Δευτέρα, 27/01/2020

Η Προκήρυξη του Δημοψηφίσματος!

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
     Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Των παρ.1 και 2 του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’).
β. Του άρθρου 21 παρ.1  του ν. 4023 / 2011 «Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας με τη Διενέργεια Δημοψηφίσματος » ( Α΄ 220 ).
2.  Το π.δ. 38/2015 ( Α΄/63/28.6.2015 ) με το οποίο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγματος προκηρύχθηκε δημοψήφισμα.
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Ως ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.

Το ερώτημα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα έχει ως εξής:

«ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΌ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΚΑΤΈΘΕΣΑΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ 25.06.2015 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΔΎΟ ΜΈΡΗ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΎΝ ΤΗΝ ΕΝΙΑΊΑ ΠΡΌΤΑΣΉ ΤΟΥΣ; ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΊΤΑΙ «REFORMS FOR THE COMPLETION OF THE CURRENT PROGRAM AND BEYOND» («ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΈΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΈΡΑΝ ΑΥΤΟΎ») ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΎΤΕΡΟ «PRELIMINARY DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS» («ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΧΡΈΟΥΣ»).

Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος έχουν ως εξής:

α. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΟΧΙ

β. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ

4. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί με φροντίδα των κ.κ. Δημάρχων, στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών

       Ο     ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ    
  Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

      ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ