Σάββατο, 25/01/2020

Συμμετοχή της Ένωσης Αξιωµατικών Αστυνοµίας ΗΠΕΙΡΟΥ στο συλλαλητήριο των ένστολων στο Σύνταγμα

Σε συνέχεια της αγωνιστικής δράσης ̟ου έχει ανα̟πτύξει τη τελευταία εβδοµάδα η Ένωση Αξιωµατικών Αστυνοµίας ΗΠΕΙΡΟΥ σε το̟πικό ε̟πί̟πεδο, συναντήσεις µε κοινοβουλευτικούς εκ̟προσώ̟πους  και  λοι̟πούς φορείς, α̟πό κοινού µε λοι̟πούς ε̟παγγελµατικούς    κλάδους εργαζοµένων  ̟που  θίγονται εξίσου α̟πό το νοµοσχέδιο ̟που ̟προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, αντι̟προσω̟πεία  της  Ένωσής µας, έδωσε δυναµικό ̟παρόν και  στη  µμεγαλειώδη  και ιστορική      ̟πανελλαδική συγκέντρωση   διαµαρτυρίας των σωµάτων ασφαλείας ̟που έλαβε χώρα εχθές 5 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα.

Κατά την διαδροµή εκφράστηκε η συµ̟παράσταση στα δίκαια αιτήµατα του Αγώνα των Αγροτών στο µ̟λόκο του ισθµού της Κορίνθου. (βλ. σχετικές δηλώσεις Προέδρου στο Link https://sendvid.com/960hl25m)

Με αφετηρία τη Πλατεία Κολοκοτρώνη (Παλαιά Βουλή), η Πανελλήνια Οµοσ̟πονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας ̟παράλληλα µε αντι̟προσω̟πεία του σωµατείου µας και µε συνθήµατα την Ισπανόφωνη έκφραση “No Pasaran”  ου σηµαίνει “∆εν θα  περάσει”, καθώς και το «Ντρο̟πή ̟που Αστυνόµους τους βγάλατε στους δρόµους» κατέληξαν στη Βουλή και αµέσως µετά στα γραφεία της Ευρω̟παϊκής Ένωσης, διαδηλώνοντας κατά των αντιλαϊκών µέτρων ̟που στόχο έχουν να φέρουν µεγαλύτερη ανέχεια, φτώχεια και εξαθλίωση στον Ελληνικό λαό.

∆ιαρκής Αγώνας για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Για το ∆.Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ