Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας για την κινητοποίηση στην 6η ΥΠΕ και την Συνάντηση με την διοίκηση

Σύλλογος Εργαζόμενων Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016, οι εργαζόμενοι του Γ.Ν. υλοποιώντας την απόφαση της γενικής μας συνέλευσης και με βάση και τις κατευθύνσεις της σύσκεψης των σωματείων των Νοσοκομείων Ηπείρου- Λευκάδας -Μεσολογγίου που έγινε στις 23η Μαρτίου 2016 στην Πρέβεζα, προχωρήσαμε σε κινητοποίηση με μαχητική παρέμβασή στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Πάτρα.


Στη συνάντηση με τη Διοίκηση της 6ης ΥΠε, παρευρέθηκαν εκτός από την αντιπροσωπεία των εργαζομένων του Γ.Ν .Πρέβεζας, αντιπροσωπεία των εργαζομένων του Γ. Ν. Μεσολογγίου, εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων των εργαζομένων στο Γ.Ν. Άρτας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Χατζηκώστα”, Γ.Ν. Φιλιατών, καθώς και εκπρόσωποι της Ε.Ε. και του Γ. Σ. της ΠΟΕΔΗΝ. Εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους με τη παρουσία τους εκπρόσωποι του Γενικού Συμβουλίου και Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, και των ΔΣ των σωματείων των εργαζομένων στα Νοσοκομεία της Πάτρας.


Η συνάντηση έγινε με τους υποδιοικητές της 6ης ΥΠε .


Τόσο με το αναλυτικό υπόμνημα που καταθέσαμε όσο και με τη δια ζώσης παρέμβασή μας, προβάλαμε την ανάγκη της άμεσης και επαρκούς στελέχωσης του νοσοκομείου Πρέβεζας με μόνιμο προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, την αναγκαία οικονομική ενίσχυση του Νοσοκομείου από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης του πληθυσμού της περιοχής μας, την ανάγκη για ένα νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και διευρυνόμενες ανάγκες της κοινωνίας, με επανασύσταση όλων των θέσεων, ιδιαίτερα των βοηθητικών υπηρεσιών, που κατάργησε το προηγούμενο του 2012.
Εκφράσαμε τη διαφωνία μας για την πολιτική που μεταφέρει  στην τοπική αυτοδιοίκηση την ευθύνη κάλυψης εκτάκτων αναγκών των μονάδων υγείας και που διευρύνει τη ιδιωτικοποίηση του συστήματος (μοντέλο λειτουργίας του νοσοκομείου Θήρας).
Αναλυτικά:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Επισημάναμε σαν θετικό μεν αλλά ανεπαρκέστατο βήμα την προκήρυξη 3 θέσεων γιατρών επί θητεία (2 παθολόγων και 1 αναισθησιολόγου) για το νοσοκομείο μας. Ζητήσαμε την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης -κρίσης και πρόσληψης ώστε αυτοί οι γιατροί να φτάσουν σύντομα στο νοσοκομείο.
Παράλληλα καταθέσαμε το αίτημα, πέραν αυτών και των ήδη υπηρετούντων, της άμεσης πρόσληψης 1 Aναισθησιολόγου, 1 Μικροβιολόγου, 1 Ορθοπεδικού και 1 Παιδιάτρου, ώστε να μπορέσει το νοσοκομείο να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.
Η διοίκηση της 6 ΥΠε απάντησε ότι θα εξετάσει το αίτημα στα πλαίσια του θεσμού του επικουρικού προσωπικού, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που θα έχει στη λίστα επικουρικών γιατρών για τις συγκεκριμένες ειδικότητες .
Παράλληλα μας ανακοίνωσε την απόφαση για νέα παράταση, μέχρι και τον Ιούνιο 2017, του υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού του Νοσοκομείου, που η ήδη παραταθείσα σύμβασή του έληγε την 30/9/2016.
Επίσης, τονίσαμε στη διοίκηση της 6ης ΥΠε ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί εκτάκτως το νοσοκομείο οικονομικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για την μισθοδοσία των επικουρικών γιατρών αλλά και την κάλυψη και άλλων αναγκών και όχι να ζητείται από το νοσοκομείο κάθε φορά  να τροποποιεί τον προϋπολογισμό του  μπαλώνοντας μια κατάσταση και ανοίγοντας τρύπα αλλού.
Η διοίκηση της 6ης ΥΠε ανέφερε ότι θα δει το θέμα με τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και θα λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε ένα μέρος των χρημάτων που οφείλει ο ΕΟΠΥΥ στα νοσοκομεία να δοθεί και για τη μισθοδοσία των επικουρικών.
Παραθέσαμε με υπόμνημα πίνακα, σχετικά με τις διαχρονικές οφειλές του ΕΟΠΥΥ στο νοσοκομείο (πάνω από 10 εκατομ. ευρώ) και θεωρούμε απίθανο το ενδεχόμενο της όποιας σημαντικής ενίσχυσης του Νοσοκομείου μέσω των οφειλόμενων κονδυλίων.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Το 1/3 των οργανικών θέσεων της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΓΝ Πρέβεζας  είναι κενές.
Η μη λειτουργική κατάρρευση της  νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλεται σε ένα σημαντικό ( για τα αριθμητικά δεδομένα του Γ.Ν. Πρέβεζας) αριθμό νοσηλευτών που εργάζονται στο Νοσοκομείο Πρέβεζας είτε με τρίμηνη μετακίνηση από άλλες νοσηλευτικές μονάδες, είτε με απόσπαση ορισμένου χρόνου και ένας μικρότερος αριθμός με απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο σύζυγο. Το δεδομένο αυτό, δημιουργεί καθημερινά μεγάλο άγχος τόσο στους εργαζόμενους τους ίδιους όσο και στη νοσηλευτική διεύθυνση, καθώς 33 εργαζόμενοι στη νοσηλευτική υπηρεσία είναι με καθεστώς «σήμερα είμαστε στην Πρέβεζα αύριο μπορεί να μην είμαστε».
Τα 2/3 των κενών θέσεων της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου είναι «δεσμευμένες» σε αιτήματα εργαζομένων νοσηλευτών, με οργανική θέση σε άλλα νοσοκομεία, για μετάθεση στο ΓΝ Πρέβεζας. Ορισμένα από αυτά εκκρεμούν επί  έτη.
Με βάση αυτά θεωρούμε ότι:
  • Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετάθεσης των νοσηλευτών που έχουν πάρει έγκριση τόσο από τα νοσοκομεία που έχουν οργανική θέση όσο και από τα νοσοκομεία υποδοχής.
  • Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω, θα πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις ώστε να καλυφθούν με την πρόσληψη του αντίστοιχου μόνιμου προσωπικού.
  • Η «δέσμευση» των κενών οργανικών θέσεων από τα νοσοκομεία υποδοχής σε αιτήματα για μετάθεση δεν πρέπει να είναι πάνω από τρίμηνο.
  • Οι μετακινήσεις- αποσπάσεις πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια με αλλαγή της νομοθεσίας. Η τρίμηνη και εξάμηνη διάρκεια δεν επαρκούν για να προλάβει να προσφέρει ο νοσηλευτής στο νοσοκομείο υποδοχής.
  • Με τη σύσταση νέων οργανογραμμάτων θα πρέπει να ενισχυθούν αριθμητικά οι θέσεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας και να προκηρυχθούν τάχιστα.
  • Να καταργηθούν όλες οι μορφές ελαστικών εργασιακών θέσεων στη νοσηλευτική υπηρεσία (επικουρικοί, συμβάσεις έργου κλπ). Το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης.
Η διοίκηση της 6ης ΥΠε  απάντησε ότι το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί ένας μικρός αριθμός μονίμων θέσεων νοσηλευτών πανελλαδικά και ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να βγαίνουν σε ΦΕΚ όσες από τις αιτήσεις μετάθεσης των νοσηλευτών έχουν εγκριθεί.
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
Υποβάλαμε την κατάσταση στελέχωσης των εργαστηρίων του Γ.Ν. Πρέβεζας με παραϊατρικό προσωπικό (το 50% των οργανικών θέσεων είναι κενές) καθώς και τις άμεσες κατά την άποψή μας ανάγκες πρόσληψης 5 εργαζομένων (πέρα από 2 αναμενόμενες) στις συγκεκριμένες ειδικότητες προσωπικού.
1  ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
2  ΔΕ Χειριστών -Εμφανιστών
2  ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ζητήσαμε την άμεση πλήρωση των κενών θέσεων της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου μας καθώς το επόμενο διάστημα είναι ορατό το ενδεχόμενο, λόγω της υποστελέχωσης, να μην υπάρχει κάλυψη από τεχνικό του νοσοκομείου όλο το 24ωρο.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Θεωρούμε ότι το ισχύον μνημονιακό οργανόγραμμα του 2012, δεν ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του νοσοκομείου, ώστε αυτές να καλύπτουν τις διευρυνόμενες ανάγκες σε υπηρεσίες περίθαλψης του πληθυσμού της περιοχής. Είναι γνωστό ότι, κατάργησε δεκάδες κενές οργανικές θέσεις όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου μας, κατάργησε τμήματα που κάποτε άκμαζαν όπως η Ουρολογική Κλινική και αποτέλεσε επιλογή που συνέβαλε στην υποβάθμιση του ΓΝ Πρέβεζας σαν δευτεροβάθμια νοσηλευτική μονάδα της περιοχής ευθύνης της. Κατάργησε υπηρεσίες του νοσοκομείου (αρκετές παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικά συνεργεία), κατάργησε οργανικές θέσεις ιδιαίτερα βοηθητικού προσωπικού, ενώ δεν ενέταξε τις δομές ψυχικής υγείας που ήδη λειτουργούν στα πλαίσια του νοσοκομείου (Κέντρο Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και ξενώνας «Εστία»).
Είναι επιτακτική ανάγκη για νέο οργανόγραμμα του ΓΝ Πρέβεζας, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και διευρυνόμενες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με διατήρηση και ενίσχυση του αυτόνομου και αυτοδιοίκητου ρόλου του σαν ΝΠΔΔ, με δημοκρατική και πλήρη εκπροσώπηση των φορέων της περιοχής στη διοίκησή του, με ενίσχυση και προκήρυξη των θέσεων της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας, επανασύσταση των κλινικών και τμημάτων που κατάργησε το ισχύον (πχ Ουρολογική Κλινική), ένταξη των δομών ψυχικής υγείας που λειτουργούν με ευθύνη του νοσοκομείου και επανασύσταση-προκήρυξη των θέσεων των βοηθητικών υπηρεσιών που καταργήθηκαν (καθαριότητα, φύλαξη, πλυντήρια). Αυτός θεωρούμε ότι είναι και ο καλύτερος δρόμος για την απαλλαγή των νοσοκομείων από τη μάστιγα των ιδιωτικών συνεργείων.
Η διοίκηση της 6ης ΥΠε μας ανέφερε ότι υπάρχει βούληση για συγκρότηση νέων οργανογραμμάτων και σύντομα θα αναλάβει αντίστοιχη πρωτοβουλία. Όμως η πρωτοβουλία αυτή δεν θα έχει σχέση με μια συνολική αύξηση των οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία (και πως να γινόταν άλλωστε αφού υπακούουν και εφαρμόζουν τις μνημονιακές πολιτικές) αλλά θα γίνει μια αναδιανομή της ήδη υπάρχουσας πίτας! Απλά, θέσεις των βοηθητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που μένουν κενές πλέον (αφού παραδίδονται στα ιδιωτικά συνεργεία και σε συμβάσεις έργου) θα μετατραπούν σε θέσεις της νοσηλευτικής και ιατρικής υπηρεσίας.
Για τα θέματα της ψυχικής υγείας μας παρέπεμψε σε σύσκεψη το επόμενο διάστημα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ζητήσαμε την επιπλέον οικονομική ενίσχυση του Νοσοκομείου με συγκεκριμένο ποσό (περίπου 300.000 ευρώ), για την κάλυψη του οικονομικού κενού που δημιουργήθηκε από τη μεταφορά κονδυλίων που προορίζονταν για υγειονομικό υλικό κλπ και που χρησιμοποιήθηκαν για τη μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού. Αυτό το επιπλέον κονδύλι να μην αποτελέσει συμψηφισμό με την αρχική παρακράτηση του 10% του προϋπολογισμού, καθώς έχει σχεδιασθεί να δοθεί στην προμήθεια αντιδραστηρίων, αποκατάσταση βλαβών μηχανημάτων, κλπ.
Δεν πήραμε συγκεκριμένη απάντηση.
ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα η διοίκηση της 6ης ΥΠε προσδιόρισε την έλευση του νέου διοικητή του νοσοκομείου μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016.
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από την όλη συζήτηση φαίνεται ότι η ηγεσία της 6ης Υπε αποδεχόμενη και λειτουργώντας μέσα στα μνημονιακά πλαίσια (προκρούστειες περικοπές δημοσίων δαπανών-συστηματική υποστελέχωση-συρρικνώσεις μονάδων υγείας-ελαστικές μορφές απασχόλησης-βάθεμα και επέκταση της λογικής της λειτουργίας των μονάδων σαν επιχειρήσεις) αναζητεί ένα μοντέλο “διασύνδεσης” των νοσοκομείων Πρέβεζας- Λευκάδας, στο οποίο τον πρώτο ρόλο και σαν μονάδα αναφοράς θα παίζει η νέα, υπό παράδοση, κτιριακή δομή του Γ.Ν .Λευκάδας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση το Γ.Ν .Πρέβεζας και σε μετακινήσεις προσωπικού.
Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στις διευρυνόμενες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής μας, θα συναντήσει τη σφοδρή αντίδραση του συλλόγου μας και σύσσωμης της Πρεβεζάνικης κοινωνίας.
Πιστεύουμε ότι τόσο η Πρέβεζα όσο και η Λευκάδα έχουν ανάγκη, κάθε μια, από ένα αυτόνομο  και αυτοδιοίκητο πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες των πληθυσμών ευθύνης τους.
Εμείς υπόκλιση στις συρρικνώσεις δημόσιων μονάδων υγείας, στα προγράμματα “δημοσιονομικής προσαρμογής” και γονυκλισίες στα μνημόνια δεν πρόκειται να κάνουμε.
Πολύ περισσότερο που όλα αυτά θα παρουσιαστούν  στις τοπικές κοινωνίες σαν “διαβούλευση” για ένα νέο υγειονομικό χάρτη της περιοχής μας.
Συμπεράσματα:
  • Θα συνεχιστεί η πολιτική της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων και προφανώς του Νοσοκομείου Πρέβεζας. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Για το 2016 η μόνη ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό θα είναι 2 προσλήψεις από προκήρυξη του 2015!!!
  • Δεν θα καλύψει ούτε τις φετινές αποχωρήσεις προσωπικού
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των όποιων προσλήψεων θα βασίζεται σε ελαστικές μορφές απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (επικουρικοί) και συμβάσεις έργου. Ως γνωστόν αυτές οι προσλήψεις βαρύνουν τους ήδη κατακρεουργημένους προϋπολογισμούς  των νοσοκομείων. Γάμος με ξένα κουφέτα δηλαδή!!!
  • Δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για ενίσχυση του Νοσοκομείου από το κρατικό προϋπολογισμό και για τα όποια οικονομικά αιτήματα μας παραπέμπουν στα οφειλόμενα του ΕΟΠΥΥ (πάνω από 10 εκατομ. ευρώ για το νοσοκομείο Πρέβεζας) και στην “καλή βούληση” της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (γι’ αυτό άλλωστε ψήφισαν πριν λίγο καιρό και σχετική διάταξη)!!
Οι μέχρι τώρα αγώνες, διεκδικήσεις και δράσεις των εργαζομένων στο Γ.Ν. Πρέβεζας και της τοπικής κοινωνίας εμπόδισαν την πλήρη λειτουργική του κατάρρευση. Γεγονός αδιαμφισβήτητο. Αυτό αποτελεί μια σοβαρή παρακαταθήκη
Από αυτή την άποψη πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν και μέσα στο καλοκαίρι με στόχο  όχι μόνο την αποσόβηση της υποβάθμισης και της αλλαγής του ρόλου του αλλά και της αναβάθμισής του .
Ο σύλλογος μας προσανατολίζεται σε μια σειρά δράσεων , εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα που θα εξειδικευτούν σε προσεχή γενική μας συνέλευση.
Καλούμε την τοπική κοινωνία, όλους τους συμπολίτες μας σε αγωνιστική συμπαράταξη.
Όλοι στον αγώνα.
Είμαστε αγωνιστικά αισιόδοξοι.


ΤΟ ΔΣ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

       Βουγέλλης Στρατής          somateio 002 1          Δρόσου Ελένη

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Ενός κακού, μύρια έπονται; ίσως και όχι!

21/03/2020, 4:14 μμ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΥΓΕΙΑ

Όχι φόβος, μόνο προσοχή…

20/03/2020, 10:37 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη Είδηση: 18 νέα κρούσματα του κορωνοϊού

12/03/2020, 6:13 μμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού στην Κω!

11/03/2020, 11:56 πμ

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορωνοϊός: Όγδοο κρούσμα στην Ελλάδα.

04/03/2020, 11:13 πμ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

12/03/2018, 1:14 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites