“Μοτοσυκλετώντας” και στην Πρέβεζα!

Εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας (118818/Γ7/28-7-2014), ύστερα από την υποβολή των σχετικών εγγράφων, η παρουσίαση του προγράμματος οδικής ασφάλειας με τίτλο «Μοτοσυκλετώντας», που έχει εκπονηθεί από το Ινστιτούτο “Μοτοθέσις”. Η έγκριση αφορά όλη την επικράτεια.

Σκοπός του προγράμματός μας είναι η ενημέρωση και η προετοιμασία των νέων ηλικίας 14-17 ετών, που πρόκειται να αποκτήσουν τα προσεχή χρόνια άδεια οδήγησης . Να παρουσιάσει τον τρόπο που εμείς, οι οργανωμένοι και εκπαιδευμένοι μοτοσυκλετιστές, βλέπουμε τη μοτοσυκλέτα και τον ασφαλή τρόπο, που τη χρησιμοποιούμε σε όλες τις μορφές της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα θετικά μηνύματα και τη χαρά να μοτοσυκλετείς, αποκλείοντας κάθε πρότυπο επίδειξης ή ανεύθυνης προσέγγισης ενός μέσου τόσο ενδιαφέροντος και τόσο απαιτητικού! Θέλουμε να δείξουμε τον τρόπο – σε όσους αποφασίσουν να το χρησιμοποιήσουν – πώς να το κάνουν με ασφάλεια και για πολλά χρόνια!

Η παρουσίαση γίνεται από τα μέλη του Ινστιτούτου – δηλ. πιστοποιημένους Παρατηρητές Εκπαίδευσης – και αφορά κυρίως τα Λύκεια της έδρας των μελών μας. Το Ινστιτούτου θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις. Ήδη άρχισαν οι συνεννοήσεις με πρωτοβουλία των πιο ευαίσθητων εκπαιδευτικών μόλις ενημερώθηκαν για την έγκριση του Προγράμματος.

Για την Πρέβεζα την παρουσίαση σε δύο σχολεία του Νομού μας έχει αναλάβει η Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Πρέβεζας (ΛΕ.ΜΟ.Π)

Ι. Ενημέρωση & προετοιμασία
Η δράση ενημέρωσης και προετοιμασίας απευθύνεται στους νέους ηλικίας 14-17 ετών, που πρόκειται να αποκτήσουν τα προσεχή χρόνια άδεια ικανότητας οδήγησης. Η δράση έχει σκοπό να παρουσιάσει τον τρόπο που  οι μοτοσυκλετιστές, βλέπουν τη μοτοσυκλέτα και τον ασφαλή τρόπο που τη χρησιμοποιούν. Σκοπός του Προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή τους νέους με τις έννοιες της ασφάλειας και της ελευθερίας μέσω του μοτοσυκλετισμού.

Παρουσιάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας και ύστερα από πρόσκληση του σχολείου (Νυκτερινού Γυμνασίου, Γεν. Λυκείου, ΕΠΑΛ, κλπ.) προς το Ινστιτούτο. Η διάρκεια είναι 2 ωρών και προσφέρεται δωρεάν από το Ινστιτούτο. Η παρουσίαση γίνεται από Μέλη του Ινστιτούτου (Πιστοποίηση ROSPA- RoADAR ADVANCED RIDER).

ΙΙ. Εκπαίδευση & βελτίωση οδικής ασφάλειας: ADVANCED Riders Tuition – Level A
Η δράση εκπαίδευσης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας απευθύνεται σε κάθε μοτοσυκλετιστή, ο οποίος επιθυμεί να βελτιώσει την ασφάλειά του. Στόχος της δράσης είναι να προσφέρει θεωρητική και εξατομικευμένη πρακτική εκπαίδευση σε όσους θέλουν να βελτιώσουν την ασφάλειά τους. Περιλαμβάνει προσωπική αξιολόγηση του τρόπου που ο ενδιαφερόμενος ήδη οδηγεί, συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και προτάσεις για λύση. Μπορούν να ακολουθήσουν πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη ενός διαφορετικού τρόπου οδήγησης – ενός τρόπου διαχείρισης του δρόμου με γνώμονα την ασφάλεια.

Κάθε μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κατέχει ήδη ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α ή ΜΟΤ/ΤΟΥ και επιθυμεί να βελτιώσει την ασφάλειά του στον καθημερινό δρόμο, μπορεί να απευθύνεται στον Παρατηρητή Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου (Πιστοποίηση ROSPA – RoADAR ADVANCED RIDER), ο οποίος βρίσκεται γεωγραφικά κοντύτερά του για να παρακολουθήσει την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση διαρκεί 9 ώρες συνολικά (θεωρία 5 ώρες και πράξη 4 ώρες) και περιλαμβάνει βασικές γνώσεις που αφορούν τον ασφαλή αναβάτη, το ατύχημα, τον τεχνικό έλεγχο της μοτοσυκλέτας, το σήκωμά της και κυρίως διδάσκεται το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Χορηγείται βεβαιωτικό εκπαίδευσης και έκθεση αξιολόγησης.

Κόστος: Η εκπαίδευση προσφέρεται δωρεάν εφόσον ο ενδιαφερόμενος ενταχθεί σε τμήμα εκπαίδευσης το οποίο η Λέσχη του Παρ. Εκπαίδευσης θα έχει ανακοινώσει. Εάν για γεωγραφικούς λόγους αυτό είναι δύσκολο, δηλαδή ο/η ενδιαφερόμενος/η μένει μακριά από τις πόλεις διαμονής των μελών του Ινστιτούτου, τότε απευθύνεται ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στο Ινστιτούτο. Ιδιαίτερα, εάν ο ενδιαφερόμενος εκπροσωπεί φορέα ή ομάδα και ενδιαφέρεται η εκπαίδευση να οργανωθεί στη δική του πόλη, η επικοινωνία πρέπει να γίνει ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ με το Ινστιτούτο.

ΙΙΙ. Εκπαίδευση & πιστοποίηση: ADVANCED Riders Tuition – Level B
Ο σκοπός της δράσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης είναι η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης προηγμένης οδήγησης (advance riding) και εάν ο υποψήφιος το επιθυμεί μπορεί να εξεταστεί και πιστοποιηθεί ως ROSPA- RoADAR ADVANCED RIDER στην Ελλάδα! Συγχρόνως η εκπαίδευση αυτή έχει σκοπό την ανάπτυξη και πιστοποίηση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’, δηλ. εθελοντών ως Μελών του Ινστιτούτου ώστε να διευρύνεται η προσφορά της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης ROSPA- RoADAR ADVANCED RIDER -μέσω αυτών- σε κάθε μοτοσυκλετιστή.

Απευθύνεται:

α) Σε κάθε μοτοσυκλετιστή, μέλος Λέσχης της ΜΟΤΟΕ, ο οποίος κατέχει ήδη ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α και έχει παρακολουθήσει την εκπαίδευση της Δράσης ΙΙ: Εκπαίδευση & βελτίωση οδικής ασφάλειας: ADVANCED Riders Tuition – Level A. Παρακολουθεί την εκπαίδευση αυτή εφόσον επιθυμεί να ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ την εκπαίδευση προηγμένης οδήγησης (advance riding) και να βελτιώσει την ασφάλειά του στον καθημερινό δρόμο. Εάν επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις της RoSPA-RoADAR για την πιστοποίησή του ως ADVANCED RIDER. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 8 ώρες και περιλαμβάνει σχεδόν στο σύνολό του πρακτική εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη και κάθε εκπαιδευόμενος περνά με τον εκπαιδευτή του πολλές ώρες στο καθημερινό δρόμο συμπληρώνοντας γνώσεις, διορθώνοντας τεχνικές και τροποποιώντας την οδική συμπεριφορά του με γνώμονα την ασφάλεια ΟΛΩΝ.

β) Σε κάθε μοτοσυκλετιστή, μέλος Λέσχης της ΜΟΤΟΕ, δεν έχει συμμετάσχει στην εκπαίδευση της Δράσης ΙΙ: Εκπαίδευση & βελτίωση οδικής ασφάλειας: ADVANCED Riders Tuition – Level A και ο οποίος κατέχει ήδη ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α. Εφόσον επιθυμεί να βελτιώσει την ασφάλειά του στον καθημερινό δρόμο και ίσως να συμμετάσχει στις εξετάσεις της RoSPA-RoADAR για την πιστοποίησή του ως ADVANCED RIDER. Η διάρκεια της εκπαίδευσης διαρκεί 18 ώρες και περιλαμβάνει όσα διδάσκονται στο ADVANCED Riders Tuition – Level A και στο Level B(α).

γ) Σε κάθε μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κατέχει ήδη ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α και επιθυμεί να βελτιώσει την ασφάλειά του στον καθημερινό δρόμο. Δεν χρειάζεται να είναι μέλος οποιασδήποτε Λέσχης. Εάν το επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις της RoSPA-RoDAR για την πιστοποίησή του ως ADVANCED RIDER. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 15 ώρες και περιλαμβάνει όλα όσα περιγράφονται στα Level A και B(α) χωρίς τις τεχνικές διδασκαλίας γι αυτό διαρκεί 3 ώρες λιγότερο.

Σε κάθε περίπτωση ο/η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να απευθυνθείται ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στο Ινστιτούτο ώστε να του δοθεί η κοντινότερη και συντομότερη ημερομηνία.

Χορηγείται βεβαιωτικό εκπαίδευσης και αξιολόγησης, όπως και πιστοποιητικό RoSPA-RoADAR ADVANCED RIDER μετά από εξετάσεις.

Κόστος: Το κόστος της εκπαίδευσης Level B(γ), διάρκειας 15 ωρών είναι μόνο 70 ευρώ ανά άτομο σε ομάδα των 8 ατόμων και αντιπροσωπεύει το κόστος ανάπτυξης και διατήρησης του προγράμματος. Δεν προβλέπεται αμοιβή των εκπαιδευτών.

Δεν καταβάλλεται κόστος πιστοποίησης εάν ο εκπαιδευόμενος δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στη εξέταση της πιστοποίησης.
Το κόστος της εκπαίδευσης και πιστοποίησης καλύπτεται από το Ινστιτούτο ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ της ΜΟΤΟΕ και την Λέσχη του μέλους για όσους θέλουν να ανταποδώσουν ως εθελοντές – μέλη του Ινστιτούτου και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Λέσχης, στην οποία ανήκουν.

ΙV. Εκπαίδευση & πιστοποίηση RoSPA – RoADAR DIPLOMA
Η δράση εκπαίδευσης & πιστοποίησης RoSPA – RoADAR DIPLOMA απευθύνεται σε όσα μέλη Λεσχών της ΜΟΤ.Ο.Ε. έχουν ολοκληρώσει τη Δράση ΙΙΙ και επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο επίπεδο του INSTRUCTOR της RoSPA, δηλαδή σε επίπεδο όμοιο με αυτό των εκπαιδευτών μοτοσυκλέτας του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα μέλη των Λεσχών μετέχουν ενεργά πλέον στη διεύθυνση εκπαιδεύσεων του Ινστιτούτου ως Παρατηρητές Εκπαίδευσης Α’.

Στην εκπαίδευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν και μοτοσυκλετιστές που για δικούς τους λόγους θα ήθελαν να γνωρίσουν την ασφαλή οδήγηση από την μεριά του εκπαιδευτή και πως διδάσκεται. Θα πρέπει οι συμμετέχοντες να ναι ήδη RoSPA-RoADAR ADVANCED RIDER (Grade Gold or Silver).

Η εκπαίδευση διαρκεί 5 συνεχόμενες μέρες. Σε όλη τη διάρκειά της ακολουθείται το μοντέλο της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των υποψηφίων, ώστε να είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Ολοκληρώνεται με γραπτές και πρακτικές εξετάσεις δίνοντας πολύτιμη εμπειρία και επίπεδο στους επιτυχόντες.

Όλες οι πιστοποιήσεις έχουν τριετή διάρκεια και εύκολα ανανεώνονται με επανεξέταση.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το ωράριο υποδοχής δημοτών στο Δημαρχείο Πρέβεζας και στα πρώην Δημαρχεία Ζαλόγγου και Λούρου

24/01/2022, 11:29 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας προχωρά στην επόμενη φάση του έργου «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου» Open Mall Πρέβεζας.

24/01/2022, 11:14 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ξεκινά σήμερα η χορήγηση δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

24/01/2022, 10:03 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του

21/01/2022, 9:30 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Χαμηλή πίεση νερού μέχρι το μεσημέρι λόγω εργασιών

21/01/2022, 8:56 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Τα ενεργά κρούσματα κορωνοϊού από τα σχολεία

20/01/2022, 12:58 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites