Συνεδριάζει η επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
                                                     (Συνεδρίαση 9 Ιουνίου 2016)


Σας καλούμε στις 08 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:


Επικύρωση αποφάσεων 3ου /2016 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
 1. 1η Τροποποίηση, παράταση της από 01-07-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ που αφορά την παράταση υλοποίησης του έργου: «Greece/Albania Energy Tourism- G.A.L.E.T.»,  μέχρι 30-09-2016.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού 205.000,00 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Μελέτη του παραδοσιακού τυριού “Τσαλαφούτι” Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 20.000,00 ( με ΦΠΑ).
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Δ.Σ.Α.) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Θραύση 34.500 τόνων ογκόλιθων με χρήση σφύρας και σπαστήρα εντός του ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου ( Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 59.500,00 € ( με ΦΠΑ).
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Μητρόπολής Ιωαννίνων και για την υλοποίηση του έργου «Επιχορήγηση ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για το έργο: Ολοκλήρωση συντήρησης Ιερού Μητροπολιτικού ναού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.600,00 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και ΤΟΥ Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση του έργου “Ανάδειξη αγοράς Παρακαλάμου”», προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στην Τ.Κ. Βρυσοχωρίυ του Δήμου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 5.000,00 € και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και αντιμετώπισης της υγρασίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καπεσόβου» προϋπολογισμού 76.800,00 € και ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Δωδώνης για την υλοποίηση του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων στην τοπική κοινότητα Θεριακισίου» προϋπολογισμού 6.000,00 € και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού (ΚΚΜΠΑΠ), ΝΠΔΔ και του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου:«Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών» του Δήμου Αρταίων προϋπολογισμού 50.000 € ( με ΦΠΑ) και ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 11. Τροποποίηση, παράταση της από 03-04-2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Πρέβεζας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι. ) Ηπείρου – Επιτροπή Εκπαίδευσης Ερευνών για την υλοποίηση του έργου: «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π. Ο. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου  στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου» συνολικού προϋπολογισμού : 250.000,00 € ( με ΦΠΑ) μέχρι 31-12-2017.
 12. Τροποποίηση της από 24-04-2014 προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου /Π.Ε. Πρέβεζας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι. ) Ηπείρου για την υλοποίηση του εργου: «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ–ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ακρωνύμιο: LABACCRED-TEIEP-01), ως προς την αλλαγή επωνυμίας του προς διαπίστευση εργαστηρίου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού για το έργο «Συντήρηση –επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 25.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 14. .Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12, α/α 6)« Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «POURNIA BTB 4609), πλησίον του οικισμού Πουρνιά, στο Δήμο Κόνιτσας  Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).
 15. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η) που αφορά λατομείο σχιστολιθικών πλακών, θέση «Ζτόκος», της Τ.Κ. Σιστρουνίου, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Αθανάσιος Τσώλης.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 16. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 5 – ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9, α/α 201 ):«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια – βιορευστά, ισχύος 1 ΜW, , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΑΡ.ΤΕΜ. 469» στην Τ.Κ. Βασιλικού του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χαράλαμπος Λέκκας.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 17. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 7- ομάδα 4η, α/α 22- ομάδα 9η, α/α 201):«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από (βιοέλαια ή βιορευστά, ισχύος 0,5 ΜW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Πόγκα –αρ. τεμ. 309β» στην Τ.Κ. Γαρδικίου του Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.» με τον διακριτό τίτλο «BIGPOWER Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 5):«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια ή βιορευστά, ισχύος 0,5 ΜW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΕΜΑΧΙΟ 24- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» στην Τ.Κ. Γκρίκας του Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.» με τον διακριτό τίτλο «BIGPOWER Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 5):«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια ή βιορευστά, ισχύος 0,5 ΜW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΕΜΑΧΙΟ 26- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» στην Τ.Κ. Γκρίκας του Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Γεώργιος Μεγαρχιώτης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για το έργο (υποκατηγορία Α2): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ», της Τ.Κ. Κωστακιών του Δήμου Αρταίων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Γεώργιος Μάγγος του Σπυρίδωνα. εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Άρτα : Η ανακαινισμένη Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης άνοιξε τις πύλες

06/12/2021, 12:30 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος : Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα 

03/12/2021, 11:01 πμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 η προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του ΚΥΕΙΑ του Π.Γ.Ν.Ι.

02/12/2021, 3:44 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος : Με χρηματοδότηση από το Υπ. Ανάπτυξης η απαλλαγή των Δήμων από την μεταφορά υπολείμματος

02/12/2021, 3:26 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Σπύρος Ριζόπουλος: Οι πολιτικές «Black Friday» του κ. Καχριμάνη στερούν από την Ήπειρο όσα αξίζει

02/12/2021, 1:03 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Κοινό των Ηπειρωτών : Φιέστα κυβερνητικών εξαγγελιών μικρής εμβέλειας έργων

02/12/2021, 12:39 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites