Πέμπτη, 01/10/2020

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2017

Κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Ηπείρου για το 2017. Τα έσοδά του προϋπολογίστηκαν σε 94,886 εκ.
ευρώ και τα έξοδά του σε 105, 23 εκ. ευρώ με τη διαφορά να καλύπτεται από το
εκτιμώμενο ταμειακό υπόλοιπο του 2016. Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης
κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρθηκε στην περικοπή κατά 67% των αναπτυξιακών
πόρων των Περιφερειών, αλλά και στην ανάγκη που υπάρχει, ώστε οι Περιφέρειες
να κρατήσουν τον τόπο στις δύσκολες καταστάσεις που διερχόμαστε, ζητώντας
από όλους να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό. Έκανε εκτενή αναφορά σε
παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Ηπείρου σε ζητήματα
αγροτικής ανάπτυξης (και ιδιαίτερα  για τη στήριξη της λειτουργίας των ΤΟΕΒ-
ΓΟΕΒ), για τον τομέα της Υγείας, για  την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων,
για τη συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς, για την υλοποίηση των
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α..   Υπογράμμισε ότι είναι περισσότερα   αυτά στα
οποία συμφωνούν οι παρατάξεις, από ότι σε εκείνα που διαφωνούν, τονίζοντας
ότι για να βγούμε από την κρίση «πρέπει να γίνουμε παραγωγική χώρα».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
789.350,00
797.243,50
805.215,94
0100
Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό  προυπολογισμό
561.000,00
566.610,00
572.276,10
0200
Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού
0,00
0,00
0,00
0300
Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό
228.350,00
230.633,50
232.939,84
1000
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ  Ν.Π.Δ.Δ
36.648.320,53
37.014.803,74
37.384.951,77
1200
Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα
36.648.320,53
37.014.803,74
37.384.951,77
3000
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
58.694,00
59.280,94
59.873,75
3100
Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών
0,00
0,00
0,00
3200
Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών
6.200,00
6.262,00
6.324,62
3300
Έσοδα από πώληση αγαθών
1.000,00
1.010,00
1.020,10
3500
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις
51.494,00
52.008,94
52.529,03
4000
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
137.327,00
138.700,27
140.087,27
4200
Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα
137.327,00
138.700,27
140.087,27
5000
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
35.298,00
35.650,98
36.007,49
5200
Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
300,00
303,00
306,03
5500
Επιστροφές Χρημάτων
3.000,00
3.030,00
3.060,30
5600
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις
31.998,00
32.317,98
32.641,16
6000
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
15.995,00
16.154,95
16.316,50
6600
Λοιπά  έσοδα
15.995,00
16.154,95
16.316,50
9000
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
57.201.400,00
57.773.414,00
58.351.148,14
9400
Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις
57.201.400,00
57.773.414,00
58.351.148,14
9500
Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών
0,00
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
94.886.384,53
95.835.248,38
96.793.600,86
Τ100
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
10.344.440,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
105.230.824,53
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
33.865.215,83
34.203.867,99
34.545.906,67
0200
Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων
19.610.226,83
19.806.329,10
20.004.392,39
0300
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών
78.104,00
78.885,04
79.673,89
0500
Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων
813.301,09
821.434,10
829.648,44
0600
Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών
120.000,00
121.200,00
122.412,00
0700
Πληρωμές για μετακίνησεις
1.048.031,38
1.058.511,69
1.069.096,81
0800
Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
12.187.552,53
12.309.428,06
12.432.522,34
0900
Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
8.000,00
8.080,00
8.160,80
1000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.524.077,00
1.539.317,77
1.554.710,95
1100
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ
207.900,00
209.979,00
212.078,79
1200
Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας
286.677,00
289.543,77
292.439,21
1300
Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
156.000,00
157.560,00
159.135,60
1400
Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.
21.500,00
21.715,00
21.932,15
1500
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
638.500,00
644.885,00
651.333,85
1600
Διάφορες προμήθειες
82.500,00
83.325,00
84.158,25
1700
Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
131.000,00
132.310,00
133.633,10
2000
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ
2.765.209,00
2.792.861,09
2.820.789,70
2200
Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
22.000,00
22.220,00
22.442,20
2300
Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)
18.150,00
18.331,50
18.514,82
2500
Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
399.905,00
403.904,05
407.943,09
2700
Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις
2.325.154,00
2.348.405,54
2.371.889,60
3000
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
7.000,00
7.070,00
7.140,70
3100
Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται
7.000,00
7.070,00
7.140,70
5000
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
834.069,43
842.410,12
850.834,23
5100
Διαφορες σύνθετες δαπάνες
389.760,00
393.657,60
397.594,18
5200
Διάφορες σύνθετες δαπάνες
135.988,00
137.347,88
138.721,36
5300
Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
308.321,43
311.404,64
314.518,69
6000
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
200.000,00
202.000,00
204.020,00
6100
Τόκοι – χρεολύσια δανείων
200.000,00
202.000,00
204.020,00
7000
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.
0,00
0,00
0,00
7300
Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών
0,00
0,00
0,00
9000
ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
66.035.253,27
66.695.605,80
67.362.561,86
9400
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
61.197.638,95
61.809.615,34
62.427.711,49
9500
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών
65.122,79
65.774,02
66.431,76
9700
Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.
4.682.491,53
4.729.316,45
4.776.609,61
9800
Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.
90.000,00
90.900,00
91.809,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
105.230.824,53
106.283.132,78
107.345.964,10
Ιωάννινα 16/11/2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ