Ο Απολογισμός του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας και Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Στράτου Ιωάννου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 2016
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


Ο απολογισμός πεπραγμένων του αντιπεριφερειάρχη κου Στράτου Ιωάννου για το έτος 2016 σε όλους τους τομείς πλην του τουρισμού έχει ως εξής:


Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 1. Πιστοποίηση αλιευμάτων: «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου» (Παραλαβή 2ου παραδοτέου)
 2. Ενημέρωση υδατοκαλλιεργητών για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών
 3. Αδειοδοτήσεις σε κτηνοτρόφους
 4. Επέκταση αγροτικών δικτύων άδρευσης
 5. Εξηλεκτρισμός γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 6. Συνεχής επαφή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας – Επαναλαμβανόμενες συσκέψεις
 7. Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων
 8. Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων και αποστραγγιστικών τάφρων
 9. Ενημερώσεις αγροτών για αγροπεριβαλλοντικά θέματα
 10. Ενημερώσεις αγροτών για τις νέες δράσεις γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων
 11. Τακτικές δειγματοληψίες Αρδευτικών Υδάτων
 12. Εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας 2016
 13. Έλεγχοι Επιχειρήσεων Ζωοτροφών
 14. Έλεγχοι γεωργικών φαρμάκων


Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
 1. «Διαμόρφωση Ρέματος Καρυδά Δήμου Πρέβεζας» με προϋπολογισμό 953.250,00€.
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα διευθετηθεί μόνιμα ένα σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό τη υπερχείλισης του Καρυδά και των επιπτώσεων που προκαλεί σχεδόν σε κάθε χειμερινή περίοδο.  Προβλέπονται έργα κατά μήκος της διπλής κοίτης του Καρυδά, συνολικού μήκους 7 χιλιομέτρων περίπου και θα περιλαμβάνουν πλήθος παρεμβάσεων, όπως καθαρισμούς της κοίτης, διαμόρφωση διατομής τραπεζοειδούς μορφής, έργα προστασίας της κοίτης με κατασκευή συρματοκιβωτίων, τεχνικά έργα στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης, κατασκευή τεχνικού εξόδου στη θάλασσα, αντικατάσταση υπαρχόντων σωληνωτών οχετών με ορθογωνικούς, κ.α.
Επειδή ξεκίνησε η καινούρια προγραμματική περίοδος αναμένεται η χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ προκείμενου να προχωρήσει η υλοποίησή του.
 1. Ενέργειες για τη νομιμοποίηση όλων των αλιευτικών καταφυγίων Π.Ε. Πρέβεζας και μελέτες εκσυγχρονισμού τους για ένταξη τους στο ΕΣΠΑ
Συγκεκριμένα αφορά τα αλιευτικά καταφύγια Βάλτου, Κερέτζας, Λυγιάς και Μύτικα. Έχουν υποβληθεί οι φάκελοι για την νομιμοποίηση τους και περιμένουμε κάποιες ακόμη γνωμοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα για το αλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασίας νομιμοποίησης, έχει συνταχθεί και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έχει αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έχει γνωμοδοτήσει και την έχει αποστείλει στην ΕΣΑΛ για γνωμοδότηση, ενώ για το αλιευτικό καταφύγιο του Βάλτου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασίας νομιμοποίησης, έχει συνταχθεί ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) και έχει αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έχει γνωμοδοτήσει και το έχει αποστείλει στην ΕΣΑΛ και στις Ενάλιες Αρχαιότητες για γνωμοδότηση. Για το αλιευτικό καταφύγιο της Λυγιάς συντάχθηκε το τεύχος χωροθέτησης και απεστάλει στο Υπουργείο για έγκριση. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο εγκρίθηκε καταρχάς η χωροθέτηση. Τέλος για τα αλιευτικά Κερέτζας, Αμμουδιάς και Καστροσυκιάς εκκρεμούν οι οριστικές μελέτες.
 1. Μελέτη από Κόμβο Παραμυθιάς επί της Εγνατίας μέχρι το Μεσσοπόταμο για τη σύνδεση της Εγνατίας με την περιοχή Φαναρίου
Σε εξέλιξη.
 1. Μελέτη οδικού άξονα Πρέβεζας – Γέφυρα Καλογήρου Καμπή
Η μελέτη είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2017. Παρόλο που το έργο δεν είναι στην αρμοδιότητά της Περιφέρειας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ 25.000.000€ για την υλοποίησή του. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα της μελέτης πιθανόν το κόστος να εκτιναχθεί στα 40-45.000.000€. Για το λόγο αυτό έχει πραγματοποιηθεί ήδη επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς ώστε να συνδράμει το ελληνικό κράτος στην υλοποίησή του.
 1. Δρόμος από Πάργα έως Μεσσοπόταμο και κόμβος Λούτσας
Το έργο είναι ώριμο και γίνονται ενέργειες για ένταξη της κατασκευής του. Έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις για την εύρεση χρηματοδότησης, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί.  
 1. Κατασκευή Άκτιο – Αμβρακία
Έχει σταματήσει η εκτέλεση του έργου. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν και το Υπουργείο πρέπει να δώσει λύση ώστε το έργο να συνεχιστεί διότι είναι ζωτικής σημασίας. Για το λόγο αυτό έχουν πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες επαφές και η υπόσχεση που έχουμε ότι μέσα στο 2017 θα βγει καινούρια εργολαβία. Ελπίζουμε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις.
 1. Είσοδος της Πρέβεζας
Έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες και υπάρχει έγκριση από το ΚΑΣ. Θα αποσταλούν οι κτηματολογικοί πίνακες για τυχόν ενστάσεις, θα γίνει κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, θα σταλούν στο δικαστήριο για προσωρινή τιμή μονάδας, θα βγει η απόφαση και στη συνέχεια θα κατατεθούν τα χρήματα και θα δημοπρατηθούν τα έργα.
 1. Μελέτες οριοθετήσεων ρεμάτων*
 2. Μελέτες γεωτεχνικές*
 3. Μελέτες οδοποιίας*
 4. Μεγάλος αριθμός Αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων*
 5. Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων*
 6. Αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις κατά τις χειμερινές περιόδους.**
 7. Διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ αγροτικών περιοχών*
 8. Συντηρήσεις – Τεχνικά Έργα σε Δημοτικά Διαμερίσματα της Π.Ε.
  Πρέβεζας*
 9. Ασφαλτοστρώσεις – Κατασκευή Τεχνικών και συντηρήσεις Τεχνικών σε οδικά τμήματα της Π.Ε Πρέβεζας *
 10. Συντήρηση και χαλικόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. *∗
 11. Συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεις διαγραμμίσεις επαρχιακού και εθνικού δικτύου* 
 12. Αποκαταστάσεις ζημιών επαρχιακών οδών από κατολισθήσεις*
 13. Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων, ρεμάτων, τάφρων και χαντακιών σε κατοικημένες  και μη περιοχές για την αποφυγή πλημμυρών. *
 14. Αντιπλημμυρικές εργασίες στα δύο μεγάλα ποτάμια της περιοχής ποταμό Αχέροντα και ποταμό Λούρο. *
 15. Αποκατάσταση βατότητας στο Επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις κατά την διάρκεια του χειμώνα. *
 16. Διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ οικισμών. *
 17. Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. *


Γ. ΥΓΕΙΑ
 1. Παρέμβαση για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών υγείας
→Πραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πρέβεζας.
→Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους Δ/ντες των Κέντρων Υγείας.
Πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.
 1. Υγειονομικοί Έλεγχοι στα σχολεία
Πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τα κυλικεία των σχολείων, όπου ελέγχεται η  τήρηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας και επίσης γίνεται ενημέρωση των υπευθύνων για την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, έγιναν έλεγχοι στην ύδρευση, με την πραγματοποίηση δειγματοληψιών για τον έλεγχο του πόσιμου νερού, έλεγχοι των αποχετεύσεων, των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των κοινόχρηστων σχολικών χώρων.
 1. Ανάληψη πρωτοβουλίας για τα αδέσποτα της πόλης
Μέτρα για την πρόληψη της Λύσσας. Ευαισθητοποίηση πολιτών. Μέριμνα για τα αδέσποτα της πόλης σε συνεργασία με το Δήμο και το ΕΚΠΑΖ Πρέβεζας.
 1. Εκπόνηση – Διαχείριση Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών
Ενέργειες οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού, παροχή στοιχείων και διαρκής αξιολόγηση από/ σε ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείο υγείας, παρακολούθηση διεθνών και εθνικών επιστημονικών δεδομένων , επιδημιολογικών, εντομολογικών κ.τ.ο.
 1. Υγειονομική διερεύνηση – παρακολούθηση συνθηκών υγιεινής στον καταυλισμό φιλοξενίας προσφύγων- σύνταξη εκθέσεων – λήψη μέτρων


Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 1. Αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρώην παιδόπολης Ζηρού
Μετά την ολοκλήρωση των ήπιων παρεμβάσεων στο ευαίσθητο οικοσύστημα για την αποκατάσταση των υφιστάμενων κτιρίων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την απομάκρυνση του αμιάντου, με στόχο την ανάδειξη της περιοχής, έληξε η σύμβαση παραχώρησης στην Π.Ε Πρέβεζας και τώρα στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα του δήμου Ζηρού να περιέλθει σε αυτόν η πρώην παιδόπολη προκειμένου να αξιοποιηθεί και να παραμείνει ένας ζωντανός χώρος. Εδώ και δυο χρόνια αυτό δεν έχει επιτευχθεί, αλλά συνεχίζονται οι ενέργειες ώστε να παραχωρηθεί άμεσα.
 1. Μελέτη  για την οριοθέτηση της όχθης του Αχέροντα
Βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη για τη διευθέτηση του ποταμού, όπου αυτή απαιτείται, για την περιοχή από τα Στενά Αχέροντα μέχρι την γέφυρα Γλυκής και για μήκος 2km. Σε εξέλιξη.
 1. Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχει γίνει ΦΕΚ, έχει συνταχθεί το Κτηματολόγιο και γίνεται προσπάθεια για την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 1. Οριοθετήσεις και συστηματικοί καθαρισμοί ρεμάτων
Πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις ανθρώπινων παρεμβάσεων, (πχ από ρίψεις μπαζών) και έγιναν τακτικοί έλεγχοι για αποτροπή περιβαλλοντικών παραβάσεων.
 1. «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό»
Συνεχίσθηκε η εκτέλεση του προγράμματος «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου με 49  δειγματοληψίες νερού. Υπογράφτηκε και νέα σύμβαση για την παρακολούθηση, για την περίοδο 2016-2017.
 1. Ενεργοποίηση φορέων, συλλόγων, με δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως καθαρισμός παραλιών, συλλογή απορριμμάτων, κα.
 2. Συνεχείς έλεγχοι σε επιχειρήσεις για την τήρηση της νομιμότητας και διαπίστωση τυχόν περιβαλλοντικών παραβάσεων (σφαγεία, ελαιοτριβεία, κτηνοτροφικές μονάδες, ξενοδοχεία, κ.α.).
 3. Συνεχείς έλεγχοι για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αλλά και δειγματοληψίες για την καθαρότητα των θαλασσίων υδάτων και του πόσιμου νερού.
 4. Διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων: Συσκέψεις με ελαιοτριβείς, πρόσκληση ειδικών για την υπόδειξη νέων μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων.

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Υλοποίηση του καινοτόμου πιλοτικού έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία
    Θέατρα της Ηπείρου»
Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, προχωράει πολύ δυναμικά.
Έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ όλα τα αρχαία θέατρα. Υλοποιούνται όλες οι απαιτούμενες μελέτες για την ωρίμανση των έργων ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι για τη συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούνται για τελευταία μελέτη που αφορούσε το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο Crowdfunding για αρχαίο Θέατρο.
Να θυμίσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 39.000.000 ευρώ για τον οποίο θα γίνει ΟΧΕ και συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα.
Σύμφωνα με την πρόταση για παρεμβάσεις στα Μνημεία προβλέπεται ποσό 16, 2 εκ. ευρώ, για βασικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, χώρους στάθμευσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδοποιία –μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου παράκαμψης της Νικόπολης- κ.α.) ποσό 19 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού σε άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες
 1. Ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενιαιοποίησης του αρχαιολογικού πάρκου: Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη του δρόμου «Είσοδος Πρέβεζας με παράκαμψη της Αρχαίας Νικόπολης στα όρια της Βιομηχανικής ζώνης».
 2. Συνδιοργάνωση – Υποστήριξη Πολιτιστικών εκδηλώσεων
Το 2016 πραγματοποιήθηκε συνδιοργάνωση τριών μεγάλων φεστιβάλ με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό: το 14ο Preveza Jazz Festival, το 34ο το Χορωδιακό Φεστιβάλ και το 16ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, τρεις μεγάλες διοργανώσεις που αποτελούν θεσμό για την περιοχή μας και τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.  
Επιπλέον η ΠΕ Πρέβεζας συμμετείχε και υποστήριξε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις δραστήριων συλλόγων της περιφερειακής ενότητάς μας με μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό.
 


ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 1. Σχεδιασμός – παρακολούθηση-εφαρμογή όλων των  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Π. Ε. Πρέβεζας αλλά και εκείνων που  χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους
Κατά τη διάρκεια του 2016 έγινε προγραμματισμός, σχεδιασμός καθώς και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο) και τα οποία εντάχθηκαν σε διάφορα  προγράμματα ( Κ.Α.Π.,   Σ.Α.Ε.Π. 030, Σ.Α. Ε. Π. 530 κ.λπ. ). Παράλληλα υπήρχε και υφίσταται συνεχής συνεργασία τόσο με τους εμπλεκόμενους φορείς, όσον και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου πάνω σε θέματα κατάρτισης και τροποποίησης των προγραμμάτων αλλά και της πορείας υλοποίησης των έργων γενικότερα.
Επίσης, εντός του 2016 έγινε προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός  των νέων δράσεων και προτάσεων, στο πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020  των διασυνοριακών προγραμμάτων Ελλάδα – Ιταλία  και Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, προκειμένου να υποβληθούν έγκαιρα για έγκριση και χρηματοδότηση στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές.
Πιο συγκεκριμένα έγινε επεξεργασία άνω των 10 προτάσεων και τελικά συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου εισηγήσεις, για έγκριση υποβολής αιτήσεων, για έξι (6) έργα  στα ανωτέρω διασυνοριακά προγράμματα. Τελικά η Π.Ε. Πρέβεζας συμμετείχε με τρείς αιτήσεις  ένταξης έργων στο πρόγραμμα Ελλάδα -Αλβανία και μιας αίτησης στο πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία.
Τέλος, υπήρξε ουσιαστική  συμμετοχή με μια σειρά ενεργειών και δράσεων, που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, στον σχεδιασμό και την ωρίμανση του νέου προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα στο οποίο συνεργάζονται επτά (7 ) φορείς.
 1. Προγράμματα απασχόλησης για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας.
Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται Προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, ΚΕΚ, κ.α.)
 1. Έργο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών Π.Ε. Πρέβεζας» στο πλαίσιο του Προγράμματος Leader. Έχει γίνει η διακήρυξη και υπάρχει ανάδοχος.


 1. Ωρίμανση – Υλοποίηση των έργων και δράσεων που εντάχθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αμβρακικού (ΑΝΑΣΑ)
Στα πλαίσια αξιοποίησης του ανωτέρω προγράμματος ελήφθη μέριμνα για την  υλοποίηση, παρακολούθηση  και ωρίμανση των ενταγμένων έργων.
Πιο συγκεκριμένα ξεκίνησε με ευθύνη και επίβλεψη της υπηρεσίας η υλοποίηση από το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου του έργου «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο. ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου».
Στο πλαίσιο αξιοποίησης του ανωτέρω προγράμματος συνεχίστηκε η μέριμνα για την  υλοποίηση, παρακολούθηση  και ωρίμανση των ενταγμένων έργων.
Πιο συγκεκριμένα συνεχίστηκε η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π. Ο. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου».


Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
 1. Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 2. Ενίσχυση του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ενισχύθηκε το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας από την Περιφέρεια Ηπείρου με φάρμακα.
 1. Διευκόλυνση και καθημερινή επίλυση προβλημάτων πολιτών
 2. Στήριξη του εθελοντισμού στην Π.Ε. Πρέβεζας και ενεργοποίηση των εθελοντικών φορέων και οργανώσεων.
 3. Κήρυξη των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου του Δήμου Πρέβεζας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Η ως άνω κήρυξη είναι αποτέλεσμα συνεπούς και επίμονης επιδίωξης του στόχου για την αποκατάσταση των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο 2016.  

Η. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
 1. Συνεργασίες με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και παραχώρηση του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα στην ΠΕ Πρέβεζας
Στις 12 Δεκεμβρίου 2016 υπογράφηκε το οριστικό συμβόλαιο σύστασης δικαιώματος επιφανείας,  με δικαίωμα αυτοσύμβασης, επί του Κάστρου Αγ. Ανδρέα μεταξύ του ΤΕΘΑ και της  Περιφέρειας  Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας.
Ένα πάγιο αίτημα των πολιτών της Πρέβεζας, κάτι που ζητούσαν παραπάνω από 30 χρόνια πραγματοποπιήθηκε. Στο χώρο αυτό, που μέχρι σήμερα ήταν χώρος παραβατικότητας και αντίκριζε κανείς εικόνες εγκατάλειψης και ντροπής, πρόκειται να δημιουργηθεί ένα πραγματικό στολίδι για την Πρέβεζα, μία περιοχή πρασίνου και πολιτισμού που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθημερινότητά τους και θα αλλάξει την εικόνα της πόλης στους επισκέπτες πολύ σύντομα.
Άμεσα θα ξεκινήσουν οι ενέργειες ανάπλασης του χώρου, με βασικό στόχο την δημιουργία Διοικητηρίου, χώρων πολιτισμού και πρασίνου και την απόδοση του χώρου αυτού στους κατοίκους της πόλης.
 1. Συναντήσεις και συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, το Σωματείο «Διάζωμα» και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων για το καινοτόμο – πιλοτικό πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».
 2. Συναντήσεις με την Υπουργό τουρισμό και υπηρεσιακούς παράγοντες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.  
 3. Συναντήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού για το θέμα της πολιτιστικής διαδρομής αρχαίων θεάτρων Ηπείρου και άλλα θέματα αρμοδιότητας του.
 4. Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για τις δομές υγείας του Ν. Πρέβεζας και άλλα θέματα αρμοδιότητάς του.
 5. Συσκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πρέβεζας
 6. Συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου για την Πολιτική Προστασία στην Π.Ε. Πρέβεζας με θέμα την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για τα πλημμυρικά φαινόμενα και  την πρόληψη και αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών.
 7. Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα αρμοδιότητάς του.
 8. Συνάντηση με Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για θέματα που απασχολούν την περιοχή και αφορούν οδικά έργα.
 9. Συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας
 10. Συναντήσεις με τη Διαχειριστική Αρχή για θέματα έργων του ΕΣΠΑ.
 11. Υποστήριξη των Δήμων για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή φακέλων για τη  χορήγηση Γαλάζιων Σημαιών στην παραλιακή ζώνη του νομού Πρέβεζας για το 2016.
 12. Σύσκεψη για προβλήματα διακίνησης αλιευμάτων
 13. Συσκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση των δομών υγείας στο Ν. Πρέβεζας


Θ. ΑΛΛΑ

 1. Παρακολούθηση της πορείας όλων των μελετών, έργων και Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας.
 2. Διαρκής έλεγχος για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, όσο και για την εμπρόθεσμη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων
 3. Προσωπικές επαφές με τους πολίτες της ΠΕ Πρέβεζας, αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και διευκόλυνση τους στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.
 4. Στήριξη των πολιτών για εύρεση εργασίας
 5. Ημερίδες/εκδηλώσεις


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Μπάρκας: Η Κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη Μόρια

09/09/2020, 12:06 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμφισβητεί την αύξηση των ΜΕΘ ο Παύλος Πολάκης

09/09/2020, 11:03 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντώνης Μπεζάς νέος Πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου

27/05/2020, 4:27 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη Είδηση: 18 νέα κρούσματα του κορωνοϊού

12/03/2020, 6:13 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού στην Κω!

11/03/2020, 11:56 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορωνοϊός: Όγδοο κρούσμα στην Ελλάδα.

04/03/2020, 11:13 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites