Με 43 Θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τετάρτη 8-06-2016 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-05-2016 συνεδριάσεως.
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Τσεπέλοβο», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννη Καρπουτσή και Σία ΕΕ», μέχρι την 31-08-2016.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Περιφέρειας Ηπείρου και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πεζοδρομίων» αναδόχου εταιρείας «Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.», μέχρι την 31-10-2016.
 3. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Πάργας του Δήμου Πάργας», αναδόχου Κ/ξιας Πλώτας Ανδρέας – Μαρκεζίνης Παντελής, μέχρι την 08-11-2016.
 4. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», αναδόχου Γεωργίου Νανάκη, μέχρι την 06-08-2016.
 5. Απόφαση επί των από 19-05-2016 ενστάσεων των Συμπράξεων των Γραφείων μελετών α) «ΥΔΡΟΔOΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ δ.τ. ¨ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ¨ – ΖΗΝΑΣ–ΚΟΚΚΙΝΟΣ–ΝΙΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ¨ΤΕΚΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ¨ – ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» και β) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. «GEOENVIRO – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ», κατά του Πρακτικού Ι/13-05-2016 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος», προεκτιμώμενης αμοιβής 233.391,49 € με ΦΠΑ και επί της έγκρισης ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 6. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/06-06-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ/90/16Atm για το Δήμο Ζηρού», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 7. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 9. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 149/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 10. Απόφαση επί των αιτημάτων των: Χρήστου Τάτση, Θεοδώρου Σιορόκα, Καλλιόπης Παπαδοπούλου και Λαμπρινής Τσίτα, για καταβολή αποζημίωση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για υλικές ζημιές από τροχαία συμβάντα.
 11. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευάγγελου Τσιάρα, στην Αθήνα, από 8 έως 9-06-2016 για την συμμετοχή του σε ενημερωτική ημερίδα του προγράμματος «LIFE» για το 2016, 2016 η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ελένης Καλαμπόκα, στην Κέρκυρα στις 9 & 10 Ιουνίου 2016 για την συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 13. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας και επισκευής της γέφυρας τύπου μπέλεϋ της Τ.Κ. Γκριμπόβου Δήμου Ζίτσας.
 14. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού (ψυχρού) μίγματος για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
 15. Έγκριση συνέκδοσης με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων του Επιστημονικού Δελτίου «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 16. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας.
 17. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση διατομών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τεχνικών κατασκευών στο στραγγιστικό δίκτυο πεδιάδας  Άρτας» προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κουτιών τοποθέτησης απινιδωτών στην Π.Ε. Άρτας.
 20. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με την Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης «ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ» τουρνουά μπάσκετ «CAMP ΜΠΑΣΚΕΤ» και με το Μουσικό Σχολείο Άρτας, 2ήμερου μουσικών εκδηλώσεων) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 22. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 02-06-2016, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Μανώλη Άγγελου, στην Αθήνα, από 12 έως 17-06-2016 για την παρακολούθηση εκπαίδευσης για τον ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης παραγωγικών μονάδων περιοχής Γκουμάτσας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού  € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Απόφαση επί της από 27-05-2016 ένστασης του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Ταξί Ν. Θεσπρωτίας «Η Εξυπηρέτηση», για την ακύρωση της αριθμ. 9/2016 διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2016-2017.
 27. Έγκριση του από Πρακτικού Νο2/30-05-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.070,67 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 28. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 29. Έγκριση προμήθειας από τα ΕΛΤΑ, φακέλων με προπληρωμένο τέλος, για τις ανάγκες του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας.
 31. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων εντύπων για την Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή της Π.Ε Θεσπρωτίας.
 32. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των χειριστών – οδηγών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2016.
 33. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2016 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση Αυλείου Χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 24.100,00 με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4/2011 τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Μεταβατική έδρα Πρέβεζας). (αριθμ. 35/1943/22-12-2015 απόφαση της Ο.Ε.).
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας.
 36. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, συνεδρίου με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης του επικίνδυνου εχθρού της τομάτας Tuta absoluta» και έγκριση των σχετικών δαπανών και διάθεση πίστωσης.
 37. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (34ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας).
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (ΚΟΖΥΛΙΑ 2016).
 39. Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 12/579/21-04-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις, Preveza Cup 2016).
 40. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, στις 08-06-2016, προκειμένου να παραβρεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 41. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, Γεωργίου Καινούργιου, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ από 29/06/2016 έως 30/6/2016 με θέμα «Απάτη – νοθεία στα τρόφιμα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 42. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, Βαγγελάκη Γλυκερίας και Τσαμπίκα Σάββενας, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε ημερίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στις 29 Ιουνίου 2016 με θέμα «Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) – Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, οι οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και η εφαρμογή τους. Απαιτήσεις Ποιότητας» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 43. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πρέβεζας, Αλέξανδρου Γέροντα, στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. στις 16-17 Ιουνίου 2016 και στις 4-5 Ιουλίου 2016, με θέμα «Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών» και έγκριση των σχετικών δαπανών.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ

Στοχευμένη δράση τροχονομικής αστυνόμευσης στην Ήπειρο

09/12/2021, 11:16 πμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος – Γιάννενα : Εξ αποστάσεως Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής.

09/12/2021, 10:59 πμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Δημήτρης Τζανακόπουλος από την Άρτα : “Η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο ζοφερή”

09/12/2021, 10:51 πμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Άρτα : Η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη θα ανάψει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην κεντρική πλατεία

08/12/2021, 2:56 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Συνεχίζονται στην Ήπειρο οι καταδρομικοί εμβολιασμοί για τον covid19 από την 6η ΥΠΕ

08/12/2021, 2:53 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Βατραχοπόδαρα: Ο εκλεκτός μεζές στα εστιατόρια της λίμνης των Ιωαννίνων

08/12/2021, 10:51 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites