Κυριακή, 27/09/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για τον προϋπολογισμό του 2017 στην υγεία

Σύλλογος Εργαζομένων                          Γ.Ν.Πρέβεζας
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η                                                                                                                    για τον προϋπολογισμό του 2017 στην υγεία
Σάββατο 10-12-2016 ψηφίστηκε από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άλλος ένας προϋπολογισμός που και στο χώρο της υγείας είναι βαθιά αντιλαϊκός. Διότι υπηρετεί ένα υγειονομικό σύστημα με ταξική διάθρωση. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2017 για την υγεία τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι ίδιοι οι ασθενείς  δεν λογίζονται ως άνθρωποι με ανάγκες, αλλά ως κόστος που οφείλει να είναι όσο γίνεται πιο συμπιεσμένο. Ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός που εδραιώνει την σημερινή, καταθλιπτική, κατάσταση στον χώρο της υγείας.
Η διατήρηση ορισμένων κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία  στα περσινά επίπεδα, ενώ δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από την διατήρηση της ήδη οξυμένης κατάστασης, χρησιμοποιείται προκειμένου η κυβέρνηση να πείσει ότι αυτό δήθεν σηματοδοτεί αντιστροφή της. Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα κονδύλια στα οποία δεν υπάρχει μείωση, αλλά διατήρηση στα ίδια περσινά χαμηλά επίπεδα, έρχονται να προστεθούν συσωρευτικά και επιδρούν πολλαπλασιαστικά στην επιδείνωση των ήδη άσχημων όρων, ιατρικής, νοσηλευτικής και φαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων.
Υπενθυμίζουμε ότι οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία έχουν σημαντικά συμπιεστεί από 23 δισ. ευρώ το 2009 σε 8,4 δισ. ευρώ το 2015, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 4,3% του ΑΕΠ, ποσοστό που είναι κάτω από «το όριο ασφαλείας ενός συστήματος υγείας», το οποίο υπολογίζεται στο 6% του ΑΕΠ και κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο (7% του ΑΕΠ).
Πιο αναλυτικά στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπονται:
Για τον ΕΟΠΥΥ
Η κρατική επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ είναι μειωμένη κατά 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 38% σε σχέση με το 2016. Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ προέρχεται από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για την υγειονομική περίθαλψη, στις κύριες συντάξεις (από 4% σε 6%) και την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών 6% στις επικουρικές, έτσι όπως θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4334/2015. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αντιπροσωπεύουν το 82,3% των εσόδων του ΕΟΠΥΥ (πέρυσι ήταν 79,2%), ενώ οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό μόλις το 6,2% των εσόδων (πέρυσι ήταν 9,4%).
Αναφέρεται, επίσης, ότι υλοποιούνται και μια σειρά άλλες δράσεις, που αποσκοπούν στην περιστολή των δαπανών τόσο στη φαρμακευτική δαπάνη όσο και στις λοιπές παροχές ασθένειας. Αυτή όμως η περιστολή αφορά τις δαπάνες του κράτους  και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, ενώ των λαϊκών στρωμάτων αυξάνονται συνεχώς. Από τα παραπάνω διαφαίνεται με σαφέστατο τρόπο πως η κυβέρνηση επιδιώκει κυριολεκτικά να μεταθέσει τις δαπάνες για τις δομές υγείας  σε εργαζόμενους και συνταξιούχους.
Φαρμακευτική δαπάνη
Έτος
Φαρμακευτική δαπάνη
Μέση συμμετοχή ασφαλισμένων
2009
5,2 δις. ευρώ
9%
2015
1,9 δις. ευρώ
30%
2017
2,25 δις. ευρώ
Δηλαδή, κράτος και ασφαλιστικά ταμεία πλήρωσαν κατά 57,7% λιγότερα, ενώ οι ασφαλισμένοι πλήρωσαν ως συμμετοχή κατά 43,1% περισσότερα και όχι για όλα τα φάρμακα, αλλά μόνο γι’ αυτά που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ παραπάνω αν ληφθεί υπόψη ο αυξανόμενος αριθμός των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων και των φαρμάκων της «αρνητικής λίστας», τα οποία δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και πληρώνονται εξολοκλήρου από τους ασθενείς.
Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής για τη μείωση του λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστους», που στοχεύει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων, με εργαζόμενους που θα «στοιχίζουν» ακόμα πιο φθηνά σε κράτος κι επιχειρηματίες. Η κυβέρνηση, μάλιστα, χρησιμοποιεί τα ίδια επιχειρήματα και τα ίδια «εργαλεία» με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, προκειμένου να συσκοτίσει την πολιτική της, που και σε αυτόν τον τομέα αποτελεί υλοποίηση των κατευθύνσεων της ΕΕ. Το γεγονός ότι αυτές οι κατευθύνσεις αναδεικνύονται στον κρατικό προϋπολογισμό ως πολιτική της κυβέρνησης και για το επόμενο διάστημα, σημαίνει παραπέρα επιδείνωση των παροχών προς το λαό με νέες περικοπές. Γι’ αυτό προβάλλεται η επέκταση της εφαρμογής των λεγόμενων θεραπευτικών, διαγνωστικών και φαρμακευτικών «πρωτοκόλλων», τα οποία αποτελούν τα εργαλεία επιβολής και ελέγχου αυτών των περικοπών.
Την ίδια στιγμή, αυξάνει και ο αριθμός αυτών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και στερούνται τα απαραίτητα για την υγεία και τη ζωή τους φάρμακα. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο οξυμένο για τους χρόνιους ασθενείς και τους πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες. Είναι ενδεικτικό ότι οι ασθενείς που αναγκάστηκαν να κόψουν τα φάρμακά τους – για την υψηλή χοληστερόλη – αυξήθηκαν από 13% (το 2014) σε 16,5% (το 2015) λόγω του υψηλού κόστους συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη (σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας1).
Από αυτήν την άποψη, οι ανακοινώσεις για αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ!!!, είναι χοντρό ψέμα, γιατί προέρχεται, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό, από τη λεηλασία, τις αυξημένες πληρωμές των ίδιων των εργαζομένων, είναι ο νέος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ, προβλέπει με νέες περικοπές που προστίθενται σε όσες έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια.
Για το ΠΕΔΥ
                                         Προϋπολογισμός ΠΕΔΥ
Έτος                                            Μονάδες ΠΕΔΥ                Δαπάνες προσωπικού
2016
129 εκατ. ευρώ
48 εκατ. ευρώ
2017
122 εκατ. ευρώ
42 εκατ. ευρώ
Την ίδια στιγμή, τα ίδια έσοδα των μονάδων ΠΕΔΥ (δηλαδή οι απευθείας πληρωμές των ασθενών) είναι αυξημένα κατά 1 εκατομμύρια ευρώ, από 20 εκατομμύρια ευρώ το 2016 σε 21 εκατομμύρια ευρώ το 2017.
Από τα παραπάνω σηματοδοτείται τι επιδιώκει η κυβέρνηση με τη λεγόμενη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με τους οικογενειακούς γιατρούς στις γειτονιές που προωθεί. «Ανάπτυξη» των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ με το ελάχιστο δυνατό κρατικό κόστος, που η λειτουργία τους θα εξαρτάται από τα έσοδα που θα έχουν από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις άμεσες πληρωμές των ασθενών.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ανάπτυξης και λειτουργίας των μονάδων ΠΦΥ, ο τομέας της πρόληψης θα συνεχίσει να αποτελεί ατομική υπόθεση, με σοβαρές επιπτώσεις στο λαό και θα εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός.
Για τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Η χρηματοδότηση των κρατικών νοσοκομείων παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με πέρυσι, στα 1.301 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η κρατική επιχορήγηση των νοσοκομείων μειώθηκε το 2015 κατά 22,8% και παραμένει από τότε στα ίδια απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.
Επίσης, η χρηματοδότηση για τις εφημερίες και πρόσθετων παροχών του νοσηλευτικού προσωπικού παραμένει επίσης στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, στα 321 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτή η καθήλωση των κονδυλίων, σηματοδοτεί την εδραίωση του σημερινού, απαράδεκτου καθεστώτος των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό, εξοπλισμό, και αναλώσιμα, καθώς και της εντατικοποίησης της εργασίας των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας.
Η κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες, επιταχύνει τους ρυθμούς εφαρμογής των μέτρων προκειμένου τα δημόσια νοσοκομεία να προσαρμοστούν πλήρως στην εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών τους και στους κανόνες της επιχειρηματικής δράσης.
Στη βάση αυτή και προκειμένου να μειώσουν το κόστος της λειτουργίας τους, μειώνεται το προσωπικό, επεκτείνεται το καθεστώς της κινητικότητας των εργαζομένων από μονάδα σε μονάδα για να καλυφθούν απλά τρύπες, παραμένουν κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, χειρουργείων, ελλείψεις σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αντιδραστήρια, με αποτέλεσμα ένα μέρος των ασθενών να εξαναγκάζεται να ξαναπληρώνει μεγάλα ποσά στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να «βρει την υγειά του» ή να παραμένει στις πολύμηνες λίστες αναμονής, με κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας του, ακόμα και της ζωής του.
Η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι «πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια» έγιναν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μόνο το 2015 αποχώρησαν 2.750 άτομα και προσλήφθηκαν 593 μόνιμοι υπάλληλοι. Παρουσιάζει κάθε λίγο και λιγάκι τις «προσλήψεις» αριθμού επικουρικών γιατρών, νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων, ως εργαζομένων που προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες. Κάνει το μαύρο άσπρο, διότι αυτό το προσωπικό δεν προστίθεται, αλλά είτε αντικαθιστά ένα μικρό μέρος του μόνιμου προσωπικού που συνταξιοδοτείται, είτε κυρίως αντικαθιστά τους επικουρικούς που απολύονται σε ένα ή δυο χρόνια. Έτσι συνεχώς επιδεινώνεται η άθλια κατάσταση της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων Υγείας με προσωπικό που δεν κοστίζει στο κράτος, αφού πληρώνεται από τα έσοδα των μονάδων Υγείας, δηλαδή από δαπάνες κυρίως των ασφαλιστικών ταμείων και απευθείας πληρωμές των ασθενών και με μειωμένα δικαιώματα.
Η κυβέρνηση, με τα μέτρα για τους ανασφάλιστους στον κλάδο υγείας, επιδιώκει να εξαπατήσει το λαό για το δήθεν «ταξικό πρόσημο υπέρ του λαού», όπως ισχυρίζεται. Πήρε το μέτρο για την κάλυψη των ανασφαλίστων χωρίς να δώσει ούτε ευρώ επιπλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό και ανέθεσε στα υποχρηματοδοτούμενα δημόσια νοσοκομεία, και τον ΕΟΠΥΥ να βγάλουν «το φίδι απ’ την τρύπα».
Γ. Ν. ΠΕΒΕΖΑΣ
Η ίδια εικόνα κατ’ αντιστοιχία επικρατεί και στο Γ.Ν.Πρέβεζας με προϋπολογισμούς σημαντικά συρρικνωμένους τα τελευταία 6 χρόνια. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του 2015 ενώ πρόβλεπε αρχικά έσοδα περίπου 10 εκατομμύρια  ευρώ, στο ταμείο μπήκαν λιγότερα από 5 εκ.ευρώ  εκ των οποίων μεγάλο
μέρος πήγε σε πιστωτές του νοσοκομείου, ενώ τα έσοδα του νοσοκομείου το 2016 ανήλθαν περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
Με τα χρήματα αυτά το νοσοκομείο θα πρέπει να καλύψει πάγιες ανάγκες σε μισθούς, να προμηθευτεί εξοπλισμό, αναλώσιμα και φάρμακα, να συντηρήσει το κτίριο το οποίο  λόγω παλαιότητας έχει σοβαρές φθορές, να αντικατασταθούν πχ τα αλουμίνια, να βαφτεί, να φτιαχτούν τουαλέτες σε κάθε θάλαμο νοσηλείας, να τεθεί εξαερισμός στο χειρουργείο, να προμηθευτεί με εξοπλισμό τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται σταθερή θερμοκρασία τουλάχιστον στις μονάδες κ.α. Θα πρέπει να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες των πασχόντων σε υπηρεσίες και φάρμακα.
Επειδή όμως όλα αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθούν με τέτοιους προϋπολογισμούς, το ΔΣ του Συλλόγου μας, θα επιδιώξει άμεσα συνάντηση με την διοίκηση του νοσοκομείου ώστε να μας ενημερώσει για τον προϋπολογισμό του 2017 καθώς και για τον σχεδιασμό που έχει όσο αναφορά την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, καθώς και την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων.
Ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου πως τον Ιανουάριο του 2017 θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση που η συμμετοχή μας πρέπει να είναι καθολική, έτσι που να πάρουμε συλλογικές αποφάσεις για ειδικά και γενικά ζητήματα και να επιδιώξουμε υλοποίηση των αιτημάτων μας μέσα και από την συλλογική μας δράση.
Πρέβεζα 12 Δεκέμβρη 2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ