Τετάρτη, 20/02/2019

Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α ανακήρυξε τις υποψήφιες για το νέο Δ.Σ και τα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας

Η  
Πανελλήνια
Οµοσ̟πονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)
ανακήρυξε την 10 Νοεµβρίου 2015 τις υποψηφιότητες
για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα συλλογικά όργανα της Οµοσπονδίας µας, που
θα εκλεγούν στις αρχαιρεσίες του δευτεροβάθµιου συνδικαλιστικού µας οργάνου
κατά τις εκλογές που θα διεξαχθούν παράλληλα µε το 25ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στις 10 ∆εκεµβρίου 2015 στην Αθήνα.
Η   
Ένωση Αξιωµατικών Αστυνοµίας ΗΠΕΙΡΟΥ, έπειτα από
οµόφωνη απόφαση των αντιπροσώπων της, θα εκπροσωπηθεί µε την υποψηφιότητα του
Β΄ Αντιπροέδρου της Ένωσής µας Θεόδωρο ΓΟΥΣΙΑ µε το συνδυασµό της “Ενωτικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης Αξιωµατικών (Ε.Σ.Κ.Α.)” στο ∆.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Το ∆.Σ. της
Ένωσής µας και το σύνολο των µελών της Ε.ΑΞΙ.Α.Η.
εύχεται καλή επιτυχία, τόσο στον Αντιπρόεδρό µας,
όσο και σε όλους τους υ οψηφίους συναδέλφους στις επικείµενες εκλογές της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ