Παρασκευή, 24/01/2020

Νέο Δ.Σ για την Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος στις αρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν
την 17η Οκτωβρίου 2015, Aστυνόµου Α΄ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ Θεοδώρου,
συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα µέλη προς ανάδειξη του νέου ∆.Σ. της Ένωσής µας.
Κατά τη συνεδρίαση συγκροτήθηκε
σε σώµα για την επόµενη τριετή θητεία το νέο ∆.Σ.
της Ε.ΑΞΙ.Α.Η µε την ακόλουθη σύνθεση :
Πρόεδρος : Αστυνόµος Α΄ Θεόδωρος ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αστυνόµος Α΄ ∆ηµήτριος ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος : Αστυνόµος Α΄ Θεόδωρος ΓΟΥΣΙΑΣ
Γεν. Γραµµατέας : Αστυνόµος Α΄ Χριστόφορος ΚΟΛΙΟΣ
Ταµίας : Αστυνόµος Β΄ Σπυρίδων ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
Γραµ. Οργ. & ∆ηµ. Σχ :Αστυνόµος Β΄ Ευάγγελος ΝΑΚΑΣ
Μέλος : Αστυνόµος Α΄ Γεώργιος ΑΖΕΛΗΣ
Για το ∆.Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ