Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 24-05-2016 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 11-05-2016 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-04-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ηγουμενίτσα – Μαυρομάτι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων  Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 31-12-2016.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου)», προϋπολογισμού  € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άνω Ραβένια – Κάτω Ραβένια», προϋπολογισμού  € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας παράλληλου δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και διευθέτηση ποταμού Ζουρίκας (κατασκευή συρματοκιβωτίων κατάντη και ανάντη)», αναδόχου «Δημήτριος Τσομπίκος Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2016.
 11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου «Μιλτιάδης Κουμπής & Σια Ε.Ε», μέχρι την 04-08-2016.
 12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χαλίκι», αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου, Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2016.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τμημάτων επαρχιακού δικτύου στα όρια του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 18.000,00 με Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικού δικτύου στα όρια Καραδήμας», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση υπολειπόμενης δαπάνης, για την ολοκλήρωση καταβολής των συνολικών απαιτούμενων ποσών του Προσωρινού Πίνακα Παρακατάθεσης για την αποζημίωση ακινήτων και επικείμενων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης» (ΚΑ 2012ΕΠ01880038).
 16. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην θάλασσα – προμήθεια υλικών» προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007, και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 17. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών υλικών επισκευής Η/Υ και ηλεκτρονικών μηχανημάτων εκτύπωσης, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 31-3-2017).
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αδειών λογισμικού, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Site της Περιφέρειας Ηπείρου.
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Ιουνίου).
 21. Έγκριση κατανομής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2016», του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2016 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για τους ελέγχους του άρθρου 14 (1) του ν. 3460/2006 (Α΄ 105).
 23. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννη Τσιμαράκη, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 27-05-2016, για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ το οποίο θα διεξαχθεί από 23/05 έως 27/05/2016 με θέμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Γκόλφως Πότση, στη Λάρισα από 29/05 έως 01/06/2016 για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί από 30/05/2016 έως 01/06/2016 με τίτλο «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Έργα συλλογής ομβρίων επί της επαρχιακής οδού 1α», προϋπολογισμού € 24.000,00 με Φ.Π.Α.
 27. Έγκριση του από 18-05-2016 Πρακτικού και του από 19-05-2016 Πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισμού € 4.538,70 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 28. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Π.Ε. Άρτας με τη συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υλοποιεί την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Europe in my Region 2016», στα πλαίσια των δράσεων προβολής του έργου της για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2007 – 2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Λαογραφικό – Αθλητικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Θεοδωριανιτών «ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ», με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Άρτας «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», με την Εταιρεία Φίλων Μουσικής & Τραγουδιού «Η ΑΡΤΙΝΗ ΠΑΡΕΑ» και με την Ιερά Μητρόπολη Άρτας) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 31. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 32. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της έτους 2016.
 33. Έγκριση του από 18-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.070,67 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 34. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/16-05-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2016, στην Π.Ε Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 86.972,89 € με ΦΠΑ.
 35. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις υπ’ αριθμ. καταθ. 5819/2012 και 8376/2011 αιτήσεις ακυρώσεως της Περιφέρειας Ηπείρου.
 36. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 11-05-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 40815/2056/11-05-2016 και 41137/2069/12-05-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Ξεχώρου Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και β) αντιπλημμυρική προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από ποταμό Καλαμά στην Σκάλα Φιλιατών.
 37. Έγκριση δαπάνης που αφορά στην συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας Α.Ε.
 38. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας με τον Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑ» της διεξαγωγής των επίσημων αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών «5α Γιτάνεια», στις 05 Ιουνίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 39. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μητσάκη Θεοχάρη και Ντέμσια Ολυμπίας, στη Χαλκιδική, από 1 έως και 3/6/2016, για τη συμμετοχή τους στην 9η Συνάντηση (Τριήμερη  εκπαίδευση) Δακοκτονίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής  Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ζαραβούτση Θεόδωρου, στη Θεσσαλονίκη από 30 έως 31/5/2016 για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Εφαρμογή μικροβιολογικών κριτηρίων – επιδημιολογική διερεύνηση τροφιμογενών επιδημιών- δειγματοληψία» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 41. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού 35.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 42. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 43. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19», αναδόχου Χαρίκλειας Τριβλή, μέχρι την 11-08-2016.
 44. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 33031/967/14-04-2016, 35617/1053 & 35619/1054/21-04-2016 και 37217/1146/26-04-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για  την παροχή έργου από 15, 22 και 27-04-2016 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες για: α) καθαρισμό ποταμού και τάφρων στον κάμπο Μπόιδα – Μαυρή β) αποκατάσταση πρανών και ερεισμάτων σε διάφορα σημεία της 2ης και της 7ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας, γ) καθαρισμό παραποτάμων Αχέροντα στο Τ.Κ Μεσοποτάμου και Τ.Κ Χόχλας και δ) καθαρισμό βλάστησης επαρχιακών οδών Π.Ε. Πρέβεζας.
 45. Έγκριση του Πρακτικού Ι/13-05-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισμού € 199.254,96 με Φ.Π.Α.
 46. Έγκριση των Πρακτικών Ι/04-04-2016 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/09-05-2016 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2016, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 47. Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Πρέβεζας για την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2016.
 48. Διόρθωση της αριθμ. 32/1788/26-11-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το επώνυμο μαθητή χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, δικαιούχου επιδόματος μετακίνησης με ίδιο μέσο, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική μονάδα όπου φοιτά.
 49. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την υλοποίηση έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 52. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας, Απόστολου Παππά, στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 10-6-2016, για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 53. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (14ο Preveza Jazz Festival).

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου για το αίτημα γνωμοδότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

16/05/2022, 5:47 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στις φυσικές ομορφιές της Ηπείρου για Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους

16/05/2022, 3:11 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Πανελλαδικές εξετάσεις : Σχεδόν 3 χιλιάδες οι υποψήφιοι στην Ήπειρο – Συνολικά 38 τα εξεταστικά κέντρα στην Περιφέρεια

16/05/2022, 1:28 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Σπύρος Ριζόπουλος: Για μένα ο κ. Καχριμάνης είναι ήδη ένοχος

16/05/2022, 1:13 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου

16/05/2022, 12:24 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Εγκρίσεις για 235 έργα ΑΠΕ στην Ήπειρο – Τα στοιχεία της ΡΑΕ

16/05/2022, 11:21 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites