Σάββατο, 23/02/2019

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πρέβεζα λόγω της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 52 § 2 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

2) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154 ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π. . 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών»

5) Την ανάγκη επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία πάσης φύσεως οχημάτων κατά τη διέλευση της Λαμπαδηδρομίας ‘’ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΧΧΙ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ «ΡΙΟ 2016 ‘’ που θα λάβει χώρα την 22 & 23/04/2016 στην περιοχή ευθύνης μας.

6) Το υπ’ αριθμ. 62431/ 16/778927 από 21-04-2016 έγγραφο του Τ.Τ. Πρέβεζας.

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

α) Την διακοπή και εκτροπή της κυκλοφορίας στις κατωτέρω δημοτικές οδούς στην πόλη της Πρέβεζας, καθώς και στη χ/θ. 7 + 400 της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρου, από τις οποίες θα διέλθει η λαμπαδηδρομία για τους ΧΧΧΙ Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας «ΡΙΟ 2016» και για το χρονικό διάστημα από
18.00 έως και 19.00 ώρα της 22/04/2016:

1) Χ.Θ. 7 +400 της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρου, παρεμβάσεις στην κθυκλοφορία(διακοπή), κατά την άφιξη και αναχώρηση της ολυμπιακής Φλόγας από και προς το βωμό της Αρχαίας Νικόπολης.

2) Οδός Προύσσης: διακοπή της κυκλοφορίας από τη συμβολή της με τη Λ. Ειρήνης έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου,

3) Οδός Καρυωτάκη: διακοπή της κυκλοφορίας από τη συμβολή της με τη Λ. Ειρήνης έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου,

4) Οδός Πολυτεχνείου: διακοπή της κυκλοφορίας από τη συμβολή της με τη Λ. Ειρήνης(κυκλικός κόμβος) έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (έμπροσθεν δημοτικού καφενείου) και

5) Ανώνυμη δημοτική οδός η οποία συνδέει τον οικισμό του Παντοκράτορα με την πόλη της Πρέβεζας και είναι παράλληλη της Ε. Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας: διακοπή της κυκλοφορίας από τη συμβολή της με την Ε. Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας έως τη συμβολή της με τη Λ. Ειρήνης(κυκλικός κόμβος).

β) Την διακοπή και εκτροπή της κυκλοφορίας στις κατωτέρω δημοτικές οδούς, από τις οποίες θα διέλθει η λαμπαδηδρομία για τους ΧΧΧΙ Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας «ΡΙΟ 2016» και για το χρονικό διάστημα από 06.30 έως

και 07.30 ώρα της 23/04/2016:

1) Οδός Π. Τσαλδάρη: διακοπή της κυκλοφορίας από τη συμβολή της με την οδό Σπηλιάδου, ως τη συμβολή της με την οδό Αμβρακίας.

2) Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αμβρακίας.

3) Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό 21ης Οκτωβρίου.

4) Διακοπή της κυκλοφοριάς στην οδό Χ. Ρίζου

5) Λ. Ειρήνης: διακοπή της κυκλοφορίας από τη συμβολή της με την οδό Μ. Μερκούρη, εώς και τον κυκλικό Κόμβο Φόρου.

γ) Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, την 23/04/2016 και από ώρα 06.30 έως 07:30, κατά μήκος των οδών Π. Τσαλδάρη(από τη συμβολή της με την οδό Σπηλιάδου, ως τη συμβολή της με την οδό Αμβρακίας), Αμβρακίας, Λ. Ειρήνης(από τη συμβολή της με την οδό Μ. Μερκούρη εώς και κόμβο Φόρου) και Λ. Ιωαννίνων(για απόσταση διακοσίων(200) μέτρων από τον κυκλικό κόμβο Φόρου και στο ανερχόμενο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση προς Ε.Ο. Πρέβεζας -Γέφυρας Καλογήρου).

δ) Καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια και διαδρομή της λαμπαδηδρομίας, οι φωτεινοί σηματοδότες θα τίθενται εκτός λειτουργίας και η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζετε από τροχονόμους.

ε) Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς και σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

στ) Οχήματα εκτάκτου ανάγκης ( ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικής, Λιμεναρχείου ) θα διευκολύνονται με μέριμνα των τροχονόμων.

ζ) Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

η) Η παρούσα ισχύει από την εκδήλωση των σχετικών μέτρων τροχαίας.

θ) Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ..

ι) Η παρούσα να δημοσιευτεί στις τοπικές εκδιδόμενες εφημερίδες και να ανακοινωθεί στα λοιπά μαζικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ΚΟΚ.

Πρέβεζα, 21 Απριλίου 2016 Ο Διευθυντής

Ευάγγελος ΒΟΓΛΗΣ Ταξίαρχος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ