Τα Πεπραγμένα του Στράτου Ιωάννου για το Τουρισμό της Ηπείρου το 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


Πριν την αναλυτική περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν το 2016 υπενθυμίζουμε τη στρατηγική που ακολουθούμε, η οποία στηρίζεται στο Επιχειρησιακό – Στρατηγικό Σχέδιο για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου, που εκπονήθηκε το 2011 και δέχτηκε απόλυτης αποδοχής από όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς, προκειμένου να  υπάρχει τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ήπειρο και μέσω αυτής έχουμε καταφέρει να έχουμε απτά αποτελέσματα.
Οι βασικοί λοιπόν Πυλώνες της Στρατηγικής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής:
 • Ήπειρος των 4 Εποχών
 •  Τουριστική Ανάπτυξη Πάντοτε και Παντού
 •  Περιβάλλον → η προίκα μας
 •  Εξωστρέφεια
 •  Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας & δημιουργία ευκαιριών
 •  Ολιστική Προσέγγιση-Καινοτομία
Κινούμενοι σε αυτούς τους πυλώνες:
 •    Προωθούμε όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού που προσφέρει η Ήπειρος
 •    Προωθούμε την ποιοτική ενίσχυση του μαζικού τουρισμού
 •     Δίνουμε μεγαλύτερο βάρος σε προορισμούς που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά
 •     Χρησιμοποιούμε καθιερωμένα ισχυρά brand names της Ηπείρου για να φέρουμε
      τουρίστες στην Ήπειρο
 •     Δείχνουμε εξωστρέφεια και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
 •     Επιλέξαμε να προβάλουμε το τουριστικό προϊόν μας θεματικά (Ήπειρος της  
      Φύσης, Ήπειρος της περιπέτειας, Ήπειρος του πολιτισμού, Ήπειρος του Ήλιου,
      και της θάλασσας, Ήπειρος της Γεύσης, Ήπειρος της θρησκείας


Ως Περιφέρεια υλοποιήσαμε πρόγραμμα  επικοινωνιακής προβολής της Ηπείρου  ως brand name  με προϋπολογισμό περί το  1.000.000 σε  όλα τα μέσα, σε μια αντίξοη οικονομική συγκυρία, αυξάνοντας αισθητά την αναγνωρισιμότητα  της Ηπείρου στο εξωτερικό και την ελκυστικότητά της ως προορισμού στο εσωτερικό και ετοιμάζουμε προβολή 1.500.000 ευρώ για τα επόμενα χρόνια!
Και σε αυτό το νέο πρόγραμμα προβολής ο προσανατολισμός μας είναι:
 1. Δυναμική συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό και το εσωτερικό με γνώμονα πάντα τις αγορές στόχους και το τι θέλουν οι αγορές, με την πραγματοποίηση θεματικών παράλληλων εκδηλώσεων π.χ.:
 • «Αθλητικές Δραστηριότητες στον Ορεινό Όγκο»
 • «Προτάσεις για Εκδρομές Επιβατών Κρουαζιέρας»
 • «Τα Πέτρινα Γεφύρια της Ηπείρου»
 • «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»
 • «Βυζαντινές Εκκλησίες στην Ηπειρο» κ.α
 • και B2B εκδηλώσεων για να επέλθουν άμεσες συμφωνίες με τους επαγγελματίες.
Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η Περιφέρεια θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αττική διότι λόγω της ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού ανοίγεται ένα μεγάλο πεδίο προώθησης σε 4 εκατ. πληθυσμό και προσέλκυσης μεγάλης μερίδας αυτού.
 1. Ειδικές εκδηλώσεις σε διάφορες χώρες για την παρουσίαση του τουριστικού μας προϊόντος και του γαστρονομικού μας πλούτου
 2. Πραγματοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης (familiarization trip) 2 κατηγοριών (γενικής γνωριμίας και θεματικών) για:
(α) τουριστικούς δημοσιογράφους
(β) tour operators / travel agents – διακινητές τουριστών
(γ) bloggers – διαμορφωτές γνώμης
 1. Αξιοποίηση Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με άξονες
 • Την ένταξη του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου στο διάλογο ο οποίος
  πραγματοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα
 • Τη διαμόρφωση της βέλτιστης εμπειρίας για το χρήστη
 • Τη διασύνδεση με φορείς ενδιαφέροντος και διαμορφωτές κοινής γνώμης
 1. Αναβάθμιση Portal
 2. Παραγωγή πρόσθετου προωθητικού υλικού
 3. Διάχυση στα ΜΜΕ (εκτός Διαδικτύου)
 4. Λειτουργία γραφείου τουριστικής δημοσιότητας
 5. Σχεδιασμός – Δημιουργία Αναμνηστικών προϊόντων
 6. Έρευνα Αποτελεσματικότητας των δράσεων
 7. Συνδυαστικές προωθητικές εκστρατείες – δράσεις
 8. Δράσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων


Συνεχίζοντας λοιπόν και για το 2016 τις δράσεις εξωστρέφειας και βασιζόμενοι πάντα στο Επιχειρησιακό – Στρατηγικό Σχέδιο για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε, μια επιθετική προβολή και πληθώρα ενεργειών που συντέλεσαν στην προβολή και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του τόπου μας. Έγινε αναπαραγωγή του απαιτούμενου έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλάδια), προωθήθηκαν τα σποτ και το βίντεο που είχαν παραχθεί την προηγούμενη χρονιά, εμπλουτίστηκε το τουριστικό portal, πραγματοποιήθηκε τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή χωρίς κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων, πραγματοποιήσαμε πληθώρα ενεργειών και συναντήσεων για την αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και την αύξηση του οδικού τουρισμού, συμμετείχαμε σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις στο εξωτερικό με στόχο την προβολή του τουριστικού μας προϊόντος και των τοπικών μας προϊόντων.


Στο επιχειρησιακό-στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου μια σημαντική στρατηγική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας της Ηπείρου (σελ. 47 – 48) μέσω έργων υποδομής πχ. οδικοί άξονες και μέσω της ενίσχυσης των αεροδρομίων Ιωαννίνων και Ακτίου καθώς και των λιμανιών της Ηπείρου.
Στο πλαίσιο αυτό για το 2016 έγιναν τα εξής:
 1. Ενέργειες για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ηπείρου με την Ελλάδα και το εξωτερικό→ Άνοιγμα Συνεργασιών με εταιρίες χαμηλού κόστους
 • Πλήθυνση των πτήσεων από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο όπως δείχνουν τα στοιχεία έχει τεράστια δυναμική. Το 2016 επιτεύχθηκε να ενισχυθούν οι υπάρχουσες γραμμές, κατά κύριο λόγο από Σκανδιναβικές Χώρες και άλλες Ευρωπαϊκές. Επιπλέον χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας συνεχίζεται η πτήση της Easy Jet η οποία συνέδεσε το Λονδίνο με το Άκτιο, πραγματοποιώντας δυο πτήσεις εβδομαδιαίως για το διάστημα Μάιος – Οκτώβριος 2016. Πολύ σημαντικό είναι ότι η Easy Jet όχι μόνο συνεχίζει τις πτήσεις για το 2017, αλλά αυξάνει και τον αριθμό των πτήσεων από δυο σε τρεις εβδομαδιαίως για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και επιπλέον προσθέτει 2 εβδομαδιαίες πτήσεις από το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.
Για το 2016 υπάρχει μια αύξηση στις αφίξεις και αναχωρήσεις των επιβατών διεθνών πτήσεων της τάξης του 20,3%, υπερδιπλάσια της μέσης αύξησης της Ελλάδας (9,9%) ενώ άνοδος παρατηρήθηκε και στις πτήσεις εσωτερικού. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 228.736 αφίξεις και 229.282 αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού, όταν το 2015 τα αντίστοιχα νούμερα ήταν της τάξης των 190.129 σε ότι αφορά τις αφίξεις και 189.882 στις αναχωρήσεις.
Για το 2017 με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το αεροδρόμιο του Ακτίου, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των αφίξεων τόσο από καινούριες αγορές, όσο και από υφιστάμενες χώρες, από διαφορετικά αεροδρόμια, που όμως καλύπτουν άλλες αγορές. Ανοίγει η αγορά του Ισραήλ με 79 πτήσεις, διπλασιάζονται οι πτήσεις από Κύπρο, Ιταλία και Ελβετία, θα έρθουν 100 επιπλέον πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και γενικά υπάρχει μεγάλη αύξηση των πτήσεων από όλες τις Σκανδιναβικές χώρες και όχι μόνο.
Στο τέλος του απολογισμού στο Παράρτημα 1 επισυνάπτουμε έναν πίνακα με τις προγραμματιζόμενες για το 2017 πτήσεις, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το αεροδρόμιο του Ακτίου, τα οποία όμως είναι πιθανόν να τροποποιηθούν.
 • Συνέχιση της αεροπορικής σύνδεσης της Αθήνας με το Άκτιο. Όπως είναι ήδη γνωστό κατόπιν μεγάλων προσπαθειών, συνεργασιών και διαβουλεύσεων από το 2015 ξεκίνησε η σύνδεση της Αθήνας με το Άκτιο κάθε χρόνο από τον Ιούνιο μέχρι το Οκτώβριο. Η εισαγωγή των συγκεκριμένων αεροπορικών δρομολογίων μας έδωσε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας, άρα να μπορούν επισκέπτες από όλον τον κόσμο να έρχονται αεροπορικώς στην Αθήνα και στη συνέχεια με αεροπορική πτήση στο Άκτιο (για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με το Άκτιο). Και για το 2017, από 1/6 έως 19/10 θα υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός δρομολογίων. Ειδικότερα θα υπάρχουν:
 • 3 εβδομαδιαίες πτήσεις τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο (Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή)
 • 5 εβδομαδιαίες πτήσεις (καθημερινά εκτός Τετάρτης και Παρασκευής),  από τέλος Ιουνίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου
 • 2 εβδομαδιαίες πτήσεις τον Οκτώβριο (Πέμπτη και Κυριακή μέχρι 19/10)
Αποδεδειγμένα η συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση συμβάλει καθοριστικά στην τουριστική κίνηση ημεδαπών και αλλοδαπών στον τόπο μας και για αυτό το λόγο επιβάλλεται να στηριχθεί από όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που εμπλέκονται με το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειάς μας.
 1. Συστηματικές προσπάθειες για την Προσέλκυση Κρουαζιεροπλοίων στην Ήπειρο
 • Είμαστε σε συνεργασία με τον ΟΛΗΓ για την αύξηση των στάσεων κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Ηπείρου.   
Και στην κρουαζιέρα στην Ήπειρο που αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο του τουρισμού η αύξηση είναι μεγάλη. Το 2015 ήρθαν 6 κρουαζιερόπλοια με 4.270 επιβάτες, ενώ το 2016 ήρθαν 9 κρουαζιερόπλοια με 8.774 επιβάτες. Για το 2017 αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση με 12 κρουαζιερόπλοια και 11.986 επιβάτες να έρχονται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
 • Πραγματοποιήσαμε και το 2016 συναντήσεις με τους ναυτικούς πράκτορες Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας για τον καλύτερο συντονισμό με την Περιφέρεια για την ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας στην Ήπειρο.
Παράλληλα προωθούνται μια σειρά από έργα υποδομής (οδικοί άξονες), τα οποία κάποια βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών τους και κάποια άλλα κατασκευάζονται.


Άλλη μια στρατηγική επιδίωξη επιχειρησιακού -στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου είναι η Δυνατή και Στοχευμένη Προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – Επικοινωνιακή Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Ηπείρου (σελ.58-67). Οι δράσεις που προτείνονται στο σχέδιο, για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής επιδίωξης είναι: Έκδοση Εντύπων, Διαφημιστική εκστρατεία στα ΜΜΕ και στο INTERNET, Συμμετοχή σε εκθέσεις/ εκδηλώσεις, Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων με μηδενική δαπάνη (Προβολή της Περιφέρειας σε τηλεοπτικές εκπομπές ψυχαγωγικού τύπου με τη μορφή διαγωνισμού, Δημιουργική χρήση του Διαδικτύου για προώθηση της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς κόστος).


Προς την κατεύθυνση αυτή οι ενέργειες που έγιναν για το 2016 είναι οι εξής:
Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στην αναπαραγωγή των 6 θεματικών τρίπτυχων, των τουριστικών χαρτών και των προωθητικών δώρων (διαφημιστικών Folders, USB, mousepads και τσαντών), καθώς το υπόλοιπο διαφημιστικό υλικό (16σέλιδο έντυπο ευρείας διανομής, αφίσες) υπήρχαν δεν είχαν ακόμη εξαντληθεί
Σχέδιο Προώθησης-Διανομής Προωθητικού Υλικού
Μέρος των εντύπων που έχει γενικότερα στη διάθεση της η Περιφέρεια διανεμήθηκε σε:
 • Τουριστικές Εκθέσεις που συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου
 • Συνέδρια και εκδηλώσεις συμμετείχε η Ήπειρος
 • Στα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό για να προβληθεί η περιοχή μας μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης
 • Σε τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού που είχαν φιλοξενηθεί στην περιοχή μας την προηγούμενη χρονιά.
 • Σε συλλόγους, ταξιδιωτικά γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία κλπ
 • Οργανωμένες προωθητικές ενέργειες, σε ξενοδοχεία, διανομή μέσω συλλόγων, κ.α.
 • Τοποθέτηση εντύπων σε Υπηρεσίες με μεγάλη επισκεψιμότητα
 • Τουριστικά γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
 • Δημοσιογράφους που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ.


Β. ΠΡΟΒΟΛΗ
 1. Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Προβολή
Πραγματοποιήθηκε τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων που έδιναν στελέχη της Περιφέρειας κατά την συμμετοχή τους σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και μέσω φωτογραφικού υλικού και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ.  
 1. Ηλεκτρονική Προβολή
 • Πραγματοποιήθηκε και για το 2016 διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας (προφίλ) στο facebook και το twitter με το όνομα «Ήπειρος  – Τουριστική Προβολή» στα ελληνικά και τα αγγλικά με φωτογραφίες και κείμενα παρουσίασης. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είχε κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου
 • Επιπλέον γινόταν διαρκής ενημέρωση της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Ηπείρου epirusforallseasons.gr. Η ιστοσελίδα είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, καθώς και παροχή όλων των πληροφοριών που τυχόν αναζητήσει ο τουρίστας/χρήστης με δυνατότητα εύκολης επικαιροποίησης κ.λ.π. ώστε ο χρήστης να σχηματίζει γρήγορα μια πρώτη θετική εικόνα και στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύσει τις ζητούμενες πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του. Το τουριστικό portal ενημερώνεται διαρκώς με κείμενα, φωτογραφικό και οπτικοαουστικό υλικό, πληροφορίες κ.α.
 1. Εκθέσεις
Η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζοντας να δείχνει εξωστρέφεια προβάλλοντας δυνατά το τουριστικό της προϊόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό συμμετείχε το 2016 σε επιλεγμένες τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού με κριτήριο επιλογής τόσο την ενδυνάμωση της θέσης μας σε «παραδοσιακές» αγορές στις οποίες η Ήπειρος και το τουριστικό προϊόν που προσφέρει είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, όσο και την προσέγγιση νέων αναπτυσσόμενων αγορών. Στην επιλογή των εκθέσεων προτεραιότητά μας ήταν η αξιολόγηση του λόγου οφέλους/δαπάνης τόσο συγκριτικά με άλλες εκθέσεις, όσο και συγκριτικά με άλλες μορφές διαφήμισης.
Στις εκθέσεις συμμετέχει ξενόγλωσσο προσωπικό της Περιφέρειας το οποίο παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν του τόπου μας και με το κίνητρο των δωρεάν διακοπών, από προσφορές δωρεάν διαμονών των επιχειρηματιών, συμπληρώνονται ερωτηματολόγια και στήνονται βάσεις δεδομένων.  
Έτσι το 2016 πραγματοποιήθηκε συμμετοχή της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις κατόπιν αυστηρής επιλογής και στη συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και άριστης αξιοποίησης τους, με βάση πάντα και τα στενά οικονομικά πλαίσια, στα οποία μπορούσε να κινηθεί η Περιφέρεια το έτος που πέρασε. Ειδικότερα:
 • Τουριστική Έκθεση Ι.F.Τ. στο Βελιγράδι (19-21/2/2016)  
Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στην τουριστική έκθεση I.F.T. στο Βελιγράδι με ενοικίαση εκθεσιακού χώρου από τον ΕΟΤ στον οποίο φιλοξενήθηκαν δωρεάν επαγγελματικές, ενώσεις του τουριστικού τομέα από όλη την Ήπειρο.  Το περίπτερό μας ήταν εξοπλισμένο με laptops για την προβολή των θεματικών video spots της Περιφέρειας Ηπείρου, τη σύνδεση με διαδίκτυο και προβολή του τουριστικού της portal και γενικότερα την προβολή της μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διενεμήθη έντυπο υλικό της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και των ιδιωτών. Έγινε παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος και της γαστρονομίας της περιοχής, τόσο κατά τη διάρκεια της έκθεσης όσο και σε παράλληλη εκδήλωση που διοργανώθηκε σε εστιατόριο του Βελιγραδίου με την παρουσία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων.
 • Τουριστική Έκθεση Ι.Τ.Β. στη Γερμανία (9-13/3/2016)  
Η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στην ενοικίαση εκθεσιακού χώρου από τον ΕΟΤ στον οποίο φιλοξενήθηκαν δωρεάν επαγγελματικές, ενώσεις του τουριστικού τομέα από όλη την Ήπειρο.  Το περίπτερό μας ήταν εξοπλισμένο με laptops για την προβολή των θεματικών video spots της Περιφέρειας Ηπείρου, τη σύνδεση με διαδίκτυο και προβολή του τουριστικού της portal και γενικότερα την προβολή της μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διενεμήθη έντυπο υλικό της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και των ιδιωτών. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκδήλωση παρουσίασης ηπειρωτικού πρωινού σε δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες, στους οποίους δόθηκαν και αναμνηστικά δώρα.
 • Τουριστική Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ στη Λευκωσία (15-17/4/2016)
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες του περιπτέρου μας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου μέσα από τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και παραδοσιακών εδεσμάτων και την προβολή video. Στο περίπτερο φιλοξενήθηκαν δωρεάν και επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι πραγματοποίησαν επαφές με στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και παράγοντες του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας. Γενικότερα δόθηκε μεγάλη σημασία στην προβολή, όχι μόνο των τουριστικών αξιοθέατων και του φυσικού περιβάλλοντος της Ηπείρου, αλλά και στην προβολή του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας και των τοπικών προϊόντων της λαϊκής τέχνης και της παραδοσιακής βιοτεχνίας.
 • Εμπορική έκθεση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ στα Ιωάννινα (14-22/5/2016)
Η έκθεση διοργανώθηκε για 16η συνεχή χρονιά και έχει καταστεί πλέον θεσμός για την πρωτεύουσα της Ηπείρου, αφού συντελεί στην προβολή του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της  περιοχής μας γενικότερα. Στόχος της συμμετοχή μας ήταν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η προβολή του τουριστικού προϊόντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Στο περίπτερό μας φιλοξενήθηκε η Ήπειρος Α.Ε. στελέχη της οποίας κατά τη διάρκεια της έκθεσης ενημέρωναν το κοινό για τις δυνατότητες ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και επαγγελματίες παραδοσιακών προϊόντων.
 • 29η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia στη Θεσσαλονίκη  (18–20/11/2016)
Ιδιαίτερα θετικός κρίνεται ο απολογισμός και της φετινής συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ” Philoxenia” που πραγματοποιήθηκε από 18 έως 20 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Για άλλη μια χρονιά το περίπτερο της Περιφέρειας κέρδισε έπαινο από τη ΔΕΘ HELEXPO.
Παράλληλα δέχτηκε τα συγχαρητήρια της Αν. Υπουργού Τουρισμού κ. Έλενας Κουντουρά, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Έκθεση.
Στο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν Δήμοι και επιχειρήσεις από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες. Οι επιχειρηματίες – εκπρόσωποι των τουριστικών επιχειρήσεων πραγματοποίησαν ένα σημαντικό αριθμό συναντήσεων με tour operators από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού, καθώς και με μεμονωμένους επισκέπτες της Έκθεσης. Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν και η προβολή προϊόντων των Ηπειρωτικών επιχειρήσεων.
Ως παράλληλη δράση της συμμετοχής της Περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση Philoxenia διοργανώθηκε τετραήμερο fam trip με επίσκεψη σε περιοχές των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Ηπείρου. Στην αποστολή μετείχαν 15 δημοσιογράφοι και tour operators από Βουλγαρία, Σουηδία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Τουρκία, Γερμανία, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Ήπειρο.
 • GRECKA PANORAMA στη Βαρσοβία (3–4/12/2016)
Η Περιφέρεια συμμετείχε στην έκθεση στη Βαρσοβία με περίπτερο, στο οποίο φιλοξένησε επαγγελματίες του τουρισμού και παραγωγούς.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγινε παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου και των τοπικών παραδοσιακών της προϊόντων και πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακού χαρακτήρα και εκδήλωση προβολής της γαστρονομίας, με την παρουσία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων.


Πέραν της συμμετοχής των εκθέσεων όπου, σε περιορισμένα χρονικά όρια, εκτός της δικής μας Περιφέρειας προβάλλονται και υπόλοιπες Περιφέρειες κρίναμε ότι έπρεπε να κινηθούμε πιο δυναμικά δίνοντας τη δυνατότητα στους εν δυνάμει επισκέπτες μας να γνωρίσουν σε βάθος το τουριστικό μας προϊόν. Για το λόγο αυτό διοργανώσαμε 4 μεγάλες εκδηλώσεις παρουσίασης του τουριστικού μας προϊόντος και του γαστρονομικού μας πλούτου. Οι εκδηλώσεις αυτές έγιναν στα Τίρανα (5-6/2), στα Σκόπια (30/3), στη Ρώμη (21/4) και στο Βουκουρέστι (17/5), με την παρουσία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων και περιλάμβανε παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού, χορευτικά συγκροτήματα, έκθεση προϊόντων και εκδήλωση γαστρονομίας. Φιλοξενήθηκαν δωρεάν και πραγματοποίησαν πολλές επαφές και έκλεισαν συμφωνίες οι επαγγελματίες του τουρισμού και οι παραγωγοί πρόβαλαν και προώθησαν τα προϊόντα τους.
Ειδικότερα, ως αποτέλεσμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία ένα από τα μεγαλύτερα Αλβανικά τηλεοπτικά κανάλια, με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα επισκέφτηκε την περιοχή μας, πραγματοποίησε γυρίσματα και πρόβαλε δυνατά το τουριστικό μας προϊόν και τα τοπικά μας προϊόντα.


Γ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για την καθιέρωση της Ηπείρου, ως προορισμού τεσσάρων εποχών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν  φιλοξενίες εξοικείωσης (familiarization trip) τουριστικών πρακτόρων από το εξωτερικό και την Ελλάδα, οι οποίοι περιηγήθηκαν σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον. Στα ταξίδια εξοικείωσης, οι φιλοξενούμενοι τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι προέρχονταν από διάφορες χώρες όπως τη Βουλγαρία, Σουηδία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Τουρκία, Γερμανία, Αλβανία, Ισραήλ, Πολωνία καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα των τουριστικών αγορών για τις οποίες ενδιαφέρεται η Περιφέρεια Ηπείρου.
Οι φιλοξενούμενοι, επισκέφτηκαν περιοχές της Ηπείρου, ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα, δοκίμασαν την τοπική κουζίνα και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δραστηριότητες. Κατά την εδώ παραμονή τους, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του τουριστικών φορέων και επαγγελματίες του τουρισμού σε όλες τις περιοχές που επισκέφτηκαν και τους δόθηκαν πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.
Δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την φιλοξενία και δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, τις πανέμορφες παραλίες, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα μνημεία και τα προϊόντα της περιοχής. Η ανεξερεύνητη Ήπειρος, όπως την χαρακτήρισαν, είναι ο νέος προορισμός που θα προωθήσουν επιστρέφοντας στις πατρίδες τους, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν διακοπές σε έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, κυρίως όμως είναι μια περιοχή με φιλόξενους ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις σαν στο σπίτι σου.
Δ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 1. Συνεχή χρήση DATA BASE για ηλεκτρονική αποστολή τουριστικών μηνυμάτων
Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από υπαλλήλους της Περιφέρειας με στόχο το direct marketing για την προώθηση της Ηπείρου και περιλαμβάνει λίστες από σχολεία της επικράτειας, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, κ.α χρησιμοποιείται για την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρουσιάσεων, video κλπ.
 1. Ενέργειες για την προσέλκυση μαθητικού τουρισμού
 1. Δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων- προγραμμάτων εκδρομών για μαθητικές εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν προγράμματα μονοήμερης διήμερης και τριήμερης εκδρομής, τα οποία αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα σχολεία.
 2. Βοήθεια στη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη σύσταση του προγράμματος επίσκεψης.  
 3. Διατέθηκε συνοδός στις μαθητικές εκδρομές που οργανώθηκαν με τη βοήθεια μας.
 4. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενημερωτικό υλικό με στόχο την προσέλκυση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή.
 1. Ενέργειες για την προσέλκυση τουρισμού τρίτης ηλικίας
 • Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φυλλαδίων σε συλλόγους ατόμων τρίτης ηλικίας.


Μια άλλη σημαντική στρατηγική επιδίωξη σύμφωνα με το επιχειρησιακό -στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου είναι η καθιέρωση της Ηπείρου ως τουριστικός προορισμός 4 εποχών (σελ. 22), κάτι το οποίο θα επιτευχθεί κυρίως με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Οι επιμέρους εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στην Ήπειρο είναι: πολιτισμικός, εκπαιδευτικός, γαστρονομικός, τουρισμός φύσης (οικοτουρισμός – αγροτουρισμός), θαλάσσιος τουρισμός, αθλητικός, συνεδριακός, αστικός, θρησκευτικός, ιαματικός.


Για την ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού (σελ. 29-30 του σχεδίου) οι ενέργειες που έγιναν το 2016 είναι οι κάτωθι:
1. Συνέχιση της υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»
Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, προχωράει πολύ δυναμικά.
Έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ όλα τα αρχαία θέατρα. Υλοποιούνται όλες οι απαιτούμενες μελέτες για την ωρίμανση των έργων ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι για τη συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούνται για τελευταία μελέτη που αφορούσε το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο Crowdfunding για αρχαίο Θέατρο.
Να θυμίσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ για τον οποίο θα γίνει ΟΧΕ και συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα.
Σύμφωνα με την πρόταση για παρεμβάσεις στα Μνημεία προβλέπεται ποσό 16, 2 εκ. ευρώ, για βασικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, χώρους στάθμευσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδοποιία –μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου παράκαμψης της Νικόπολης- κ.α.) ποσό 19 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού σε άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες


Για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού (σελ.32-37 του σχεδίου) οι ενέργειες που έγιναν το 2012 είναι οι κάτωθι:
 1. Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)
Έγιναν επανειλημμένες συναντήσεις με τον πρόεδρο και τα μέλη του Ξ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της προσπάθειας που αφενός κάνει το Ξ.Ε.Ε. για την καθιέρωση του Ελληνικού πρωινού και αφετέρου της προσπάθειας που καταβάλει η Περιφέρεια για την καθιέρωση του Ελληνικού Ηπειρώτικου Πρωινού.
 1. Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος) για την καθιέρωση του Ελληνικού πρωινού Ηπείρου σε όλα τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας


Επιπλέον, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού και προώθησης των τοπικών προϊόντων και επειδή στρατηγική κατεύθυνση της Περιφέρειας είναι να στηρίξει με κάθε τρόπο και μέσον την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο υποδομών (μέσα από το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης), όσο και σε επίπεδο προβολής σε επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις σε συνδυασμό και με το γενικότερο τουριστικό προϊόν συμμετείχε στις κάτωθι εκθέσεις:
 • Έκθεση FOOD EXPO στην Αθήνα (19-21/3/2016)  
Σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια των προϊόντων τους έκαναν Ηπειρωτικές επιχειρήσεις που, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου, συμμετείχαν στην 3η FOODEXPO που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 19 έως 21 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία η φετινή έκθεση αναδείχτηκε ως η μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών που έγινε ως τώρα στην Ελλάδα, καθώς την επισκέφτηκαν περίπου 55.000 επισκέπτες από 22.000 επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού τομέα και των κλάδων της οργανωμένης λιανικής.
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τους επισκέπτες της FOOD- EXPO επισκέφτηκε το περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώθηκε, αλλά και γεύτηκε τα προϊόντα των επιχειρήσεων που εκπροσωπήθηκαν σε αυτό. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο που προέκυψε από την Έκθεση, είναι ο μεγάλος αριθμός συναντήσεων που είχαν οι Ηπειρώτες εκθέτες με Έλληνες και ξένους αγοραστές και την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών, το ακριβές αντίκρισμα των οποίων θα διαφανεί στην πορεία.  
Ιδιαίτερα θετικά, για την προβολή των Hπειρωτικών προϊόντων λειτούργησε εκδήλωση που διοργανώθηκε την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Έκθεσης με τη βοήθεια της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος.  
 • Έκθεση ΕΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ στην Αθήνα (15-18/4/2016)
Δεκαεννέα επιχειρήσεις της Ηπείρου, αξιοποίησαν τη δυνατότητα που τους έδωσε η Περιφέρεια, συμμετέχοντας στην Έκθεση “Ελλάδος Γεύση” που πραγματοποιήθηκε από 15 έως 18 Απριλίου στο Εκθεσιακό  Κέντρο Περιστερίου.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης οι παραγωγοί πρόβαλλαν τις Ηπειρώτικες γεύσεις, ενημερώνοντας ταυτόχρονα   τους επισκέπτες της- ανάμεσα στους οποίους ήταν πολλοί Απόδημοι Ηπειρώτες για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών προϊόντων.
Ήταν μια έκθεση που βοήθησε τους επαγγελματίες που συμμετείχαν και ανέδειξε τα τοπικά μας προϊόντα και την τοπική μας γαστρονομία.
 • Έκθεση τροφίμων SIAL στο Παρίσι (16-20/10/2016)
Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στην έκθεση τροφίμων SIAL στο Παρίσι με περίπτερο στο οποίο φιλοξενήθηκαν και πραγματοποίησαν επαφές για την προώθηση των προϊόντων τους Ηπειρώτες παραγωγοί
 • Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στην Αθήνα (3-6/11/2016)
Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας που αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε στεγασμένος εκθεσιακός χώρο στον οποίο φιλοξενήθηκαν Ηπειρώτες μελισσοκόμοι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους τόσο στους χώρους εστίασης και εμπορίας όσο και στο καταναλωτικό κοινό, που που επισκέφτηκε την έκθεση.
 • Έκθεση Τροφίμων ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ στο Μόναχο (23-27/11/2016)
Σημαντικό βήμα προώθησης Ηπειρωτικών προϊόντων στην αγορά της Γερμανίας έγινε με τη συμμετοχή της Περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση FoodandLife, που πραγματοποιήθηκε από 26 έως 30 Νοεμβρίου στο Μόναχο.
Η Περιφέρεια Ηπείρου, ήταν η μοναδική από την Ελλάδα που μετείχε φέτος στη συγκεκριμένη Διεθνή Έκθεση οργανώνοντας και φιλοξενώντας στο περίπτερό της 17 επιχειρήσεις.
Η FoodandLife απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν νέες γεύσεις, να ενημερωθούν για τις νέες γαστρονομικές τάσεις και να αγοράσουν απευθείας τρόφιμα από τους εκθέτες. Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σύναψης εμπορικών συμφωνιών.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία το Περίπτερο της Περιφέρειας στη διάρκεια του πενθημέρου (26-30 Νοεμβρίου) το επισκέφθηκαν περί τους 130.000 επισκέπτες με την παρουσία των Αποδήμων Ελλήνων να είναι ιδιαίτερα έντονη.  
Κατά τη διάρκεια της FoodandLife, οι Ηπειρώτες επιχειρηματίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έκλεισαν εμπορικές συμφωνίες, ενώ διέθεσαν όλα τα αποθέματα των προϊόντων τους.  
Το Σάββατο με πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου Μονάχου και σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Αρχιμαγείρων- Τμήμα Γερμανίας, οργανώθηκε ζωντανή μαγειρική επίδειξη με τη χρήση των προϊόντων των Ηπειρωτών εκθετών. Το κοινό που παρακολούθησε την επίδειξη είχε την ευκαιρία να γευτεί επί τόπου τα ελληνικά πιάτα που συνοδεύονταν από ηπειρωτικό κρασί. Σημειώνεται ότι η επίδειξη είχε ζωντανή ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη.
Την επιτυχημένη παρουσία της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση, υπογραμμίζει με έγγραφό του το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο, το οποίο αναφέρει ότι στόχος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του, ήταν να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα συμμετοχής των ελληνικών εταιριών, να υποστηριχθούν οι πωλήσεις προς τους τελικούς καταναλωτές και να ενισχυθεί συνολικά η Ελληνική παρουσία στην Έκθεση. Υπογραμμίζει ακόμη ότι για την επιτυχία της Ηπειρωτικής παρουσίας στην έκθεση κινητοποιήθηκε η ελληνική ομογένεια του Μονάχου και ιδιαίτερα ο Σύλλογος Ηπειρωτών.
 • Εκδήλωση Παρουσίασης Τοπικών Προϊόντων γυναικείων Συνεταιρισμών στην Αθήνα (10-11/12/2016)
Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε σε εκδήλωση παρουσίασης των τοπικών  προϊόντων που παράγουν γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Αθήνα 10-11/12/2016. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περιλάμβανε έκθεση προϊόντων, εκδήλωση γαστρονομίας και μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακού χαρακτήρα.


Επιπλέον για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και την προβολή των τοπικών προϊόντων η Περιφέρεια διοργάνωσε δυο μεγάλες εκδηλώσεις στην αιχμή της τουριστικής περιόδου Πρέβεζα και Σύβοτα. Οι Ηπειρώτες παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προωθήσουν στον τόπο τους τα τοπικά τους προϊόντα στους επισκέπτες κι εκείνοι με τη σειρά τους να γευτούν μοναδικές γεύσεις από την Ήπειρο.


Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού-μαθητικού τουρισμού (σελ. 30-32 του σχεδίου) οι ενέργειες που έγιναν το 2016 είναι οι κάτωθι:
 1. Δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων – προγραμμάτων εκδρομών για μαθητικές εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν προγράμματα μονοήμερης, διήμερης και τριήμερης εκδρομής, τα οποία αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα σχολεία.
 2. Βοήθεια στη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη σύσταση του προγράμματος επίσκεψης.  
 3. Διατέθηκε συνοδός στις μαθητικές εκδρομές που οργανώθηκαν με τη βοήθεια μας.
 4. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενημερωτικό υλικό για το νομό Πρέβεζας, με στόχο την προσέλκυση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή.


Τέλος επειδή φιλοσοφία της Περιφέρειας είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συνεργασίες οι σημαντικότερες συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν το 2016 είναι:
 1. Συνεργασία με τα Υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού
 2. Συνεργασία με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και τους εντεταλμένους συμβούλους τουρισμού όλων των Περιφερειών  
Ξεκίνησε το 2015 μια συνεργασία με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες τουρισμού όλων των Περιφερειών με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, καθώς και τη διεκδίκηση αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου και κονδυλίων από το ελληνικό κράτος. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 3 συναντήσεις, ενώ η 4η θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο το Μάιο του 2017.
 1. Συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και την Ελληνογερμανική Συνέλευση για την παροχή τεχνογνωσίας από Γερμανούς εμπειρογνώμονες με στόχο την προώθηση του τουριστικού προορισμού «Ήπειρος».
 2. Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) (αναφέρθηκε και παραπάνω)
 3. Συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονόμων Ηπείρου (ΛΕΓΗ) και το Σύλλογο Γευσιγνωστών Πρέβεζας (Μίθαικος)
 4. Συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Ηπείρου και της Λευκάδας
 5. Συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις της Ηπείρου
 6. Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) για την προώθηση της κρουαζιέρας.
 7. Συναντήσεις με την υπουργό τουρισμό κα Κουντουρά για θέματα
  τουριστικής προβολής και προώθησης της Ηπείρου

Συνοψίζοντας, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε το 2016 αποτελούν τη συνέχεια μια πολύχρονης προσπάθειας εφαρμογής ενός στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου και η οποία θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Η Ήπειρος έχει μπει πλέον στον τουριστικό χάρτη και έχει γίνει γνωστή σαν τουριστικός προορισμός. Τα απτά αποτελέσματα που έχουμε καταγράψει και οι ευεργετικές συνέπειες της αύξησης του τουρισμού στην Ήπειρο που αναπληρώνει εν μέρει το χαμένο λόγω της κρίσης εισόδημα των Ηπειρωτών μας γεμίζει ελπίδα και δύναμη να συνεχίσουμε. Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου, η ανάπτυξη δηλαδή που βασίζεται και υλοποιεί την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η δημιουργική σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό, η ισόρροπη κατανομή του αναπτυξιακού οφέλους σε όλες τις γωνιές της Ηπείρου και σε όλες τις εποχές του χρόνου είναι οι άξονες πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον του τόπου μας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Προβλεπόμενες αφίξεις για το 2017 στο αεροδρόμιο του Ακτίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφορούν τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το αεροδρόμιο του Ακτίου, τα οποία όμως είναι πιθανόν να τροποποιηθούν
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΙΣΜΠΡΟΥΚ
13/5
14/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ
19/6
23/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ
20/5
23/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ
30/9
30/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ
1/7
9/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΝΗ
13/6
26/9
ΤΡΙΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
6/5
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
13/5
14/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
21/10
28/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
29/4
28/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ
29/4
28/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΟΝΑΧΟ
29/4
28/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΟΝΑΧΟ
30/5
3/10
ΤΡΙΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ
13/5
14/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
8/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
15/5
7/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
14/8
11/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
18/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
25/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
22/5
23/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΑ
ΜΠΙΛΟΥΝΤ
12/5
28/7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΑΝΙΑ
ΜΠΙΛΟΥΝΤ
1/9
20/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΑΝΙΑ
ΩΡΧΟΥΣ
20/5
5/8
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΑΝΙΑ
ΩΡΧΟΥΣ
2/9
21/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΑΝΙΑ
ΜΠΙΛΟΥΝΤ
22/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΑ
ΜΠΙΛΟΥΝΤ
29/5
23/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΑ
ΜΠΙΛΟΥΝΤ
12/5
20/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
14/5
14/5
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
21/5
23/7
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
3/9
3/9
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
10/9
15/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
30/7
30/7
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
22/10
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΒΕΡΝΗ
28/8
9/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΛΤΕΝΡΧΕΙΝ
23/5
3/10
ΤΡΙΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
30/9
28/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
8/7
26/8
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
1/6
6/7
ΠΕΜΠΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
4/6
24/9
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
10/6
8/7
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
26/6
4/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
27/6
5/9
ΤΡΙΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
13/7
19/10
ΠΕΜΠΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
15/7
30/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
1/10
8/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
15/10
15/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΗΤΕΙΑ
27/3
22/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
28/3
9/5
ΤΡΙΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΗΤΕΙΑ
30/3
26/10
ΠΕΜΠΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΗΤΕΙΑ
1/4
28/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
16/5
24/10
ΤΡΙΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΗΤΕΙΑ
29/5
23/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
26/3
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
31/3
27/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
16/5
24/10
ΤΡΙΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
27/3
8/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
30/3
26/10
ΠΕΜΠΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
1/4
28/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
15/5
28/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
4/9
23/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
26/3
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
28/3
24/10
ΤΡΙΤΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
31/3
27/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΤΑΛΛΙΝ
30/5
27/6
ΤΡΙΤΗ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΤΑΛΛΙΝ
4/7
4/7
ΤΡΙΤΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΧΙΘΡΟΟΥ
28/5
8/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΧΙΘΡΟΟΥ
30/4
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
30/4
15/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ
21/5
24/9
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ
1/10
8/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
30/4
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
3/5
18/10
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
30/4
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
3/5
25/10
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
16/6
15/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
22/9
6/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
16/7
17/9
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
25/5
5/10
ΠΕΜΠΤΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
7/5
8/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
7/5
1/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
8/10
8/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
25/5
5/10
ΠΕΜΠΤΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
21/5
1/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
8/10
8/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
28/5
8/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ
21/5
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
7/5
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
24/5
27/9
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
7/5
21/5
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
28/5
24/9
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
1/10
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
7/5
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
3/5
25/10
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
7/5
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ
7/5
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
3/5
25/10
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
7/5
22/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΑΛΜΑ ΜΑΓΙΟΡΚΑ
21/6
26/7
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΑΛΜΑ ΜΑΓΙΟΡΚΑ
21/7
1/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΡΑΗΛ
ΤΕΛ  ΑΒΙΒ
27/5
7/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΣΡΑΗΛ
ΤΕΛ  ΑΒΙΒ
31/5
11/10
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΣΡΑΗΛ
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
3/6
14/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΣΡΑΗΛ
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
7/6
11/10
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΡΩΜΑ- ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
13/7
7/9
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΡΩΜΑ- ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
18/7
5/9
ΤΡΙΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ
16/7
10/9
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ
19/7
6/9
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
13/7
7/9
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
18/7
5/9
ΤΡΙΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
19/7
6/9
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
31/5
27/9
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
16/6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
23/6
14/7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
26/6
17/7
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
21/7
1/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
24/7
28/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
27/7
31/8
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
29/8
26/9
ΤΡΙΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΜΠΑΡΙ
26/6
17/7
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΜΠΑΡΙ
24/7
28/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΜΠΑΡΙ
27/7
31/8
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΝΑΠΟΛΙ
2/8
13/9
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΡΩΜΗ
24/6
9/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΤΑΛΙΑ
ΡΩΜΗ
27/6
5/9
ΤΡΙΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΡΩΜΗ
12/9
19/9
ΤΡΙΤΗ
ΙΤΑΛΙΑ
ΡΩΜΗ
16/9
23/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
10/7
28/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
7/7
25/8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
2/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
11/6
15/10
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
22/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
29/5
7/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
14/8
11/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
18/9
25/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
18/6
6/8
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
22/6
10/8
ΠΕΜΠΤΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
15/5
2/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
9/10
9/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
26/6
26/6
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
3/7
7/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ
14/8
14/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ
19/6
19/6
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ
26/6
31/7
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ
7/8
7/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΜΠΕΡΓΚΕΝ
22/5
22/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΜΠΕΡΓΚΕΝ
29/5
25/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΜΠΕΡΓΚΕΝ
2/10
2/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΛΛΑΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
8/7
2/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
15/4
15/4
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
20/4
29/6
ΠΕΜΠΤΗ
ΟΛΛΑΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
22/4
28/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
25/4
3/10
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
6/7
24/8
ΠΕΜΠΤΗ
ΟΛΛΑΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
31/8
28/9
ΠΕΜΠΤΗ
ΟΛΛΑΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
10/10
24/10
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
17/5
5/7
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
25/4
4/7
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
11/7
22/8
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
29/8
26/9
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
3/10
3/10
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
8/4
15/4
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
22/4
6/5
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
13/5
1/7
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
8/7
26/8
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
2/9
30/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
22/4
1/7
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
2/9
30/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
7/10
7/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
29/4
6/5
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
13/5
7/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
25/4
16/5
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
23/5
27/6
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
4/7
22/8
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
29/8
26/9
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
3/10
3/10
ΤΡΙΤΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
25/4
27/6
ΤΡΙΤΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
21/9
29/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
2/6
2/6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
9/6
22/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ
29/9
29/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
1/6
28/9
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
2/6
13/10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΠΟΡΤΟ)
6/6
ΤΡΙΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΠΟΡΤΟ)
13/6
26/9
ΤΡΙΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
10/6
23/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
5/6
9/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
15/6
28/9
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
25/6
10/9
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
4/6
9/7
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
16/7
27/8
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
15/5
9/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
13/5
13/5
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
20/5
30/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
7/10
7/10
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
13/6
13/6
ΤΡΙΤΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
20/6
1/8
ΤΡΙΤΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
8/8
15/8
ΤΡΙΤΗ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
15/5
15/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
22/5
2/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
9/10
9/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
19/6
19/6
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
26/6
31/7
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
7/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
15/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
22/5
20/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
9/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΜΑΛΜΟ
19/6
14/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
20/5
30/9
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΣΕΧΙΑ
ΠΡΑΓΑ
1/6
28/9
ΠΕΜΠΤΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΠΡΑΓΑ
2/6
29/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΠΡΑΓΑ
5/6
25/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΠΡΑΓΑ
6/6
26/9
ΤΡΙΤΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΠΡΑΓΑ
7/6
4/10
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
9/6
9/6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
19/6
19/6
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
30/6
30/6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
10/7
10/7
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
21/7
21/7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
31/7
31/7
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
11/8
11/8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
21/8
21/8
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
1/9
1/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
11/9
11/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΜΠΡΝΟ
22/9
22/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΛΣΙΝΚΙ
6/5
30/9
Σάββατο
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΛΣΙΝΚΙ
8/5
2/10
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΛΣΙΝΚΙ
8/5
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΛΣΙΝΚΙ
15/5
18/9
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΛΣΙΝΚΙ
25/9
ΔΕΥΤΕΡΑ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης : “Τώρα είναι η ευκαιρία να επενδύσουμε σε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας με καταλύτη την τεχνολογία”

18/06/2021, 6:03 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο K. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης της TeamViewer στα Γιάννενα

18/06/2021, 4:26 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ : Στο νέο Εμβολιαστικό Κέντρο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης

18/06/2021, 12:06 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ : Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τη Γενική  Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου

18/06/2021, 11:17 πμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στα Γιάννενα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

18/06/2021, 9:04 πμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Στα Γιάννενα αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

17/06/2021, 8:32 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites