Παρασκευή, 18/09/2020

Δομές Υγείας Νομού Πρέβεζας-Ώρα …ΜΗΔΕΝ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.
ΔΟΜΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ‐ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!
             Ο   Ιατρικός  σύλλογος  Πρέβεζας  αφουγκραζόμενος  την  αγωνία  των
πολιτών  και  σε  συνέχεια  προηγούμενων  παρεμβάσεων  προς  τους  αρμόδιους
φορείς,   αισθάνεται  την  υποχρέωση  να  κρούσει  για  ακόμα  μια  φορά  τον
κώδωνα  του  κινδύνου  για τα διαρκώς  διογκούμενα  προβλήματα,   που
μαστίζουν  το  χώρο  της  υγείας   στην  περιοχή  μας.   Προβλήματα  που
αφορούν τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσιών
υγείας.
Η  κατάσταση  που  επικρατεί  στο  Νοσοκομείο  Πρέβεζας,  από
πλευράς ελλείψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχει φθάσει σε
επικίνδυνο  σημείο.  Με  το  υπάρχον  προσωπικό,  είναι  αδύνατη  η  πλήρης
και  ασφαλής  κάλυψη  των  έκτακτων  περιστατικών,  των  εφημεριών  και
των  τακτικών  ιατρείων   σε  όλα  σχεδόν  τα  τμήματα  του  Νοσοκομείου.
Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στην παθολογική κλινική ,  η  οποία  επιπλέον  το  τελευταίο  διάστημα  αντιμετωπίζει   αυξημένο  φόρτο
περιστατικών,  λόγω  της  πρόσφατης  αναστολής  της  λειτουργίας  της
παθολογικής  κλινικής  του  νοσοκομείου  Λευκάδας  και  εξαιτίας  των
λειτουργικών  προβλημάτων  των  δομών  υγείας  της  γειτονικής
Αιτωλοακαρνανίας.  Κρίσιμες  ελλείψεις  προσωπικού  υπάρχουν  και  στη
χειρουργική,  ορθοπεδική,  ΩΡΛ,  νεφρολογική,  παιδιατρική,  μαιευτική  και
νευρολογική  κλινική,  καθώς  επίσης  και  στον  εργαστηριακό  τομέα
(μικροβιολογικό, ακτινολογικό και παθολογοανατομικό). Εκτιμούμε  ότι είναι
επικίνδυνη  η   λειτουργία  τμημάτων  του  Νοσοκομείου  με  έναν  ή  δύο
ιατρούς  και  καλούμε  το  Υπουργείο  να  καλύψει  άμεσα  τα  κενά  με
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι μόνο με προσωρινές λύσεις όπως
μετακινήσεις ιατρών και διορισμούς επικουρικών.
Το  Νοσοκομείο  Πρέβεζας   σήμερα  λειτουργεί  μόνον  οριακά  χάρη
στον  ιδιαίτερο  ζήλο  που  καταβάλλει  το  προσωπικό,  το  οποίο  εργάζεται
υποαμειβόμενο  ,  με  απλήρωτες  εφημερίες  και  αντί  για  αναγνώριση  του
έργου  του  εισπράττει  επιπλέον  τη  διαχρονική  αδιαφορία  της  Πολιτείας.
 Σοβαρή  υποστελέχωση  υπάρχει  και  στα  κέντρα  υγείας  και  τα
περιφερειακά ιατρεία του Νομού, η οποία επιδεινώνεται  περαιτέρω  από την
αναγκαστική  μετακίνηση  γιατρών  προς  το  νοσοκομείο   προκειμένου  να
καλυφθούν οι  εκεί κρίσιμες  ελλείψεις. Οι δομές υγείας  του Νομού Πρέβεζας
είναι αναγκαίο  να  ενισχυθούν άμεσα  επειδή  επωμίζονται  το κύριο βάρος  της
αντιμετώπισης των περιστατικών στην παραλιακή ζώνη και συνεπώς κατέχουν
κομβική θέση στον υγειονομικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.
Τα  τοπικά  ιατρεία  του  ΠΕΔΥ  (πρώην  ΙΚΑ)  μετά  την  παράνομη
απόλυση προσωπικού αδυνατούν  να καλύψουν  τις ανάγκες πρωτοβάθμιας
περίθαλψης,  ακόμα  και  τις  στοιχειώδεις  ανάγκες  της  συνταγογράφησης,
με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των δευτεροβάθμιων δομών (Νοσοκομείο).
Για αυτό  το λόγο καλούμε  το Υπουργείο  να  επαναπροσλάβει  τους  γιατρούς
που  δικαιώθηκαν  δικαστικά,  με  δεδομένη  την  άνιση  μεταχείρισή   τους  σε
σχέση  με  άλλες  υγειονομικές  περιφέρειες,  όπου  αυτό  έχει   ήδη  γίνει  και  στη
συνέχεια να προβεί στην  πλήρη στελέχωση του τοπικού ΠΕΔΥ.
Θεωρούμε  την  αντιμετώπιση  των  αυτοαπασχολούμενων
 ιατρών(κλινικών  και  εργαστηριακών)  από  την  Πολιτεία  απαράδεκτη,
καθώς  αποτελούν  ουσιαστικά  τον  κορμό  της  πρωτοβάθμιας  φροντίδας
υγείας.  Συγκεκριμένα, υπάρχει ουσιαστικά στάση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ
προς  τους   συμβεβλημένους  γιατρούς και  τα  εργαστήρια  ,  εξευτελιστικές
αμοιβές  για  τις  ιατρικές  επισκέψεις  και  εργαστηριακές  εξετάσεις,  τις
οποίες μάλιστα προτείνουν  να περικόψουν ακόμα περισσότερο και κλοπή
των  αμοιβών  των  γιατρών  για  προσφερθείσες  υπηρεσίες  μέσω  του
clawback  και  του  rebate. Καλούμε  να  δοθεί  η  δυνατότητα  να συμβληθούν
όσοι  γιατροί  το  επιθυμούν  με  τον  ΕΟΠΥΥ,  υπό  τον  όρο  αυτό  να  γίνει  με
συλλογικές  συμβάσεις   με  αξιοπρεπή  αμοιβή,  ώστε  τα  ιατρεία  να  είναι
βιώσιμα.  Μόνον  τότε  θα  είναι  δυνατή  η  ισότιμη  πρόσβαση   όλων  των
πολιτών   σε  υψηλής   ποιότητας   ιατρικές  υπηρεσίες  καθώς  επίσης  και  η
ελεύθερη  επιλογή  γιατρού.  Αυτό  θα  συντελέσει  επιπλέον  και  στην
αποσυμφόρηση των δευτεροβάθμιων δομών υγείας.
Κρίνουμε  απαράδεκτους  τους πειραματισμούς  που  έγιναν μέχρι  τώρα
από  τις  εκάστοτε  κυβερνήσεις  ,  οι  οποίες   διόριζαν   διοικήσεις  νοσοκομείων
και ΥΠΕ   με κομματικά κριτήρια και αδιαφόρησαν  για  τη διαμόρφωση  ενός
ολοκληρωμένου  υγειονομικού  χάρτη.  Τελευταία   δε  ξεπούλησαν προκλητικά
μεγάλο  μέρος  της   παροχής  υπηρεσιών  υγείας  σε   μεγάλες  εταιρείες  που
λειτουργούν με κριτήριο  το κέρδος αφού συχνά  διοικούνται από μη ιατρούς,
που  δεν  δεσμεύονται  από  τον  όρκο  του  Ιπποκράτη.  Αποτέλεσμα  των
πειραματισμών  είναι  ότι σήμερα  η  χώρα  βρίσκεται  ουσιαστικά,  χωρίς
δομημένο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Καλούμε το Υπουργείο να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να
δώσει   επειγόντως  λύσεις   στα  προβλήματα,  τα  οποία  έχουν  φθάσει  στο
σημείο  να  απειλούνται   ανθρώπινες  ζωές.  Η  προτεραιότητα,  πρέπει  να
δοθεί στους  αναγκαίους  διορισμούς  μόνιμου  ιατρικού  και  νοσηλευτικού
 προσωπικού, στην  αλλαγή  μοντέλου  διοίκησης  των  δομών  υγείας  και
τέλος στην  ολοκλήρωση  ενός  επικαιροποιημένου υγειονομικού  χάρτη σε
όλη την επικράτεια.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας  είναι πρόθυμος να προσφέρει κάθε
εφικτή βοήθεια και έχει συγκεκριμένες προτάσεις  για προσωρινή  κάλυψη
των  έκτακτων αναγκών, εκεί όπου υπάρχουν κρίσιμες ελλείψεις, μέχρι να
ολοκληρωθεί  η  πρόσληψη  του  απαραίτητου  μόνιμου  προσωπικού.
Ελπίζουμε η Πολιτεία να ενδιαφερθεί να τις ακούσει.
Τέλος  καλούμε  τους  τοπικούς  φορείς  της  Πρέβεζας  να  δράσουν
επιτέλους συντονισμένα και  σε συνεργασία μεταξύ τους για τη διεκδίκηση
 του  αυτονόητου  δικαιώματος   των  πολιτών  στη  υγεία  και  τα  μέσα
ενημέρωσης να αναδεικνύουν  τα οξυμένα προβλήματα των δομών υγείας
της Περιφέρειας.
Για το ΔΣ,
   Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
          Δήμας Θωμάς                                                     Σουμαλεύρης Δημήτριος

φωτό αρχείου Mypreveza.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ