ΠΡΕΒΕΖΑ: Τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος στην Περιφερειακή μας Ενότητα

ΝΑΙ ή ΟΧΙ;;; Πως ψήφισαν οι Πρεβεζάνοι του Νομού μας; Δείτε τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος  με την εγκυρότητα και την αμεσότητα του mypreveza.gr μέσα από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Ο παρακάτω πίνακας θα ανανεώνεται συνεχώς …

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015       ΝΑΙ             ΟΧΙ       ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ /ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
1ο ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟ-
ΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48200, ∆ΡΥΜΩΝΑΣ
2ο ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Εως : ΚΑΡΑΛΑΙΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν. ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
101 74 5 1 353/181
3ο ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΑΡΑΜΠΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ – ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν. ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
4ο ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ – ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ – ΧΡΥ-
ΣΑΥΓΗ

5ο ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΘΕΟ-
∆ΩΡΑ
Εως : ΤΣΙΓΚΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν.ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(∆ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
6ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΙΩΑΝΝΟΥ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟ-
ΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48200, ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥ-
ΛΟ 
113 111 17 2 446/243
7ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ – ΑΛΕ-
ΞΑΝ∆ΡΟΣ
Εως : ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ
NEO ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 
8ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΜΠΕΤΣΟΣ – ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Εως : ΠΑΠΠΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ
NEO ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ,
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 
9ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΠΑΤΣΗ – ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΑ – ΑΡΕΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙ-
ΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ,
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
– 1η ΑΙΘΟΥΣΑ) 
10ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΑΣΣΟΥ
 Βασικοί Εκλογείς
Από : Α∆ΑΜ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙ-
ΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
– 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
11ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΑΣΣΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ – ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΛΛΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΣΟΥ
48300, ΑΣΣΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ) 
12ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΤΑ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΓΑΘΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
13ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΓΑΛΑΤΑ
ΖΕΡΒΟ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ
14ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΑΝΩΝ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΑ – ΟΛΓΑ
15ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : Α∆ΑΜ – ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΛΩΛΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
16ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΜΑΡΙΝΗ – ΑΝΝΑ
Εως : ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ – ΕΥΡΥ∆Ι-
ΚΗ 
17ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΤΩΝ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ
Εως : ΚΙΤΣΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
18ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΤΩΝ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΟΚΚΙΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΠΟΚΙΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ
19ο ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΤΩΝ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΝΑΚΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΥ – ΡΕΒΕΚΑ
20 ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΥΣΤΑΦΥ-
ΛΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΓΑΘΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΨΩΡΑΚΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ
21 ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ
Εως : ΚΙΤΣΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
22 ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
Βασικοί Εκλογείς
Από : ΚΛΙΑΦΑ – ∆ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΝΤΙΝΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
24 ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
25 ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
78 121 8 2 453/209
26 ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΤΥΡΙΑ
27 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 
28 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
29 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
119 170 19 2 465/310
30 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 
31 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 
32 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 
33 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
34 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ
35 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ
36 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ
37 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ 
38 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ∆ΡΥΟΦΥΤΟΥ
39 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ 
40 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ 
41 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
42 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤ
ΑΣ
43 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ
Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤ
ΑΣ
44 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
45 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
46 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
47 ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ ΡΩΜΙΑΣ
48 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΑΓΙΑΣ
49 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΑΓΙΑΣ 
50 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
51 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
52 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΛΙΒΑ∆ΑΡΙΟΥ
53 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑΣ
54 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑΣ
55 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑΣ
56 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑΣ
57 ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
58 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 
59 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
107 137 11 5 459/260
60 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
61 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
62 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣ-
ΣΑΣ
63 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΗ∆ΟΝΙΑΣ
53 60 6 0 254/119
64 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
65 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ
66 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
56 96 9 1 383/162
67 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΝΩ ΣΚΑΦΙ∆Ω-
ΤΗΣ
26 28 2 0 135/56
68 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡ-
ΡΑΧΗΣ 
69 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡ-
ΡΑΧΗΣ 
70 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡ-
ΡΑΧΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ 
71 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ
72 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ 
73 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΘΕΜΕΛΟΥ 
74 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΘΕΜΕΛΟΥ
75 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
47 62 3 0 272/112
76 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
77 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑΣ
78 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ 
79 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ 
80 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ
81 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
82 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΛΟΥΤΣΑΣ 
34 77 30 1 267/142
83 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΛΟΥΤΣΑΣ
84 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ
85 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΤΑ-
ΜΟΥ
86 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΙ-
ΚΩΝ 
87 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
88 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
90 ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ-
ΟΥ
91 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΒΡΑΧΟΥ
92 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
ΛΥΓΙΑΣ
93 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
94 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
95 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
96 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ
97 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ
98 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΑΜ-
ΨΟΥΝΤΑΣ
99 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΑΜ-
ΨΟΥΝΤΑΣ
100 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ 
101 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
102 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
103 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΡΙΖΩΝ 
104 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ
105 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
31 77 6 0 169/114
106 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
107 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
108 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙ-
ΑΣ 
109 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΥΡΟΥ
110 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΥΡΟΥ
111 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΥΡΟΥ 
99 176 2 0 442/277
112 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΛΟΥΡΟΥ 
113 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ
114 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ
115 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
116 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΚΟΤΣΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΥ 
117 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΝΕΟΥ ΣΦΗΝΩ-
ΤΟΥ 
118 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ 
119 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑ-
ΤΙΑΣ
120 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
121 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
122 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
123 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ
59 38 4 0 170/101
124 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
55 163 24 2 424/244
125 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
126 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
127 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
128 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
129 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
130 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
131 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
132 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
133 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
134 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
135 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
136 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
137 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
138 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
139 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
140 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
141 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
142 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
143 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
144 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
145 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
146 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
147 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
148 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
149 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
150 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
151 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
152 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
115 190 24 6 518/335
153 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
71 171 3 1 366/246
154 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
52 93 25 1 239/171
155 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΤΟΚΡΑ-
ΤΟΡΟΣ 
156 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
157 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ 
158 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΤΙΚΑΣ
159 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΤΙΚΑΣ
88 191 15 1 386/298
160 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
161 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ:

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα … λαός … και … κολωνάκια!

27/07/2021, 5:17 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ενημερωτική εκδήλωση από το Επιμελητήριο Πρέβεζας

27/07/2021, 11:20 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : 3 Δωρεάν Παραστάσεις Καραγκιόζη διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα

27/07/2021, 11:17 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : «όταν το κάστρο θα πέσει τελείως τότε θα συσκεφθούν Δήμαρχοι , Περιφερειάρχες, Εφορίες Αρχαιοτήτων κλπ για να δούνε που θα πετάξουν τα μπάζα !!! Αιδώς Αργείοι.»

27/07/2021, 11:08 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στροφή στο Μέλλον : Πρέβεζα – Η μοναδική σε όλη την Ήπειρο που δεν έχει διέξοδο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο

27/07/2021, 10:55 πμ

ΕΛΛΑΔΑ

Σύνδρομο Long covid: Το… αποτύπωμα του ιού, μήνες μετά τη νόσηση Εισερχό

27/07/2021, 10:48 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites