Οπτικές ίνες για γρήγορο internet και στην Πρέβεζα μέχρι το 2018-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Με σαφές πλέον χρονοδιάγραμμα και υπό τα συγκεκριμένα πλαίσια που ορίζει το πλαίσιο της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) προχωρούν οι επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν ο ΟΤΕ και οι άλλοι πάροχοι, Vodafone και Wind, για την ανάπτυξη δικτύων Nέας Γενιάς.

Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων Νέας Γενιάς, σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου κατά την οποία ο ΟΤΕ θα γνωστοποιήσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην Επιτροπή τις περιοχές που έχει υλοποιήσει έργα για την ανάπτυξη του δικτύου του.

Η τεχνολογία Vectoring αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι για την ανάπτυξη των Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς στην Ελλάδα φέρνοντας την οπτική ίνα στη γειτονιά και δίνοντας τη δυνατότητα όχι μόνο να αναβαθμιστούν οι ταχύτητες πρόσβασης των χρηστών από υπαίθριες καμπίνες, που σήμερα φτάνουν μέχρι 50Mbps, σε 100Mbps άμεσα (και από το 2018 σε 300Mbps) αλλά και στη συνέχεια να φτάσει η οπτική ίνα σε κάθε σπίτι.

Συγκεκριμένα ως αναφορά την Πρέβεζα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου εγκρίθηκε από την πλειοψηφία η  χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, στα πλαίσια κατασκευής του έργου : «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ NGA VECTORING Α/Κ/ΠΡΕΒΕΖΑΣΙ» εντος ορίων του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του δικτύου με τεχνολογία NGA νέας γενίας, θα
γίνει εντός της πόλης της Πρέβεζας με μήκος διάνοιξης μικροτάφρου 5.264μ.πλάτους
0,10μ βάθους 0,45μ και 52μ.συμβατικής τάφρου πλάτους 0,40μ και βάθους 0,70μ.,
επισης περιλαμβάνει εγκατάσταση 14 φρεατίων διέλευσης και εγκατάσταση 35 καμπινών
σε υφιστάμενες θέσεις .

Αυτό σημαίνει ότι για τους επόμενους έξη μήνες η πόλη της Πρέβεζας θα θυμίζει εργοτάξιο και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω σημεία

1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής:
Διάνοιξη μικροτάφρου συνολικού μήκους 5.264 m περίπου επί του οδοστρώματος
διαστάσεων πλάτους 0.10μ και βάθους 0.45μ, καθώς και συμβατικής τάφρου μήκους
52m διαστάσεων πλάτους 0.40μ και βάθους 0.70μ όπως φαίνεται στα συνημμένα
σχέδια και στον κάτωθι πίνακα.

Α/Α ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΤΑΦΡΟΣ ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
1 ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2055,00 1
2 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΞΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 20,00
3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ) ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 27,00
4 Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 355,00 10,00
5 ΦΙΛΩΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 56,00
6 ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ 65,00
7 ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 35,00
8 ΧΑΟΝΙΑΣ Δ. ΚΡΟΚΟΥ 55,00 1
9 Δ. ΚΡΟΚΟΥ ΧΑΟΝΙΑΣ ΧΑΒΙΝΗ 230,00
10 ΧΑΒΙΝΗ Δ.ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ 60,00
11 ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ ΧΑΒΙΝΗ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 105,00
12 ΧΑΒΙΝΗ Δ. ΚΡΟΚΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 90,00
13 ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΧΑΒΙΝΗ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 95,00 1
14 ΔΩΔΩΝΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 115,00
15 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45,00 1
16 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 20,00
17 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 35,00
18 ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 50,00
19 ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (ΠΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ) 45,00
20 Α΄ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 60,00 1
21 ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ Α΄ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 90,00 1
22 ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) 135,00 1

23 ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 130,00 1
24 ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΓΥΜΝ.ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ 75,00
25 ΓΥΜΝ.ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 20,00 1
26 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΥΜΝ.ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ ΖΕΡΒΑ 80,00 1
27 ΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕΛΕΥΚΙΑΣ & ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 328,00 1
28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕΛΕΥΚΙΑΣ &
ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ 40,00
29 ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Θ.ΠΑΡΛΑ 85,00 1
30 Θ.ΠΑΡΛΑ ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ ΔΟΥΛΗ 135,00 1
31 ΔΟΥΛΗ Θ.ΠΑΡΛΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 60,00 1
32 ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΟΥΛΗ 35,00
33 ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 160,00
34 ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ Θ.ΠΑΡΛΑ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 175,00
35 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ Θ. ΠΑΡΛΑ
36 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ Θ.ΠΑΡΛΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 65,00
37 ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 60,00
38 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 252KV) 15,00
Σύνολο 5264,00 52,00 14,00
Το συνολικό μήκος εκσκαφής (5.316 μέτρα) υπόκειται σε τέλη διέλευσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην 528/075/23-6-2009 άρθρο 5, παράγραφος 1.1 (ΦΕΚ 1375 Β`/10-07-
2009), απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., με τετρακόσια έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95
€) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής.
2. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
Σελίδα 6 από 17
Κατασκευή δεκατεσσάρων (14) φρεατίων διέλευσης στα οδοστρώματα/πεζοδρόμια,
όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. Για το υπολογισμό των τελών διέλευσης θα
υπολογισθούν τα δεκατέσσερα (14) φρεάτια διέλευσης, με εφάπαξ τέλος εγκατάστασης
ανά ευκολία (φρεάτιο) τα διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα επτά λεπτά
(244,17€).
3. Εγκατάσταση καμπινών ως εξής:
Τοποθέτηση τριάντα πέντε (35) καμπινών μαζί με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους, όπου
δεν υπάρχουν υφιστάμενα, όπως φαίνεται στα συνημμένο σχέδια και στον κάτωθι
πίνακα.
Α/Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΘΕΣΗ
1 ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ Α. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 111 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
2 ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΞΩΝ 145 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
3 ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 150 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
4 ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 155 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
5 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 207 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
6 ΧΑΒΙΝΗ Δ. ΚΡΟΚΟΥ 208 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
7 ΦΙΛΩΤΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 209 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
8 Δ. ΚΡΟΚΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ 210 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
9 ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 211 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
10 ΧΑΟΝΙΑΣ 212 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
11 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ Θ. ΠΑΡΛΑ 213 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 215 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
13 ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ (ΔΩΔΩΝΗΣ) 220 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
14 ΖΕΡΒΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥ 221 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
15 Θ. ΠΑΡΛΑ 223 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ 225 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
17 ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΟΥΓΚΙΟΥ 227 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
18 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΣΠΙΛΙΑΔΟΥ 234 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
19 ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 235 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
20 ΔΩΔΩΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 235 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
21 ΧΑΒΙΝΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 237 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
22 ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΧΑΡ. ΤΣΑΝΤΗ 240 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
23 ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ Δ. ΚΡΟΚΟΥ 242 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
24 ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ 244 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
25 Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ ΧΑΒΙΙΝΗ 246 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
26 ΕΙΡΗΝΗΣ 248 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
27 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ 250 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
28 252 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
29 ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 253 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
30 ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 254 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
31 ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 256 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
32 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 258 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
33 ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 259 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
34 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 260 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
35 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΜΥΝΤΑ 265 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Πρέβεζα : Σύλληψη για παράνομη υπαίθρια εμπορική δραστηριότητα στο Δρυόφυτο

19/06/2021, 12:26 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ζητούνται άτομα για εργασία στην αλυσίδα SPAINSHOPS

19/06/2021, 11:53 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Καβάφης: 4 ποιήματα για την Νικόπολη»

18/06/2021, 4:22 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας ενημερώνει όλους τους αιμοδότες του νομού αλλά και όλη την τοπική κοινωνία της Πρέβεζας

18/06/2021, 4:05 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στον Α΄ κύκλο κινητικότητας

18/06/2021, 3:44 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ανοιχτά τα καταστήματα του ιστορικού κέντρου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

18/06/2021, 11:24 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites