Τετάρτη, 30/09/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ζητά σύγκληση της επιτροπής διαβούλευσης με μοναδικό θέμα Την επικαιροποίηση του «Master plan» του Λιμένα

Σε  απάντηση  του  με  αρθ. πρωτ.410/11-03-2015  εγγράφου  σας  για  επικαιροποίηση  του  «Master plan» του Λιμένα  Πρέβεζας λαμβάνοντας  υπ’ όψιν  ότι  υπάρχει  καταλυτική  ημερομηνία  η 29/04/2015 που  θέτει  η  Γενική Γραμματεία  Λιμένων , σας  γνωστοποιούμε  τα  κατωτέρω:
Α) Η  Ανοικτή Συμπαράταξη Πρέβεζας  θεωρεί  αναγκαίο  να  ζητηθεί  και  απαιτηθεί  μετακίνηση  της  ανωτέρω  ημερομηνίας  τουλάχιστον  για  τρεις  μήνες.
Β) Αναιτιολόγητες  τροποποιήσεις  του  αρχικού  εγκεκριμένου  σχεδιασμού  του  Λιμένα.
Γ) Το  Λιμάνι  της  Πρέβεζας  ήταν, είναι  και  θα  είναι  ακόμη  περισσότερο  συνδεδεμένο  με  την  αισθητική  , την  ανάπτυξη, την  ποιότητα  ζωής, την  οικονομική  ευμάρεια  της  πόλης  και  του  Νομού  μας.

Για  τους  ανωτέρω  λόγους  η  Α.ΣΥ.Π.  αιτείται  από  το  Δ.Σ. του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  και  τον Δήμαρχο  ως  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης, που  ο  θεσμικός  της  ρόλος  βάσει  του  αρθ.76 του Ν.3852/2010, και λαμβάνοντας  υπ’ όψιν  την υπ’ αρθ.432/2014  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   εφαρμόζοντας  τα:
– Αρθ.3, §.2, β) γνωμοδοτεί  για  θέματα  γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος , που  παραπέμπονται  σε  αυτή  από  το  δημοτικό  συμβούλιο ή  τον  Δήμαρχο.
– Αρθ.3, §.2, γ) εξετάζει  τα  τοπικά  προβλήματα  και  τις  αναπτυξιακές  δυνατότητες  του  δήμου  και  διατυπώνει  γνώμη  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  και  την  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  αυτών.
– Αρθ.4, §.2, β) συνεδριάσεις  τουλάχιστον μια  φορά  κάθε  τρεις (3) μήνες , για  άλλα  θέματα  που  έχουν  τεθεί  υπό  διαβούλευση  από  το  Δημοτικό  συμβούλιο  και  την  Δημοτική  Αρχή  να  εισάγονται  στην  επιτροπή  προς  συζήτηση  και  γνωμοδότηση.
– Αρθ.4, §.2, δ) όποτε  υπάρχουν  κατεπείγουσες  περιπτώσεις, οι  οποίες  δικαιολογούν  την  άμεση  σύγκληση  της  επιτροπής.

να  γίνει  σύγκληση  της  ανωτέρω  επιτροπής  με  μοναδικό  θέμα:
Την  επικαιροποίηση  του  «Master plan» του Λιμένα  Πρέβεζας.

Υ.Γ. Να  γίνει  χρήση  και  των  άρθρων 4,§6 και  5,§10.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ