί να το κάνουν ανά πάσα στιγμή.Το ζήτημα που τέθηκε, σε τι θα μας ωφελήσει το 5% , αυτό ουσιαστικά είναι πολιτικό ζήτημα. Εγώ το βλέπω καθαρά σαν πολιτικό ζήτημα. Σε καμία περίπτωση δεν κολλάνε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Σπυράκος, ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους, αυτό θα το αποσυνδέσετε γιατί ειναι καθαρά λαϊκίστικο κατά την άποψη μου γιατί όπως καταλαβαίνεται είναι (…). Το γεγονός ότι το Δ.Λ Τ από την στιγμή που έγινε Δημοτικό φαίνεται να έχει μία ευρωστία στην οποία αυτή ευρωστία συνέβαλε φυσικά η ορθολογική διαχείριση χωρίς να πω τι γινότανε στο παρελθόν…Ουσιαστικά, η Μαρίνα όλοι θεωρούμε ότι είναι μια επιχείρηση που λογικά θα είναι μια καλή επιχείρηση, η οποία θα είναι οικονομικά επικερδής. Νομίζω ότι αυτό δεν το αρνείται κανένας σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση.Άρα το λογικό είναι εμείς σαν Δ.Λ.Τ αφού έχουμε την δυνατότητα και μπορούμε οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτό που γράφει στην πρώτη σύμβαση, το 5%. Και μόνο με αυτό το γνώμονα, με αυτό το πολιτικό σκεπτικό ότι εμείς δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το 5%, να το μειώσουμε γιατί αυτό υπάρχει στη πρώτη σύμβαση, με αυτό το σκεπτικό καθαρά, αφού μπορούμε οικονομικά να ανταπεξέλθουμε, να συμμετέχουμε στη συγκεκριμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.Από εκεί και πέρα σίγουρα τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Αλλά και κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν θα προκύψουν και άλλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και που θα πάει αυτό. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το προδικάσει.Από την άλλη θέλω να πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση ούτε μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη, αυτό το λέω προς πάσα κατεύθυνση για το τι κάναν πριν από μας.Αυτό αν θέλετε να διερευνηθεί, αλλά το ότι δεν πήγε σε μία Γενική Συνέλευση κάποιος δεν σημαίνει και κάτι ….Γιατί από τη στιγμή που έχει αυτή τη δυνατότητα που του δίνει ο Νόμος δεν μπορούμε εμείς να του πούμε εμείς γιατί δεν πήγες ή να πούμε για άλλο όργανο, να πάρουμε μια απόφαση εκ των υστέρων για άλλο όργανο που αποφάσιζε τότε!Αυτό το λέω προς πάσα κατεύθυνση για να το καταλάβετε!Εμείς από τη μέρα που αναλάβαμε σαν Δ.Λ.Τ και μας ήρθε η πρόσκληση παρευρεθήκαμε στην συνεδρίαση των μετόχων της Μαρίνα Πρέβεζας Α.Ε . Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα!Εμείς πάντα στο Δ.Λ.Τ, η πρόεδρος και όλα τα μέλη της διοίκησης κινούμαστε βάση των γνωματεύσεων των νομικών μας και αυτά φέρνουμε προς ψήφιση.”

Ερωτ. Διονύσης Καλλίνικος

“Τόσο εγώ όσο και ο κ. Παππάς, το Σεπτέμβριο σε συνεδριάσεις του Δ.Λ.Τ , προς έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η πρόεδρος συμμετείχε στην γενική συνέλευση των μετόχων του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας. Σε αυτό θέλω να πω, ότι εμείς σαν Δ.Λ.Τ, θεωρούμε ότι είχαμε το 5% . Θα έπρεπε να είχε γίνει μία έρευνα, θεωρητικά από μένα, πιο ήταν το ποσοστό; Πως προέκυψε και πήγε στο 0,26;Ουσιαστικά, τόσο εγώ όσο και ο κ. Παππάς και εσείς πιστεύατε ότι είχαμε ποσοστό 5% . Πήγαμε σε μία αύξηση στις 31/8/2016 και είχαμε 5% και ξαφνικά ψάχνοντας ανακαλύψαμε ότι έχει πέσει στο 0,26% και μάλιστα είχε τεθεί και χρονικό περιθώριο 2 ημερών προκειμένου να αποφασίσει το σώμα, εαν θα συμμετέχουμε ή όχι!Μάλιστα κατατέθηκαν κάποια χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στην αρχή και μιλάγαμε μόνο για ένα ποσό της τάξεως των 50 χιλιάδων ευρώ. Ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι έφτασε στο 0,26%  . Θεωρώ ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι και εμείς σαν Δ.Λ.Τ δεν γνωρίζαμε ποιο είναι το ποσοστό.(Παρθενία Καζάκου: Ο Ορκωτός λογιστής μας το βρήκε). Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Πιπιλίδη σαν αρμόδιο οικονομολόγο, όταν γίνεται αύξηση σε μία εταιρία Α.Ε, ουσιαστικά δεν γίνεται ανακοίνωση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως;και μάλιστα όταν στο ίδιο έτος (2012) έχουν γίνει δύο φορές αυξήσεις εμείς δεν θα έπρεπε να έχουμε τα έγγραφα αυτά; Και μάλιστα πρόταση μας στην οποία και ο κ. Παππάς συμφώνησε ήταν, ουσιαστικά αν θέλαμε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που θα προσφέρει η μαρίνα στη πόλη, όχι μόνο να βάλουμε το 5% , ακόμα και με  περισσότερο ποσοστό σαν δήμος να συμμετέχουμε”

Τοποθέτηση. Γιάννης Νόβας

“Κύριε Πρόεδρε ότι θα πω να μην ληφθεί ως άρνηση μας στο να μετέχει με ποσοστό 5% ο Δήμος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.Το ενδιαφέρον είναι, τι είναι αυτό που σήμερα συζητάμε εμείς στο φόντο των αποφάσεων που πάρθηκαν τότε . Δηλαδή, η απόφαση τότε ήταν να παραχωρηθεί ο Τουριστικός Λιμένας σε ιδιωτική εταιρία. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα και ερχόμαστε εμείς εκ των υστέρων σε μια τέτοια απόφαση να συζητήσουμε αυτά που συζητάμε  σήμερα όχι ότι δεν έχουν αξία, πολύ μεγάλη αξία έχουν!Αλλά θέλω να δώσω το στίγμα πραγματικά που είναι το θέμα. Η συντεταγμένη πολιτεία πουλάει το λιμάνι σε μια ιδιωτική εταιρία που ο καθένας θα μπορούσε να έχει ένσταση για το χαρακτήρα του κράτους κτλ κτλ. Αν με ρωτήσετε γιατί θα πω ναι, να έχουμε συμμετοχή δεν έχω απάντηση να σας δώσω.Θα κινηθώ από διαίσθηση, ότι παρά το Καλλικρατικό χτύπημα που δέχθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση, στην συνείδηση μας και στην προσδοκία μας εξακολουθεί να μένει εκείνος ο χαρακτήρας του Δήμου που γνωρίζαμε και που έχουμε τώρα την τυφλή πεποίθηση ότι μπορεί οι καιροί να αλλάξουν και να μην παραδώσουμε εντελώς τον τουριστικό λιμένα της Πρέβεζας σε μία ιδιωτική εταιρία. Ξεπουλιούνται τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο! “

Τοποθέτηση: Μιλτιάδης Κλάπας
“Καταρχάς θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι διατηρώ όλες τις επιφυλάξεις και όλες τις αντιρρήσεις τις οποίες είχα για την διαδικασία με την οποία έχει προχωρήσει το θέμα του Τουριστικού Λιμένα.Νομίζω ότι όσο αυτό το θέμα προχωρά και αναδεικνύονται οι πλευρές του, τόσο ισχυροποιούνται οι πεποιθήσεις μου , ότι τα πράγματα σε αυτό το θέμα θέλουν συζήτηση. Και για την αλλαγή του master plan και για την αλλαγή των (..) της δημοπρασίας για μια σειρά από πράγματα.Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαφωνώ στο να υπάρχει τουριστικός λιμένας. Θα μπορούσε να υπάρχει με άλλο χαρακτήρα θα μπορούσε να πάει με τις διαδικασίες όπως είχαν διευθετηθεί στην αρχή. Νομίζω ότι ένα ζήτημα το οποίο είναι αναγκαίο να υπάρξει στην απόφαση μας πέραν της αυξήσεως και της συμμετοχής μας είναι η διερεύνηση δύο θεμάτων. Το πρώτο: τι σημαίνει το 5% του αρχικού που μας έδωσαν και αν αυτό μας αναγκάζει να βάζουμε χρήματα σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι αυτό θέλει σοβαρή νομική διερεύνηση. Νομίζω ότι επειδή είναι πολύπλοκα αυτά τα θέματα των διατυπώσεων αυτών, νομίζω ότι θέλει από την πλευρά σας κ. Πρόεδρε και κ. Αντιπρόεδρε και το Δ.Σ να το δείτε έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι είμαστε υποχρεωμένοι στην κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να διατηρούμε το ποσοστό του 5% .Το δεύτερο κατά την γνώμη μου που πρέπει να γίνει είναι να διερευνηθεί εάν  πράγματι γνώριζε το Λιμενικό Ταμείο με την όποια του μορφή, ήσαστε υποχρεωμένοι να το διερευνήσετε, όχι για να αποδώσουμε ευθύνες, αλλά γιατί τώρα εξαρτόμαστε από την καλή διάθεση της εταιρίας αν θα δεχθεί πια την συμμετοχή του 5% . Ότι απόφαση και να πάρουμε εμείς εδώ εάν  η εταιρία πει εγώ δεν θέλω γιατί παρήλθε τότε αυτομάτως η απόφαση μας δεν έχει καμία αξία.Το αντίμετρο σε αυτό είναι να διερευνηθεί αν πράγματι η εταιρία τήρησε τις νόμιμες προϋποθέσεις για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που σημαίνει να ειδοποίησε, να έκανε όλα αυτά , να γνώριζε το λιμενικό ταμείο, να υπήρχε απόφαση του Λιμενικού Ταμείου της μη συμμετοχής και της κατάθεσης των χρημάτων σε αυτό. Όλα αυτά θα έπρεπε ήδη να τα ξέρουμε διότι από ότι φαίνεται αν πάμε σε μια διαμάχη με το θέλουμε δεν θέλετε, θέλουμε δεν θέλετε, τότε θα πρέπει και εμείς να έχουμε στα χέρια μας χαρτιά ανάλογα με ποια απόφαση θα πάρει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο.Με ανησυχεί πάρα πολύ το ζήτημα των συνεχών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου είναι μια συνήθης τακτική , ο Λάζαρος (Πιπιλίδης) τα ξέρει καλύτερα, όταν θες έναν συνέταιρο να τον εξαντλήσεις και να τον πετάξεις απ΄ έξω κάνεις συνέχεια αυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ουσιαστικά του απορροφάς πόρους από το να κάνει κάτι άλλο και κάποια στιγμή τον εξαντλείς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και δεν ξέρω αν αξίζει το κόπο κάποιος να μπει σε μια τέτοια διελκυστίνδα και βέβαια δεν έχω καμία απάντηση να πω ότι δεν αξίζει! Δεν την έχω!Γιατί δεν την έχω; Γιατί αυτό το οποίο με απασχολεί  είναι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα εκ των πραγμάτων πρέπει να διατηρείς δύο στοιχεία. 1ον τον έλεγχο (…) αυτό είναι το επιχείρημα που λέει να συμμετέχουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα στο να αποφασίσει κάποιος το τι πρέπει να κάνει. Κάποιος θα μπορούσε επειδή είναι επιχειρηματικό το ζήτημα και έχει να κάνει με τα χρήματα που περισσεύουν σήμερα και μπορούμε να επενδύσουμε, αύριο όμως μπορεί να μην περισσεύουν και να μην μπορούμε να επενδύσουμε γιατί θα χρειαστεί να πάρουμε γερανό το λιμάνι ή να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, γιατί οι άλλες εργασίες από ότι φαίνεται φέρνουν πολύ περισσότερα χρήματα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από ότι φέρνει το συγκεκριμένο μίσθωμα και εκεί πια θα είναι ένα ζήτημα. Βέβαια κάποιος θα πει ας το δούμε τότε και σωστά θα πει και βεβαίως και αυτό έχει λογική πατάει. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρξει αυτή την ώρα είναι να είμαστε μέσα! Κάτω υπό αυτό το βάρος, έχοντας όλες τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς της διερεύνησης όλων των στοιχείων και του τι έγινε, σε αυτή τη φάση και μόνο για αυτή, κλείνω στην άποψη να παραμείνουμε τώρα μέσα , στο μετοχικό κεφάλαιο στο 5% , αλλά όμως αναλαμβάνεται  κ. Πρόεδρε το Δ.Σ την υποχρέωση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις απαντήσεις στα θέματα αυτά  τα οποία είναι μείζονα κατά την γνώμη μου και έχουν να κάνουν από εκεί και πέρα με θέματα τα οποία  έχουν να κάνουν με την πολιτική που θα πρέπει να ασκήσουμε ως Δήμος στο Θέμα του Τουριστικού Λιμένα. Βέβαια μπροστά στο συγκεκριμένο θέμα μπαίνουν ορισμένα ζητήματα. Έβαλε ο Γιάννης (Νόβας) ορισμένα πολιτικά θέματα, αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον στη θητεία που είμαστε μείς, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση, να αρνηθούμε την οποιαδήποτε παραπέρα ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού και δει του εμπορικού χαρακτήρα. Και νομίζω στο δικό μου το μυαλό το ένα πάει μαζί με το άλλο!Εγώ θα ψηφίσω ΝΑΙ, αλλά ζητάω και την δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου  που νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά σε αυτές τις απόψεις, τουλάχιστον η πλειοψηφία, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα αρνηθεί περαιτέρω ιδιωτικοποίηση. “

Τοποθέτηση: Τάκης Παππάς
“Καταρχήν να διευκρινίσω ότι  με αυτά που είπε ο κ. Κλάπας και ο κ. Καλλίνικος συμφωνούμε απόλυτα.Να διευκρινίσω τώρα δύο περιόδους. Ένα  περίοδος του 2013 και μετά όπου όλες οι αποφάσεις έχουν παρθεί, συζητήθηκαν και ήταν ομόφωνες. θα ψηφίσω εγώ και η παράταξη μου θέλω να πιστεύω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διότι να μπεις με ένα ποσοστό σε μια επιχείρηση και να παίρνεις μερίδιο κερδών, αλλά εδώ είναι το θέμα, αν θυμάμαι καλά κ. Πρόεδρος, δεν βρήκαμε χαρτιά. Αν δεν κάνω λάθος ζητήσαμε αντίγραφο δικό τους, ούτε από εκεί δεν πήραμε (…) Αυτό το κομμάτι εγώ θέλω να διερευνηθεί και μετά επειδή δεν είναι ειδήμων απόλυτα, το 0,26% πως κατέληξε;  “

Τοποθέτηση: Γιώργος Νίτσας
“Καταρχήν δεν κατάφερε να γίνει κατανοητό αν το 5% που έχει το Δ.Λ.Τ το δικαιούται εσαεί ή υποχρεούται να συμμετέχει πάντα σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Είναι ένα ερώτημα που αν δεν απαντηθεί και αιωρείται δεν μπορείς να κάνεις μια συζήτηση. Ακούσαμε ότι οι νομικοί δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη που έπρεπε να την είχαν, ας ψάξουν να την βρούνε!Και γιατί το λέω αυτό.. γιατί πάω στο δεύτερο θέμα, ο Τουριστικός Λιμένας της Πρέβεζας είναι ένα ζήτημα που απασχολούσε την τοπική κοινωνία εδώ και αρκετά χρόνια. Κύριε Δήμαρχε και εσείς προεκλογικά στην 1η θητεία του 2010 γνωρίζατε ότι ιδιαίτερα στο Λιμενικό Ταμείο, ο τουριστικός λιμένας ήταν ένα από τα μείζονα θέματα που απασχολούσε όλη την τοπική κοινωνία, άρα ως νέος δήμαρχος τότε της Πρέβεζας θα έπρεπε να παρακολουθήσετε από κοντά αυτό το θέμα. Εμείς τι βλέπουμε σήμερα; Βλέπουμε ότι ακόμα και όταν υπήρχε συμβαση για το 5% , ακόμα και όταν ήρθε το Λιμενικό Ταμείο στην απόλυτη αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής , ως Δ.Λ Τ το 2013, φτάσαμε στο 2016 να διαπιστώσουμε, προσέξτε τι αγωνία είχαμε για τον Τουριστικό Λιμένα, προσέξτε ένα τόσο σημαντικό έργο πόσο καλά το παρακολουθούσαμε, επί 3 χρόνια δεν γνωρίζαμε καν πόσες μετοχές έχουμε και αν έχει γίνει καμία αύξηση!Δηλαδή θα έπρεπε να φτάσουμε από το 2013 που αναλάβαμε το 2016 για να κάνουμε αυτή τη διαπίστωση; Είναι λογικό αυτό το 5% αν το δικαιούμαστε να το έχουμε , γιατί όχι να είμαστε συμμέτοχοι σε ένα τόσο σημαντικό έργο που πραγματοποιείται στην πόλη να έχουμε τα όποια έσοδα γιατί όλοι θεωρούμε ότι είναι ένα αναπτυξιακό έργο και μία επένδυση που θα αποφέρει κέρδη και στον επιχειρηματία και στην πόλη και γιατί ο Δήμος να μην έχει κέρδη από αυτή την επένδυση!Αλλά όταν υπάρχουν τόσα ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση πραγματικά προβληματίζομαι για να πάρω τέτοια θέση.Εγώ θα ψηφίσω ΠΑΡΟΝ!”

Τοποθέτηση: Παπαδιώτης (Ριζοσπαστική Συνεργασία)

“Εγώ θέλω να πω ότι σαφώς υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί, ειδικά σε τέτοια θέματα. Βέβαια για να αιτιολογήσουμε περισσότερο την ψήφο μας που είναι θετική ως προς το να συμμετέχουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θεωρούμε ότι πέραν από τυχόν κέρδη που αυτά εξαρτώνται από τον ισολογισμό της εταιρίας , αν μη τι άλλο αν κάποιος θα έπρεπε να ειναι μέτοχος σε μία εταιρία που αφορά το λιμάνι της Πρέβεζας, την μαρίνα κτλ πρέπει να είναι το Δ.Λ.Τ πάνω από όλους!Και για αυτό το λόγο αλλά έχοντας και στο μυαλό μας προβληματισμούς από αυτά που έχουν ειπωθεί από τους συναδέλφους ψηφίζουμε θετικά!”

Τοποθέτηση: Λάζαρος Πιπιλίδης

“Αγαπητοί συνάδελφοι να δώσω και εγώ τα φώτα μου επειδή έγιναν πολλές ερωτήσεις φοροτεχνικές περισσότερο και νομικές. Θα συμφωνήσω ως προς το πολιτικό σκέλος σε αυτά που είπε ο συνάδελφος κ. Κορωναίος. Όλοι συμφώνησαν στην συμμετοχή μας με 5% στην εταιρία που είναι το μέλλον της πόλης όσον αφορά την διαχείριση του τουριστικού λιμένα. θα πω δυο τρία πράγματα νομικά.Ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιρία  ν.2190 προβλέπει ξεκάθαρα όπως κωδικοποιήθηκε το 2000 να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες αγαπητοί συνάδελφοι.Μου ζητήθηκε από την πρόεδρο και από το Δήμαρχο πριν από μέρες να δω τι συμβαίνει και πρέπει σε εσάς που έχετε το ενδιαφέρον σαν νέοι τεχνοκράτες να τα βλέπετε αυτά, είναι όλα στη δημοσιότητα!Αν μπείτε στα ΦΕΚ περί ανωνύμων εταιριών θα δείτε όλες τις δημοσιεύσεις και των διοικητικών συμβουλίων της Μαρίνας και του Δ.Σ γιατί και εγώ εκεί μπήκα και εκεί διάβασα ότι γίναν αυξήσεις κεφαλαίου (…) Το θέμα έιναι είτε τηρήθηκε είτε δεν τηρήθηκε η διαδικασία δεν τηρήθηκε κακώς δεν τηρήθηκε γιατί ο ο Νόμος προβλέπει ότι εφοσον υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης μετά τα πρώτα 3 χρόνια , αυτή καλεί τα μέλη που συμμετέχουν εαν όντως συμμετέχουν με το ποσοστό που μετέχουν(…) και στη συνέχεια θέλετε να συμμετέχετε; βάλτε τη συμμετοχή σας να παραμείνει το 5% .(…) Εφόσον υπάρχει λύση στο να πάμε σήμερα στο 5% καλό είναι να το αποφασίσουμε για να τελειωνει αυτή η ιστορία. Γιατί για μένα η ιστορία δεν είναι ότι κερδίζουμε το μανατζμεντ , αλλά πιστεύω ότι μία επιχείρηση που δρα μέσα στο λιμάνι μας είναι δυνατόν να αφήσουμε το ενδιαφέρον μας και να πούμε δεν θα συμμετάσχουμε την στιγμή μάλιστα που υπάρχουν διαθέσιμα από το Δ.Λ.Τ.Επομενως είτε και την νόμιμη διαδικασία είτε με την καλοπροαίρετη, ελάτε παρτε το 5% με τα 105 χιλιάρικα, η λύση υπάρχει να το πάρουμε και να προσέχουμε λίγο από εδώ και πέρα που είμαστε εμείς πλέον μέτοχοι στην διοίκηση και στις γενικές συνελεύσεις.”

Τοποθέτηση: Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Μπαϊλης

“Κύριοι συνάδελφοι ακούστηκαν πολλά!Εγώ συμμερίζομαι πάρα πολλά από αυτά που είπατε!Θα πρέπει να θυμίσω κάτι, ότι εμείς σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αναλάβαμε το 2ο εξάμηνο του 2013 και όταν πήγαμε να αναλάβουμε είδαμε ένα τέτοιο δωμάτιο και οι φακελοι πεταμένοι χωρίς κανέναν υπάλληλο μέσα!Δεν υπήρχε ούτε ένας υπάλληλος! Δεν παραλάβαμε από κανέναν, ούτε είδαμε τίποτα. Δώσανε μάχη, έδωσαν οι κύριοι συνάδελφοι , η πρόεδρος και όλα τα μέλη, για να καταλάβουν που πατάνε!Που είμαστε!Αυτή είναι η πραγματικότητα! Ύστερα από πολύ μεγάλη προσπάθεια, νομίζω ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι! Προσωπικά για το έργο της Μαρίνας , επειδή ακούστηκαν πολλά , εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ αυτό το έργο το θεωρώ αναπτυξιακό , έργο για το τόπο μας για την περιοχή μας γιατί πιστεύω ότι συμβάλει στην ποιοτική ανάβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού.Δεν μπορούμε σήμερα κύριοι συνάδελφοι να μιλάμε για θαλασσιο τουρισμό και να μην έχει Μαρίνα η Πρέβεζα , όταν η Λευκάδα πάει στη Δεύτερη Μαρίνα κτλ. Γνωρίζαμε από τότε, από τον πρώτο καιρό που αναλάβαμε, ότι ο Δήμος μας συμμετέχει με 5% . Άποψη μας έιναι επειδή το έργο είναι αναπτυξιακό και επειδή πιστευουμε ότι θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της περιοχής, νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αλλά πάνω από όλα σύννομα, νόμιμα ! Θα πρέπει να τα δούμε προσεκτικά όλα, να είμαστε παρόν, να έχουμε λόγο και να ξέρουμε τι μας γίνεται δίπλα μας!”


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην ΕΡΤ εκπροσώπησε την ΟΕΦΕ για τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων η Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου

22/06/2021, 8:36 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Απορρίφθηκε αίτημα γονέων για ίδρυση 3ου Τμήματος στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου

22/06/2021, 7:51 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Με Ελευθερία Αρβανιτάκη και άλλα μεγάλα ονόματα το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι

22/06/2021, 3:22 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Δημιουργικές πολιτιστικές δράσεις για παιδιά για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

22/06/2021, 11:47 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Παράταση για την μελέτη της παραλιακής

22/06/2021, 11:11 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Με θρησκευτική ευλάβεια η εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Ιερά Μονή Λεκατσά

21/06/2021, 5:15 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites